Prof.Dr. HİKMET SÜRMELİ

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
11127
E-MAIL
:
hsurmeli@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-11-27 14:23:37
DÜZENLEME
:
2024-04-18 10:38:14
PUAN
:
40233
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, KPDS, 77
Researcher ID
Scopus ID
h-index
4
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SU ÜRÜNLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1997
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM YORK ÜNİVERSİTESİ - İNGİLTERE 2001
DOKTORA İLKÖĞRETİM (FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2008
DOÇENTLİK İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ÜAK 2015
Doktora Tezi

1. Üniversite Öğrencilerinin Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Çalışmaları ile ilgili Tutum, Bilgi ve Biyoetik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Danışman: Dr. Fatma ŞAHİN, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İnsanda Üreme Konusunun 13-14 Yaşlarındaki Öğrencilere Anlatımı Danışman: Dr. R.M. Bob Campbell, Diğer, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, York, İngiltere / Birleşik Krallık, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-04-28 - Devam ediyor
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2023-07-27 - 2026-06-24
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2023-07-27 - 2026-06-24
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-09-18 - 2022-09-18
BİRİM KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-07-28 - 2023-07-28
BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020-07-27 - 2023-07-27
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-08-04 - 2022-08-04
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-08-04 - 2022-08-04
ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-08-04 - 2022-08-04
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-01-24 - 2020-01-24
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4000
2024
4. KARAİSMAİLOĞLU, F.; UZUN, N.; SÜRMELİ, H. Examining the mediating effect of nature of science perceptions on the relationship between metacognition and science self-efficacy. RESEARCH İN SCİENCE & TECHNOLOGİCAL EDUCATİON, 2024, , 1-18. 1000 + 0
10.1080/02635143.2024.2335213

2015
3. Kavacık, L.; Yanpar Yelken, T.; SÜRMELİ, H. Innovation Practices in Elementary School Science and Technology Course and Their Effects on Students. TED EĞİTİM VE BİLİM, 2015, 40, 247-263. 1000 + 0
10.15390/EB.2015.2613

2013
2. Saka, M.; Sürmeli, H. Çevre Etiği Yaklaşımlarına Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. JOURNAL OF ENVİRONMENTAL PROTECTİON AND ECOLOGY , 2013, 14, 1443-1452. 1000 + 0
Publications_002.pdf

2010
1. Sürmeli, H.; Şahin, F. Üniversite Öğrencilerinin Biyoteknoloji Çalışmalarına Yönelik Tutumları . EĞİTİM VE BİLİM, 2010, 35, 145-157. 1000 + 0
Publications_008.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2170
2019
12. Kaya, M. SOSYOBiLiMSEL KONULARA DAYALI FEN EĞiTiMiNiN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCiLERiNiN ÇEVRE OKURYAZARLIK SEViYELERiNE ETKiSi. INTERNATİONAL SOCİAL SCİENCES STUDİES JOURNAL, 2019, 5, 1723-1736. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1375

Publications_021.pdf

2017
11. Sürmeli, H.; Duru, N.; Duru, R. Nükleer Enerji ve Nükleer Santraller Konusuna Yönelik Öğretmen Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, 2017, 11, 293-319. 200 + 0
10. Kılıç, M.; Sürmeli, H. FEN BİLİMLERİ PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE VE SİNGAPUR. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN SOCİAL SCİENCES, 2017, 8, 808-830. 200 + 0
9. Tuhtakaya, N.; Sürmeli, H. FEN ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE VE POLONYA. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2017, 8, 1953-1973. 200 + 0
8. Ongun, A.; Sürmeli, H. TÜRKİYE VE İRLANDA’NIN 5. VE 6. SINIF FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN SOCİAL SCİENCES, 2017, 8, 634-657. 200 + 0
2016
7. Yıldırım, M.; Sürmeli, H.; Güven, İ.; Ergun, M. ÖĞRETMENLERİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ UYGULANMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN ALGI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2016, 1, 174-188. 170 + 0
2015
6. Yıldırım, M.; Sürmeli, H. Öğretmen Adaylarının Fen Öğretiminde Önceki Öğretmenlerinin Etkisi. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2015, 2, 180-190. 200 + 0
2014
5. Sancar Tokmak, H.; Sürmeli, H.; Özgelen, S. Dijital Öykü Oluşturma Çalışmasından Sonra Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının TPACK Gelişimleri. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENVİRONMENTAL & SCİENCE, 2014, 9, 247-264. 200 + 0
Publications_004.pdf

2013
4. Sürmeli, H. Çevre Eğitimi için İnformal bir Ders: Çevre Eğitiminde Filmlerin Kullanıması. INTERNATİONAL J. SOC. SCİ. & EDUCATİON, 2013, 4, 239-249. 200 + 0
Publications_006.pdf

3. Sürmeli, H.; Saka, M. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL VE BİLİMSEL OLMAYAN BİLGİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2013, 6, 957-972. 200 + 0
Publications_007.pdf

2. Sürmeli, H.; Saka, M. Öğretmen Adaylarının Antroposentrik, Biyosentrik ve Ekosentrik Çevre Etiği Yaklaşımları. INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2013, 5, 159-163. 200 + 0
Publications_005.pdf

1. Sürmeli, H. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevresel Okuryazarlık ve Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişki. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2013, 8, 2281-2285. 200 + 0
Publications_003.pdf

Uluslararası - Diğer 475
2023
5. Keskin Çevik, G.; SÜRMELİ, H. Yer bilimi konuları ile ilgili ortaokul öğrencilerine yönelik başarı testi geliştirme çalışması.. IBAD SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2023, 15, 253-280. 100 + 0
2021
4. Karamanlı, E.; SÜRMELİ, H. SOSYOBİLİMSEL KONULARDA SINIF İÇİ DESTEKLİ BLOG UYGULAMALARI İLE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ARGÜMANTASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, 2021, 8, 1-17. 100 + 0
3. Konak, M.; SÜRMELİ, H. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Biyoteknolojiye Yönelik Tutumları ve Biyoetik Değerleri: Biyoteknolojinin Renkleri Projesi. TÜRKİYE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2021, 6, 378-399. 100 + 0
2019
2. SÜRMELİ, H.; KAYA, M. THE EFFECT OF SOCIO-SCIENTIFIC ISSUES BASED SCIENCE EDUCATION ON 7TH GRADE STUDENTS‟ ENVIROMENTAL LITERACY LEVELS. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2019, 5, 1723-1736. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1375

2018
1. Şahin, F.; YILDIRIM, M.; SÜRMELİ, H.; GÜVEN, İ. Okul öncesi öğrencilerinin bilimsel süreci becerilerinin değerlendirilmesi için bir test geliştirme çalışması. BİLİM, EĞİTİM, SANAT VE TEKNOLOJİ DERGİSİ (BEST DERGİ),, 2018, 2, 124-138. 75 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 295
2022
3. SÜRMELİ, H.; Gök, B. The Effect of Scientific Toy Design Activities Based on the Engineering Design Process on Secondary School Students’ Scientific Creativity. ASİAN JOURNAL OF UNİVERSİTY EDUCATİON, 2022, 18, -. 100 + 0
10.24191/ajue.v18i2.17987

2018
2. SÜRMELİ, H.; YILDIRIM, M.; Göcük, A.; Yeliz, S. Secondary School Students’ Performance and Opinions Towards Activities Based on Engineering Design Process. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 47, 844-872. 95 + 0
10.14812/cuefd.395594

2017
1. Cangüven, H.; Öz, O.; SÜRMELİ, H. Türkiye Hong Kong Fen Eğitimi Karşılaştırılması. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2017, 2, 21-41. 100 + 0
Uluslararası - publications.sections.68 100
2024
1. Keskin Çevik, G.; SÜRMELİ, H. CONCEPTUAL DEVELOPMENT OF 7TH GRADE STUDENTS PROVIDED INQUIRY BASED GEOSCIENCE EDUCATION. JOURNAL OF BALTİC SCİENCE EDUCATİON, 2024, 23, 292-314. 100 + 0
10.33225/jbse/24.23.292

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1770
2017
9. Saka, M.; Sürmeli, H. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sözde Bilimsel Senaryolarda Bilimin Doğasını Kullanımı . TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2017, 7, 504-525. 200 + 0
2014
8. Taşkaya, S.; Sürmeli, H. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Kullandıkları Öğretim Yöntemlerin Değerlendirilmesi. GAZİANTEP UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2014, 13, 160-181. 200 + 0
Publications_009.pdf

2013
7. Ergun, M.; Yurdatapan, M.; Sürmeli, H. FEN VE TEKNOLOJİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARINDA KAZANDIRILMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. MİLLî EĞİTİM, 2013, 200, 49-67. 200 + 0
Publications_010.pdf

2012
6. Sürmeli, H.; Şahin, F. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Klonlma Çalışmaları ile ilgili Düşünceleri ve Etik Görüşleri. CUKUROVA UNİVERSİTY FACULTY OF EDUCATİON JOURNA, 2012, 41, 76-86. 200 + 0
Publications_013.pdf

2010
5. Sürmeli, H.; Şahin, F. Üniversite Öğrencilerinin Genetik Mühendisliği ile ilgili Biyoetik Görüşleri: Genetik Testler ve Genetik Tanı. TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ, 2010, 7, 119-132. 200 + 0
Publications_014.pdf

2009
4. Sürmeli, H.; Saka, M. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yeni Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Yaklaşımları. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 17, 160-177. 200 + 0
Publications_012.pdf

3. Sürmeli, H.; Şahin, F. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMALARINA YÖNELİK BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ . ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 3, 33-45. 200 + 0
Publications_015.pdf

2007
2. YILDIRIM, M.; SÜRMELİ, H.; BENZER, E.; ŞAHİN, F. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2007, 25, 185-196. 170 + 0
Publications_016.pdf

2006
1. Apaydın, Z.; Sürmeli, H. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAL SEÇİLİM, ADAPTASYON VE MUTASYON İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 22, 31-46. 200 + 0
Publications_017.pdf

Ulusal - Diğer 200
2009
2. APAYDIN, Z.; SÜRMELİ, H. Üniversite Öğrencilerinin Evrim Teorisine Yönelik Tutumları. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2009, 8, 820-842. 100 + 0
2007
1. Sürmeli, H.; Yıldırım, M. İLKÖĞRETİM 6. SINIF VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER ÜNİTESİ İLE İLGİLİ EV ÖDEVLERİNDE VELİ-ÖĞRENCİ ETKİLEŞİMİ. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2007, 2, 1-12. 100 + 0
Publications_018.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 83
1. Keskin Çevik, G.; SURMELI, H.; Çevik, G. Güncel Alan Eğitimi Araştırmaları III, ISBN: 978-625-7401-18-0, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 109 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 83
http://www.akademisyen.com
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 83
1. SÜRMELİ, H.; Tuhtakaya, N. ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE FEN EĞİTİMİ, ISBN: 978-625-427-229-5, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 429 Sayfa, Türkçe, , , 2022. 0
2. Sellioğ, A.; SÜRMELİ, H. Güncel Araştırmalarda Fen Bilgisi Eğitimi I, ISBN: 978-625-6707-58-0, BİDGE Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 207 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 0
3. SÜRMELİ, H. Fen Öğretimi I, ISBN: 978-625-427-815-0, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 384 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 10500
1. YANPAR YELKEN, T.; SANCAR TOKMAK, H.; ÖZGELEN, S.; İNCİKABI, L. Fen ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Öğretim Tasarımları, ISBN: 9786055213176, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 258 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2013. 0
2. Genç, Ö. Evrim, Bilim ve Eğitim, ISBN: 9758271881, NAZIM KİTAPLIĞI , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 309 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2006. 0
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 10500
1. SÜRMELİ, H. Fen Bilimleri Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, ISBN: 978-605-320-748-1, NOBEL Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 324 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 5000
2. SÜRMELİ, H.; YILDIRIM, M. Öğretim İlke ve YöntemleriEtkinlik ve Ders Planı Örnekleriyle Zenginleştirilmiş, ISBN: 978-605-170-187-5, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 415 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
3. SURMELI, H. Fen Öğretimi, ISBN: 978-625-402-228-9, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 326 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 5500
https://www.nobelyayin.com/kitap_16217.html
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 10500
1. SÜRMELİ, H. Doğayla Çepeçevre, ISBN: 978-XXX-XXXXX-X-X, Erdemli İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 76 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 0
2. SÜRMELİ, H.; AYDIN, G. MÜHENDİS OLMAYA ADIM ADIM, ISBN: 978-605-4222-92-6, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 130 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2022. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 3000

15. Sellioğ, A.; Sürmeli, H., Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik fen öğretimi. 8. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2022-04-15, 2022-04-17, Adana, Türkiye, 2022. 200

14. Sellioğ, A.; SURMELI, H., Bilimsel Muhakeme Becerilerine Yönelik Etkinliklerin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerilerine Etkisi. 3. International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 2021-09-30, 2021-10-03, Bursa , Türkiye, 2021. 200

13. SÜRMELİ, H.; YILDIRIM, M., Preservice Science Teachers’ Views On Nature Of Engineering. 2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 2020-11-19, 2020-11-22, , , . 200

12. YILDIRIM, M.; Sürmeli, H., Preservice Teachers’ Views About Engineerıng Design Based Science Education, . International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), 2017-05-18, 2017-05-21, Aydın, Türkiye, 2017. 200

11. Kaygsız, G.; Sürmeli, H., Determination of The Differences Between Preservice Teachers’ and Pedagogical Formation Students’ Self Efficacy and Perspectıves to Teachıng Profession.. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology , 2016-05-19, 2016-05-22, Muğla, Türkiye, 2016. 200

10. Yıldırım, M.; Sürmeli, H., Do They Learn To Teach Science From Their Previous Teachers. International Conference on New Horizons in Education , 2015-06-10, 2015-06-12, Barcelona, İspanya, 2015. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

9. Sürmeli, H., Examination the effect of science fiction films on science education students’ attitudes towards STS course. Cyprus Internatioal Conference on Educational Research, 2012-02-08, 2012-02-10, North Cyprus Campus, Türkiye, 2012. 200

Scientific_Meetings_002.pdf

8. Sürmeli, H.; Saka, M., Paranormal beliefs of preservice teachers’. 3rd World Conference on Educational Sciences, 2011-02-03, 2013-02-07, İstanbul, Türkiye, 2011. 200

Scientific_Meetings_003.pdf

7. Sellioğ, A.; SÜRMELİ, H., Bilimsel Muhakeme Becerilerine Yönelik Etkinliklerin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerilerine Etkisi. 3. International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 2010-09-30, 2021-10-03, , Türkiye, . 200

6. Sürmeli, H.; Şahin, F., Examination of university students’ attitudes towards biotechnological studies in terms of faculty and gender variables. World Conference on Educational Sciences, 2010-02-04, 2010-02-08, İstanbul, Türkiye, 2010. 200

Scientific_Meetings_005.pdf

5. Saka, M.; Sürmeli, H., Examination of relationship between preservice science teachers’ sense of efficacy and communication skills. World Conference on Educational Sciences, 2010-02-04, 2010-02-08, İstanbul, Türkiye, 2010. 200

Scientific_Meetings_004.pdf

4. Sürmeli, H.; Şahin, F., Evaluation Of University Students’ Bioethical Peceptions About Biotechnological Studies: Cloning Case. Frontiers in Science Education Research Conference, 2009-03-22, 2009-03-24, North Cyprus., Türkiye, 2009. 200

Scientific_Meetings_008.pdf

3. Saka, M.; Sürmeli, H.; Öztuna, A., Which attitudes preservice teachers’ have towards environmental ethics.. World Conference on Educational Sciences, 2009-02-04, 2009-02-07, North Cyprus, Türkiye, 2009. 200

Scientific_Meetings_007.pdf

2. Sürmeli, H.; Aşçı, M.; Kızılhan, P., Determination of the relationship between the samples of instructional methods and techniques prepared for 4th and 5th grade primary school science and technology curriculum and the principles of situated learning in Turkey. World Conference on Educational Sciences, 2009-02-04, 2009-02-07, North Cyprus , Türkiye, 2009. 200

Scientific_Meetings_006.pdf

1. Sürmeli, H.; Yıldırım, M.; Şahin, F., Science Textbooks’ Analysis For Environmental Education. 13th World Conference in Education, 2008-09-02, 2008-09-07, Antalya, Türkiye, 2008. 200

Scientific_Meetings_009.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 2695

30. AYDIN, G.; ÖZTUNA KAPLAN, A.; SÜRMELİ, H.; SAKA MELEN, M., Topraktan Sofraya STEAM. 3. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi, 2023-11-17, 2023-11-19, İstanbul, Türkiye, . 75

29. ÖZTUNA KAPLAN, A.; SAKA MELEN, M.; AYDIN, G.; SÜRMELİ, H., Arkeoparkların Fen Eğitimi Açısından İncelenmesi: Ulusal ve Uluslararası Uygulama Örnekleri. 3. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi, 2023-11-17, 2023-11-19, İstanbul, Türkiye, . 65

28. SÜRMELİ, H.; AYDIN, G.; ÖZTUNA KAPLAN, A.; SAKA MELEN, M., Fen Bilgisi Öğretmen Adayları ile Müzelerde Fen Eğitimi: “Müzelerde Bilimin Gücünü Keşfediyoruz. EDUCongress, 2023-09-20, 2023-09-23, , Türkiye, . 95

27. Keskin Çevik, G.; Çevik, G.; Sürmeli, H., Yer Bilimi Eğitiminde Jeolojik Zaman Konusunun Öğretimine Yönelik bir Ders Planı Örneği. IXth International Eurasian Educational Researh Congress, 2022-06-22, 2022-06-25, İzmir, Türkiye, 2022. 100

26. Keskin Çevik, G.; Çevik, G.; Sürmeli, H., Yer Bilimi Okuryazarlığının Sürdürülebilir Çevre Bilinci Açısından Önemi. IXth International Eurasian Educational Researh Congress, 2022-06-22, 2022-06-25, İzmir, Türkiye, 2022. 100

25. Işık, B.; SURMELI, H., Sürdürülebilir Kalkinma Için Çevre Eğitimi Konusunda Webquest Uygulamasinin Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sürdürülebilir Kalkinma Eğitimine Yönelik Inançlarina Etkisi. 3nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 2021-09-30, 2021-10-03, Bursa , Türkiye, 2021. 100

24. SÜRMELİ, H.; MUŞLU KAYGISIZ, G., Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Tüketim Davranışları Ile Katı Atık Ve Geri DönüşümeYönelik Tutumları Ilişkisi. 2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 2020-11-19, 2020-12-22, , , . 100

23. Mete Arslan, K.; SÜRMELİ, H., FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN BİYOTEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARI VE BİYOETİKDEĞERLENDİRMELERİ: BİYOTEKNOLOJİNİN RENKLERİ PROJESİ. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYALBİLİMLER KONGRESİ- 4, 2020-10-15, 2020-10-18, Muğla, , . 100

22. Keskin Çevik, G.; SÜRMELİ, H., Yer Bilimleri Eğitiminin Fen Bilimleri Öğretim Programlarındaki Yeri veÖnemi. XIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2020-09-03, 2020-09-06, Hatay, Türkiye, 2020. 100

21. Gök, B.; SÜRMELİ, H., Investıgatıon Of The Scıentıfıc Creatıvıty Skılls And Opınıons Of The Students Wıth Toy Desıgn Actıvıtıes Based On TheEngıneerıng Desıgn Process. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 2019-10-30, 2019-11-01, Antalya, Türkiye, . 100

20. SÜRMELİ, H.; Avcı, G., PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ VIEWS ON INTEGRATION OF STEM EDUCATIONAL KITS IN SCIENCE LESSONS AND THEIR INTEGRATIVE STEM TEACHING INTENTION. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 2019-04-28, 2019-05-01, İzmir, Türkiye, . 100

19. SÜRMELİ, H.; YILDIRIM, M., INFLUENCE OF INVESTIGATING SCIENTISTS’xx LIFE ON STUDENTS’ VIEWS ABOUT EDUCATIONAL VALUE OF HISTORY OF SCIENCE. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 2019-04-28, 2019-05-01, İzmir, Türkiye, . 100

18. Tuhtakaya, N.; SÜRMELİ, H., FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜHENDİSLİK TASARIM SÜRECİUYGULAMALARININ BİLİMSEL YARATICILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİNİNCELENMESİ. Çukurova II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019-04-26, 2019-04-28, Adana, , . 100

17. Tuhtakaya, N., FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜHENDİSLİK TASARIM SÜRECİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİLİMSEL YARATICILIKLARI. Çukurova II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019-04-26, 2019-04-28, Adana, Türkiye, 2019. 0

http://iksad.org

16. KAYA, M.; SÜRMELİ, H., SOSYOBİLİMSEL KONULARA DAYALI FEN EĞİTİMİNİN ORTAOKUL 7. SINIFÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE OKURYAZARLIK SEVİYESİNE ETKİSİ. III. İKSAD ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERKONGRESİ, 2019-03-08, 2019-03-10, Adana, , . 100

15. Kaya, M., SOSYOBİLİMSEL KONULARA DAYALI FEN EĞİTİMİNİN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE OKURYAZARLIK SEVİYESİNE ETKİSİ. III. İKSAD ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2019-03-08, 2019-03-10, Adana, Türkiye, 2019. 0

https://www.iksadkongre.com/

14. SÜRMELİ, H.; YILDIRIM, M., The Current Status of STEM Education Research in Turkey. World Science Technology Engineering and Mathematics (STEM) Education Conference , 2018-06-08, 2018-06-10, İstanbul, Türkiye, 2018. 100

http://www.worldstemed.org/

13. Şahin, F.; YILDIRIM, M.; Sürmeli, H.; Güven, İ., A Test Development Study For Evaluation of Preschool Children's Scientific Process Skills. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), 2018-04-28, 2018-05-01, Muğla, Türkiye, 2018. 75

Scientific_Meetings_012.pdf

12. SÜRMELİ, H., AN INVESTIGATION OF THE PRESERVICE SCIENCE TEACHERS' SCIENCE FICTION STORY WRITING EXPERIENCES AND IT'S EFFECT ON THEIR SCIENTIFIC CREATIVITIES. International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST), 2018-04-28, 2018-05-01, Muğla, Türkiye, 2018. 100

https://www.2018.icemst.com/index

11. Gök, B.; Ongun, A.; Sürmeli, H., Okulöncesi Öğretmenlerinin Sürdürülebilir Çevre Eğitimi ve Çevre Etiğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Symposium of Education and Values (ISOEVA), 2017-10-05, 2017-10-08, Muğla, Türkiye, 2017. 100

10. YILDIRIM, M.; SÜRMELİ, H., FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TASARIM TEMELLİ FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), 2017-05-18, 2017-05-21, Kuşadası, Aydın, Türkiye, 2017. 100

http://www.icemst.com/

9. Gök, B.; Günlü, E.; SÜRMELİ, H., ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜHENDİSLİĞE BAKIŞ AÇILARI. International Congress of Eurasian Social Sciences, 2017-04-06, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, . 100

8. KILIÇ, M.; SÜRMELİ, H., Fen Bilimleri Programlarının Karşılaştırılması: Türkiye ve Singapur. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-04-06, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, 2017. 100

http://www.icoess.com/

7. Ongun, A.; Sürmeli, H., Türkiye ve İrlanda’nın 5. ve 6. Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programlarının ve Fen Bilimleri Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin İncelenmesi. International Congress Of Eurasian Social Sciences, 2017-04-06, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, 2017. 100

6. Cangüven, H.; Öz, O.; Sürmeli, H., TÜRKİYE VE HONG KONG FEN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. International Congress Of Eurasian Social Sciences, 2017-04-06, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, 2017. 100

5. YILDIRIM, M.; SÜRMELİ, H.; GÜVEN, İ.; ERGUN, M., Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerilerini Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Algı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. nternational Conference on New Horizons in Education, 2016-07-13, 2016-07-15, VİYANA, Avusturya, 2016. 85

http://www.int-e.net/about

4. Saka, M.; Sürmeli, H., Bilimin Doğası Anlayışlarının Senaryolar Aracılığı ile Belirlenmesi. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST 2016), 2016-05-19, 2016-05-22, Muğla, Türkiye, 2016. 100

http://www.icemst.com/

3. Kaygısız, G.; SÜRMELİ, H., ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN ÖZYETERLİKLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Uluslararası Eğitimde Matematik, Fen ve Teknoloji Koferansı, 2016-05-19, 2016-05-22, Bodrum, Muğla, Türkiye, 2016. 100

2. Yalçınkaya, T.; Sürmeli, H., Öğretmen Adaylarının Bilim-Sözde Bilim Ayrımına Yönelik Görüşleri: Astronomi-Astroloji Örneği. International Congress on Education, 2015-06-04, 2015-06-07, Athens, Yunanistan, 2015. 100

1. Saka, M.; Sürmeli, H., Determination of Pre-Service Teachers’ Environmental Ethics Approach: A Scale Development Study. International Conference on Innovation and Challenges in Education, 2013-04-26, 2013-04-28, Kütahya, Türkiye, 2013. 100

Scientific_Meetings_010.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 97

2. Keskin Çevik, G.; SURMELI, H., Examination of Secondary School Students’ Conceptual Developments on Geoscience Topics With Geoscience Education. ESERA, 2023-08-28, 2023-09-01, Nevşehir, Türkiye, 2023. 50

1. SÜRMELİ, H.; Yıldırım, M.; Göcük, A.; Sevgi, Y., Engineering design activities and secondary school students’ performances and views.. ESERA , 2017-08-21, 2017-08-25, Dublin, İrlanda, 2017. 47

Ulusal - Özet - Sözlü 297

6. MUŞLU KAYGISIZ, G.; SÜRMELİ, H., Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Tüketim Davranışları ile Katı Atık ve Geri dönüşüme Yönelik Tutumları İlişkisi. 2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 2020-11-19, , BURSA, Türkiye, . 50

5. Gök, B.; SÜRMELİ, H., MÜHENDİSLİK TASARIM SÜRECİNE DAYALI OYUNCAK TASARIM ETKİNLİKLERİ İLEÖĞRENCİLERİN MÜHENDİSLİK BECERİLERİ VE MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, , Türkiye, . 50

4. Karamanlı, E.; Sürmeli, H., ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOBİLİMSEL KONULARDA ARGÜMANTASYON DÜZEYLERİNİN BLOGLAR YOLUYLA İNCELENMESİ. 13. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Türkiye, 2018. 50

http://www.ufbmek.org/

3. Duru, N.; Duru, R.; Sürmeli, H., NÜKLEER ENERJİ VE NÜKLEER SANTRALLER KONUSUNA YÖNELİK ÖĞRETMEN TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . 11.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 50

2. Sürmeli, H.; Yıldırım, M.; Mısır, M.; İnce, K., ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASI ANLAYIŞLARI VE PARANORMAL İNAÇLARI ARASINDAKI İLİŞKİ. 11.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 47

1. Saka, M.; Sürmeli, H., ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE ETİĞİ YAKLAŞIMLARI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TESPİTİ. 11.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, Adana, Türkiye, 2014. 50

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. Eğitsel Robotiğin Bilimsel Öğrenme ve Öğretme Entegrasyonu, AB, Proje No: 2020-1-TR01-KA201-092601, 0 TL, Araştırmacı, 2022,Tamamlandı. 0
https://www.scienceerobot.com/about

Ulusal - Yürütücü 400

4. 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YER BİLİMİ EĞİTİMİ İLE ÖĞRENCİLERİN FOSİLLER VE JEOLOJİK ZAMAN KONULARINDAKİ KAVRAMSAL GELİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ, BAP, Proje No: 2022-1-TP3-4677, 11200 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

3. Müzelerde Bilimin Gücünü Kesfediyoruz, TÜBİTAK, Proje No: 1129B372201161 , 99980 TL, Yürütücü, 2023,Tamamlandı. 100

2. MÜHENDİSLİK TASARIM SÜRECİNE DAYALI OYUNCAK TASARIM ETKİNLİKLERİ İLE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜHENDİSLİK BECERİLERİ, BİLİMSEL YARATICILIKLARI VE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ, BAP, Proje No: 2018-2-TP2-2978, 3000 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

1. Tasarım Temelli Fen Eğitimi: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Performansları ve Görüşleri, BAP, Proje No: 2017-2-AP2-2643, 6600 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Ulusal - Uzman 0

4. Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı ile Kıyı Ekosisteminde Taksonomi Uygulama Örneği Üzerinden Bilimsel Araştırma, Yöntem, Teknik ve Süreç Eğitimi II, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Uzman, 2022,Tamamlandı. 0

3. 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları “Biyoteknolojinin Renkleri”, TÜBİTAK, Proje No: , 117938 TL, Uzman, 2021,Tamamlandı. 0

2. Biyoteknolojinin Renkleri, TÜBİTAK, Proje No: TUBİTAK 119B992, 117938 TL, Uzman, 2020,Tamamlandı. 0
https://www.facebook.com/biyoteknolojinin.renkleri.7

1. DOĞAYLA ÇEPEÇEVRE, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Uzman, 2017,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Topraktan Sofraya STEAM-TÜBİTAK 4004 (122B585), TÜBİTAK, Proje No: , 118000 TL, Araştırmacı, 2023,Tamamlandı. 50

1. Üniversite Öğrencilerinin Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Çalışmaları ile ilgili Biyoetik Görüşlerinin ve Bilimsel Bilgilerinin İkilemler Kullanılarak Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: EGT-C-DRP-050608-0153 , 0 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 50

1. Ortaokul Matematik ve Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) Dijital Öykü Hazırlama Yoluyla Geliştirilmesi , TÜBİTAK, Proje No: 113B268, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2012,Tamamlandı. 50

Ulusal - Eğitmen 0

19. Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerine Yönelik Eğitim Alanında TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Proje Hazırlama Eğitimi -III, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Eğitmen, 2023,Tamamlandı. 0

18. Argümantasyonlarla Biyoçeşitlilik Ekosistem Fobksiyonu, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Eğitmen, 2022,Tamamlandı. 0

17. Doğanın İzinde Biyomimikri, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Eğitmen, 2022,Tamamlandı. 0

16. Bilim Akdeniz'de Şenleniyor ıı, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Eğitmen, 2022,Tamamlandı. 0

15. Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerine Yönelik Eğitim Alanında TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Proje Hazırlama Eğitimi -II, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Eğitmen, 2022,Tamamlandı. 0

14. Erken Yaşta Sürdürülebilir STEM Eğitim Uygulamaları II, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Eğitmen, 2022,Tamamlandı. 0

13. Kıyı Ekosisteminde Taksonomi Uygulama Örneği İle Bilimsel Araştırma Yöntem, Teknik Ve Süreç Eğitimi, TÜBİTAK, Proje No: 121B785, 0 TL, Eğitmen, 2021,Tamamlandı. 0

12. Kıyı Ekosisteminde Taksonomi Uygulama Örneği İle Bilimsel Araştırma Yöntem, Teknik Ve Süreç Eğitimi, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Eğitmen, 2021,Tamamlandı. 0

11. Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji-3, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Eğitmen, 2021,Tamamlandı. 0

10. Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji-3 Projesi, TÜBİTAK, Proje No: 121B316, 0 TL, Eğitmen, 2021,Tamamlandı. 0
https://gtb4005.trakya.edu.tr/pages/takvim-2021

9. Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerine Yönelik Eğitim Alanında TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Proje Hazırlama Eğitimi, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Eğitmen, 2021,Tamamlandı. 0

8. Mühendis Olmaya Adım Adım, TÜBİTAK, Proje No: , TL, Eğitmen, 2021,Tamamlandı. 0

7. Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji-2, TÜBİTAK, Proje No: TÜBİTAK 4005 218B537, 0 TL, Eğitmen, 2019,Tamamlandı. 0

6. Gereceğin Teknolojisi Biyoteknolojisi 2, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Eğitmen, 2019,Tamamlandı. 0

5. MÜHENDİS OLMAYA ADIM ADIM, TÜBİTAK, Proje No: , 95882 TL, Eğitmen, 2019,Tamamlandı. 0

4. Mühendis Olmaya Adım Adım, TÜBİTAK, Proje No: , 95882 TL, Eğitmen, 2019,Tamamlandı. 0

3. Mühendis Olmaya Adım Adım, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Eğitmen, 2019,Tamamlandı. 0

2. Mühendis Olmaya Adım Adım, TÜBİTAK, Proje No: 2838221, 10680939 TL, Eğitmen, 2018,Tamamlandı. 0
http://muhendisolmayaadimadim.gedik.edu.tr/Kategori/projemiz-hakkinda

1. Doğayla Çepeçevre, TÜBİTAK, Proje No: 117B015, 0 TL, Eğitmen, 2017,Tamamlandı. 0

Ulusal - projects.gorevler. 0

1. Fen,Güzel Sanatlar ve Eğitim Alanı Lisans Öğrencilerine Yönelik Doğa ve Sanat Eğitimi, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, projects.gorevler., 2021,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1750

9. AYDIN SELLİOĞ, Görme Engelli Okullarında Görev Yapan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin ve Okul Yöneticilerinin Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Fen Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. Enin KARAMANLI, SOSYOBİLİMSEL KONULARDA SINIF İÇİ DESTEKLİ BLOG UYGULAMALARI İLE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ARGÜMANTASYON DÜZEYLERİNİN VE İNFORMAL AKIL YÜRÜTME ÖRÜNTÜLERİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diğer, Tamamlandı. 200

7. Bahattin GöK, MÜHENDİSLİK TASARIM SÜRECİNE DAYALI BİLİMSEL OYUNCAK TASARIMI ETKİNLİKLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜHENDİSLİK BECERİLERİ ALGILARINA VE BİLİMSEL YARATICILIKLARINA ETKİSİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diğer, Tamamlandı. 200

6. Meltem KAYA, SOSYOBİLİMSEL KONULARA DAYALI FEN EĞİTİMİNİN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL OKURYAZARLIK VE ÇEVRE OKURYAZARLIK SEVİYELERİNE ETKİSİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Nalan TUHTAKAYA, Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Mühendislik Tasarım Süreci Uygulamalarına Yönelik Görüşleri, Mühendislik Becerileri ve Bilimsel Yaratıcılıklarının Değerlendirilmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. AYŞE ÇELİKBAŞ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ TEMEL ALAN ÇEVRE EĞİTİMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL DAVRANIŞLARINA, FARKINDALIKLARINA, TUTUMLARINA ve SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE TUTUMLARINA ETKİSİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Tutku YALÇINKAYA, SÖZDEBİLİM TEMALI BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZDEBİLİM İLE İLGİLİ ALGILARINA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Burhan Işık, Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Eğitimi Olarak Webquest Uygulaması: Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Levent KAVACIK, İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde ve Isı Ünitesinde Grupla Yenilikçi (İnovasyon) Projeler Oluşturmanın Öğrenciler Üzerindeki Etkileri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 150

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Güneş KESKİN ÇEVİK, YER BİLİMİ EĞİTİMİ VERİLEN 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YER BİLİMİ KONULARINDAKİ KAVRAMSAL ANLAMALARININ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE BİLİNCİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Keskin çevik, G.; Sürmeli, H. Yer bilimi konuları ile ilgili ortaokul öğrencilerine yönelik başarı testi geliştirme çalışması.. IBAD SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2023, 15, 253-280.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Sellioğ, A.; Sürmeli, H. Güncel Araştırmalarda Fen Bilgisi Eğitimi I, ISBN: 978-625-6707-58-0, BİDGE Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 207 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Sürmeli, H. Fen Öğretimi I, ISBN: 978-625-427-815-0, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 384 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Sellioğ, A.; Sürmeli, H. Güncel Araştırmalarda Fen Bilgisi Eğitimi I, ISBN: 978-625-6707-58-0, BİDGE Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 207 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Sürmeli, H. Fen Öğretimi I, ISBN: 978-625-427-815-0, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 384 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl