Doç.Dr. Fatih ÜNAL

Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Enerji Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
23 Haziran 1981
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
GSM
:
+90-0537-3810623
Telefon
:
+90-0482-2131935
Dahili
:
3107
E-MAIL
:
fatihunal@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2020-11-27 14:41:58
DÜZENLEME
:
2021-08-23 16:11:00
PUAN
:
16202
YABANCI DİL
:
İngilizce, Orta, YÖKDİL, 70
Researcher ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2006
YÜKSEK LİSANS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010
DOKTORA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014
Doktora Tezi

1. GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ DİKEY TİP TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASININ MARDİN İLİ İÇİN KULLANILABİLİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Danışman: Dr. Galip Temir, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 2014.

http://yordam.ktp.yildiz.edu.tr/yordambt/yordam.php?sayfa=sayfaArama&aDemirbas=0152920">http://yordam.ktp.yildiz.edu.tr/yordambt/yordam.php?sayfa=sayfaArama&aDemirbas=0152920

Yüksek Lisans Tezi

1. Bir Termik Santralin Ekserji Analizi Danışman: Dr. Derya Burcu Özkan, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 2010.

http://yordam.ktp.yildiz.edu.tr/yordambt/yordam.php?sayfa=sayfaArama&aDemirbas=0042248">http://yordam.ktp.yildiz.edu.tr/yordambt/yordam.php?sayfa=sayfaArama&aDemirbas=0042248

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2009-02-17 - 2015-05-05
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2015-05-05 - 2018-03-06
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2018-03-06 - 2021-03-15
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021-03-16 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2015-10-31 - Devam ediyor
MÜDÜR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRÜ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2015-02-17 - 2016-08-23
BÖLÜM BAŞKANI TEKNİK PROGRAMLAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2009-10-20 - 2015-02-05
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 7000
2021
7. Akan, A.; Ünal, F.; Koçyiğit, F. Investigation of Energy Saving Potential in Buildings Using Novel Developed Lightweight Concrete. INTERNATİONAL JOURNAL OF THERMOPHYSİCS, 2021, 42, 1-28. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10765-020-02761-1

Publications_006.pdf

6. Ünal, F. Energy and Exergy Analysis of Industrial Corn Dryer Operated by Two Different Fuels. INTERNATİONAL JOURNAL OF EXERGY, 2021, 34, 475-491. 1000 + 0
Doi: 10.1504/IJEX.2021.114095

Publications_007.pdf

2020
5. Akan, A.; Ünal, F. Thin-Layer Drying Modeling in the Hot Oil-Heated Stenter. INTERNATİONAL JOURNAL OF THERMOPHYSİCS, 2020, 41, 1-27. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10765-020-02692-x

Publications_005.pdf

4. Beyazit, N.; Unal, F.; Bulut, H. Modeling of the hourly horizontal solar diffuse radiation in Sanliurfa, Turkey. THERMAL SCİENCE, 2020, 24, 939-950. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.2298/TSCI190223274B

Publications_004.pdf

3. Koçyiğit, F.; Ünal, F.; Koçyiğit, Ş. Experimental analysis and modeling of the thermal conductivities for a novel building material providing environmental transformation. ENERGY SOURCES, PART A: RECOVERY, UTİLİZATİON, AND ENVİRONMENTAL EFFECTS, 2020, 42, 3063-3079. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/15567036.2020.1811811

Publications_003.pdf

2018
2. Unal, F.; Ozkan, D. Application of exergoeconomic analysis for power plants. THERMAL SCİENCE, 2018, 22, 2653-2666. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.2298/TSCI170217098U

Publications_001.pdf

1. Ünal, F.; Temir, G.; Köten, H. Energy, exergy and exergoeconomic analysis of solar-assisted vertical ground source heat pump system for heating season. JOURNAL OF MECHANİCAL SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2018, 32, 3929-3942. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s12206-018-0744-1

Publications_002.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
3. Ünal, F.; Bulut, H.; Kahraman, A. Comparison of Energy and Cost Analysis of Two Different Industrial Corn Drying Plants Using Solid Fuel. INTERNATİONAL JOURNAL OF ADVANCEDRESEARCH İN SCİENCE, ENGİNEERİNG AND TECHNOLOGY, 2018, 5, 6468-6474. 200 + 0
http://www.ijarset.com/upload/2018/august/1-IJARSET-fatih.pdf

Publications_008.pdf

2017
2. Ünal, F.; Temir, G. Dikey Tip Toprak Kaynaklı Isı Pompası ile Soğutmanın Termodinamik Analizi: Mardin Durum Çalışması. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENTİFİC AND TECHNOLOGİCAL RESEARCH, 2017, 3, 33-40. 200 + 0
https://www.iiste.org/Journals/index.php/JSTR/issue/view/2979

Publications_015.pdf

1. Ünal, F.; Akan, A. Güneş Enerjisi Destekli Dikey Tip Toprak Kaynaklı Isı Pompası ile Isıtmanın Termodinamik Analizi: Mardin Durum Çalışması. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENTİFİC AND TECHNOLOGİCAL RESEARCH, 2017, 3, 1-8. 200 + 0
iiste.org/Journals/index.php/JSTR/issue/view/2979

Publications_016.pdf

Uluslararası - Diğer 100
2014
1. Ünal, F.; Temir, G. EXERGO ECONOMIC ANALYSIS OF THE GROUND SOURCE HEAT PUMP FOR COOLING SEASONS IN THE MARDIN PROVINCE. JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND NATURAL SCİENCES, 2014, 32, 477-488. 100 + 0
https://eds.yildiz.edu.tr/sigma/ContentDetails?Volume=32&IssueNumber=4

Publications_012.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2018
1. Özkan, D.; Ünal, F. ENERGY CONSUMPTION OF DEFROSTING PROCESS IN NO-FROST REFRIGERATORS. JOURNAL OF THERMAL ENGİNEERİNG, 2018, 4, 2445-2450. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.18186/thermal.465656

Publications_011.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 800
2021
4. Akan, A.; Ünal, F.; Özkan, D. INVESTIGATION OF EFFICIENCY OF R717 REFRIGERANT SINGLE STAGE COOLING SYSTEM AND R717/R744 REFRIGERANT CASCADE COOLING SYSTEM. TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG, 2021, 5, 62-68. 200 + 0
DOI 10.31127/tuje.672888

Publications_013.pdf

3. Akan, A.; Ünal, F. AN APPLICATION TO ERROR AND UNCERTAINTY ANALYSIS IN INDUSTRIAL TYPE DRYER EXPERIMENTS. TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG, 2021, 5, 80-86. 200 + 0
DOI 10.31127/tuje.679377

Publications_009.pdf

2020
2. Ünal, F.; Bulut, H.; Kahraman, A. Lpg Yakıtlı Endüstriyel Yatay Tip Mısır Kurutma Tesisinin Enerji ve Maliyet Analizi. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK DERGİSİ, 2020, 11, 161-170. 200 + 0
https://doi.org/10.24012/dumf.452540

Publications_014.pdf

2019
1. Ünal, F. CONDENSATION ANALYSIS OF THE INSULATION OF WALLS IN MARDIN PROVINCE ACCORDING TO DIFFERENT LOCATIONS. EUROPEAN JOURNAL OF TECHNİQUE, 2019, 9, 253-262. 200 + 0
https://doi.org/10.36222/ejt.648601

Publications_010.pdf

Ulusal - Diğer 200
2. İlgin Beyazıt, N.; Bulut, H.; Ünal, F. Uzun Dönemli Güneş Işınımının Diyarbakır İli İçin Ekserji Analizi. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 4, 1-6. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/humder/issue/47643/440931

Publications_018.pdf

2014
1. Ünal, F.; Özkan, D. Tunçbilek Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi. MMO TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, 2014, 143, 5-13. 100 + 0
https://www.mmo.org.tr/eylul-ekim-2014/makale/tuncbilek-termik-santralininenerji-ve-ekserji-analizihttp://

Publications_017.pdf

Uluslararası - Kitap Editörlüğü 125
1. Ünal, F.; Akan, A. FUNDAMENTAL ASPECTS OF ENGINEERING SCIENCE, ISBN: 978-605-7695-24-6, Iksad Publishing House, Baskı Sayısı: 0, Baskı Adet Sayısı: 0, 110 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2019. 125
https://iksadyayinevi.com/product/fundamental-aspects-of-engineering-science/
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 5000
1. Beyazıt, N.; Ünal, F. Theoretical Investigations and Applied Studies in Engineering, ISBN: 978-605-327-856-6, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 13 Sayfa, İngilizce, Bursa, Türkiye, 2019. 2875
2. Akan, A.; Ünal, F. Theoretical Investigations and Applied Studies in Engineering, ISBN: 978-605-327-856-6, Ekin Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 27 Sayfa, İngilizce, Bursa, Türkiye, 2019. 2125
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. Ünal, F.; Özkan, D., Buzdolabının Enerji Tüketimini Etkileyen Faktörler. Uluslararası Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Kongresi-IV, 2018-08-11, 2018-08-13, Kiev, Ukrayna, 2018. 200

https://www.ejonscongress.org/kongre-kitaplari?lang=tr

3. Ünal, F., Dikey Tip Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Isıtma Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi. Uluslararası Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Kongresi-IV, 2018-08-11, 2018-08-13, Kiev, Ukrayna, 2018. 200

https://www.ejonscongress.org/kongre-kitaplari?lang=tr

2. Ünal, F.; Bulut, H.; Kahraman, A., Yatay Tip Mısır Kurutma Tesisinde Enerji ve Ekserji Analizi. Uluslararası Multidisipliner, Mühendislik, Bilim, Eğitim ve Teknoloji Konferansı (IMESET 17 Bitlis), 2017-10-27, 2017-10-29, Bitlis, Türkiye, 2017. 200

https://imeset.org/wp-content/uploads/2017/12/Imeset17-Bitlis-Full-Proceedings.pdf

1. Ünal, F.; Akan, A.; Temir, G., Dikey Tip Toprak kaynaklı Isı Pompasının Soğutma Sezonu İçin Termoekonomik Analizi . Uluslararası Multidisipliner, Mühendislik, Bilim, Eğitim ve Teknoloji Konferansı (IMESET 17 Bitlis), 2017-10-27, 2017-10-29, Bitlis, Türkiye, 2017. 200

https://imeset.org/wp-content/uploads/2017/12/Imeset17-Bitlis-Full-Proceedings.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Poster 190

2. Ünal, F.; Ayanoğlu, A.; Beyazıt, N.; Akan, A., Isıtma Sezonunda Doğalgaz İle Çalışan Tek Etkili Absorpsiyonlu Isı Pompası Sisteminin Bir Termodinamik Analizi. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi-II (UMTEB-II), 2018-05-10, 2018-05-13, Batum, Gürcistan, 2018. 95

https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_cc88d437b1c34c03bf4a349ad194a3c0.pdf

1. Ünal, F.; Ayanoğlu, A.; Beyazıt, N.; Akan, A., Tek Etkili Doğalgaz İle Çalışan Absorpsiyonlu Isı Pompası Sisteminin Ekonomik Analizi. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi-II, 2018-05-10, 2018-05-13, Batum, Gürcistan, 2018. 95

https://1d89097f-9d02-4a53-bbe8-961b97c7793d.filesusr.com/ugd/614b1f_4d4cb143658f43c0939a2bb5adc3e468.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 595

6. Beyazıt, N.; Bulut, H.; Ünal, F., Diyarbakır İli İçin Uzun Dönemli Güneş Radyasyonun Ekserji Analizi. Uluslararası GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi, 2018-05-10, 2018-05-12, Şanlıurfa, Türkiye, 2018. 100

http://gapyenev2018.harran.edu.tr/wp-content/uploads/2020/06/GAPYENEV2018-bildiriler-kitabi-v2.pdf

5. Ünal, F.; Zan, H.; Beyazıt, N.; Akan, A., Güneş Enerjisi Destekli Jeotermal Isı Pompasının Yapay Sinir Ağı İle Performans Tahmini. Uluslararası GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi, 2018-05-10, 2018-05-12, Şanlıurfa, Türkiye, 2018. 95

http://gapyenev2018.harran.edu.tr/wp-content/uploads/2020/06/GAPYENEV2018-bildiriler-kitabi-v2.pdf

4. Ünal, F.; Zan, H.; Beyazıt, N., Mardin İlinde Bulunan Toprak Kaynaklı Isı Pompasının Yapay Sinir Ağı ile Performans Tahmini. 1. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, 2018-05-03, 2018-05-05, Batman, Türkiye, 2018. 100

http://iets.batman.edu.tr/

3. Ünal, F.; Bulut, H.; Kahraman, A., Katı Yakıt kullanan İki Farklı Mısır Kurutma Tesisinin Enerji ve Maliyet Analizi. Uluslararası Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Kongresi-III, 2018-04-21, 2018-04-22, Mardin, Türkiye, 2018. 100

https://www.ejonscongress.org/kongre-kitaplari?lang=tr

2. Şentürk Acar, M.; Ünal, F., Toprak Kaynaklı Isı Pompalı Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sisteminin YSA Bazlı Optimizasyonu. International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-III, 2018-04-21, 2018-04-22, Mardin, Türkiye, 2018. 100

https://www.ejonscongress.org/kongre-kitaplari?lang=tr

1. Ünal, F.; Bulut, H.; Kahraman, A., LPG Yakıtı Kullanan Yatay Tip Mısır Kurutma Tesisinin Enerji ve maliyet Analizi. Uluslararası Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Kongresi-III, 2018-04-21, 2018-04-22, Mardin, Türkiye, 2018. 100

https://www.ejonscongress.org/kongre-kitaplari?lang=tr

Uluslararası - Özet - Poster 42

1. Özhan, D.; Ünal, F.; Kurt, E.; Taşaltın, R., Değişken Kapasitanslı Üçlü Rüzgar Enerjisi Hasat Makinasının Tasarımı ve Modellenmesi. V.Avrupa Yenilenebilir Enerji Sistemleri Konferansı, 2017-08-27, 2017-08-30, Sarajevo, Bosna Hersek, 2017. 42

https://www.ecres.net/2017/index.html

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. Akan, A.; Özkan, D.; Ünal, F., Kızgın Yağ Isıtıcılı Konveksiyon Kurutucunun Enerji ve Ekserji Analizi. 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 2015-09-02, 2020-11-05, Balıkesir, Türkiye, 2015. 100

http://tibtd.org.tr/kongreler/20-ulusal-isi-bilimi-ve-teknigi-kongresi/

1. Ünal, F.; Özkan, D.; Akan, A., Tunçbilek Termik Santralinin İkinci Yasa ile Verimliliğinin Araştırılması. 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 2015-09-02, 2015-09-05, Balıkesir, Türkiye, 2015. 100

http://tibtd.org.tr/kongreler/20-ulusal-isi-bilimi-ve-teknigi-kongresi/

Ulusal - Yürütücü 200

2. Katı atıkların yanma karakterizasyonunun araştırılması, BAP, Proje No: MAÜ.BAP.20.MYO.027, 12000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100
http://bap.artuklu.edu.tr/

1. Çoklu Doğal Frekanslı Temassız Piezoelektrik Enerji Üretici Modellemesi ve Rüzgar Enerjisi Uygulaması, BAP, Proje No: MAÜ-BAP-16-MYO-19, 23000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100
http://bap.artuklu.edu.tr/

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Mardin İli İçin PV-T Panel ile Elektrik Üretimi ve Sistem Analizi, BAP, Proje No: MAÜ.BAP.20.MYO.015, 20000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50
http://bap.artuklu.edu.tr/

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Akan, A.; ünal, F.; Koçyiğit, F. Investigation of Energy Saving Potential in Buildings Using Novel Developed Lightweight Concrete. INTERNATİONAL JOURNAL OF THERMOPHYSİCS, 2021, 42, 1-28.
http://dx.doi.org/10.1007/s10765-020-02761-1
ünal, F. Energy and Exergy Analysis of Industrial Corn Dryer Operated by Two Different Fuels. INTERNATİONAL JOURNAL OF EXERGY, 2021, 34, 475-491.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Akan, A.; ünal, F. AN APPLICATION TO ERROR AND UNCERTAINTY ANALYSIS IN INDUSTRIAL TYPE DRYER EXPERIMENTS. TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG, 2021, 5, 80-86.
DOI 10.31127/tuje.679377
Akan, A.; ünal, F.; özkan, D. INVESTIGATION OF EFFICIENCY OF R717 REFRIGERANT SINGLE STAGE COOLING SYSTEM AND R717/R744 REFRIGERANT CASCADE COOLING SYSTEM. TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG, 2021, 5, 62-68.
DOI 10.31127/tuje.672888
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl