Prof.Dr. Murat Yakar
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Harita Mühendisliği Anabilim Dalı
Ev Adresi
: 39728 Sokak Arcadia1 Sitesi B Blok No1B 1. Kat Daire 3
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17355
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
myakar@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
myakar@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2016-06-29 07:01:42
DÜZENLEME
:
2022-08-04 05:55:19
PUAN
:
56708
YABANCI DİL
:
Researcher ID
Scopus ID
h-index
28
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS JEODEZİ FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTES 1991
YÜKSEK LİSANS HARİTA MÜHENDİSLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1996
DOKTORA HARİTA MÜHENDİSLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2002
Doktora Tezi

1. Fotogrametrik Amaçlı Kullanılan Tarayıcıların Radyometrik ve Geometrik Doğruluğunun Araştırılması Danışman: Dr. Ferruh YILDIZ, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, konya, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Türkiye’deki Fotogrametrik Harita Yapım Yöntemlerinin İncelenmesi Danışman: Dr. Ferruh YILDIZ, Selçuk Üniversitesi, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, konya, Türkiye, Devam ediyor.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
PROF.DR. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016-06-29 - 2016-06-29
DOÇ.DR. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016-06-29 - 2016-06-29
YRD.DOÇ.DR SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016-06-29 - 2016-06-29
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DEKAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2019-04-17 - Devam ediyor
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2019-04-17 - Devam ediyor
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2019-04-17 - Devam ediyor
SENATO ÜYESİ 2019-04-17 - Devam ediyor
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 2019-04-17 - Devam ediyor
REKTÖR DANIŞMANI 2019-01-02 - Devam ediyor
REKTÖR DANIŞMANI 2019-01-02 - Devam ediyor
REKTÖR DANIŞMANI 2019-01-02 - Devam ediyor
KOMİSYON BAŞKANI ÜNİVERSİTE MEKAN KOMİSYONU 2017-11-22 - Devam ediyor
KOMİSYON BAŞKANI ÜNİVERSİTE MEKAN KOMİSYONU 2017-11-22 - Devam ediyor
KOMİSYON BAŞKANI ÜNİVERSİTE MEKAN KOMİSYONU 2017-11-22 - Devam ediyor
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI AR-GE VE YENİLİK EKOSİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 2017-11-17 - Devam ediyor
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI AR-GE VE YENİLİK EKOSİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 2017-11-17 - Devam ediyor
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI AR-GE VE YENİLİK EKOSİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 2017-11-17 - Devam ediyor
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2020-04-04 - 2023-04-04
BÖLÜM BAŞKANI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2020-04-04 - 2023-04-04
BÖLÜM BAŞKANI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2020-04-04 - 2023-04-04
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2020-04-04 - 2023-04-04
BÖLÜM BAŞKANI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2020-04-04 - 2023-04-04
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2020-04-04 - 2023-04-04
ETİK KURUL ÜYESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ETİK KURULU 2019-11-11 - 2021-11-11
ETİK KURUL ÜYESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ETİK KURULU 2019-11-11 - 2021-11-11
ETİK KURUL ÜYESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ETİK KURULU 2019-11-11 - 2021-11-11
KOMİSYON ÜYESİ MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM TEMEL ALANI 2019-07-09 - 2021-07-09
KOMİSYON ÜYESİ MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM TEMEL ALANI 2019-07-09 - 2021-07-09
KOMİSYON ÜYESİ MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM TEMEL ALANI 2019-07-09 - 2021-07-09
ANABİLİM DALI BAŞKANI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-11-23 - 2021-11-23
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-11-23 - 2021-11-23
ANABİLİM DALI BAŞKANI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-11-23 - 2021-11-23
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-11-23 - 2021-11-23
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-11-23 - 2021-11-23
ANABİLİM DALI BAŞKANI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-11-23 - 2021-11-23
BÖLÜM BAŞKANI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2017-04-04 - 2020-04-04
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2017-04-04 - 2020-04-04
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2019
10. DOĞAN, Y.; YAKAR, M.; ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M. MAPPING OF A ROCKFALL SITE WITH AN UNMANNED AERIAL VEHICLE. MERSİN PHOTOGRAMMETRY JOURNAL, 2019, 1, 12-16. 0 + 0
9. ULVİ, A.; YAKAR, M.; YİĞİT, A.; KAYA, Y. İHA ve Yersel Fotogrametrik Teknikler Kullanarak Aksaray Kızıl Kilise’nin 3 Boyutlu Nokta Bulutu ve Modelinin Üretilmesi. GEOMATİK, 2019, , -. 0 + 0
10.29128/geomatik.560179

2018
8. DOĞAN, Y.; YAKAR, M. GIS AND THREE-DIMENSIONAL MODELING FOR CULTURAL HERITAGES. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND GEOSCİENCES, 2018, 3, 50-55. 0 + 0
2017
7. ORHAN, O.; YAKAR, M.; KIRTILOĞLU, O. A WEB BASED SERVICE APPLICATION FOR VISUAL SINKHOLE INVENTORY INFORMATION SYSTEM CASE STUDY OF KONYA CLOSED BASIN. SELCUK UNİVERSİTY JOURNAL OF ENGİNEERİNG, SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2017, 5, 72-82. 0 + 0
10.15317/Scitech.2017.71

6. ULVİ, A.; TOPRAK, A.; YAKAR, M. THE INVESTIGATION OF USEABILITY OF NON-METRIC DIGITAL CAMERAS MOUNTED ONTHE KITES PLATFORMS AT THE ARCHAEOLOGICAL DOCUMENTATION WORK. SELCUK UNİVERSİTY JOURNAL OF ENGİNEERİNG, SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2017, 5, 228-238. 0 + 0
10.15317/Scitech.2017.84

5. DOĞAN, Y.; YAKAR, M. Silifke Aşağı Dünya Obruğunun İHA Kullanılarak Üç Boyutlu Modellenmesi. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 17, 94-101. 0 + 0
4. YAKAR, M.; mırdan, ö. Tarihi Eserlerin İnsansız Hava Aracı İle Modellenmesinde Karşılaşılan Sorunlar. GEOMATİK, 2017, 2, 118-125. 0 + 0
10.29128/geomatik.306914

3. YAKAR, M.; DOĞAN, Y. Mersin Silifke Mezgit Kale Anıt Mezarı Fotogrametrik Rölöve Alımı Ve Üç Boyutlu Modelleme Çalışması. GEOMATİK, 2017, 2, 12-17. 0 + 0
2. DOĞRU, M.; BÜYÜKSARAÇ, A.; AKSOY, E.; Karahan, R.; YAKAR, M.; EKİNCİ, Y.; DEMİRCİ, A.; ULVİ, A.; Toprak, A. DÜNYA MİRASI AHLAT SELÇUKLU MEZARLIĞI İLE KÜMBETLERİN LİDAR VE JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI, YÜZEY VE YÜZEYALTI YAPI MODELLEMESİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF TURKİSH LİTERATURE CULTURE EDUCATİON, 2017, 6, 17-42. 0 + 0
10.7884/teke.3837

2015
1. MUTLUOĞLU, Ö.; YAKAR, M.; YILMAZ, H. Investigation of effect of the number of ground control points and distribution on adjustment at WorldView-2 Stereo images. INTERNATİONAL JOURNAL OFAPPLİED MATHEMATİCS,ELECTRONİCS AND COMPUTERS, 2015, 3, 37-41. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 11000
2021
21. ORHAN, O.; Oliver-Cabrera, T.; Wdowinski, S.; YALVAÇ, S.; YAKAR, M. Land Subsidence and Its Relations with Sinkhole Activity in Karapınar Region, Turkey: A Multi-Sensor InSAR Time Series Study. SENSORS, 2021, 21, -. 500 + 0
10.3390/s21030774

20. KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; YAKAR, M. Apriori association rule and K-means clustering algorithms for interpretation of pre-event landslide areas and landslide inventory mapping. OPEN GEOSCİENCES, 2021, 13, 1226-1244. 500 + 0
10.1515/geo-2020-0299

2020
19. ORHAN, O.; YAKAR, M.; EKERCİN, S. An application on sinkhole susceptibility mapping by integrating remote sensing and geographic information systems. ARABİAN JOURNAL OF GEOSCİENCES, 2020, 13, 1-17. 1000 + 0
2017
18. MIRDAN, O.; YAKAR, M. Tarihi Eserlerin İnsansız Hava Aracı İle Modellenmesinde Karşılaşılan Sorunlar. GEOMATİK, 2017, 2, 118-125. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.29128/geomatik.306914

2014
17. Yakar, M. Performance of Photogrammetric and Terrestrial Laser Scanning Methods in Volume Computing of Excavtion and Filling Areas. ARABİAN JOURNAL FOR SCİENCE AND ENGİNEERİNG, 2014, 39, 387-394. 1000 + 0
2012
16. Murat, Y. Monitoring of soil erosion in Cappadocia region (Selime-Aksaray-Turkey). ENVİRONMENTAL EARTH SCİENCES, 2012, 66, 75-81. 0 + 0
2011
15. Yakar, M. Determination of erosion on a small fairy chimney . EXPERİMENTAL TECHNİQUES, 2011, 35, 76-81. 1000 + 0
14. Yakar, M. Using close range photogrammetry to measure the position of inaccessible geological features. EXPERİMENTAL TECHNİQUES, 2011, 35, 54-59. 1000 + 0
2010
13. Yakar, M. Comparative evaluationof excavation volume by TLS and total topographic station based methods. LASERS İN ENGİNEERİNG, 2010, 19, 331-345. 1000 + 0
12. YILMAZ, H. Determining rates of erosion of an earth pillar by terrestrial laser scanning . ARABİAN JOURNAL FOR SCİENCE AND ENGİNEERİNG, 2010, 35, 163-172. 0 + 0
11. Ulvi, A. An experimental study on preparing photogrammetric rolove plans of antique theatres. INTERNATİONAL JOURNAL OF PHYSİCAL SCİENCES, 2010, 5, 1086-1092. 0 + 0
10. YILMAZ, H. The effect of grid resolution in defining terrain surface . EXPERİMENTAL TECHNİQUES, 2010, 34, 23-29. 0 + 0
9. Alyılmaz, C. Drawing of petroglyphs in mongolia by close range photogrammetry. SCİENTİFİC RESEARCH AND ESSAYS, 2010, 5, 1216-1222. 0 + 0
8. YAKAR, M.; YILMAZ, H.; MUTLUOĞLU, Ö. Comparative Evaluation of Excavation Volume by TLS and Total Topographic Station Based Methods. LASERS İN ENGİNEERİNG, 2010, 19, 331-345. 1000 + 0
7. Yakar, M. Close range photogrammetry and robotic total station in volume calculation. INTERNATİONAL JOURNAL OF PHYSİCAL SCİENCES, 2010, 2, 86-96. 1000 + 0
2009
6. Yakar, M. Digital elevation model generation by robotic total station instrument. EXPERİMENTAL TECHNİQUES, 2009, 33, 52-59. 1000 + 0
5. Yakar, M. 3D laser scanning and photogrammmetric measurement of Akhan caravansaray. SCİENTİFİC RESEARCH AND ESSAYS, 2009, 4, 1565-1568. 1000 + 0
4. YILMAZ, H. Monitoring of Corrosion in Fairy Chimney by Terrestrial Laser Scanning. JOURNAL OF INTERNATİONAL ENVİRONMENTAL APPLİCATİON AND SCİENCE, 2009, 4, 86-91. 0 + 0
2008
3. YILMAZ, H. Documentation of historical caravansaries by digital close range photogrammetry. AUTOMATİON İN CONSTRUCTİON, 2008, 17, 489-498. 0 + 0
2. Murat, Y. Computing of volume of excavation areas by digital close range photogrammetry. ARABİAN JOURNAL FOR SCİENCE AND ENGİNEERİNG, 2008, 33, 63-79. 0 + 0
2007
1. YILMAZ, H. Importance of digital close-range photogrammetry in documentation of cultural heritage. JOURNAL OF CULTURAL HERİTAGE, 2007, 8, 428-433. 0 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1200
2017
6. ORHAN, O.; YAKAR, M.; KIRTILOGLU, O. A WEB BASED SERVICE APPLICATION FOR VISUAL SINKHOLE INVENTORY INFORMATION SYSTEM; CASE STUDY OF KONYA CLOSED BASIN. SELCUK UNİVERSİTY JOURNAL OF ENGİNEERİNG, SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2017, 5, 72-82. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.15317/Scitech.2017.71

5. YAKAR, M.; Doğan, Y. Mersin Silifke Mezgit Kale Anıt Mezarı Fotogrametrik Rölöve Alımı Ve Üç Boyutlu Modelleme Çalışması. GEOMATİK, 2017, 2, 11-17. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.29128/geomatik.296763

2015
4. Yakar, M. The Problems and Solution offers, faced during the 3d Modeling Process of Sekiliyurt underground shelters with Terrestrial Laser Scannıng Method. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENVİRONMENT AND GEOİNFORMATİCS, 2015, 2, 39-45. 200 + 0
3. Yakar, M. Laser Scanning and Photogrammetric Evaluation of Uzuncaburç Monumental Entrance. APPLİED MATHEMATİCS, ELECTRONİCS AND COMPUTERS, 2015, 3, 32-36. 200 + 0
2009
2. Yakar, M. Advantage of digital close range photogrammetry in drawing of muqarnas in architecture. NFORMATİON TECHNOLOGY JOURNAL, 2009, 8, 202-207. 200 + 0
1. Yakar, M. Planing and cost analysis in orthorectification IKONOS satellite images. ASİAN JOURNAL OF EARTH SCİENCES, 2009, 2, 22-27. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 285
2019
3. ULVİ, A.; YİĞİT, A.; YAKAR, M. MODELING OF HISTORICAL FOUNTAINS BY USING CLOSE-RANGE PHOTOGRAMMETRIC TECHNIQUES. MERSİN PHOTOGRAMMETRY JOURNAL, 2019, 1, 1-6. 100 + 0
2. ULVİ, A.; YAKAR, M.; YİĞİT, A.; KAYA, Y. The Use of Photogrammetric Techniques in Documenting Cultural Heritage: The Example of Aksaray Selime Sultan Tomb. UNİVERSAL JOURNAL OF ENGİNEERİNG SCİENCE, 2019, 7, 64-73. 85 + 0
10.13189/ujes.2019.070303

2018
1. VAROL, F.; ULVİ, A.; YAKAR, M. KÜLTÜREL MİRASIN DOKÜMANTASYONUNDA YERSEL FOTOGRAMETRİ TEKNİĞİNİN KULLANILMASI: SAZAK KÖPRÜSÜ ÖRNEĞİ. JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2018, 11, -. 100 + 0
10.17719/jisr.2018.2508

Uluslararası - Alan endexleri 615
2020
8. BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A.; YAKAR, M. Kıyı Çizgisinin Belirlenerek Mülkiyet Durumunun İncelenmesi. TÜRKİYE ARAZİ YÖNETİMİ DERGİSİ, 2020, 2, 33-40. 50 + 0
7. ALPTEKİN, A.; YAKAR, M. Mersin Akyar Falezi’nin 3B modeli. TÜRKİYE LİDAR DERGİSİ, 2020, 2, 5-9. 100 + 0
2019
6. ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; DOĞAN, Y.; YAKAR, M. Mapping of a rockfall site with an unmanned aerial vehicle. MERSİN PHOTOGRAMMETRY JOURNAL, 2019, 1, 12-16. 65 + 0
5. ALPTEKİN, A.; FİDAN, Ş.; KARABACAK, A.; ÇELİK, M.; YAKAR, M. Üçayak Örenyeri’nin yersel lazer tarayıcı kullanılarak modellenmesi. TÜRKİYE LİDAR DERGİSİ, 2019, 1, 16-20. 50 + 0
4. ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; YAKAR, M. ANAFİ PARROT’UN HEYELAN BÖLGESİ HARİTALANDIRILMASINDA KULLANIMI. TÜRKİYE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI DERGİSİ, 2019, 1, 33-37. 50 + 0
3. ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; YAKAR, M. Anıtmezarın yersel lazer tarayıcı kullanarak 3B modellenmesi. TÜRKİYE LİDAR DERGİSİ, 2019, 1, 1-4. 100 + 0
2018
2. YAKAR, M. GIS AND THREE-DIMENSIONAL MODELING FOR CULTURAL HERITAGES. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND GEOSCİENCES, 2018, 3, 50-56. 100 + 0
10.26833/ijeg.378257

1. şasi, A.; YAKAR, M. PHOTOGRAMMETRIC MODELLING OF HASBEY DAR’xxÜLHUFFAZ (MASJID) USING AN UNMANNED AERIAL VEHICLE. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND GEOSCİENCES, 2018, 3, 6-11. 100 + 0
10.26833/ijeg.328919

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1940
2021
12. KAYA, Y.; YİĞİT, A.; ULVİ, A.; YAKAR, M. Arkeolojik Alanların Dokümantasyonununda Fotogrametrik Tekniklerinin Doğruluklarının Karşılaştırmalı Analizi: Konya Yunuslar Örneği. HARİTA DERGİSİ, 2021, 165, 57-72. 130 + 0
2020
11. ORHAN, O.; KIRTILOĞLU, O.; YAKAR, M. Konya Kapalı Havzası Obruk Envanter Bilgi Sisteminin Oluşturulması. GEOMATİK, 2020, 5, 81-90. 200 + 0
http://https://dergipark.org.tr/tr/pub/geomatik/issue/52495/577167

10. ALPTEKİN, A.; YAKAR, M. Kaya Bloklarının 3B Nokta Bulutunun Yersel Lazer Tarayıcı Kullanarak Elde Edilmesi. TÜRKİYE LİDAR DERGİSİ, 2020, 2, 1-4. 200 + 0
http://https://dergipark.org.tr/tr/pub/melid/issue/55648/681973

9. ALPTEKİN, A.; YAKAR, M. Heyelan bölgesinin İHA kullanarak modellenmesi. TÜRKİYE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI DERGİSİ, 2020, 2, 17-21. 200 + 0
http://https://dergipark.org.tr/tr/pub/tiha/issue/54200/714259

8. ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A.; YAKAR, M. Kıyı Çizgisinin Belirlenerek Mülkiyet Durumunun İncelenmesi. TÜRKİYE ARAZİ YÖNETİMİ DERGİSİ, 2020, 2, 33-40. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tayod/issue/52937/682586

7. ULVİ, A.; YAKAR, M.; YİĞİT, A.; KAYA, Y. İha Ve Yersel Fotogrametrik Teknikler Kullanarak Aksaray Kızıl Kilisenin 3b Modelinin Ve Nokta Bulutunun Elde Edilmesi. GEOMATİK, 2020, 5, 19-26. 170 + 0
http://https://dergipark.org.tr/tr/pub/geomatik/issue/48883/560179

Publications_001.pdf

6. Alptekin, A. Determination of pond volume with using an unmanned aerial vehicle. MERSİN PHOTOGRAMMETRY JOURNAL, 2020, 2, 59-63. 0 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/mephoj/issue/58058/810624

5. ORHAN, O.; KIRTILOĞLU, O.; YAKAR, M. Konya Kapalı Havzası Obruk Envanter Bilgi Sisteminin Oluşturulması. GEOMATİK, 2020, 5, 81-90. 200 + 0
4. ULVİ, A.; YAKAR, M.; YİĞİT, A.; KAYA, Y. İha Ve Yersel Fotogrametrik Teknikler Kullanarak Aksaray Kızıl Kilisenin 3b Modelinin Ve Nokta Bulutunun Elde Edilmesi. GEOMATİK, 2020, , 22-30. 170 + 0
10.29128/geomatik.560179

3. ALPTEKİN, A.; YAKAR, M. Mersin Akyar Falezi’nin 3B modeli. TÜRKİYE LİDAR DERGİSİ, 2020, 2, 5-9. 200 + 0
http:https://dergipark.org.tr/tr/pub/melid/issue/55648/697364//

2016
2. YAKAR, M.; KABADAYI, A.; YİĞİT, A.; çıkıkcı, k.; KAYA, Y.; catin, s. Emir Saltuk Kümbeti Fotogrametrik Rölöve Çalişmasi Ve3Boyutlu Modellenmesi. GEOMATİK, 2016, 1, 14-18. 170 + 0
2011
1. GÜLEÇ KORUMAZ, S.; DÜLGERLER, O.; YAKAR, M. Kültürel mirasın belgelenmesinde dijital yaklaşımlar. S.Ü. MÜH.‐MİM. FAK. DERG, 2011, 26, 67-83. 200 + 0
Ulusal - Diğer 200
2020
2. ALPTEKİN, A.; YAKAR, M. Kaya Bloklarının 3B Nokta Bulutunun Yersel Lazer Tarayıcı Kullanarak Elde Edilmesi. TÜRKİYE LİDAR DERGİSİ, 2020, 2, 1-4. 100 + 0
1. ALPTEKİN, A.; YAKAR, M. Determination of pond volume with using an unmanned aerial vehicle. MERSİN PHOTOGRAMMETRY JOURNAL, 2020, 2, 59-63. 100 + 0
Ulusal - Alan endexleri 50
1. BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A.; YAKAR, M. Kıyı Çizgisinin Belirlenerek Mülkiyet Durumunun İncelenmesi. TÜRKİYE ARAZİ YÖNETİMİ DERGİSİ, 2020, 2, 33-40. 50 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 191
1. YAKAR, M. WORK FOR THE PROJECT TURKISH MONUMENTS IN MONGOLIA IN YEAR 2001, ISBN: 1508833, SEMİH OFSET, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 1 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2003. 0
2. YAKAR, M. WORK FOR THE PROJECT TURKISH MONUMENTS IN MONGOLIA IN YEAR 2000, ISBN: 1508835, AYDOĞDU OFSET, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 1 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2002. 0
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 191
1. YAKAR, M.; ŞANLIOĞLU, İ.; AVAROĞLU, E.; İBAN, M.; ULVİ, A.; ORHAN, O.; KUŞAK, L.; ÜNEL, F.; ALPTEKİN, A.; KANUN, E. Proceedings Book of the 1st Intercontinental Geoinformation Days, ISBN: 978-605-7839-55-8, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 290 Sayfa, İngilizce, Mersin, Türkiye, 2020. 25
http://igd.mersin.edu.tr/2020/wp-content/uploads/2020/12/final2.pdf
2. YAKAR, M.; AVAROĞLU, E.; ACI, Ç. 2nd CILICIA INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY (CISET 2019) Proceedings Book, ISBN: 978-605-184-196-0, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 826 Sayfa, İngilizce, MERSİN, Türkiye, 2019. 83
http://ciset.mersin.edu.tr/assets/ciset_2019_proceeding_book_v5.pdf
3. YAKAR, M.; ERAT, S.; DEMİR, B. International Erdemli Symposium Proceedings Book, ISBN: 1, Mersin Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 856 Sayfa, İngilizce, MERSİN, Türkiye, 2018. 83
http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/erdemlisemp_11.12.2018_proceedings.pdf
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 191
1. YAKAR, M.; KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; İBAN, M. Surveying: A Comprehensive Guide to Geomatics Engineering Applications, ISBN: 978-605-7839-46-6, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 739 Sayfa, İngilizce, Konya, Türkiye, 2020. 0
1. BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; YAKAR, M. Current Academic Studies In Engineering Sciences-2018, ISBN: 978-9940-540-50-0, Ivpe, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 728 Sayfa, İngilizce, Cetinje, Karadağ, 2018. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 166
1. YAKAR, M. Moğolistan daki Türk Anıtları projesi 2000 Yılı Çalışmaları, ISBN: 1508830, AYDOĞDU OFSET, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 1 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2002. 0
2. YAKAR, M. Moğolistan daki Türk Anıtları projesi 2001 Yılı Çalışmaları, ISBN: 1508836, SEMİH OFSET, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 1 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2001. 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 166
1. YAKAR, M. Yersel Fogrametri Uygulama Photomodeler v 5, ISBN: 978-605-66689-9-9, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2016. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 166
1. YAKAR, M.; KARABACAK, A. Bilgisayar Destekli Harita Çizimi - Netcad 5.0, ISBN: 978-605-7839-10-7, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 333 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2019. 0
2. YAKAR, M.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; ÇELİK, M. Temel Ödevler (Çözümlü Örnekler), ISBN: 978-605-7839-22-0, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 200 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2019. 0
3. YAKAR, M.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; DOĞAN, Y.; ÖZTÜRK, İ. Parsellerin Bölünmesi (Çözümlü Örnekler), ISBN: 978-605-7839-36-7, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 117 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2020. 0
4. YAKAR, M.; KARABACAK, A.; FİDAN, Ş. ARAZİ ÖLÇMELERİ 4, ISBN: 978-605-7839-35-0, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 204 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2020. 0
5. YAKAR, M.; KARABACAK, A.; FİDAN, Ş. Mesleki Hesaplamalar (Çözümlü Örneklerle), ISBN: 978-605-7839-27-5, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 208 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2019. 0
6. YAKAR, M.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; BÜYÜKALTUNEL, M.; FİDAN, Ş.; KARABACAK, A.; ÇELİK, M. Alet Bilgisi, ISBN: 978-605-7839-42-8, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 204 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2020. 0
7. YAKAR, M.; FİDAN, Ş.; KARABACAK, A. ARAZİ ÖLÇMELERİ 1, ISBN: 978-605-7839-39-8, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 188 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2020. 0
8. YAKAR, M.; KARABACAK, A.; Tükenmez, F. Yol Projesi (netpro), ISBN: 978-605-7839-93-0, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 195 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2021. 0
9. YAKAR, M.; GÜNGÖR, M.; Kanun, E. Excel ve Matlab Uygulamaları ile Sayısal Analiz, ISBN: 978-605-7839-91-6, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 303 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2021. 0
10. YAKAR, M.; KARABACAK, A.; YİĞİT, A. Harita Çizimi netcad 8.0, ISBN: 978-605-7839-69-5, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 525 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2021. 0
11. YAKAR, M.; KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; ÇELİK, M. Poligon Hesabı (Çözümlü Örnekler), ISBN: 978-605-7839-23-7, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 230 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2020. 0
12. YAKAR, M.; KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KANUN, E. Nivelman Hesabı (Çözümlü Örnekler), ISBN: 978-605-7839-30-5, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 246 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2020. 0
13. YAKAR, M.; KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; OĞUZ, G.; KANUN, E. Koordinat Dönüşümü, ISBN: 978-605-7839-34-3, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 205 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2020. 0
14. YAKAR, M.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; HAMAL, S. Ölçü Hataları ve Alan Hesapları (Çözümlü Örnekler), ISBN: 978-605-7839-24-4, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 220 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2019. 0
15. YAKAR, M.; FİDAN, Ş. TOPOGRAFYA, ISBN: 978-605-7839-21-3, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 281 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2019. 0
16. YAKAR, M.; FİDAN, Ş.; KARABACAK, A. MESLEKİ TRİGONOMETRİ, ISBN: 978-605-7839-03-9, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 176 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2019. 0
17. YAKAR, M.; KARABACAK, A.; FİDAN, Ş. MESLEKİ HESAPLAMALAR, ISBN: 978-605-7839-27-5, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 212 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2019. 0
18. YAKAR, M.; ALYILMAZ, C.; ALYILMAZ, S.; DOĞAN, Y. Yakın Resim Fotogrametrisinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanılması, ISBN: 978-605-78390-0-8, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 41 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2019. 0
19. YAKAR, M.; KARABACAK, A.; FİDAN, Ş. ARAZİ ÖLÇMELERİ 2, ISBN: 978-605-7839-32-9, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 198 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2020. 0
20. YAKAR, M.; KARABACAK, A.; FİDAN, Ş. ARAZİ ÖLÇMELERİ 3, ISBN: 978-605-7839-41-1, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 200 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2020. 0
21. YAKAR, M.; FİDAN, Ş.; KARABACAK, A. Mesleki Trigonometri, ISBN: 978-605-7839-40-4, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 50, 298 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2020. 167
22. YAKAR, M.; KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; OĞUZ, G. Küçük-Yan Nokta Kesişim (Çözümlü Örnekler), ISBN: 978-605-7839-26-8, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 210 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2019. 0
23. YAKAR, M.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; DOĞAN, Y.; ÖZTÜRK, İ. Takeometre Hesabı (Çözümlü Örnekler), ISBN: 978-605-7839-33-6, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 163 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2020. 0
24. YAKAR, M.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; HAMAL, S. Hacim Hesabı (Çözümlü Örnekler), ISBN: 978-605-7839-31-2, AtlasAkademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 236 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2020. 0
25. YAKAR, M.; KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F. Ölçme Bilgisi-II, ISBN: 978-605-7839-25-1, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 437 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2020. 0
26. YAKAR, M.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L. Ölçme Bilgisi-I, ISBN: 978-605-7839-14-5, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 315 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2019. 0
27. YAKAR, M.; ALYILMAZ, C.; ALYILMAZ, S.; DOĞAN, Y. Yakın Resim Fotogrametrisinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanılması - Silifke Roma Köprüsü Örneği, ISBN: 978-605-78390-0-8, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 41 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2019. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 21850

105. çay, t.; ceylan, a.; yılmaz, i.; şanlıoğlu, i.; karabörk, h.; yakar, m., Göktürk Anıtlarında Jeodezik Çalışmalar. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, 2020-12-21, 2020-12-30, KONYA, Türkiye, 2019. 80

104. ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; DOĞAN, Y.; YAKAR, M., Illustrating of a landslide site with photogrammetric and LIDAR methods. 2nd Conference of the Arabian Journal of Geosciences (CAJG), 2019-11-25, 2019-11-28, Sousse, Tunus, . 130

103. KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; DOĞAN, H.; ŞAHİN, A.; YAKAR, M., Climate classification analysis: Mersin case. International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG-2019), 2019-11-07, 2019-11-09, İstanbul, Türkiye, . 100

102. ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; YAKAR, M., MODELLING OF A SEA CLIFF WITH TERRESTRIAL LASER SCANNING. International Symposium on Applied Geoinformatics, 2019-11-07, 2019-11-09, İstanbul, Türkiye, . 200

101. ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; YAKAR, M., Effect of Flight Height on DEM and Orthophoto. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, . 100

100. KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; YAKAR, M., Modelling of a Landslide Site with Satellite and UAV. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, . 100

99. BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A.; YAKAR, M., Comparing Shorelines of Aydinlar Pond with Photogrammeric and Remote Sensing Methods. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, . 100

98. ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; YAKAR, M., Availability of Anafi Parrot in Disaster Site Modelling. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, . 100

97. ULVİ, A.; YİĞİT, A.; YAKAR, M., MODELING OF HISTORICAL FOUNTAINS BY USING CLOSE-RANGE PHOTOGRAMMETRIC TECHNIQUES. CISET - 2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, MERSİN, Türkiye, . 200

96. BÜNYAN ÜNEL, F.; ÇELİK, M.; YAKAR, M.; KUŞAK, L., Kıyı Yönetimi için Kıyı ve Kıyı Çizgisinin Belirlenerek Mersin Kıyı Bilgi Sistemi Altyapısının Araştırılması. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu (2. International Mediterranean Symposium), 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, . 150

95. YAKAR, M.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; DOĞAN, Y., Barajlarda Hidrografik Ölçme Yöntemleri ve Üretilen Haritalar. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu (2. International Mediterranean Symposium), 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, . 190

94. KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; YAKAR, M.; KÜÇÜKALİ, U., Geçirimsiz Yüzeylerin Tespiti: Erdemli Örneği. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu (2. International Mediterranean Symposium), 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, . 150

93. ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A.; YAKAR, M., MODELLİNG OF THE MAUSOLEUM İN KANLIDİVANE RUİNS WİTH TERRESTRİAL LASER SCANNER. 2. International Mersin Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, . 200

92. FİDAN, Ş.; KARABACAK, A.; YAKAR, M., Yersel Lazer Tarayıcılarla Tarihi Eserlerin Belgelenmesi Mersin-Erdemli Kanlı Divane(Kanytelleis) Ören Yeri Aba Anıt Mezar Örneği.. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, MERSİN, Türkiye, . 200

91. BÜNYAN ÜNEL, F.; ÇELİK, M.; YAKAR, M.; KUŞAK, L., KIYI YÖNETİMİ İÇİN KIYI VE KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN BELİRLENEREK MERSİN KIYI BİLGİ SİSTEMİ ALTYAPISININ ARAŞTIRILMASI. 2. International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, . 150

90. ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; DOĞAN, Y.; YAKAR, M., A PRE-FEASİBİLİTY STUDY FOR 3D MODELLİNG OF THE AREA AFFECTED FROM ROCKFALL. 2. International Mersin Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, . 130

89. ALPTEKİN, A.; YAKAR, M., INVESTIGATION OF GROUTING APPLICATIONS IN TARSUSPAMUKLUK DAM. 2. International Mersin Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, . 200

88. KARABACAK, A.; FİDAN, Ş.; YAKAR, M., Yersel Lazer Tarayıcılarla Demiryolu Köprülerinin Modellenmesi Adana-KaraisalıVarda (Alman) Köprüsü Örneği.. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-03-25, MERSİN, Türkiye, . 200

87. Yakar, M.; Doğan, Y.; Alyılmaz, C.; Alyılmaz, S.; Bozduman, Ş., SİLİFKE ROMA KÖPRÜSÜNÜN İHA FOTOGRAMETRİSİ İLE 3B MODELLENMESİ. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu (TUFUAB 2019), 2019-04-25, 2019-04-27, Aksaray, Türkiye, 2019. 180

http://tufuab2019.aksaray.edu.tr/

86. Durmuş, B.; Kalay, E.; ÖZKUL, İ.; YAKAR, M., RAYLI SİSTEM UYGULAMALARIN ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANIM ALANLARI. 4th International Symposium on Railway Systems Engineering (ISERSE’18, 2018-10-10, 2018-10-12, Karabük, Türkiye, . 130

85. YAKAR, M.; ULVİ, A.; VAROL, F.; YİĞİT, A.; KAYA, Y.; KABADAYI, A.; ÇIKIKCI, K., 3D MODEL PRODUCTION BY USING UAV AND TERRESTRIAL PHOTOGRAMMETRIC TECHNIQUES: THE EXAMPLE OF ERZURUM THREE KUMBETS. II. INTERNATIONAL CONGRESS ONCULTURAL HERITAGE AND TOURISM, 2018-05-03, 2018-05-05, TAŞKENT, Özbekistan, . 150

84. YAKAR, M.; ULVİ, A.; VAROL, F.; yiğit, a.; KAYA, Y.; KABADAYI, A.; ÇIKIKCI, K., KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARINDA YERSEL FOTOGRAMETRİ YÖNTEMİNİN UYGULANMASI: FETİH CAMİİ ÖRNEĞİ. II. INTERNATIONAL CONGRESS ONCULTURAL HERITAGE AND TOURISM, 2018-05-03, 2018-05-05, TAŞKENT, Özbekistan, . 150

83. Calo, F.; Davide, N.; Galve, J.; ABDİKAN, S.; GÖRÜM, T.; ORHAN, O.; MAKİNECİ, H., A MULTI-SOURCE DATA APPROACH FOR THE INVESTIGATION OF LAND SUBSIDENCE IN THE KONYA BASIN, TURKEY. GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 2018-03-18, 2018-03-21, İstanbul, Türkiye, . 20

82. Yakar, M.; Doğan, Y., GIS Three-Dimensional Modelling for Cultural Heritages. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, 2017-10-10, 2017-10-21, Çanakkale, Türkiye, 2017. 200

81. Murat, A.; Yakar, M.; Alyılmaz, C.; Alyılmaz, S., USING THE CLOSE RANGE PHOTOGRAMMETRY TECHNIQUE IN 3-DIMENSIONAL WORK: HISTORY OF OBRUKHAN SAMPLE. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2017-06-29, 2017-07-05, Varna, Bulgaristan, 2017. 170

80. ulvi, A.; Yakar, M.; Alyılmaz, C.; Alyılmaz, S., MODELING AND PRECISION STUDY WITH PHOTOGRAMMETRY METHOD OF THE ”INCE MINARET” MUSEUM. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2017-06-17, 2017-07-29, varna, Bulgaristan, 2017. 170

79. ULVİ, A.; YAKAR, M., ÇANLI KİLİSENİN 3BOYUTLU MODELİNİN ELDE EDİLMESİ VE KÜLTÜR TURİZMİNE KAZANDIRILMASI. INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISM (ICCHT - 2017), 2017-05-19, 2017-05-21, KONYA, Türkiye, . 200

78. YAKAR, M.; YİĞİT, A.; KABADAYI, A.; KAYA, Y.; ÇIKIKCI, K.; CATİN, S.; ULVİ, A., KASIMPAŞA CAMİİ’Sİ RÖLÖVE ÖRNEĞİ. INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISM (ICCHT - 2017), 2017-05-19, 2017-05-21, KONYA, Türkiye, . 160

77. Yakar, M.; Ulvi, A.; Kaya, Y., Photogrammetric Roleve of Kasımpasa Mosque. Photogrammetric Roleve of Kasımpasa Mosque, 2017-05-19, 2017-05-21, Varna, Bulgaristan, 2017. 200

76. Yakar, M.; Ulvi, A., To be Obtaining 3D Model of Çanlı Church and Gaining CulturalTourism. ICCHT-2017 INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISMKONYA-TURKEY MAY 19-21, 2017, 2017-05-19, 2017-05-21, Konya, Türkiye, 2017. 200

75. Yakar, M.; Ulvi, A.; Toprak, A., Three Dımensional Modeling of Erzurum History by Using TerrestrialPhotogrammetric Techniques. ICCHT-2017INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISMKONYA-TURKEY MAY 19-21, 2017, 2017-05-19, 2017-05-21, Konya, Türkiye, 2017. 200

74. Yakar, M.; Ulvi, A.; Kaya, Y., Photogrammetric Roleve of Cimcime Hatun Tomp. ICCHT-2017INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISMKONYA-TURKEY MAY 19-21, 2017, 2017-05-19, 2017-05-21, konya, Türkiye, 2017. 200

73. CATİN, S.; YAKAR, M.; ÇIKIKCI, K.; KAYA, Y.; YİĞİT, A.; KABADAYI, A., Erzurum Tarihi Konağın Yersel Fotogrametri Tekniği Kullanılarak Üç Boyutlu Modellenmesi ve Rölöve Örneği. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, 2017-05-19, 2017-05-21, Konya, Türkiye, . 150

72. Yakar, M.; Ulvi, A.; Toprak, A., 3D Modeling of Beyşehir Stone Madrasa With Unmanned AerialVehicle (UAV). ICCHT-2017INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISMKONYA-TURKEY MAY 19-21, 2017, 2017-05-19, 2017-05-21, Konya, Türkiye, 2017. 200

71. YAKAR, M.; YİĞİT, A.; KABADAYI, A.; ÇIKIKCI, K.; CATİN, S.; KAYA, Y.; ULVİ, A., CİMCİME HATUN TÜRBESİ RÖLÖVE ÖRNEĞi. INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISM (ICCHT - 2017), 2017-05-19, 2017-05-21, KONYA, Türkiye, . 160

70. YAKAR, M.; DOĞAN, Y.; ULVİ, A., KÜLTÜR VARLIKLARININ FOTOGRAMETRİ YÖNTEMİYLE BELGELENMESİ – SİLİFKE DEMİRCİLİ ANITMEZARI. INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISM , 2017-01-01, 2017-01-01, MERSİN, Türkiye, 2017. 200

69. ULVİ, A.; YAKAR, M.; TOPRAK, A., BEYŞEHİR TARİHİ TAŞ MEDRESENİN İNSANSIZ HAVA ARACI İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ. INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISM (ICCHT - 2017) , 2017-01-01, 2017-01-01, konya, Türkiye, 2017. 200

68. KOCAMAN, E.; YAKAR, M., 3 DIMENSIONAL STUDY OF MODELING AND ANIMATIONOF KAYSERİ GÜLLÜK MOSQUE. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE) ON SCIENCE,ECOLOGY AND TECHNOLOGY(ICONSETE’2016 , 2016-01-01, 2016-01-01, BARSELONA, İspanya, 2016. 200

67. ORHAN, O.; YAKAR, M.; KIRTILOĞLU, O., Creation Of Sinkholes Inventory Information System Using Web and Cloud Based Service Applications. Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences, 2016-01-01, 2016-01-01, KONYA, Türkiye, 2016. 200

66. ulvi, a.; toprak, a.; yakar, m., THE EFFECT OF PIXEL SIZE ONPRECISION VALUES AT NON METRIC CAMERAS. Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences - 2016 , 2016-01-01, 2016-01-01, KONYA, Türkiye, 2016. 200

65. YAKAR, M.; ORHAN, O.; ÇOBAN, O., ). The Obtaining of 3D Model of Harput Grand Mosque with UAV. Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences - 2016 , 2016-01-01, 2016-01-01, KONYA, Türkiye, 2016. 200

64. ORHAN, O.; YAKAR, M., Investigating Land Surface Temperature Changes Using Landsat Data in Konya Turkey. XXIII ISPRS Congress , 2016-01-01, 2016-01-01, KONYA, Türkiye, 2016. 200

63. DOĞRU, M.; ALYILMAZ, C.; YAKAR, M.; ULVİ, A.; TOPRAK, A.; KARAHAN, R., Laser scanning of Ahlat Seljuk Graveyard Stones. International symposium on Geospatial and mobile mapping and summer school for mobile mapping technology (GMMT 2016) , 2016-01-01, 2016-01-01, konya, Türkiye, 2016. 130

62. KOCAMAN, E.; YAKAR, M., KAYSERİ TEKGÖZ BRIDGE 3 DIMENSIONAL STUDOF MODELING AND ANIMATION. 2 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCEECOLOGY AND TECHNOLOGY(ICONSETE'2016 ), , 2016-01-01, 2016-01-01, BARSELONA, İspanya, 2016. 200

61. YAKAR, M.; ULVİ, A.; TOPRAK, A., The obtaining of 3D Model of Kalender Baba Tomb with the Terrestrial Laser Scanning Method And The Terrestrial Photogrammetry Method. CIPA 2015, 2015-08-31, 2015-09-05, Taipei, Çin, 2015. 200

60. YILDIZ, F.; KARABÖRK, H.; YAKAR, M.; KARASAKA, L.; YILMAZ, H., Photogrammetric Studies on Stoa in Ancient City of Knidos. New Perspectives to Save the Cultural Heritage. CIPA 2003 XIXth International Symposium, 2014-12-24, 2014-12-28, ANTALYA, Türkiye, 2014. 140

59. YILDIZ, F.; KARABÖRK, H.; YAKAR, M.; YILMAZ, H.; KARASAKA, L., Photogrammetric Works on Tonyukuk Monuments in Mongolia New Perspectives to Save the Cultural Heritage . CIPA 2003 XIXth International Symposium, 2014-12-20, 2014-12-24, ANTALYA, Türkiye, 2014. 140

58. DOĞRU, M.; ALYILMAZ, C.; KARAHAN, R.; YAKAR, M.; ULVİ, A.; TOPRAK, A., 3 Dimensional Modelling of Ahlat Seljuk Graveyard Stones with Laser Scanners. THE THIRD INTERNATIONAL AHLAT- EURASIA SYMPOSIUM ON SCIENCE, CULTURE AND ART, 2014-01-01, 2014-01-01, İSTANBUL, Türkiye, 2014. 110

57. DOĞRU, M.; ALYILMAZ, C.; KARAHAN, R.; YAKAR, M.; ULVİ, A.; TOPRAK, A., Ahlat Selçuklu Mezar Taşlarının 3 Boyutlu Lazer Tarayıcılar ile Modellenmesİ. THE THIRD INTERNATIONAL AHLAT- EURASIA SYMPOSIUM ON SCIENCE, CULTURE AND ART, 2014-01-01, 2014-01-01, KONYA, Türkiye, 2014. 110

56. YAKAR, M.; ULVİ, A., Using of Laser Scanning Technique to Culture Heritage The Sample of Kızkalesi. Turkey. FIG Congress 2014,Engaging the Challenges, Enhancing the Relevance, 2014-01-01, 2014-01-01, Kuala Lumpur, Malezya, 2014. 200

55. YAKAR, M.; UYSAL, M.; TOPRAK, A.; POLAT, N., 3D modeling of historical doger caravansaries by digital photogrammetry. 24th International CIPA Symposium, 2013-01-01, 2013-01-01, KONYA, Türkiye, 2013. 190

54. YILDIZ, F.; YAKAR, M.; KARABÖRK, H.; GÖKTEPE, A.; YILMAZ, H.; KARASAKA, L., 3D Laser Scannıng of Sılle Open Museum Valley. CIPA XXII Symposium, Digital Documentation, Interpretation & Presentation of Cultural Heritage, 2011-01-01, 2011-01-01, KONYA, Türkiye, 2011. 150

53. VAROL, F.; ULVİ, A.; YAKAR, M.; TOPRAK, A., Use of Information Technologies in Cultural Heritage Management: The Craeting and Archiving of 3D Model of Historical Hasbey Mesciding with Close Range Photogrammetry. 10th European Business Research Conference , 2010-12-31, 2010-12-31, KONYA, Türkiye, 2010. 150

52. YAKAR, M., ). Mimarlık ve şehircilikde fotogrametrik yöntemler. Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı, 2010-01-01, 2010-01-01, KONYA, Türkiye, 2010. 200

51. YILDIZ, F.; YAKAR, M.; MUTLUOĞLU, Ö., Photogrammetric evaluation of saint Theodoros Trion church derinkuyu kilisesi. 2010 ISPRS Commission V Mid-Term Symposium on Close Range Image Measurement Techniques, 2010-01-01, 2010-01-01, KONYA, Türkiye, 2010. 200

50. YAKAR, M.; YILDIZ, F.; METİN, A.; URAY, F.; ULVİ, A.; KARASAKA, L.; MUTLUOĞLU, Ö., Photogrammetrıc Measurement Of The Meke Lake And Its Envıronment Wıth Kıte Photographs To Monıtorıng Of Water Level To Clımate Change. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVIII, Part 5 Commission V Symposium, 2010-01-01, 2010-01-01, NEWCASTLE, İngiltere / Birleşik Krallık, 2010. 150

49. MUTLUOĞLU, Ö.; YAKAR, M.; YILMAZ, H.; KARASAKA, L., The Most Suitable Sizes Of Ground Control Points Gcps For World View2. FIG Working Week 2012 Knowing to manage the territory, protetect the environment, evaluate the cultural heritage, 2010-01-01, 2010-01-01, KONYA, Türkiye, 2010. 170

48. ULVİ, A.; VAROL, F.; YAKAR, M.; TOPRAK, A., Use of Close Range Photogrammetry Technique in CulturalHeritage Studies: Historic Esrefoglu Mosque Example. 10th European Business Research Conference , 2010-01-01, 2010-01-01, KONYA, Türkiye, 2010. 150

47. ALYILMAZ, C.; AYYILMAZ, S.; YAKAR, M., Measurement of petroglyhps rock of arts of Qobustan with close range photogrammetry. 2010 ISPRS Commission V Mid-Term Symposium on Close Range Image Measurement Techniques, 2010-01-01, 2010-01-01, İSTANBUL, Türkiye, 2010. 200

46. YAKAR, M.; YILDIZ, F.; ALYILMAZ, C.; YILMAZ, H., ). Photogrammetric study for sircali medrese door. 9th International Multidicsciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2009, 2009-01-01, 2009-01-01, konya, Türkiye, 2009. 190

45. TAŞDEMİR, Ş.; YAKAR, M.; ÜRKMEZ, A.; İNAL, Ş., Determination of Body Measurements of a cow by Image Analysis. International Conference on Computer Systems and Technologies-CompSysTech'08, 2008-12-31, 2008-12-31, KONYA, Türkiye, 2008. 170

44. YAKAR, M.; KORUMAZ, M.; GÜLEÇ, S., The Photogrammetric Evaluation of the Tiles on Turkish Traditional Buildings An Example From Konya. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 2008-07-03, 2008-07-11, PEKİN, Çin, 2008. 200

https://www.isprs.org/proceedings/XXXVII/congress/5_pdf/67.pdf

43. YAKAR, M.; YILMAZ, H.; MUTLUOĞLU, Ö., Photogrammetric Measurement for the Kizil Kilise Red Church. Stockholm 2008 FIG Working Week-Integrating Generations, 2008-01-01, 2008-01-01, konya, Türkiye, 2008. 200

42. YILMAZ, H.; YAKAR, M.; YILDIZ, F., Digital Photogrammetry in Obtaining of 3D Model Data of Irregular Small Objects. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 2008-01-01, 2008-01-01, PEKİN, Çin, 2008. 200

41. YAKAR, M.; YILDIZ, F.; ŞENTÜRK, H.; YILMAZ, H., 3D Modelling of the Roman Mausoleum Silifke Manisa Turkey. The Sixth International Conference on Science and Technology in Archaeology and Conservation, 2008-01-01, 2008-01-01, KONYA, Türkiye, 2008. 190

40. YAKAR, M.; YILDIZ, F.; ÇELİK, H.; YILMAZ, H., Measurements of Roman Reliefs Adamkayalar Via Photogrammetric Methods.. The Sixth International Conference on Science and Technology in Archaeology and Conservation, 2008-01-01, 2008-01-01, KONYA, Türkiye, 2008. 190

39. YAKAR, M.; YILDIZ, F.; YILMAZ, H.; ZEYBEK, M., Photogrammetric Rolove Surveying of Cambazlı Church. The Sixth International Conference on Science and Technology in Archaeology and Conservation, 2008-01-01, 2008-01-01, konya, Türkiye, 2008. 190

38. YAKAR, M.; YILMAZ, H.; MUTLUOĞLU, Ö., Data Collecting to Volume Computing Using Digital Close Range Photogrammetry and Laser Technics. Stockholm 2008 FIG Working Week-Integrating Generations, 2008-01-01, 2008-01-01, STOCKHOLM, İsveç, 2008. 200

37. YAKAR, M.; YILDIZ, F.; GÖKTEPE, A.; KARABÖRK, H.; BAYGÜL, E., Where is the Amasya. 3D Modelling of the Naturel Objects by Terrestrial Laser Scanning. 3D Modelling of the Naturel Objects by Terrestrial Laser Scanning , 2008-01-01, 2008-01-01, KONYA, Türkiye, 2008. 180

36. YILMAZ, H.; YAKAR, M.; MUTLUOĞLU, Ö.; YILDIZ, F., Selection of the most Suitable Sizes of Ground Control Points in the Satellite İmages. ISPRS XXth Congress Proceedings Part B4 Commission IV, 2007-12-31, 2007-12-31, KONYA, Türkiye, 2007. 170

35. GÖKTEPE, A.; YILDIZ, F.; KARABÖRK, H.; YAKAR, M.; ALTUNTAŞ, C.; KARASAKA, L., Documentation of the Zazadin Inn with Laser Scanning. The Icomos and ISPRS Committee for Documentation of Cultural Heritage CIPA 2007 XXI International Symposium, 2007-01-01, 2007-01-01, konya, Türkiye, 2007. 110

34. yakar, m.; ulvi, a.; toprak, a.; mutluoğlu, ö., The Use Of Laser Scanner in caves Encountered Problems and Solution Suggestion. FIG2015 , 2007-01-01, 2007-01-01, konya, Türkiye, 2007. 190

33. ALTUNTAŞ, C.; YILDIZ, F.; KARABÖRK, H.; YAKAR, M.; KARASAKA, L., Surveying and Documentation of Detailed Historical Heritage by Laser Scanning. The Icomos and ISPRS Committee for Documentation of Cultural Heritage CIPA 2007 XXI International Symposium, 2007-01-01, 2007-01-01, KONYA, Türkiye, 2007. 120

32. YILDIZ, F.; KARABÖRK, H.; YAKAR, M.; ALTUNTAŞ, C.; KARASAKA, L.; GÖKTEPE, A., 3D Modeling by Advanced Total Station. The Icomos and ISPRS Committee for Documentation of Cultural Heritage CIPA 2007 XXI International Symposium, 2007-01-01, 2007-01-01, konya, Türkiye, 2007. 130

31. MUTLUOĞLU, Ö.; YAKAR, M.; YILMAZ, H.; YILDIZ, F., Comparisation of Spatial Accuracy of Data Acquaried From Mono and Stereo Images A Case Study of Campus Area Konya Turkey. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 2007-01-01, 2007-01-01, PEKİN, Çin, 2007. 170

30. KARABÖRK, H.; YILDIZ, F.; YAKAR, M.; ALTUNTAŞ, C.; KARASAKA, L., Modeling and Visualization Using Laser Scanner in Documentation of Cultural Heritage. The Icomos and ISPRS Committee for Documentation of Cultural Heritage CIPA 2007 XXI International Symposium, 2007-01-01, 2007-01-01, konya, Türkiye, 2007. 140

29. YILMAZ, H.; YAKAR, M.; YILDIZ, F., Monitoring of Corrosion in Fairy Chimney by close Range Photogrammetry. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing , 2007-01-01, 2007-01-01, PEKİN, Çin, 2007. 200

28. KARABÖRK, H.; YILDIZ, F.; COŞKUN, E.; YILMAZ, H.; YAKAR, M., Investigation of Accuracy for Digital Elevation Models Generated with Different Methods in Photogrammetry. ISPRS XXth Congress Proceedings Part B3 Commission III, 2006-11-30, 2006-11-30, KONYA, Türkiye, 2006. 100

27. ŞAHİNKAYA, S.; ÖZDEMİR, C.; YAKAR, M., Road Traffic Noise in the City of Konya Modelling Using by GIS. VIth International Scientific Conference of Modern Management of Mine Producing, 2006-06-12, 2006-06-16, VARNA, Bulgaristan, 2006. 200

26. ŞAHİNKAYA, S.; GÜR, K.; ÖZDEMİR, C.; YAKAR, M., Modelling and Visualisation of the Traffic Noise by Integrating with GIS. Proceedings of the International Conference on Modeling and Simulation Volume II , 2006-04-01, 2006-04-01, KONYA, Türkiye, 2006. 130

25. ALTUNTAŞ, C.; YILDIZ, F.; YAKAR, M.; KARABÖRK, H.; KARASAKA, L.; YILMAZ, H., Photogrammetric Methods in Documentation of Cultural Heritage in Macro Dimension A Case Study of the Zazadin Inn. . Fifth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, 2006-01-01, 2006-01-01, konya, Türkiye, 2006. 130

24. KARASAKA, L.; YILDIZ, F.; YAKAR, M.; KARABÖRK, H.; ALTUNTAŞ, C.; YILMAZ, H., ). Photogrammetric Methods for Documentation Based on Detailed Drawing of Historical and Cultural Heritage. Fifth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, 2006-01-01, 2006-01-01, konya, Türkiye, 2006. 130

23. YAKAR, M.; MUTLUOĞLU, Ö.; ÇAY, T.; İŞCAN, F.; YILDIZ, F.; YILMAZ, H., Inpection of Outside Registration Areas Via Ikonos Satellite Images. Fifth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days , 2006-01-01, 2006-01-01, konya, Türkiye, 2006. 170

22. YAKAR, M.; YILDIZ, F.; MUTLUOĞLU, Ö.; YILMAZ, H., Evaluation of 3D Geopositioning Accuracy of Stereo Ikonos Images. Fifth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, 2006-01-01, 2006-01-01, KONYA, Türkiye, 2006. 190

21. YILDIZ, F.; YILMAZ, A.; YAKAR, M.; MUTLUOĞLU, Ö., Geometric Correction of Satellite Images. Fifth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days, 2006-01-01, 2006-01-01, KONYA, Türkiye, 2006. 150

20. ÇAY, T.; YILDIZ, F.; YAKAR, M.; KARABÖRK, H.; YILMAZ, H., Planning and Cost Analysis of Roleve with Digital Photogrammetric Methods. . Fifth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days , 2006-01-01, 2006-01-01, konya, Türkiye, 2006. 140

19. YAKAR, M.; ULVİ, A.; TOPRAK, A.; MUTLUOĞLU, Ö., Laser Scanning And Photogrammetric Evaluation of Uzuncaburç Monumental Entrance. ICAT 2014 , 2005-12-31, 2005-12-31, KONYA, Türkiye, 2005. 190

18. YAKAR, M.; YILMAZ, H.; MUTLUOĞLU, Ö.; YILDIZ, F., Interferometric Synthetic Aperture Radar Ifsar. 4rd International Advanced Technologies Symposium, 2005-12-24, 2005-12-27, ELAZIĞ, Türkiye, 2005. 190

17. YILMAZ, H.; YAKAR, M.; YILDIZ, F., Ifsar ve Ifsar Ürünlerinin Doğruluğu. 4th International Advanced Technologies Symposium, 2005-12-24, 2005-12-28, ELAZIĞ, Türkiye, 2005. 200

16. YAKAR, M.; BAYKAN, Ö.; YILDIZ, F., Masa Üstü Tarayıcılarda Gri Seviye Belirleme Testi. 4th International Advanced Technologies Symposium , 2005-12-24, 2005-12-28, ELAZIĞ, Türkiye, 2005. 200

15. YAKAR, M.; YILMAZ, H.; YILDIZ, F., Yersel Fotogrametri Amaçlı Lazer Tarama Araçları ve Uygulamaları. 4th International Advanced Technologies Symposium, 2005-12-24, 2005-12-24, ELAZIĞ, Türkiye, 2005. 200

14. YAKAR, M.; YILMAZ, H.; YILDIZ, F., Kalibrasyon Yöntemleri. 4th International Advanced Technologies Symposium, 2005-01-01, 2005-01-01, konya, Türkiye, 2005. 200

13. YILDIZ, F.; KARABÖRK, H.; YAKAR, M.; KARASAKA, L.; YILMAZ, H.; ÖZGAN, R., Photogrammetric Works on Boulakrates Fountain in Knidos Ancient City. CIPA 2005 XX International Symposium International Cooperation to Save the World's Cultural Heritage, 2005-01-01, 2005-01-01, konya, Türkiye, 2005. 130

12. YAKAR, M.; YILDIZ, F., Digital Photogrametric Methods İn Document Atinon of Curtural Heritages AND Beyşehir Example. XX. Symposium of CIPA, the ICOMOS& ISPRS Committee on Documantation of Cultural Heritage, 2005-01-01, 2005-01-01, KONYA, Türkiye, 2005. 200

11. KARABÖRK, H.; YILDIZ, F.; YAKAR, M.; KARASAKA, L.; YILMAZ, H., Photogrammetric Methods for Restitution of Small Objects Extracted by Archaeological Excavations. CIPA 2005 XX International Symposium International Cooperation to Save the World's Cultural Heritage, 2005-01-01, 2005-01-01, KONYA, Türkiye, 2005. 140

10. YAKAR, M.; YILDIZ, F., Digital Photogrammetric Methods in Documentation of Cultural Heritages and Beysehir Example. CIPA 2005 XX International Symposium International Cooperation to Save the World's Cultural Heritage, 2005-01-01, 2005-01-01, konya, Türkiye, 2005. 200

9. YAKAR, M.; YILDIZ, F.; YILMAZ, H.; ULVİ, A.; KARASAKA, L.; KARABÖRK, H., Photogrammetrıc Sılhouette Study And Sılle Example. CIPA 2005 XX International Symposium, 2005-01-01, 2005-01-01, torino, İtalya, 2005. 170

8. KARABÖRK, H.; YILDIZ, F.; YAKAR, M.; KARASAKA, L.; YILMAZ, H.; ÖZGAN, R., Extracting of Stone Plan of Harbour Street in Knidos Ancient City. CIPA 2005 XX International Symposium International Cooperation to Save the World's Cultural Heritage, 2005-01-01, 2005-01-01, konya, Türkiye, 2005. 130

7. YILMAZ, İ.; BİLDİRİCİ, İ.; YAKAR, M.; YILDIZ, F., Color Calibration of Scanners Using Polynomial Transformation. ISPRS XXth Congress Proceedings, 2004-07-12, 2004-07-23, İSTANBUL, Türkiye, 2004. 150

https://www.isprs.org/proceedings/XXXV/congress/comm5/papers/675.pdf

6. ÜNAL, M.; YAKAR, M.; YILDIZ, F., Discontinuity Surface Roughness Measurement Techniques and the Evaluation of Digital Photogrammetric Method. ISPRS XXth Congress Proceedings, 2004-07-12, 2004-07-23, İSTANBUL, Türkiye, 2003. 200

https://www.isprs.org/proceedings/XXXV/congress/comm3/papers/431.pdf

5. YILDIZ, F.; YAKAR, M.; KARABÖRK, H.; ÖZTÜRK, A.; ÖZKAN, P., An Aplication of Photogrammetric Works in Dental Surgery. Fourth International Symposium "Turkish-German Joint Geodetic Days, 2001-12-16, 2001-12-19, KONYA, Türkiye, 2001. 160

4. YILDIZ, F.; YILMAZ, H.; YAKAR, M.; KARABÖRK, H.; ÖZYİĞİT, C., Photogrammetric Works of Kelenderis Ancıent City. Fourth International Symposium "Turkish-German Joint Geodetic Days, 2001-12-15, 2001-12-18, KONYA, Türkiye, 2001. 140

3. YAKAR, M.; YILDIZ, F.; ÇORUMLUOĞLU, Ö.; YILMAZ, H.; KARABÖRK, H., A Photogrammetric Investigation Study on Ayıa Eleni Church. Third Turkish-German Joint Geodetic Days, 1999-12-14, 1999-12-17, KONYA, Türkiye, 1999. 180

2. YILDIZ, F.; ÇORUMLUOĞLU, Ö.; YAKAR, M.; KARABÖRK, H., Photogrammetric Inventory Work on Orkhon Monuments and Epitaphs Inscriptions in Mongolia. 3th International Forum UNESCO University and Heritage, 1998-12-28, 1998-12-31, GEELONG, Avustralya, 1998. 150

1. YAKAR, M., Determination of rock Surface Topography by using Digital Photogrammetry. Second Turkish-German Joint Computer Application Days, 1998-12-15, 1998-12-18, KONYA, Türkiye, 1998. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; YAKAR, M., Trends in GIS Supported Real Estate Valuation. 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), 2018-11-16, 2018-11-17, Ankara, Türkiye, . 100

2. DOĞAN, Y.; YAKAR, M., COMPARISON OF LASER SCANNING AND PHOTOGRAMMETRY IN SURVEYING OF CULTURAL HERITAGES: SAMPLE OF ADAMKAYALAR RELIEF. V. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 2018-07-24, 2018-07-26, Barcelona, İspanya, . 100

1. YAKAR, M.; KOCAMAN, E., Kayseri Sahabiye Madrasah Pphotogrammetric 3 Dimensional Modeling Study And Animation. THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY I , 2015-01-01, 2015-01-01, KONYA, Türkiye, 2015. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 1860

19. YAKAR, M.; KUŞAK, L.; ÜNEL, F., Kampüs Bilgi Sistemi ve CityGML: Mersin Üniversitesi. X. TUFUAB Teknik Sempozyumu, 2019-04-25, 2019-04-27, AKSARAY, Türkiye, 2019. 100

18. ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; YAKAR, M., Üniversite Taşınmazlarının Yönetimi: Mersin Üniversitesi. X. TUFUAB Teknik Sempozyumu, 2019-04-25, 2019-04-27, AKSARAY, Türkiye, 2019. 100

17. KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; YAKAR, M., Kampüs Bilgi Sistemi ve CityGML: Mersin Üniversitesi. X. TUFUAB Teknik Sempozyumu, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği, 2019-04-25, 2019-04-27, Aksaray, Türkiye, . 100

16. BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; YAKAR, M., Üniversite Taşınmazlarının Yönetimi: Mersin Üniversitesi. X. TUFUAB Teknik Sempozyumu, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB), 2019-04-25, 2019-04-27, Aksaray, Türkiye, . 100

15. ERENER, A.; YAKAR, M., Uzaktan Algılama ve CBS Teknolojileri İle KıyıSınır Değişim Analizi Meke Gölü Örneği. TUFUAB 2015, 2015-05-21, 2015-05-23, KONYA, Türkiye, 2015. 100

14. YAKAR, M.; ASAN, A.; BAYKAN, N., Uzaktan Algılama Sistemlerinde Görüntü Füzyonu. TUFUAB 2015, 2015-05-21, 2015-05-21, KONYA, Türkiye, 2015. 100

13. MUTLUOĞLU, Ö.; YAKAR, M.; YILMAZ, H., WORLDVIEW 2 Stereo Uydu Görüntüsünden Üretilen Sayısal OrtofotoKonum Doğruluğunun Araştırılması. TUFUAB 2015, 2015-05-21, 2015-05-23, KONYA, Türkiye, 2015. 100

12. YAKAR, M.; ULVİ, A.; MUTLUOĞLU, Ö.; TAYTAK, A., Sandıklı Kültür ve Sanat Evinin Yersel Fotogrametrik ve İHA Teknikleri Kullanılarak Üç Boyutlu Modellenmesi. 15. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, 2015-03-25, 2015-03-28, ANKARA, Türkiye, 2015. 95

11. YAKAR, M.; ULVİ, A., Sandıklı Kültür ve Sanat Evinin Lazer Tarama Yöntemiyle 3 Boyutlu Modelinin Yapılması. Marka Kent Sandıklı Sempozyumu,2014, 2014-10-15, 2014-10-18, AFYON, Türkiye, 2014. 100

10. YAKAR, M.; UYSAL, M.; ULVİ, A.; TOPRAK, A., İnsansız Hava Araçları ile Fotogrametrik Teknikler Kullanılarak Hâlihazır Harita Üretimi ve Hassasiyet Analizi. 7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 2014-10-15, 2014-10-17, ÇORUM, Türkiye, 2014. 95

9. YAKAR, M.; ULVİ, A., Lazer Tarama Tekniği ve Yersel Fotogrametride Hassasiyet Araştırması Handevi Kandevi Türbesi Örneği. 2.Ulusal Ilgın Sempozyumu,2013, 2013-09-27, 2013-09-29, KONYA, Türkiye, 2013. 100

8. YAKAR, M.; ULVİ, A., İnsansız Hava Aracıyla Ilgın Redif Taburu Binasının Fotogrametrik ve Lazer Tarama Yöntemleriyle 3 Boyutlu Modellenmesi. 2.Ulusal Ilgın Sempozyumu,2013, 2013-09-27, 2013-09-29, KONYA, Türkiye, 2013. 100

7. ULVİ, A.; BÖGE, S.; YAKAR, M., Taşkent Sultan Çeşmesinin Fotogrametrik Ölçüm Teknikleri İle Mimari Rölövesinin Hazırlanması ve 3 Boyutlu Modellenmesi. 14.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı , 2013-05-14, 2013-05-17, ANKARA, Türkiye, 2013. 100

6. YAKAR, M.; ULVİ, A., İnsansız Hava Araçları Yardımıyla Kompak Kameraların Hava Fotogrametrisinde Kullanılmasına Bir Örnek. 14.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı , 2013-05-14, 2013-05-17, ANKARA, Türkiye, 2013. 100

5. MUTLUOĞLU, Ö.; YAKAR, M.; YILMAZ, H., Mono Geoeye 1 Uydu Görüntüsünün Geometrik Doğruluğunun Araştırılması. 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2011-04-18, 2011-04-22, ANKARA, Türkiye, 2011. 100

4. YAKAR, M.; YILMAZ, H.; YILDIZ, F.; MUTLUOĞLU, Ö., İpekyolu Hanlarından Tarihi Öresin Hanı Fotogrametrik Rölöve Çalışması.. Türkiye Bilimsel Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu, TUFUAB , 2007-05-05, 2007-05-05, ANKARA, Türkiye, 2007. 95

3. YILMAZ, H.; YAKAR, M., Digital Yersel Fotogrametrinin Hacim Hesabında Kullanılması. 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2007-04-02, 2007-04-06, ANKARA, Türkiye, 2007. 100

2. BAYRAK, T.; YILMAZ, H.; YAKAR, M., Eğri Minare nin Deformasyonunun Nedenlerinin Araştırılması ve Jeodezik ve Fotogrametrik Yöntemlerle İzlenmesi. 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı , 2007-04-02, 2007-04-06, ANKARA, Türkiye, 2007. 100

1. YILDIZ, F.; KARABÖRK, H.; YAKAR, M.; YILMAZ, İ., Application of Digital Orthophoto on Close Range Phtogrammetry. Fourth International Symposium "Turkish-German Joint Geodetic Days, 2001-12-16, 2001-12-19, KONYA, Türkiye, 2001. 75

Ulusal - Özet - Sözlü 250

5. ORHAN, O.; YAKAR, M., Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Muhtemel Obruk Alanlarının Belirlenmesi. TUFUAB X. Teknik Sempozyumu, 2019-04-25, 2019-04-27, AKSARAY, Türkiye, 2019. 50

4. ORHAN, O.; YAKAR, M., Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Muhtemel Obruk Alanlarının Belirlenmesi. TUFUAB X. Teknik Sempozyumu, 2019-04-25, 2019-04-27, , Türkiye, . 50

3. Yakar, M.; Doğan, Y.; Çelik, M., İHA FOTOGRAMETRİSİ İLE KAYA DÜŞME BÖLGELERİNİN 3-BOYUTLU MODELLENMESİ VE HARİTALANMASI. TUFUAB X. Teknik Sempozyumu , 2019-04-25, 2019-04-27, Aksaray, Türkiye, 2019. 50

http://tufuab2019.aksaray.edu.tr

2. DOĞAN, Y.; YAKAR, M., Uzuncaburç Antik Kentinin İHA Kullanılarak Eğik Fotogrametri Yöntemiyle Üç Boyutlu Modellenmesi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2017-05-03, 2017-05-06, Ankara, Türkiye, . 50

1. DOĞAN, Y.; YAKAR, M., Uzuncaburç Antik Kentinin İHA Kullanılarak Eğik Fotogrametri Yöntemiyle Üç Boyutlu Modellenmesi. 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2017-05-03, 2017-05-06, ANKARA, Türkiye, 2017. 50

Uluslararası - Araştırmacı 0

8. 2000 Yılı Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi Jeodezik ve Fotogrametrik Çalışmala, Seçiniz..., Proje No: 2000, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

7. 1997 Yılı Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi Jeodezik ve Fotogrametrik Çalışmala, Seçiniz..., Proje No: 1997, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

6. 2001 Yılı Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi Jeodezik ve Fotogrametrik Çalışmalar, TC Başbakanlık , Seçiniz..., Proje No: 2001, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

5. Türk Kültüründe Yazı Kavramının Gelişim, Seçiniz..., Proje No: 2006/75, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

4. Monitoring sinkhole formation and development around Karapinar and its vicinity using COSMO-SkyMed InSAR imagery, Seçiniz..., Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

3. Gürcistan Cumhuriyetinde Yaşayan Türklerin Dünü ve Bugünü ( Eğitim,Dil,Edebiyat, Tarih, Etnoloji ve Yüzey Araştırmaları, Seçiniz..., Proje No: 2002/163, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

2. Güney Türkistan, Kafkaslar ve Avrupadaki Türk Yazıtları, Seçiniz..., Proje No: 2007/47, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

1. Turfan ve komşu bölgelerdeki runik yazıtlarla ilgili epigrafik ve fotogrametrik araştırmalar, Seçiniz..., Proje No: 2010, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

5. METRİK OLMAYAN DİJİTAL KAMERALARIN HAVA FOTOGRAMETRİSİNDE YAKIN RESİM ÇALIŞMALADA YERE YAKIN YÜKSEKLİKLERDE KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, Seçiniz..., Proje No: 1, 0 TL, , Devam ediyor... 0

4. YERSEL LAZER TARAMA TEKNOLOJİSİ KULLANARAK TARİHİ KALELERİN BELGELENMESİ 3D MODELİNİN ÇIKARILMASI VE HASSASİYET ARAŞTIRMASI, Seçiniz..., Proje No: 1, 0 TL, , Devam ediyor... 0

3. Dünya Mirası Ahlat Selçuklu Mezarlığı ile Kümbetlerin Lidar ve Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması Yüzey ve Yüzey Altı Yapı Modellenmesi, Seçiniz..., Proje No: 1, 0 TL, , Devam ediyor... 0

2. DÜNYA MİRASI OLAN AHLAT MEZAR TAŞLARININNBULUNDUĞU BÖLGENİN HALİHAZIR HARİTASININ YAPILMASI, Seçiniz..., Proje No: 1, 0 TL, , Devam ediyor... 0

1. Kültürel Mirasın Belgelenmesinde Dökümantasyon Tekniklerin Karşılaştırılması, Seçiniz..., Proje No: 1, 0 TL, , Devam ediyor... 0

Ulusal - Yürütücü 1300

13. MOBİL HARİTALAMA YÖNTEMLERİNİN FARKLI YERLERDE UYGULAMALARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR , BAP, Proje No: 2021-2-TP2-4538, 15000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

12. WebGIS Teknolojisi, Mimarisi ve Açık Kaynak Kodlu Uygulama Geliştirilmesi, BAP, Proje No: 2022-1-TP2-4644, 15000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

11. Yersel Fotogrametrik Yöntem Kullanılarak Fotogrametrik Yazılımların Karşılaştırılması: Hüsrev Paşa Cami Örneği, BAP, Proje No: 2021-2-TP2-4530, 15000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

10. KARAYOLU PROJELERİNDE GÜZERGAH HARİTALARININ İLERİ TEKNOLOJİ İHA İLE ÜRETİLMESİ, BAP, Proje No: 2021-2-TP2-4529, 15000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

9. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ İÇİN MEKÂNSAL VERİLERİNİN HAZIRLANMASI, BAP, Proje No: 2019-1-AP4-3454, 35000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

8. SİLİFKE KALESİNİN İNSANSIZ HAVA ARACI İHA İLE ORTOFOTO HARİTASININ ELDE EDİLMESİ VE HASSASİYET ARAŞTIRMASI, BAP, Proje No: 1, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

7. FOTOGRAMETRİDE STEREO MODEL İLE 3B NOKTA BULUTU VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, BAP, Proje No: 2019-3-AP4-3656, 35000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

6. Mersin Üniversitesi Yerleşkesinin 1/1000 Ölçekli Ortofoto Haritasının Üretilmesi, BAP, Proje No: 2018-1-AP5-2889, 150000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

5. Mersin Üniversitesi Taşınmazlarının Yönetimi için Değerleme Altyapısının Oluşturulması, BAP, Proje No: 2019-2-AP4-3511, 35000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

4. Lazer Tarama Teknolojisi ve Fotogrametrik Yöntem İle Hacim Hesabı, TÜBİTAK, Proje No: 1, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

3. SANSIZ HAVA ARACI VERİLERİNİN KULLANILMASITARİHİ KÖPRÜLERİN RÖLÖVESİNDE YERSEL FOTOGRAMETRİ VE İN, BAP, Proje No: 2018-3-AP4-3036, 30000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. MOBİL HARİTALAMA YÖNTEMLERİNİN FARKLI YERLERDE UYGULAMALARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR , BAP, Proje No: 2021-2-TP2-4538, 15000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Yüksek Çözünürlüklü Uydu Ğörüntülerinden Metrik Doğrululuğunun Araştırılması, BAP, Proje No: 2003/127, 0 TL, Yürütücü, 2005,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 200

7. Çin Halk Cumhuriyeti Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Rusya Federasyonundaki Yazıtlarla İlgili Epigrafik ve Fotogrametrik Araştırmalar, Seçiniz..., Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

6. Kapadokya Selima Aksaray Bölgesindeki Doğal Sit Alanındaki Değişimlerin Kapadokya Selima Aksaray Bölgesindeki Doğal Sit Alanındaki Değişimlerin Yersel Lazer Tarama Teknolojisi Kullanılarak Üç Boyutlu Modelleme İle Belirlenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

5. 2007 Yılı ALARA Arkeolojik Kazı Projesi, Seçiniz..., Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

4. DÜNYA MİRASI OLAN AHLAT MEZAR TAŞLARININ BULUNDUĞU BÖLGENİN ORTOFOTO HARİTALARININ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARDIMIYLA YAPILMASI, Seçiniz..., Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

3. IHA VE FOTOGRAMETRIK TEKNIKLER KULLANARAK KALENDERBABA TÜRBESININ 3B MODELININ OLUSTURULMASI, BAP, Proje No: 2016-02, 0 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

2. İnsansız hava aracı verileri ile Aksaray üniversitesi kampüsünün 3 boyutlu modelinin oluşturulması , BAP, Proje No: 2016-044, 10000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

1. YERSEL LAZER TARAMA VEINSANSIZ HAVAARAÇLARINDAN(IHA) ELDEEDILEN NOKTABULUTLARININBIRLESTIRILEBILIRLIGININARASTIRILMASI TARIHIESREFOGLU CAMII ÖRNEGI, BAP, Proje No: 2016-01, 28948 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. Trafik Kazalarında Fotogrametrik Yöntemlerin Kullanılması, TÜBİTAK, Proje No: 1, 0 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), Devam ediyor... 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2200

11. AHMET SUAD TOPRAK, Fotogrametrik tekniklerin insansız hava araçları ile mühendislik projelerinde kullanılabilirliğinin araştırılması, Diğer, Selçuk Üniversitesi, Tamamlandı. 200

10. AHMET TELCİ, Türkiye'deki ticaret yolları üzerinde bulunan han ve kervansarayların fotogrametrik belgelenmesi ve coğrafi bilgi sistemine entegre edilmesi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Tamamlandı. 200

9. HARUN ÇELİK, Karayolları etüt ve proje çalışmalarında mobil haritalama sistemlerinin kullanılabilirliği, Fen Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. İSMAİL ŞAHİN , Farklı kaynaklardan elde edilen sayısal yükseklik modellerinin ortofonun doğruluğuna etkilerinin araştırılması, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

7. ALİ ULVİ, Antik tiyatroların fotogrametrik röleve planlarının çıkarılması üzerine deneysel bir çalışma, Fen Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Devam ediyor. 200

6. SALMAN, ÖZKAN , Uydu görüntüleri ve hava fotografları kullanılarak düşey engel veri tabanı oluşturmaya yönelik bir çalışma, Fen Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Devam ediyor. 200

5. MEHMET VURGUN, Topografik harita modelleri için 3 boyutlu yazıcıtasarımı ve imalatı, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. AHMET ŞASİ, Mevlana müzesinin insansız hava aracı ile modellenmesi, Diğer, Selçuk Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. MIRDAN OMAR FALAH, İç ve dış mekanların nokta bulutlarının birleştirilmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

2. MOHAMMED OMAR HASAN, Kültürel mirasın belgelenmesinde dökümantasyon tekniklerin karşılaştırılması, Diğer, Selçuk Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. AVCI ÜMİT, İki yüzey arasında hacim hesabı yapan program ve algoritma geliştirme, Fen Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 800

2. Ali Ulvi, METRİK OLMAYAN DİJİTAL KAMERALARIN HAVA FOTOGRAMETRİSİNDE YAKIN RESİM ÇALIŞMALARDA(YERE YAKIN YÜKSEKLİKLERDE) KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, Fen Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Tamamlandı. 400

1. OSMAN ORHAN, Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri ile muhtemel obruk alanlarının belirlenmesi, Diğer, Selçuk Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası 0
1. TUBITAK, GEOMATIK , EDITOR, - Devam ediyor. 0
2. TUBITAK, GEOMATIK , EDITOR, - Devam ediyor. 0
3. TUBITAK, TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING , EDITOR, - Devam ediyor. 0
4. MURAT YAKAR, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES , EDITOR, - Devam ediyor. 0
5. TUBITAK, TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING , EDITOR, - Devam ediyor. 0
6. TUBITAK DERGIPARK, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES , EDITOR, - Devam ediyor. 0
7. TUBITAK DERGIPARK, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES , EDITOR, - Devam ediyor. 0
8. TUBITAK, TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING , EDITOR, - Devam ediyor. 0
9. TUBITAK DERGIPARK, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES , EDITOR, - Devam ediyor. 0
10. MURAT YAKAR, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES , EDITOR, - Devam ediyor. 0
11. MURAT YAKAR, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES , EDITOR, - Devam ediyor. 0
12. TUBITAK, GEOMATIK , EDITOR, - Devam ediyor. 0
13. DERGIPARK, TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING , EDITOR, E-ISSN : 2587-1366, 2019-10-01 - Devam ediyor. 0
14. DERGIPARK, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES , EDITOR, 2019-10-01 - Devam ediyor. 0
15. DERGIPARK, TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING , EDITOR, E-ISSN : 2587-1366, 2019-07-01 - Devam ediyor. 0
16. DERGIPARK, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES , EDITOR, E-ISSN : 2548-0960, 2019-06-01 - Devam ediyor. 0
17. DERGIPARK, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES , EDITOR, E-ISSN : 2548-0960, 2019-02-01 - Devam ediyor. 0
18. DERGIPARK, TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING , EDITOR, E-ISSN : 2587-1366, 2019-01-01 - Devam ediyor. 0
19. DERGIPARK, THE EFFECT OF SOLO LAST FRIDAY RIDE AS A SPORT COMMUNITY IN SOLO , EDITOR, E-ISSN : 2618-5717, 2018-12-20 - Devam ediyor. 0
20. MURAT YAKAR, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES 2021 - CILT: 6 SAYI: 3 , EDITOR, E-ISSN : 2548-0960, 2016-01-01 - Devam ediyor. 0
21. MURAT YAKAR, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES 2021 - CILT: 6 SAYI: 2 , EDITOR, E-ISSN : 2548-0960, 2016-01-01 - Devam ediyor. 0
22. TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING, ELECTROSPINNING OF GELATIN NANOFIBERS: EFFECT OF GELATIN CONCENTRATION ON CHEMICAL, MORPHOLOGICAL AND DEGRADATION CHARACTERISTICS , EDITOR, E-ISSN : 2587-1366, 2020-03-17 - 2020-06-11. 0
23. SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY, SELCUK UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIM VE TEKNOLOJI DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 2147-9364, 2017-03-01 - 2017-05-31. 0
24. MURAT YAKAR, TUBITAK DERGI PARK, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES , YARDIMCI EDITOR, E-ISSN : 2548-0960, - Devam ediyor. 0
25. MURAT YAKAR, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES , YARDIMCI EDITOR, - Devam ediyor. 0
26. DERGIPARK, TURKIYE ARAZI YONETIMI DERGISI , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 2687-5187, 2019-11-24 - Devam ediyor. 0
27. WJIR JOURNAL, WORLD JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCHHTTPS://WWW.WJIR.ORG/PAGE/EDITOR-BOARD , YAYIN KURULU UYELIGI, 2017-01-01 - 2017-04-03. 0
28. DERGIPARK, TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING , BILIMSELGOREVLER.GOREVLER., E-ISSN : 2587-1366, 2020-10-01 - Devam ediyor. 0
29. DERGIPARK, TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING , BILIMSELGOREVLER.GOREVLER., E-ISSN : 2587-1366, 2020-07-01 - Devam ediyor. 0
30. DERGIPARK, TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING , BILIMSELGOREVLER.GOREVLER., E-ISSN : 2587-1366, 2020-04-01 - Devam ediyor. 0
31. DERGIPARK, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES , BILIMSELGOREVLER.GOREVLER., E-ISSN : 2548-0960, 2020-01-01 - Devam ediyor. 0
32. DERGIPARK, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES , BILIMSELGOREVLER.GOREVLER., E-ISSN : 2548-0960, 2020-01-01 - Devam ediyor. 0
33. DERGIPARK, TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING , BILIMSELGOREVLER.GOREVLER., E-ISSN : 2587-1366, 2020-01-01 - Devam ediyor. 0
34. DERGIPARK, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES , BILIMSELGOREVLER.GOREVLER., E-ISSN : 2548-0960, 2020-01-01 - Devam ediyor. 0
Ulusal 10000
1. DERGİPARK, JOURNAL OF EDUCATİON İN HEALTH SCİENCES , EDİTÖR, E-ISSN : 2687-4393, - Devam ediyor. 0
2. DERGİ PARK, TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG , EDİTÖR, E-ISSN : 2587-1366, 2021-12-31 - Devam ediyor. 1000
3. DERGİPARK, TÜRKİYE FOTOGRAMETRİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 2687-6590, 2020-12-01 - Devam ediyor. 0
4. DERGİPARK, TÜRKİYE FOTOGRAMETRİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 2687-6590, 2020-12-01 - Devam ediyor. 0
5. DERGİPARK, TÜRKİYE FOTOGRAMETRİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 2687-6590, 2020-06-01 - Devam ediyor. 0
6. DERGİPARK, GEOMATİK , EDİTÖR, E-ISSN : 2564-6761, 2020-01-01 - Devam ediyor. 1000
7. DERGİPARK, GEOMATİK , EDİTÖR, E-ISSN : 2564-6761, 2020-01-01 - Devam ediyor. 1000
8. DERGİPARK, TÜRKİYE FOTOGRAMETRİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 2687-6590, 2020-01-01 - Devam ediyor. 0
9. DERGİPARK, GEOMATİK , EDİTÖR, E-ISSN : 2564-6761, 2020-01-01 - Devam ediyor. 1000
10. DERGİPARK, TÜRKİYE FOTOGRAMETRİ DERGİSİ , EDİTÖR, 2019-12-01 - Devam ediyor. 500
11. DERGİPARK, MERSİN PHOTOGRAMMETRY JOURNAL , EDİTÖR, 2019-12-01 - Devam ediyor. 500
12. DERGİPARK, GEOMATİK , EDİTÖR, E-ISSN : 2564-6761, 2019-12-01 - Devam ediyor. 1000
13. DERGİPARK, GEOMATİK , EDİTÖR, E-ISSN : 2564-6761, 2019-08-01 - Devam ediyor. 1000
14. DERGİPARK, TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG , EDİTÖR, E-ISSN : 2587-1366, 2019-04-01 - Devam ediyor. 1000
15. DERGİPARK, GEOMATİK , EDİTÖR, E-ISSN : 2564-6761, 2019-04-01 - Devam ediyor. 1000
16. MURAT YAKAR, INTERNATİONAL JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND GEOSCİENCES 2021 - CİLT: 6 SAYI: 1 , EDİTÖR, E-ISSN : 2548-0960, 2016-01-01 - Devam ediyor. 0
17. SELCUK UNİVERSİTY JOURNAL OF ENGİNEERİNG, SCİENCE AND TECHNOLOGY, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 2147-9364, 2017-09-01 - 2017-11-30. 0
18. SELCUK UNİVERSİTY JOURNAL OF ENGİNEERİNG, SCİENCE AND TECHNOLOGY, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 2147-9364, 2017-06-01 - 2017-08-31. 0
19. MURAT YAKAR, GEOMATİK , YARDIMCI EDİTÖR, - Devam ediyor. 500
20. MURAT YAKAR, TÜBİTAK DERGİ PARK, GEOMATİK , YARDIMCI EDİTÖR, E-ISSN : 2564-6761, - Devam ediyor. 500
21. DERGİPARK-TÜBİTAK, GEOMATİK , EDİTÖR KURULU ÜYELİĞİ, 2016-01-01 - Devam ediyor. 0
22. DERGİPARK, MERSİN PHOTOGRAMMETRY JOURNAL , BİLİMSELGOREVLER.GOREVLER., E-ISSN : 2687-654X, 2020-12-01 - Devam ediyor. 0
23. DERGİPARK, TÜRKİYE ARAZİ YÖNETİMİ DERGİSİ , BİLİMSELGOREVLER.GOREVLER., E-ISSN : 2687-5187, 2020-12-01 - Devam ediyor. 0
24. DERGİPARK, TÜRKİYE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERGİSİ , BİLİMSELGOREVLER.GOREVLER., E-ISSN : 2687-5179, 2020-12-01 - Devam ediyor. 0
25. DERGİPARK, TÜRKİYE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERGİSİ , BİLİMSELGOREVLER.GOREVLER., E-ISSN : 2687-5179, 2020-06-01 - Devam ediyor. 0
26. DERGİPARK, MERSİN PHOTOGRAMMETRY JOURNAL , BİLİMSELGOREVLER.GOREVLER., E-ISSN : 2687-654X, 2020-06-01 - Devam ediyor. 0
27. DERGİPARK, TÜRKİYE ARAZİ YÖNETİMİ DERGİSİ , BİLİMSELGOREVLER.GOREVLER., E-ISSN : 2687-5187, 2020-01-01 - Devam ediyor. 0
28. DERGİPARK, TÜRKİYE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERGİSİ , BİLİMSELGOREVLER.GOREVLER., E-ISSN : 2687-5179, 2019-12-15 - Devam ediyor. 0
29. DERGİPARK, TÜRKİYE ARAZİ YÖNETİMİ DERGİSİ , BİLİMSELGOREVLER.GOREVLER., E-ISSN : 2687-5187, 2019-12-12 - Devam ediyor. 0
Uluslararası 0
1. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi , 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye. 0
2. Springer, , , Tunus. 0
3. Springer, , , Tunus. 0
Ulusal 0
1. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ, , , Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz HRT 107 Ölçme Bilgisi I Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği 3-2-4
Güz HRT 201 Küresel Navigasyon Uydu Sistem Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği 3-0-3
Güz İNŞ 211 Topoğrafya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 1-2-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Güz MAK 564 Üç Boyutlu Modelleme ve Tersin Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Güz MAK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Güz HUC 507 Haritacılıkta Sayısal Görüntü Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 3-0-3
Güz HUC 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 4-0-0
Güz HUC 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 4-0-0
Güz HUC 501 Uzaktan Algılamaya Giriş Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 3-0-3
Güz HKD 209 Fotogrametri Teknik Bilimler Meslek Yükseko Harita ve Kadastro ( İkmep ) ( 2-0-2
Güz HKD 209 Fotogrametri Teknik Bilimler Meslek Yükseko Harita ve Kadastro ( İkmep ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İNŞ 450 Tüneller Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3-0-3
Bahar HRT 102 Ölçme Bilgisi II Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği 2-2-3
Bahar MİM370 Mimari Fotogrametri Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-1-3
Bahar HUC 501 Uzaktan Algılamaya Giriş Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HUC 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 4-0-0
Bahar HUC 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 4-0-0
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Bahar HUC 509 İnsansız Hava Araçları Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 3-0-3
Bahar HKD 208 Arazi Ölçmeleri IV Teknik Bilimler Meslek Yükseko Harita ve Kadastro ( İkmep ) ( 3-1-4
Bahar HKD 208 Arazi Ölçmeleri IV Teknik Bilimler Meslek Yükseko Harita ve Kadastro ( İkmep ) 3-1-4
Güz HRT 101 Ölçme Bilgisi I Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği 2-2-3
Güz İNŞ 211 Topoğrafya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 1-2-2
Güz MAK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-4
Güz MAK713 Deneysel Verilerin Elde Edilme Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği ( Yüksek L 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz MAK 564 Üç Boyutlu Modelleme ve Tersin Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Güz HUC 507 Haritacılıkta Sayısal Görüntü Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 3-0-3
Güz HUC 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 4-0-0
Güz HUC 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 4-0-0
Güz MAK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Güz HUC 501 Uzaktan Algılamaya Giriş Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 3-0-3
Güz HKD 209 Fotogrametri Teknik Bilimler Meslek Yükseko Harita ve Kadastro ( İkmep ) 2-0-2
Güz HKD 209 Fotogrametri Teknik Bilimler Meslek Yükseko Harita ve Kadastro ( İkmep ) ( 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İNŞ 430 İnşaat Proje Yönetimi II Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3-0-3
Bahar İNŞ 450 Tüneller Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3-0-3
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Bahar MAK713 Deneysel Verilerin Elde Edilme Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği ( Yüksek L 3-0-3
Bahar MAK 564 Üç Boyutlu Modelleme ve Tersin Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Bahar MAK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-4
Bahar HKD 208 Arazi Ölçmeleri IV Teknik Bilimler Meslek Yükseko Harita ve Kadastro ( İkmep ) ( 3-1-4
Bahar HKD 208 Arazi Ölçmeleri IV Teknik Bilimler Meslek Yükseko Harita ve Kadastro ( İkmep ) 3-1-4
Güz İNŞ 411 İnşaat Proje Yönetimi I Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3-0-3
Güz İNŞ 211 Topoğrafya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 1-2-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz MAK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Güz MAK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-4
Güz MAK 564 Üç Boyutlu Modelleme ve Tersin Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Güz HKD 209 Fotogrametri Teknik Bilimler Meslek Yükseko Harita ve Kadastro ( İkmep ) 2-0-2
Güz HKD 209 Fotogrametri Teknik Bilimler Meslek Yükseko Harita ve Kadastro ( İkmep ) ( 2-0-2
Yaz HKD 208 Arazi Ölçmeleri IV Teknik Bilimler Meslek Yükseko Harita ve Kadastro ( İkmep ) 3-1-4
Yaz HKD 209 Fotogrametri Teknik Bilimler Meslek Yükseko Harita ve Kadastro ( İkmep ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İNŞ 450 Tüneller Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3-0-3
Bahar İNŞ 430 İnşaat Proje Yönetimi II Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar MAK 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-4
Bahar MAK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Bahar HKD 208 Arazi Ölçmeleri IV Teknik Bilimler Meslek Yükseko Harita ve Kadastro ( İkmep ) ( 3-1-4
Bahar HKD 208 Arazi Ölçmeleri IV Teknik Bilimler Meslek Yükseko Harita ve Kadastro ( İkmep ) 3-1-4
Güz İNŞ 411 İnşaat Proje Yönetimi I Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3-0-3
Güz MAK 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Güz HKD 209 Fotogrametri Teknik Bilimler Meslek Yükseko Harita ve Kadastro ( İkmep ) 2-0-2
Güz HKD 209 Fotogrametri Teknik Bilimler Meslek Yükseko Harita ve Kadastro ( İkmep ) ( 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Kuşak, L.; Bünyan ünel, F.; Alptekin, A.; çelik, M.; Yakar, M. Apriori association rule and K-means clustering algorithms for interpretation of pre-event landslide areas and landslide inventory mapping. OPEN GEOSCİENCES, 2021, 13, 1226-1244.
10.1515/geo-2020-0299
Orhan, O.; Oliver-cabrera, T.; Wdowinski, S.; Yalvaç, S.; Yakar, M. Land Subsidence and Its Relations with Sinkhole Activity in Karapınar Region, Turkey: A Multi-Sensor InSAR Time Series Study. SENSORS, 2021, 21, -.
10.3390/s21030774
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Kaya, Y.; Yiğit, A.; Ulvi, A.; Yakar, M. Arkeolojik Alanların Dokümantasyonununda Fotogrametrik Tekniklerinin Doğruluklarının Karşılaştırmalı Analizi: Konya Yunuslar Örneği. HARİTA DERGİSİ, 2021, 165, 57-72.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Güleç korumaz, S.; Dülgerler, O.; Yakar, M. Kültürel mirasın belgelenmesinde dijital yaklaşımlar. S.Ü. MÜH.‐MİM. FAK. DERG, 2011, 26, 67-83,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Orhan, O.; Kırtıloğlu, O.; Yakar, M. Konya Kapalı Havzası Obruk Envanter Bilgi Sisteminin Oluşturulması. GEOMATİK, 2020, 5, 81-90,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Orhan, O.; Yakar, M.; Kırtıloğlu, O. A WEB BASED SERVICE APPLICATION FOR VISUAL SINKHOLE INVENTORY INFORMATION SYSTEM CASE STUDY OF KONYA CLOSED BASIN. SELCUK UNİVERSİTY JOURNAL OF ENGİNEERİNG, SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2017, 5, 72-82,
10.15317/Scitech.2017.71

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Yakar, M.; Yılmaz, H.; Mutluoğlu, . Comparative Evaluation of Excavation Volume by TLS and Total Topographic Station Based Methods. LASERS İN ENGİNEERİNG, 2010, 19, 331-345,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Ulvi, A.; Yakar, M.; Yiğit, A.; Kaya, Y. The Use of Photogrammetric Techniques in Documenting Cultural Heritage: The Example of Aksaray Selime Sultan Tomb. UNİVERSAL JOURNAL OF ENGİNEERİNG SCİENCE, 2019, 7, 64-73,
10.13189/ujes.2019.070303

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Mutluoğlu, .; Yakar, M.; Yılmaz, H. Investigation of effect of the number of ground control points and distribution on adjustment at WorldView-2 Stereo images. INTERNATİONAL JOURNAL OFAPPLİED MATHEMATİCS,ELECTRONİCS AND COMPUTERS, 2015, 3, 37-41,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Orhan, O.; Yakar, M.; Ekercin, S. An application on sinkhole susceptibility mapping by integrating remote sensing and geographic information systems. ARABİAN JOURNAL OF GEOSCİENCES, 2020, 13, 1-17,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 4
Orhan, O.; Oliver-cabrera, T.; Wdowinski, S.; Yalvaç, S.; Yakar, M. Land Subsidence and Its Relations with Sinkhole Activity in Karapınar Region, Turkey: A Multi-Sensor InSAR Time Series Study. SENSORS, 2021, 21, -,
10.3390/s21030774

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 8
Calo, F.; Davide, N.; Galve, J.; ABDİKAN, S.; GÖRÜM, T., A MULTI-SOURCE DATA APPROACH FOR THE INVESTIGATION OF LAND SUBSIDENCE IN THE KONYA BASIN, TURKEY. GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 2018-03-18, 2018-03-21, İstanbul, Türkiye, .
Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Orhan, O.; Kırtıloğlu, O.; Yakar, M. Konya Kapalı Havzası Obruk Envanter Bilgi Sisteminin Oluşturulması. GEOMATİK, 2020, 5, 81-90,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Alptekin, A.; çelik, M.; Kuşak, L.; Bünyan ünel, F.; Yakar, M. ANAFİ PARROT’UN HEYELAN BÖLGESİ HARİTALANDIRILMASINDA KULLANIMI. TÜRKİYE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI DERGİSİ, 2019, 1, 33-37,
Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 3
Alptekin, A.; çelik, M.; Yakar, M. Anıtmezarın yersel lazer tarayıcı kullanarak 3B modellenmesi. TÜRKİYE LİDAR DERGİSİ, 2019, 1, 1-4,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 6
Yakar, M. GIS AND THREE-DIMENSIONAL MODELING FOR CULTURAL HERITAGES. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND GEOSCİENCES, 2018, 3, 50-56,
10.26833/ijeg.378257

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Alptekin, A.; çelik, M.; Doğan, Y.; Yakar, M. Mapping of a rockfall site with an unmanned aerial vehicle. MERSİN PHOTOGRAMMETRY JOURNAL, 2019, 1, 12-16,
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 11
Alptekin, A.; Yakar, M. Mersin Akyar Falezi’nin 3B modeli. TÜRKİYE LİDAR DERGİSİ, 2020, 2, 5-9,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
Alptekin, A.; Fidan, .; Karabacak, A.; çelik, M.; Yakar, M. Üçayak Örenyeri’nin yersel lazer tarayıcı kullanılarak modellenmesi. TÜRKİYE LİDAR DERGİSİ, 2019, 1, 16-20,
Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 3
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Ulvi, A.; Yakar, M.; Yiğit, A.; Kaya, Y. İha Ve Yersel Fotogrametrik Teknikler Kullanarak Aksaray Kızıl Kilisenin 3b Modelinin Ve Nokta Bulutunun Elde Edilmesi. GEOMATİK, 2020, , 22-30,
10.29128/geomatik.560179

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 3
Ulvi, A.; Yakar, M.; Yiğit, A.; Kaya, Y. The Use of Photogrammetric Techniques in Documenting Cultural Heritage: The Example of Aksaray Selime Sultan Tomb. UNİVERSAL JOURNAL OF ENGİNEERİNG SCİENCE, 2019, 7, 64-73,
10.13189/ujes.2019.070303

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Ulvi, A.; Yakar, M.; Yiğit, A.; Kaya, Y. The Use of Photogrammetric Techniques in Documenting Cultural Heritage: The Example of Aksaray Selime Sultan Tomb. UNİVERSAL JOURNAL OF ENGİNEERİNG SCİENCE, 2019, 7, 64-73,
10.13189/ujes.2019.070303

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Alptekin, A.; çelik, M.; Doğan, Y.; Yakar, M. Mapping of a rockfall site with an unmanned aerial vehicle. MERSİN PHOTOGRAMMETRY JOURNAL, 2019, 1, 12-16,
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl