Dr.Arş.Gör. Orhan Dişkaya
Birim
:
Fen Fakültesi / Cebir Sayıları Teorisi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin University
Telefon
:
+90--
Dahili
:
DİĞER E-MAIL
:
orhandiskaya@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2021-12-22 13:38:22
DÜZENLEME
:
2024-01-30 09:02:24
PUAN
:
7625
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, YÖKDİL, 70
Researcher ID
Scopus ID
h-index
4
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MATEMATİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013
YÜKSEK LİSANS MATEMATİK KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (SELÇUK ÜNİVERSİTESİORTAK) 2017
DOKTORA MATEMATİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018
Doktora Tezi

1. Padovan sayılarının genellemeleri ve uygulamaları Danışman: Dr. Prof. Dr. Hamza MENKEN, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2023.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Split (p,q)-Fibonacci Kuaterniyonlar ve Oktonyonlarıı Danışman: Dr. Prof. Dr. Ahmet İPEK, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Karaman, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2023
4. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H.; Catarino, P. On the Hyperbolic Leonardo and Hyperbolic Francois Quaternions . JOURNAL OF NEW THEORY, 2023, 42, 74-85. 0 + 0
10.53570/jnt.1199465

2020
3. DİŞKAYA, O.; AVAROĞLU, E.; MENKEN, H. THE CLASSICAL AES-LIKE CRYPTOLOGY VIA THE FIBONACCI POLYNOMIAL MATRIX . TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG, 2020, 4, -. 0 + 0
10.31127/tuje.646926

2. DİŞKAYA, O.; AVAROĞLU, E.; MENKEN, H. Matrix Encryption Standard. DİCLE UNİVERSİTY JOURNAL OF ENGİNEERİNG, 2020, 11, 999-1010. 0 + 0
2019
1. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. On the Quadra Fibona-Pell and Hexa Fibona-Pell-Jacobsthal Sequences . MATHEMATİCAL SCİENCES AND APPLİCATİONS E-NOTES, 2019, 7, -. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2950
2023
3. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. Bernoulli-Padovan polynomials and Pado-Bernoulli matrices. MAEJO INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2023, 17, 55-67. 1000 + 0
2. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. Compositions of positive integers with 2s and 3s. DEMONSTRATİO MATHEMATİCA, 2023, 56, -. 1000 + 0
10.1515/dema-2022-0227

2022
1. DİŞKAYA, O.; AVAROĞLU, E.; MENKEN, H.; EMSAL, A. A New Encryption Algorithm Based on Fibonacci Polynomials and Matrices. TRAİTEMENT DU SİGNAL, 2022, 39, 1453-1462. 950 + 0
10.18280/ts.390501

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2020
4. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. On the Padovan Triangle. JOURNAL OF CONTEMPORARY APPLİED MATHEMATİCS, 2020, 10, 66-76. 200 + 0
2019
3. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. On the (s,t)-Padovan and (s,t)-Perrin quaternions. THE JOURNAL OF ADVANCED MATHEMATİCAL STUDİES, 2019, 12, 186-192. 200 + 0
2. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. On the Split (s, t)-Padovan and (s, t)-Perrin Quaternions. INTERNATİONAL JOURNAL OF APPLİED MATHEMATİCS AND INFORMATİCS, 2019, 2019, 25-28. 200 + 0
1. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. On the Jacobsthal and Jacobsthal-Lucas Subscripts. JOURNAL OF ALGEBRA AND COMPUTATİONAL APPLİCATİONS, 2019, 8, 1-6. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 1700
2024
17. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. PADOVAN AND PERRIN SPINORS. MATHEMATİCAL COLLOQUİUM, MAT-KOL (BANJA LUKA), 2024, 1, 15-23. 100 + 0
10.7251/MK2401015D

16. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. On the Pseudo-Fibonacci and Pseudo-Lucas Quaternions. ELECTRONİC JOURNAL OF MATHEMATİCAL ANALYSİS AND APPLİCATİONS, 2024, 12, 1-9. 100 + 0
10.21608/ejmaa.2023.241678.1082

2023
15. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. On the bi-periodic Padovan sequences. MATHEMATİCA MORAVİCA, 2023, 27, 115-126. 100 + 0
10.5937/MatMor2302115D

14. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. PADOVAN POLYNOMIALS MATRIX. BULLETIN OF THE INTERNATIONAL MATHEMATICAL VIRTUAL INSTITUTE, 2023, 13, 499-509. 100 + 0
10.7251/BIMVI2303499D

13. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. On the incomplete narayana numbers. THE ALİGARH BULLETİN OF MATHEMATİCS, 2023, 42, 1-13. 100 + 0
12. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H.; Catarino, P. On the bivariate Padovan polynomials matrix. NOTES ON NUMBER THEORY AND DİSCRETE MATHEMATİCS, 2023, 29, 407-420. 100 + 0
10.7546/nntdm.2023.29.3.407-420

11. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. On the Quinary Fibonacci-Padovan Sequences. CREATİVE MATHEMATİCS AND INFORMATİCS, 2023, 32, 41-48. 100 + 0
10.37193/CMI.2023.01.05

10. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. On the recurrences of the Jacobsthal sequence. MATHEMATICA, 2023, 88, 60-65. 100 + 0
10.24193/mathcluj.2023.1.06

9. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. The m−Order Linear Recursive Quaternions. JOURNAL OF CONTEMPORARY APPLİED MATHEMATİCS, 2023, 13, 19-29. 100 + 0
10.5281/zenodo.8378408

8. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. ON THE WEIGHTED PADOVAN AND PERRIN SUMS. JOURNAL OF SCİENCE AND ARTS, 2023, 23, 817-826. 100 + 0
10.46939/J.Sci.Arts-23.4-a01

7. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. ON THE BICOMPLEX PADOVAN AND BICOMPLEX PERRIN NUMBERS. ACTA UNİVERSİTATİS APULENSİS, 2023, , 17-31. 100 + 0
6. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. ON THE NOVEL GENERALIZATIONS OF THE PADOVAN SEQUENCE. JOURNAL OF ADVANCED MATHEMATİCAL STUDİES, 2023, 16, 89-96. 100 + 0
2022
5. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. On the Richard and Raoul numbers. JOURNAL OF NEW RESULTS İN SCİENCE, 2022, 11, 256-264. 100 + 0
10.54187/jnrs.1201184

4. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. ON THE (p,q)−FIBONACCI N−DIMENSIONAL RECURRENCES. BULLETİN OF INTERNATİONAL MATHEMATİCAL VİRTUAL INSTİTUTE, 2022, 12, 205-212. 100 + 0
10.7251/BIMVI2202205D

3. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. ON THE PADOVAN ARRAYS. BULLETİN OF INTERNATİONAL MATHEMATİCAL VİRTUAL INSTİTUTE, 2022, 12, 497-504. 100 + 0
10.7251/BIMVI2203497D

2021
2. DİŞKAYA, O.; DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. SOME PROPERTIES OF THE PLASTIC CONSTANT. JOURNAL OF SCİENCE AND ARTS, 2021, 57, 883-894. 100 + 0
10.46939/J.Sci.Arts-21.4-a01

2020
1. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. ON THE SEQUENCE OF GELL NUMBERS. JOURNAL OF UNİVERSAL MATHEMATİCS, 2020, 3, 77-82. 100 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 900
2024
3. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. On the pulsating Padovan sequence. NOTES ON NUMBER THEORY AND DİSCRETE MATHEMATİCS, 2024, 30, 1-7. 300 + 0
10.7546/nntdm.2024.30.1.1-7

2021
2. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. On the Fibonacci quaternion sequence with quadruple-produce components. ACTA ET COMMENTATİONES UNİVERSİTATİS TARTUENSİS DE MATHEMATİCA, 2021, 25, 157-169. 300 + 0
Publications_004.pdf

2020
1. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. SOME IDENTITIES OF GADOVAN NUMBERS. JOURNAL OF SCİENCE AND ARTS, 2020, 51, 317-322. 300 + 0
Publications_003.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 375
1. Dişkaya, O.; Menken, H. Research & Reviews in Engineering, ISBN: 978-625-430-445-3, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 3, 17 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2022. 125
http://www.gecekitapligi.com
2. Dişkaya, O.; Menken, H. INTERNATIONAL RESEARCH IN MATH SCIENCES III, ISBN: 978-625-6382-23-7, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 11 Sayfa, İngilizce, Konya, Türkiye, 2022. 125
3. Dişkaya, O.; Menken, H. Research & Reviews in Science and Mathematics, ISBN: 978-625-430-441-5, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 5, 12 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2022. 125
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 375
1. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. INTERNATIONAL RESEARCH IN MATH SCIENCES III, ISBN: 978-625-6382-23-7, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 10 Sayfa, İngilizce, Konya, Türkiye, 2022. 0
2. DİŞKAYA, O.; AVAROĞLU, E.; MENKEN, H. Research & Reviews in Engineering, ISBN: 978-625-430-445-3, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 17 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2022. 0
3. DİŞKAYA, O.; MENKEN, H. Research & Reviews in Science and Mathematics, ISBN: 978-625-430-441-5, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 11 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2022. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. Dişkaya, O.; Avaroğlu, E.; Menken, H., APARTMAN MODELLEMESİNDE FIBONACCI SAYILARININ BAZI UYGULAMALARI. CISET - 2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, 2019. 200

1. Dişkaya, O.; Menken, H., PELL SAYILARININ DİZİSİ ÜZERİNE. 6th ifsandcontemporarymathematicsconference, 2019-06-07, 2019-06-10, Mersin, Türkiye, 2019. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 500

5. Dişkaya, O.; Menken, H., PLASTİK SABİTLE İLGİLİ BAZI NOTLAR. 7th ifsandcontemporarymathematicsconference, 2021-05-25, 2021-05-29, Mersin, Türkiye, 2021. 100

4. Dişkaya, O.; Menken, H., POZİTİF TAM SAYILAR VE PADOVAN SAYILARININ BİLEŞİMLERİ. 7th ifsandcontemporarymathematicsconference, 2021-05-25, 2021-05-29, Mersin, Türkiye, 2021. 100

3. Dişkaya, O.; Menken, H.; Reşidoğlu, H., KUATERNiYON PADOVAN SAYILARINDA. International Conference "Modern Problems of Mathematics and Mechanics" devoted to the 60th anniversary of the Institute of Mathematics and Mechanics, 2019-10-23, 2019-10-25, Baku, Azerbaycan, 2019. 100

2. Dişkaya, O.; Avaroğlu, E.; Menken, H., FIBONACCI ÜZERİNDEN KLASİK AES GİBİ KRİPTOLOJİ POLİNOMİAL MATRİS. CISET - 2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, 2019. 100

1. Dişkaya, O.; Menken, H., BAZI ÖZEL DİZİLERİN BİLEŞENLERİ ÜZERİNE. 6th ifsandcontemporarymathematicsconference, 2019-06-07, 2019-06-10, Mersin, Türkiye, 2019. 100

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Dişkaya, O.; Menken, H. Bernoulli-Padovan polynomials and Pado-Bernoulli matrices. MAEJO INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENCE AND TECHNOLOGY, 2023, 17, 55-67.
Dişkaya, O.; Menken, H. Compositions of positive integers with 2s and 3s. DEMONSTRATİO MATHEMATİCA, 2023, 56, -.
10.1515/dema-2022-0227
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Dişkaya, O.; Menken, H. ON THE NOVEL GENERALIZATIONS OF THE PADOVAN SEQUENCE. JOURNAL OF ADVANCED MATHEMATİCAL STUDİES, 2023, 16, 89-96.
Dişkaya, O.; Menken, H. ON THE BICOMPLEX PADOVAN AND BICOMPLEX PERRIN NUMBERS. ACTA UNİVERSİTATİS APULENSİS, 2023, , 17-31.
Dişkaya, O.; Menken, H. ON THE WEIGHTED PADOVAN AND PERRIN SUMS. JOURNAL OF SCİENCE AND ARTS, 2023, 23, 817-826.
10.46939/J.Sci.Arts-23.4-a01
Dişkaya, O.; Menken, H. The m−Order Linear Recursive Quaternions. JOURNAL OF CONTEMPORARY APPLİED MATHEMATİCS, 2023, 13, 19-29.
10.5281/zenodo.8378408
Dişkaya, O.; Menken, H. On the recurrences of the Jacobsthal sequence. MATHEMATICA, 2023, 88, 60-65.
10.24193/mathcluj.2023.1.06
Dişkaya, O.; Menken, H. On the Quinary Fibonacci-Padovan Sequences. CREATİVE MATHEMATİCS AND INFORMATİCS, 2023, 32, 41-48.
10.37193/CMI.2023.01.05
Dişkaya, O.; Menken, H.; Catarino, P. On the bivariate Padovan polynomials matrix. NOTES ON NUMBER THEORY AND DİSCRETE MATHEMATİCS, 2023, 29, 407-420.
10.7546/nntdm.2023.29.3.407-420
Dişkaya, O.; Menken, H. On the incomplete narayana numbers. THE ALİGARH BULLETİN OF MATHEMATİCS, 2023, 42, 1-13.
Dişkaya, O.; Menken, H. PADOVAN POLYNOMIALS MATRIX. BULLETIN OF THE INTERNATIONAL MATHEMATICAL VIRTUAL INSTITUTE, 2023, 13, 499-509.
10.7251/BIMVI2303499D
Dişkaya, O.; Menken, H. On the bi-periodic Padovan sequences. MATHEMATİCA MORAVİCA, 2023, 27, 115-126.
10.5937/MatMor2302115D
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Dişkaya, O.; Menken, H.; Catarino, P. On the Hyperbolic Leonardo and Hyperbolic Francois Quaternions . JOURNAL OF NEW THEORY, 2023, 42, 74-85.
10.53570/jnt.1199465
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Dişkaya, O.; Menken, H. ON THE BICOMPLEX PADOVAN AND BICOMPLEX PERRIN NUMBERS. ACTA UNİVERSİTATİS APULENSİS, 2023, , 17-31,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Dişkaya, O.; Avaroğlu, E.; Menken, H. THE CLASSICAL AES-LIKE CRYPTOLOGY VIA THE FIBONACCI POLYNOMIAL MATRIX . TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG, 2020, 4, -,
10.31127/tuje.646926

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Dişkaya, O.; Menken, H. On the Split (s, t)-Padovan and (s, t)-Perrin Quaternions. INTERNATİONAL JOURNAL OF APPLİED MATHEMATİCS AND INFORMATİCS, 2019, 2019, 25-28,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Dişkaya, O.; Menken, H. On the Padovan Triangle. JOURNAL OF CONTEMPORARY APPLİED MATHEMATİCS, 2020, 10, 66-76,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Dişkaya, O.; Menken, H. ON THE (p,q)−FIBONACCI N−DIMENSIONAL RECURRENCES. BULLETİN OF INTERNATİONAL MATHEMATİCAL VİRTUAL INSTİTUTE, 2022, 12, 205-212,
10.7251/BIMVI2202205D

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Dişkaya, O.; Menken, H.; Catarino, P. On the Hyperbolic Leonardo and Hyperbolic Francois Quaternions . JOURNAL OF NEW THEORY, 2023, 42, 74-85,
10.53570/jnt.1199465

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Dişkaya, O.; Avaroğlu, E.; Menken, H.; Emsal, A. A New Encryption Algorithm Based on Fibonacci Polynomials and Matrices. TRAİTEMENT DU SİGNAL, 2022, 39, 1453-1462,
10.18280/ts.390501

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
Dişkaya, O.; Menken, H. On the (s,t)-Padovan and (s,t)-Perrin quaternions. THE JOURNAL OF ADVANCED MATHEMATİCAL STUDİES, 2019, 12, 186-192,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Dişkaya, O.; Menken, H. On the Split (s, t)-Padovan and (s, t)-Perrin Quaternions. INTERNATİONAL JOURNAL OF APPLİED MATHEMATİCS AND INFORMATİCS, 2019, 2019, 25-28,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Dişkaya, O.; Menken, H.; Catarino, P. On the Hyperbolic Leonardo and Hyperbolic Francois Quaternions . JOURNAL OF NEW THEORY, 2023, 42, 74-85,
10.53570/jnt.1199465

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Dişkaya, O.; Menken, H. On the (s,t)-Padovan and (s,t)-Perrin quaternions. THE JOURNAL OF ADVANCED MATHEMATİCAL STUDİES, 2019, 12, 186-192,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl