Prof.Dr. TUĞBA YELKEN

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
2011
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
tyanpar@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-10-28 07:57:55
DÜZENLEME
:
2024-01-15 14:44:58
PUAN
:
81790
YABANCI DİL
:
İngilizce, ileri, KPDS, 76
Researcher ID
Scopus ID
h-index
30
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1990
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1992
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ (İLKÖĞRETİMDE PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1997
Yüksek Lisans Tezi

1. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Ve Eğitim Bilimleri Alanına Yönelik Mobil Uygulama Geliştirme Çalışması: Mobil Akademi Danışman: Dr. Tuğba YANPAR YELKEN, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Mersin , Türkiye, .

2. Öğretim Elemanlarının Hayat Boyu Öğrenme Yeterlilikleri İle Hayat Çapında Öğrenme Alışkanlıklarının İncelenmesi Danışman: Dr. Tuğba YANPAR YELKEN, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Mersin , Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU ÜYESİ YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU ÜYESİ YÖK 2015-11-13 - Devam ediyor
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-09-21 - Devam ediyor
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-11-27 - Devam ediyor
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-09-21 - 2017-09-21
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012-11-27 - 2015-11-27
BÖLÜM BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-11-27 - 2015-11-27
DEKAN EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-07-01 - 2013-07-08
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2020
7. CESUR ÖZKARA, E.; YELKEN, T. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROGRAMLAMA ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA, 2020, 10, 345-365. 0 + 0
6. AYHAN, K.; YELKEN, T.; KANADLI, S. Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri ile Toplumsal Değerlere Yönelik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020, 22, 399-417. 0 + 0
5. KARADUMAN, B.; YELKEN, T. ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞERLENDİRME TERCİHLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME GENEL YETERLİK ALGILARININBELİRLENMESİ. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2020, 29, 339-353. 0 + 0
4. BORAN, M.; YELKEN, T. Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesindeki Hizmet Kalitesine Yönelik Memnuniyet Düzeyleri. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 48, 390-408. 0 + 0
10.9779/pauefd.518787

3. KARAKUŞ, İ.; YELKEN, T. Uzaktan Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Bulunuşluk ile İşlemsel Uzaklıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 28, 186-201. 0 + 0
2. BOLAT, H.; YELKEN, T. ÖZEL YETENEKLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE VE OKULA YÖNELİK DEMOKRATİK ORTAM ALGILARININ BELİRLENMESİ. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 20, 252-268. 0 + 0
2018
1. KOÇOĞLU, A.; YELKEN, T. Suriyeli Öğrencilere Türkçe Dil Becerileri Kazandırma Sürecinde İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programları İle İlgili Öğretmen Görüşleri. JOURNAL OF QUALİTATİVE RESEARCH İN EDUCATİON, 2018, 6, 131-160. 0 + 0
10.14689/issn.2148-2624.1.6c2s7m

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 20950
2022
26. ÖZONUR, M.; SANCAR TOKMAK, H.; YELKEN, T. Distance education students’ structured query language achievements and attitudes toward web‐based instruction: Second Life versus the Enocta learning management system/adobe connect. COMPUTER APPLİCATİONS İN ENGİNEERİNG EDUCATİON, 2022, 30, 1132-1144. 1000 + 0
10.1002/cae.22507

2020
25. Uygur, M.; AYÇİÇEK, B.; Doğrul, H.; YELKEN, T. Investigating Stakeholders’ Views on Technology Integration: The Role of Educational Leadership for Sustainable Inclusive Education. SUSTAİNABİLİTY, 2020, 12, 10354-. 650 + 0
24. UYGUR, M.; AYÇİÇEK, B.; DOĞRUL, H.; YELKEN, T. Investigating Stakeholders’ Views on Technology Integration: The Role of Educational Leadership for Sustainable Inclusive Education. SUSTAİNABİLİTY, 2020, 12, 1-24. 650 + 0
10.3390/su122410354

2018
23. ÖZONUR, M.; YELKEN, T.; SANCAR TOKMAK, H. Social presence and motivation in online environments: Second Life versus the Enocta Learning Management System/Adobe Connect. AUSTRALASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2018, 34, 1-14. 1000 + 0
https://doi.org/10.14742/ajet.3128

22. ÖZONUR, M.; YELKEN, T.; SANCAR TOKMAK, H. Social presence and motivation in online environments: Second Life versus the Enocta Learning Management System/Adobe Connect. AUSTRALASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2018, 34, 1-14. 1000 + 0
10.14742/ajet.3128

21. Ozonur, M.; Yelken, T.; Sancar Tokmak, H. Social presence and motivation in online environments: Second Life versus the Enocta Learning Management System/Adobe Connect. AUSTRALASİAN SOCİETY FOR COMPUTERS İN LEARNİNG İN TERTİARY EDUCATİON, 2018, 34, 1-14. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.14742/ajet.3128

Publications_016.pdf

2016
20. Yavuz Konokman, G.; Yelken, T. Preparing Digital Stories through the Inquiry-Based Learning Approach: Its Effect on Prospective Teachers’ Resistive Behaviors toward Research and Technology-Based Instruction. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ. EDUCATİONAL SCİENCES:THEORY&PRACTİC, 2016, 16, 2141-2165. 1000 + 0
Publications_014.pdf

19. Ünal, K.; Yelken, T. Turkish Students’ Demotivation to Study English: A Scale Development. CROATİAN JOURNAL OF EDUCATİON, 2016, 18, 755-777. 1000 + 0
doi:10.15516/cje.v18i3.166

Publications_010.pdf

2015
18. Yelken, T.; Çocuk, H.; Yavuz Konokman, G.; Pan, V. The Effect of Digital Story Preparation on Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) Self-confidence. ANTHROPOLOGİST, 2015, 22, 185-195. 950 + 0
http://http://krepublishers.com/02-Journals/T-Anth/Anth-22-0-000-15-Web/Anth-22-2-000-15-Abst-PDF/T-ANTH-SV-22-2-185-15-1549-Tugba-Yanpar-Y/T-ANTH-SV-22-2-185-15-1549-Tugba-Yanpar-Y-Tx[5].pdf

Publications_007.pdf

17. Kavacik, L.; Yelken, T.; Surmeli, H. Innovation Practices in Elementary School Science and Technology Course and Their Effects on Students. EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, 2015, 40, 247-263. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2613

Publications_002.pdf

16. Sancar-Tokmak, H.; Yelken, T. Effects of creating digital stories on foreign language education pre-service teachers’ TPACK self-confidence. EDUCATİONAL STUDİES, 2015, 41, 444-461. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/03055698.2015.1043978

Publications_003.pdf

2014
15. Soylu, B.; Yelken, T. A new and dynamic phenomenon for higher education: Life-wide learning. 5TH WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES, 2014, 116, 2702-2706. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.639

14. Yavuz Konokman, G.; Yanpar Yelken, T. The Perceptions of Academicians in Education Faculties on Their Lifelong Learning Competencies. HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 2014, 29, 267-281. 0 + 11

Alıntılanma Sayısı: 1
13. Soylu, B.; Yelken, T. Dual-coding versus context-availability: Quantitive and qualitative dimensions of concreteness effect. 5TH WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES, 2014, 116, 4814-4818. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1030

2013
12. Tokmak, H.; Yelken, T.; Konokman, G. Pre-service Teachers' Perceptions on Development of Their IMD Competencies through TPACK-based Activities. EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, 2013, 16, 243-256. 1000 + 9

Alıntılanma Sayısı: 1
11. Kilic, C.; Yanpar Yelken, T. Belgian and Turkish Pre-service Primary School Teachers' Metaphoric Expressions about Mathematics. EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 2013, 13, 21-42. 0 + 0
2012
10. Kulekci, M.; Yelken, T.; Esme, U.; Buldum, B. Greenhouse Gas (GHG) Reduction Technologies and Applications in Automotive Industry. MATERIALS TESTING, 2012, 54, 807-818. 850 + 0
9. Tokmak, H.; Incikabi, L.; Yelken, T. Differences in the educational software evaluation process for experts and novice students. AUSTRALASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2012, 28, 1283-1297. 1000 + 20

Alıntılanma Sayısı: 4
2011
8. Yelkens, T. Effects of "creativity-based activities within a group" based on instructional material development on teacher candidates' achievement. ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, 2011, 3, 191-200. 0 + 85

Alıntılanma Sayısı: 17
7. Kulekci, M.; Yelken, T.; Esme, U.; Kazancoglu, Y. Magnesium Applications for Fuel Economy and Energy Production. MATERIALS TESTING, 2011, 53, 649-653. 850 + 0
6. Yelken, T. The Effect of Group Based Activities on the Creativity of Teacher Trainees in a Material Development Course. NEW EDUCATIONAL REVIEW, 2011, 24, 81-93. 1000 + 0
2010
5. Efendioglu, A.; Yelken, T. Programmed instruction versus meaningful learning theory in teaching basic structured query language (SQL) in computer lesson. COMPUTERS & EDUCATION, 2010, 55, 1287-1299. 1000 + 20
https://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2010.05.026


Alıntılanma Sayısı: 4
4. Balci, F.; Yelken, T. MEANINGS ATTRIBUTED TO THE CONCEPT OF "VALUE" BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS. HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 2010, 81-90. 1000 + 0
2009
3. Yelken, T. The Effects of Materials Development Based on "Creativity Activities within a Group" on Teacher Candidates' Portfolios. EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, 2009, 34, 83-98. 1000 + 0
2. Yelken, T. An Evaluation of the Teacher Development Program Standards by European Teacher Candidates from Turkey, Germany, and Denmark. KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, 2009, 9, 2077-2094. 1000 + 0
2003
1. Sahin, T. Student teachers' perceptions of instructional technology: developing materials based on a constructivist approach. BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2003, 34, 67-74. 0 + 6
https://dx.doi.org/10.1111/1467-8535.00305


Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2960
2019
34. Bolat, H.; Yelken, T. ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN KARİYERLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2019, 6, 493-509. 200 + 0
33. CİN, A.; Yelken, T. ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ İLE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2019, 12, 741-755. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3486

32. Yokuş, G.; Yelken, T. Designing online professional learning network for developing researcherly dispositions of pre-service teachers. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2019, 5, 242-256. 200 + 0
2018
31. ÖZER, Ö.; YELKEN, T. Foreign Language Learning in Turkey: A Comparative Look at Different Practices in Europe. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATİON AND TEACHİNG, 2018, 6, 414-423. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.2595

Publications_020.pdf

2017
30. Konokman Yavuz, G.; YELKEN, T.; Karasolak, K.; Cesur, E. Teachers’ Perception: Competent Or Not In Curriculum Development. MALAYSİAN ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2017, 5, 56-73. 170 + 0
2016
29. Yavuz Konokman, G.; YELKEN , T. Development of the Resistance Scale towards Technology Supported Instruction: Exploratory and Confirmatory Factor Analysis. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2016, 8, 199-214. 200 + 0
10.15345/iojes.2016.04.016

Publications_013.pdf

28. Aslandağ Soylu, B.; Yelken, T.; Külekçi, M. Evaluating Lifewide Learning Habits of Academicians for Sustainable Development. DİSCOURSE AND COMMUNİCATİON FOR SUSTAİNABLE EDUCATİON, 2016, 7, 132-143. 200 + 0
DOI: 10.1515/dcse-2016-0021

Publications_008.pdf

27. Efendioğlu, A.; Yelken, T. How do the cognitive load, self-efficacy and attitude of pre-service teachers shift in the multimedia science learning process?. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2016, 11, 743-764. 200 + 0
DOI: 10.5897/ERR2016.2675

Publications_011.pdf

2015
26. Yavuz Konokman, G.; Yelken, T. Araştırma Direnci Ölçeği Geliştirme: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi. JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2015, 8, 621-636. 200 + 0
Publications_001.pdf

25. Yavuz Konokman, G.; Yelken, T.; Yokuş, G. Preschool Teacher Candidates’ Research Qualifications and Anxiety Level towards Research. EURASİON JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2015, 60, 57-64. 200 + 0
Publications_004.pdf

24. Ergen, B.; Yelken, T. İlkokul 3. sınıf Öğrencilerinin Teknoloji Kavramına ilişkin Metaforik Algıları. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2015, 39, 509-527. 200 + 0
Publications_005.pdf

23. Cesur, E.; Yelken, T. İntel Öğretmen Programı Karma Modeli Hizmetiçi Eğitimi Hakkındaki Öğretmen Görüşleri. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2015, 8, 654-669. 200 + 0
Publications_006.pdf

2014
22. Aslandag-Soylu, B.; Yanpar Yelken, T. An Emerging Trend in Today’s World for Future Societies : Life-Wide Learning – a Scale Development and Application Study for Undergradutes in Faculties of Education. THE NEW EDUCATİONAL REVİEW, 2014, 36, 217-228. 0 + 0
21. Yavuz Konokman, G.; Yanpar Yelken, T. Okul öncesi öğretmeni adaylarının öğrenmeye ilişkin tutumlarının ve girişimcilik düzeylerinin incelenmesi. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES (IOJES), 2014, 6, 648-665. 0 + 5
2013
20. Yalar, T.; Yanpar Yelken, T. İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Değerler Eğitiminin Mevcut Durumunun Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 4, 44-58. 0 + 0
19. Yavuz Konokman, G.; Yanpar Yelken, T.; Fakıoğlu, B.; Yıldız, İ. Assessing Learning Environments at Education Faculty in terms of Constructivism. JOURNAL OF QUAFQAZ UVİVERSİTY: PHİLOLOGY AND PEDAGOGY, 2013, 1, 216-227. 0 + 0
18. Çocuk, H.; Yanpar Yelken, T. Okul Öncesi Eğitim Programı Dil Alanı İle İlgili Etkinliklerin Uygulanmasına İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2013, 6, 305-320. 0 + 0
17. Efendioğlu, A.; Yanpar Yelken, T. Science teaching and technology for pre-service teachers: Virtual simulations versus wet laboratory experiments. ENERGY EDUCATİON SCİENCE AND TECHNOLOGY PART B: SOCİAL AND EDUCATİONAL STUDİES, 2013, 5, 1-10. 0 + 0
2012
16. Yelken, T. The Strategic Planning (SWOT) analysis outcomes and suggestions according to the students and the lecturers within the distance education system. . TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF DİSTANCE EDUCATİON, 2012, 13, 267-276. 200 + 0
2011
15. Tanrıseven, I.; Yanpar Yelken, T. Topluma hizmet Uygulamaları Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY,, 2011, 6, 415-428. 0 + 0
14. Yalar, T.; Yanpar Yelken, T. Değerler Eğitiminin İyileştirilmesi ile İlgili Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Program Modülü Örneğinin Geliştirilmesi. ELECTRONİC JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2011, 10, 80-98. 0 + 0
2010
13. Yanpar Yelken, T.; Kılıç, Ç. Changes To The Currıculum Of Primary Schools In Turkey: The Perceptıons Of Teachers. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY , 2010, 5, 100-134. 0 + 0
12. Şahin, M.; Akbaşlı, S.; Yanpar Yelken, T. Key Competences for Lifelong Learning: The Case of Prospective Teachers. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEW , 2010, 5, 545-556. 0 + 0
11. Yanpar Yelken, T.; Üredi, L.; Tanrıseven, I.; Kılıç, F. İlköğretim Müfettişlerinin Yapılandırmacı Program ile Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeylerine ilişkin Görüşleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 19, 31-46. 0 + 0
10. Duban, N.; Yanpar Yelken, T. Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri ve Yansıtıcı Öğretmen Özellikleriyle İlgili Görüşleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 19, 343-360. 0 + 0
2009
9. Ulusoy, K.; Yanpar Yelken, T. İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Atatürkçülük İle İlgili Kavramları Algılamaları. KIRGIZİSTAN MANAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2009, 22, 213-223. 0 + 0
8. İncik, E.; Yanpar Yelken, T. İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Avrupa Birliği Eğitim Projelerine Yönelik Görüşleri. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2009, 4, 923-940. 0 + 0
7. Kaygın, H.; Yanpar Yelken, T. Özel İlköğretim Okullarında İngilizce Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntemlerinin Niteliksel Olarak Belirlenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, 18, 318-330. 0 + 0
2008
6. Yanpar Yelken, T.; Alıcı, D. Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları Performansa Dayalı Değerlendirme Materyallerine İlişkin Görüşlerinin ve Değerlendirmelerinin İncelenmesi. JOURNAL OF QUAFGAZ UNİVERSİTY, 2008, 24, 222-235. 0 + 0
5. Secer, M.; Yanpar Yelken, T. İlköğretim 6.-7.-8. Sınıf öğrencilerinin taşımalı eğitimde karşılaştığı sorunlar (Gülnar Örneği). . ELEMENTARY EDUCATİON ONLİNE(İLKÖĞRETİM ONLİNE), 2008, 8, 24-35. 0 + 0
4. Rasmussen, C.; Yanpar Yelken, T.; Akay, C. The Danish And The Turkish Education Systems – Comparative Studies. UNGE PEDAGOGER, 2008, 4, 23-33. 0 + 0
2006
3. Arslan, A.; Yanpar, T. Oluşturmacı (Consructivist) Yaklaşıma Dayalı İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersindeki Etkileri. EĞİTİM ARAŞTIRMALARI, EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2006, 6, 22-32. 200 + 0
2. Yanpar, T.; Koray, Ö.; Parmaksız, R.; Arslan, A. İlköğretim Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan El Yapımı ve Teknoloji Temelli Materyallerin Yaratıcılık Boyutları Açısından İncelenmesi. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, EDUCATİONAL ADMİNİSTRATİON-THEORY AND PRACTİCE , 2006, 12, 129-148. 190 + 0
2002
1. Ayaş, A.; Yanpar Yelken, T.; Hazer, B. The Effect of Content Sequence On Students Achievement In An Undergraduate Chemistry Course. ENERGY EDUCATİON SCİENCE & TECHNOLOGY, 2002, 9, 53-58. 0 + 0
Uluslararası - Diğer 2600
2023
26. Gılıç, I.; YELKEN, T. ÖĞRETMEN ADAYLARININ E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA SOSYAL BULUNUŞLUK DÜZEYLERİ İLE MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2023, 11, -. 100 + 0
10.29228/ASOS.73813

25. Uysal, H.; YELKEN, T. Görsel Sanatlar Destekli Geometri Öğretiminin Öğrencilerin Yaratıcı Kişilik Özelliklerine ve Akademik Başarılarına Etkisi. KESİT AKADEMİ DERGİSİ, 2023, 9, -. 100 + 0
10.29228/kesit.73464

24. uysal, H.; YELKEN, T. ÖĞRETMENLERİN DİSİPLİNLERARASI EĞİTSEL OYUN TASARIMININ MES-LEKİ GELİŞİMLERİNE ETKİSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ. THE JOURNAL OF ACADEMඈC SOCඈAL SCඈENCE, 2023, 11, -. 100 + 0
10.29228/ASOS.67779

23. ŞAHİN, K.; YELKEN, T. Son Sınıf Öğrencisi Öğretmen Adaylarının Okullardaki Öğretmenlik Uygulaması Hakkındaki Görüşleri. KESİT AKADEMİ, 2023, 9, 333-353. 100 + 0
10.29228/kesit.69550

2022
22. Şahin, K.; YELKEN, T. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN MERKEZİ HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİNE KATILAN ÖĞRETMENLERİN BU KURSLARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ . ASOS JOURNAL, 2022, 10, -. 100 + 0
21. Doğrul, H.; YELKEN, T. Öğretim Elemanlarının ve Lisansüstü Öğrencilerinin Birbirlerine Olan Beklentileri ile Metaforik Algılarının İncelenmesi. TURKİSH JOURNAL OF EDUCATİONAL STUDİES, 2022, 9, 1-22. 100 + 0
10.33907/turkjes.893521

20. Tekin, M.; YELKEN, T. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Yönelik Swot Analizi. KESİT AKADEMİ DERGİSİ, 2022, 8, 517-542. 100 + 0
10.29228/kesit.63052

19. Kabadayı, H.; ÇOCUK, H.; YELKEN, T. TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIFTA ZİHİN HARİTALAMA TEKNİĞİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2022, 19, 253-276. 100 + 0
2021
18. Baykal, T.; YELKEN, T. İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal-Duygusal Ahlaki Gelişimleri ile Öğretmen ve Öğrencilerin Bu Konudaki Görüşlerinin İncelenmesi. TURKİSH STUDİES-EDUCATİONAL SCİENCES, 2021, 16, 99-118. 100 + 0
10.47423/TurkishStudies.46559

17. YELKEN, T.; BAYSAL, S. Private high school students’ English demotivation and their stereotyped thoughts about foreign languages: A mixed method study. TURKİSH STUDİES, 2021, 16, 43-62. 100 + 0
10.7827/Turkish10/47999

16. Gülle, A.; YELKEN, T. ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİN MÜZİK DERSİNE YÖNELİK DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ. THE JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2021, 50, 572-591. 100 + 0
10.29228/SOBIDER.44875

15. Doğrul, H.; YELKEN, T.; KILIÇ, F. Okul Öncesi Eğitimi Bünyesindeki Farklı Kurumlarda Yer Alan Anasınıflarında Aile Katılımı Çalışmalarının Ebeveyn ve Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL HUMANİTİES SCİENCES RESEARCH (JSHSR), 2021, 8, 683-695. 100 + 0
10.26450/jshsr.2332

2020
14. Özkale, U.; KILIÇ, F.; YELKEN, T. İlkokul Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Fen Bilimleri Dersinde Yapılan Etkinliklerinin Yaratıcı Düşünme Becerileri Açısından İncelenmesi. TURKİSH JOURNAL OF EDUCATİONAL STUDİES, 2020, 7, -. 100 + 0
13. Cin, A.; YELKEN, T. Ortaokul Öğrencileri Düşünme Becerileri Dersinde Eleştirel Düşünme Becerileri Gelişim Sürecini Nasıl Deneyimler?. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ DERGİSİ, 2020, 6, 63-82. 100 + 0
12. KARAKUŞ, İ.; YELKEN, T.; KILIÇ, F. TÜRK DİLİ DERSİNDE MOBİL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI ODAKLI MOTİVASYONLARINA VE MOBİL ÖĞRENME ARAÇLARINI KABUL DÜZEYLERİNE ETKİSİ. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2020, 13, 754-765. 100 + 0
2019
11. YOKUŞ, G.; YELKEN, T. Designing online professional learning network for developing researcherly dispositions of pre-service teachers. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2019, 5, 242-256. 100 + 0
10. Bolat, H.; YELKEN, T. ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN KARİYERLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2019, 6, 493-509. 100 + 0
10.16990/SOBIDER.32638

9. Cin, A.; YELKEN, T. ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ İLE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. ULUSLARARARSI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2019, 12, 741-755. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3486

2018
8. BORAN, M.; YELKEN, T. Eğitim Fakültesi ile Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlılıklarının ve Etkili Öğretmen Özelliklerinin İncelenmesi. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ DERGİSİ, 2018, 4, 144-164. 100 + 0
Publications_026.pdf

7. CESUR ÖZKARA, E.; YAVUZ KONOKMAN, G.; YELKEN, T. Eğitimde Teknoloji Kullanımı Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin TPAB Özgüvenlerinin İncelenmesi. AMASYA ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 7, 371-412. 100 + 0
2017
6. YOKUŞ, G.; Ayçiçek, B.; YELKEN, T. Üniversite Öğrencilerinin Yükseköğretim Hizmet Kalite Algılarının ve Kurumsal Aidiyet Düzeylerinin İncelenmesi: Eğitim Fakültesi Örneği. KARAELMAS EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 5, 1-18. 100 + 0
5. Yokuş, G.; Ayçiçek, B.; Yelken, T. Üniversite Öğrencilerinin Yükseköğretim Hizmet Kalite Algılarının ve Kurumsal Aidiyet Düzeylerinin İncelenmesi: Eğitim Fakültesi Örneği. KARAELMAS JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2017, 5, 1-18. 100 + 0
4. Ceylaner, S.; YELKEN, T. Ortaöğretim Öğrencilerinin, Dijital Oyunların İngilizce Kelime Öğrenimine Katkısına Yönelik Görüşleri. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 6, 346-364. 100 + 0
2016
3. PAN, V.; YELKEN , T. İngilizce Öğretmen Adaylarının Epistomolojik İnançlarının ve Çalışma Süreçlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2016, 9, 650-662. 100 + 0
2. Kamışlı, H.; YELKEN , T.; Akay, C. Hastane Okullarına Yönelik Geliştirilen Eğitici Eğitimi Programının Öğretmenler Üzerindeki Etkisi. ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 28, 141-155. 100 + 0
2010
1. YELKEN, T.; KILIÇ, F.; ÜREDİ, L. Stratejik planlama uygulamalarına ilişkin İlk ve ortaöğretim okul müdürlerinin görüşler. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2010, 1, 38-50. 100 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 600
2017
2. Uygur, M.; YELKEN, T. Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Memnuniyet Düzeyleri ve Gelecek Beklentisi Algılarının incelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği . YÜKSEKÖĞRETİM DERGİSİ, 2017, 7, 1-9. 300 + 0
2016
1. Çocuk, H.; Yelken, T.; Özer, Ö. The Relationship between Writing Anxiety and Writing Disposition among Secondary School Students. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2016, 16, 335-352. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2016.63.19

Publications_012.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 1000
2023
10. YILDIRIM, M.; YELKEN, T.; SANCAR TOKMAK, H. Developing a technological value-orientation perception scale for teacher candidates. EDUCATİONAL MEDİA INTERNATİONAL, 2023, 60, 109-124. 100 + 0
10.1080/09523987.2023.2262193

9. Malkoç, E.; YELKEN, T. Examining the relationship between technology addiction and peer bullying levels of secondary school students. İ- MANAGER'S JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2023, 20, -. 100 + 0
10.26634/jet.20.3.20148

8. ŞAHİN, K.; YELKEN, T. An Investigation on the Technological Competency Self- Evaluation Levels of English Language Teachers. SHANLAX INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON, 2023, 11, 126-142. 100 + 0
7. Özsırkıntı, D.; YELKEN, T. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AÇIK HAVA OYUN/ÖĞRENME ALANINDA MATEMATİK ETKİNLİĞİ UYGULAMALARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI. INTERNATİONAL INNOVATİVE EDUCATİON RESEARCHER, 2023, 3, 1-34. 100 + 0
10.29228/iedres.73266

6. Köse, E.; YELKEN, T. Investigation of the effect of using web 2.0 supported plickers assessment method in mathematics course on students attitudes and motivations towards the course. İ-MANAGER’S JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2023, 20, -. 100 + 0
10.26634/jet.20.3.20173

5. Kadirhan, D.; YELKEN, T.; KADIRHAN, Z. Unlocking Learning Potential: An Experimental Study on the Impact of TPACK-Enhanced Flipped Learning in Mathematics Education. İ-MANAGER'S JOURNAL ON SCHOOL EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2023, 19, -. 100 + 0
2022
4. İnciman Çelik, T.; YAVUZ KONOKMAN, G.; YELKEN, T. Evaluation of Distance Learning Practices (From the Instructors Perspective): Planning, Implementation and Evaluation. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2022, 5, 1-22. 100 + 0
10.31014/aior.1993.05.02.463

3. Gılıç, İ.; YELKEN, T. Developing speaking and creative writing skills through web 2.0 supported CLIL and web 2.0. INTERNATİONAL INNOVATİVE EDUCATİON RESEARCHER, 2022, 2, -. 100 + 0
2021
2. SANCAR TOKMAK, H.; YILDIRIM, M.; YELKEN, T. Exploration of CEIT Prospective Teachers’ Views on Technology and Human Values with the Symbolic Interaction Approach. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021, 50, 434-457. 100 + 0
2018
1. ÇOCUK, H.; YELKEN, T. The Effect of the Web Based Digital Story Applications on the Digital Literacy Levels of Turkish Teacher Candidates. ASİAN JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG, 2018, 4, 132-136. 100 + 0
https://eric.ed.gov/?id=EJ1176007

Publications_027.pdf

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 1700
2021
17. AYÇİÇEK, B.; YELKEN, T. Classroom Life Perception Scale: A Scale Development Study. INTERNATİONAL JOURNAL OF INSTRUCTİON, 2021, 14, 253-264. 100 + 0
10.29333/iji.2021.14115a

16. ÇOCUK, H.; YELKEN, T. The effect of planned writing model on writing anxiety, self-efficacy and B2 Level achievement of learners of Turkish as a foreign language. JOURNAL OF LANGUAGE AND LİNGUİSTİC STUDİES, 2021, 17, 458-471. 100 + 0
2020
15. ÜNAL, K.; YELKEN, T. The Effects of Pre-service English Language Teachers’ Making Vocabulary Learning Materials in Web-Supported Situated Learning Environment on Their Vocabulary Learning. ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2020, 13, 52-75. 100 + 0
14. UYGUR, M.; YELKEN, T. Teaching-Learning Process Self-Efficacy Beliefs Scale (TLPSEBS) for Academic Staff: A Scale Development Study. ASİAN JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG, 2020, 6, 47-56. 100 + 0
13. ÖZKALE, U.; YELKEN, T. Analysis of problems encountered by instructors teaching Turkish as a foreign language to Syrian children and their opinions on their participation in the certification program for teaching Turkish as a foreign language. JOURNAL OF LANGUAGE AND LİNGUİSTİC STUDİES, 2020, 16, 185-212. 100 + 0
10.17263/jlls.712698

12. YILDIRIM, M.; YELKEN, T. The Development of Transformative Learning Scale for Information and Communication Technologies. TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND LEARNİNG, 2020, 25, 989-1006. 100 + 0
11. Yıldırım, M.; Yelken, T. The Development of Transformative Learning Scale for Information and Communication Technologies. TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND LEARNİNG, 2020, -On line first, 1-18. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10758-019-09424-7

2019
10. Ergen, B.; Yelken, T.; Kanadli, S. A Meta-Analysis of Research on Technological Pedagogical Content Knowledge by Gender. CONTEMPORARY EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2019, 10, 358-380. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.30935/cet.634182

9. Ergen, B.; YELKEN, T.; KANADLI, S. A Meta-Analysis of Research on Technological Pedagogical Content Knowledge by Gender. CONTEMPORARAY EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2019, 10, 358-380. 100 + 0
8. Haidari, S.; Yelken, T.; Akay, C. Technology-enhanced Self-directed Language Learning Behaviors of EFL Student Teachers. CONTEMPORARY EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2019, 10, 229-245. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.30935/cet.590003

7. Haidari, S.; YELKEN, T.; AKAY, C. Technology-enhanced Self-directed Language LearningBehaviors of EFL Student Teachers. CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2019, 10, 229-245. 100 + 0
10.30935/cet.590003

2018
6. Haidari, S.; YELKEN, T. Language Difficulties That International Postgraduate Students Experience During Their Education with the Medium of Turkish Language. JOURNAL OF LANGUAGE AND LİNGUİSTİC STUDİES, 2018, 14, 194-210. 100 + 0
5. Uygur, M.; YELKEN, T.; AKAY, C. Analyzing the Views of Pre-Service Teachers on the Use of AugmentedReality Applications in Education. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH (EU-JER), 2018, 7, 849-860. 100 + 0
10.12973/eu-jer.7.4.849

4. AYÇİÇEK, B.; YELKEN, T. The Effect of Flipped Classroom Model on Students’ Classroom Engagement in Teaching English. INTERNATİONAL JOURNAL OF INSTRUCTİON, 2018, 11, 385-398. 100 + 0
10.12973/iji.2018.11226a

3. Haidari, S.; Yelken, T. Language difficulties that international postgraduate students experience during their education with the medium of Turkish language. JOURNAL OF LANGUAGE AND LİNGUİSTİC STUDİES, 2018, 14, 194-210. 100 + 0
Publications_019.pdf

2. UYGUR, M.; YELKEN, T.; AKAY, C. Analyzing the Views of Pre-Service Teachers on the Use of Augmented Reality Applications in Education . EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2018, 7, 849-860. 100 + 0
Publications_021.pdf

2016
1. EFENDİOĞLU, A.; YELKEN, T. How do the cognitive load self efficacy and attitude of pre service teachers shift in the multimedia science learning process. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2016, 11, 743-764. 100 + 0
Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 100
2022
1. Akyol, C.; UYGUR, M.; YELKEN, T. 3D printers as an educational tool in gifted education: effective use, problems and suggestions. JOURNAL FOR EDUCATİNG GİFTED YOUNG SCİENTİSTS (JEGYS), 2022, 10, 173-205. 100 + 0
10.17478/jegys.1090172

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 8100
2022
64. Kılavuz, F.; YELKEN, T. Öğretmen Adaylarının Yurt Dışı Hareketlilik Hakkındaki Görüşleri. ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2022, 5, 174-181. 200 + 0
10.32329/uad.1070290

2021
63. YELKEN, T.; BAYSAL, S. Pre-service Teachers' Perceptions and Views towards Instructional Technologies: A Study Based upon Synectic Model. OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2021, 18, 3008-3040. 200 + 0
10.26466/opus.868978

2019
62. YOKUŞ, G.; YELKEN, T. Analyzing Academic Members’ Expectations from a Performance Evaluation System and Their Perceptions of Obstacles to Such an Evaluation System: Education Faculties Sample. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 48, 1299-1339. 200 + 0
10.14812/cufej.467359

61. Yokuş, G. Sosyal Ağlara Dayalı Öğrenme Algısı (SAD) Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 15, 147-164. 0 + 0
60. Yokuş, G.; Yelken, T. Analyzing Academic Members’ Expectations from a Performance Evaluation System and Their Perceptions of Obstacles to Such an Evaluation System: Education Faculties Sample. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 48, 1299-1339. 200 + 0
10.14812/cufej.467359

59. Uygur, M.; YELKEN, T. Ustun Yetenekli Ogrencilerin Egitimine Yonelik Sinif Ogretmeni Adaylarinin Tutumlarinin ve Goruslerinin Incelenmesi. AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 13, 447-463. 200 + 0
10.29329/mjer.2019.185.19

58. Ayçiçek, B.; Yelken, T.; Yokuş , G. Hizmetiçi Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. TRAKYA EĞİTİM DERGİSİ, 2019, 9, 612-626. 200 + 0
57. Ayçiçek, B.; YELKEN, T.; YOKUŞ, G. Hizmetiçi Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. TRAKYA EĞİTİM DERGİSİ, 2019, 9, 612-626. 200 + 0
56. ÖZONUR, M.; KAMIŞLI, H.; YELKEN, T.; SANCAR TOKMAK, H. Uzaktan eğitim öğrencilerinin Enocta öğrenme yönetim sistemi hakkında görüşlerinin incelenmesi. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, , 283-302. 150 + 0
10.21764/maeuefd.407470

55. YOKUŞ, G.; YELKEN, T. Sosyal Ağlara Dayalı Öğrenme Algısı (SAD) Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 15, 147-164. 200 + 0
54. Özonur, M.; Kamışlı, H.; Yelken, T.; Tokmak, H. UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ENOCTA ÖĞRENME YÖNETiM SiSTEMi HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 2019, 283-302. 150 + 0
2018
53. TUNCER, G.; YELKEN, T.; TANRISEVEN, I. Felsefe Grubu Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2018, 14, 1156-1175. 200 + 0
Publications_025.pdf

52. KOÇOĞLU, A.; YELKEN, T. Suriyeli Öğrencilere Türkçe Dil Becerileri Kazandırma Sürecinde İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programları İle İlgili Öğretmen Görüşleri. EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2018, 6, 131-160. 200 + 0
Publications_023.pdf

51. KILIÇ, F.; YAVUZ KONOKMAN, G.; YELKEN, T. Yaratıcı Öğrenme Ortamı Değerlendirme Ölçeği Geliştirme: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi. KASTAMONU EDUCATİON JOURNAL, 2018, 26, 1359-1370. 200 + 0
10.24106/kefdergi.368886

Publications_022.pdf

50. Tuzer, G.; YELKEN, T.; TANRISEVEN, I. Felsefe Grubu Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 14, 1156-1175. 200 + 0
49. KILIÇ, F.; YAVUZ KONOKMAN, G.; YELKEN, T. Yaratıcı Öğrenme Ortamı Değerlendirme Ölçeği Geliştirme: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2018, 26, 1359-1370. 200 + 0
10.24106/kefdergi.368886

2016
48. Yavuz Konokman, G.; Yokuş, G.; Yelken, T. Yenilikçi Materyal Tasarlamanın Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yenilikçilik Düzeylerine Etkisi. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 5, 857-878. 200 + 0
Doi: 10.14686/buefad.v5i3.5000203433

Publications_009.pdf

47. Dilbaz, G.; YELKEN, T.; sinan, Ö. Araştırma temelli öğrenmenin fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ve araştırma becerileri üzerindeki etkisi. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2016, 15, 708-722. 200 + 0
46. Ayçiçek, B.; YELKEN , T. Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Hayat Boyu Öğrenme Yeterlikleri İle Hayat Çapında Öğrenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 12, 872-884. 200 + 0
45. Dilbaz, G.; Yelken, T.; Özgelen, S. Araştırma Temelli Öğrenmenin fen ve Teknoloji dersine Yönelik tutum ve araştırma becerielri üzerindeki etkisi.. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2016, 15, 708-722. 200 + 0
http://..

2013
44. KAMIŞLI, H.; YELKEN, T.; AKAY, C. Hastane Okullarında Mevcut Duruma İlişkin Öğretmen Görüşleri. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 10, 321-351. 200 + 0
43. Balcı, A.; Yanpar Yelken, T. İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 14, 195-213. 0 + 0
42. Yavuz Konokman, G.; Yanpar Yelken, T.; Sancar Tokmak, H. Sınıf öğretmeni adaylarının TPAB’lerine ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Mersin üniversitesi örneği. KASTAMONU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 2013, 21, 665-684. 0 + 6
41. Yavuz Konokman, G.; Yanpar Yelken, T. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Öğretme Süreci Alanındaki Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 175-188. 0 + 1
40. Sancar Tokmak, H.; Yavuz Konokman, G.; Yanpar Yelken, T. Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven Algılarının İncelenmesi. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 14, 35-51. 0 + 10
39. Kamışlı, H.; Yanpar Yelken, T.; Akay, C. Hastane Okullarında Mevcut Duruma İlişkin Öğretmen Görüşleri. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 10, 321-351. 0 + 0
38. Alkan-Dilbaz, G.; Yanpar Yelken, T.; Özgelen, S. Araştırma Temelli Öğrenmenin İlköğretim Öğrencileri Üzerindeki Etkileri. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 23, 89-103. 0 + 0
2012
37. Akay, C.; Yanpar Yelken, T. Avrupa Birliği Ülkelerine Hareketlilik Gerçekleştirmiş Öğretmenlerin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına Yönelik Görüşleri. GAZİ OSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2012, 7, 277-294. 0 + 0
36. Yanpar Yelken, T.; Ünal, K.; Özonur, M.; Kamışlı, H. The Problems Of The International Students: Comparison Of Turkey And Belgium. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 1, 58-76. 0 + 0
35. Alkan-Dilbaz, G.; Özgelen, S.; Yanpar Yelken, T. Araştırma Becerileri Testinin Geliştirilmesi. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 12, 305-332. 0 + 0
34. Yanpar Yelken, T.; Üredi, L.; Kılıç, F. Stratejik Planlama Uygulamalarına İlişkin İlk ve Orta Öğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ., 2012, 41, 67-90. 0 + 0
2011
33. Gerçek, H.; Güven, M.; Özdamar, Ş.; Yanpar Yelken, T.; Korkmaz, T. Yükseköğretim Kurumlarında Etik İlkeler, Sorumluluklar ve Davranış Kuralları. YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ, 2011, 1, 80-88. 0 + 0
2010
32. Uygur, M.; Yanpar Yelken, T. Sosyal Bilgiler Dersinde Grup Çalışmasıyla Gazete Küpürlerinden Poster Oluşturma Tekniğinin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, 2010, 39, 314-327. 0 + 0
31. Uygur, M.; Yanpar Yelken, T. Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Uygulanan Fen Ve Teknoloji Dersine (Yeni Fen Programına) Yönelik Öğrencilerin Ve Öğretmenlerin Görüşleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, , 2010, 3, 1-18. 0 + 0
30. Semerci, N.; Yanpar Yelken, T. İlköğretim Programlarındaki Ortak Temel Becerilere İlişkin Öğretmen Görüşleri (Elazığ İli Örneği). DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ARAŞTIRMALARI, 2010, 8, 47-54. 0 + 0
2009
29. Yalar, T.; Yanpar Yelken, T. Liselerde Blok Ders Uygulamasının İncelenmesi. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, .22, 263-278. 0 + 0
28. Yanpar Yelken, T. İlköğretim Müfettişleri ve Formatör Öğretmenlerin Öğretim Pogramlarında Yer alan Etkinliklerle İlgili Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konusunda Görüşleri. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, 2, 225-249. 0 + 0
27. Efendioğlu, A.; Yanpar Yelken, T. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar: Kanıt Temelli Öğretim. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 9, 109-123. 0 + 0
26. Ulusoy, K.; Yanpar Yelken, T.; Üredi, L. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tarih Konularının İşlenişinde Hypertext Kullanımı İle İlgili Görüşleri. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2009, 2, 198-208. 0 + 0
2008
25. Akay, C.; Yanpar Yelken, T. ). İngilizce Dersinde Okuma - Yazma Becerilerinin Kazanılmasında Oluşturmacılık Temelli Sosyal Etkileşim Modelinin Etkisi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2008, 18, 189-202. 0 + 0
2007
24. Yanpar Yelken, T.; Çeliklaleli, Ö.; Çapri, B. Eğitim Fakültesi Kalite Standartlarının Belirlenmesine Yönelik Öğretmen Adayı Görüşleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 3, 191-215. 0 + 0
23. YELKEN, T.; ÇELİKKALELİ, Ö.; ÇAPRİ, B. Eğitim Fakültesi Kalite Standartlarının Belirlenmesine Yönelik Öğretmen Adayı Görüşleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 3, 191-215. 200 + 0
2006
22. Yanpar Yelken, T. İlköğretim Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal bilgiler Dersinde Tamamlayıcı Değerlendirme Yaklaşımları Konusundaki Görüşleri. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2006, 1, 58-75. 0 + 0
21. Yanpar, T.; Hazer, B.; Arslan, A. 10. Sınıf Çözünürlük Konusunda Oluşturmacı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Grup Çalışmalarının Kullanılması. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 7, 113-122. 200 + 0
20. Parmaksız, R.; Yanpar, T. Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılabilirliği. FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2006, 16, 159-172. 200 + 0
2005
19. Yanpar, T. Sosyal Bilgiler Dersinde Oluşturmacı Yaklaşımda Öğrencilerin Etkinlik Dosyalarını Yordayan Değişkenler. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2005, 13, 513-526. 200 + 0
18. Yanpar, T. The Effects of Group activities on Social Studies Education via Constructivist Approach. EĞİTİM VE BİLİM, 2005, 30, 86-96. 200 + 0
2004
17. Yanpar, T.; Özen, R. Üniversite Öğrencilerinin Lise Eğitimini Algılamaları ve İyileştirme İle İlgili Öneriler. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17, 381-402. 200 + 0
2003
16. Yanpar, T. Opinions of 5th Grade Students about different kind of materials and concept maps prepared by themselves based on Constructivist Approach in social studies. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 2, 51-64. 200 + 0
15. Yanpar, T.; Hazer, B. The Comparison of content sequences on understanding of chemical substances for the university freshman students. BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 4, 85-98. 200 + 0
2001
14. Yanpar, T.; Çakır, Ö.; Şahin, B. İlköğretim 6. sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenmelerini Tahmin Eden Çeşitli Değişkenler ve Tahmin Etme Güçleri. EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2001, 1, 133-138. 200 + 0
13. Yanpar, T. İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Çoklu Zeka Kuramı Etkinlikleri ve Çoklu Materyal Kullanmanın Öğrenciler Üzerindeki Çeşitli Etkileri. ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ, 2001, 26, 23-30. 200 + 0
12. Yanpar, T. İlköğretimde Oluşturmacı (Constructivist) Bir Sınıf Kültürü Yaratma. YAŞADIKÇA EĞİTİM DERGİSİ, 2001, 72, 27-32. 200 + 0
11. Yanpar Şahin, T. İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Oluşturmacı Yaklaşımın Devlet Ve Özel Okul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenmelerine Etkisi. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2001, 1, 463-482. 0 + 0
2000
10. Yanpar, T. İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Çoklu Ortamların (Multimedia) Etkililiği . EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2000, 1, 68-73. 200 + 0
9. Yörük, N.; Yanpar, T.; Bozkurt, A. Comparison of Inductive and Deductive Content Sequence on Students’ Chemistry Achievement Attıtudes and Academic Self-Concept. HACETTEPE ÜN. EĞİTİM FAK. DERGİSİ, 2000, 19, 177-185. 200 + 0
8. Çakır, Ö.; Yanpar, T.; Şahin, B. İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Çeşitli Değişkenlerin Öğrencilerin Duyuşsal Alanlarını Açıklama Gücü. HACETTEPE ÜN. EĞİTİM FAK. DERGİSİ, 2000, 19, 43-49. 200 + 0
1998
7. Yanpar, T. İlköğretim Okullarında Sınıf İçi Öğretmen- Öğrenci Etkileşimi Nasıl Olmalıdır?. ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ, 1998, 23, 28-31. 200 + 0
6. Yanpar, T. İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler ve Matematik Dersinde Öğretmen- Öğrenci Etkileşim Sıklığının Denkleştirilmesinin Erişiye Etkisi. EĞİTİM VE BİLİM DERGİSİ, 1998, 22, 9-16. 200 + 0
5. Yanpar, T. İlköğretimde Sosyal Bilgiler ve Matematik Dersinde Çeşitli Değişkenlerin Öğrenme Düzeyini Yordama Gücü. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1998, 14, 45-53. 200 + 0
1997
4. Yanpar, T. İlkokul Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretmen- Öğrenci Etkileşim Sıklığının Öğrenme Düzeyine Etkisi. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1997, 13, 143-150. 200 + 0
3. Yanpar, T. İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ, 1997, 22, 41-43. 200 + 0
1994
2. Yanpar, T. İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Akademik Benlik Kavramı, Ders İçi Öğrenme ve Ders Dışı Çalışma Yolları ile Başarı İlişkisi. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1994, 10, 43-48. 200 + 0
1993
1. Yanpar, T. Ankara İlkokullarındaki II. Devre Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği ve Konu Alanlarıyla İlgili Görüşleri. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1993, 9, 257-262. 200 + 0
Ulusal - Diğer 200
2018
3. ÖZER, Ö.; YELKEN, T. Foreign Language Learning in Turkey: A Comparative Look at Different Practices in Europe. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG, 2018, 6, 414-423. 100 + 0
10.18298/ijlet.2595

2. CESUR ÖZKARA, E.; Yavuz Konokman, G.; Yelken, T. Eğitimde Teknoloji Kullanımı Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin TPAB Özgüvenlerinin İncelenmesi . AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 7, 371-412. 100 + 0
Publications_024.pdf

2010
1. Akbaşlı, S.; Yanpar Yelken, T.; Sünbül, Ö. ÖĞRETMEN ADAYI DEMOKRATİK EĞİLİM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2010, 1, 94-108. 0 + 0
Publications_015.pdf

Ulusal - Journals Indexed in Eric 400
2021
4. UYGUR, M.; YELKEN, T. Trainer training program developed for instructors about student-centered teaching-learning processes and its effects: A study of a curriculum development in higher education. INTERNATİONAL JOURNAL OF CURRİCULUM AND INSTRUCTİON, 2021, 13, 2981-3000. 100 + 0
3. KÜRTÜL, N.; EFENDİOĞLU, A.; YELKEN, T. The Adaptation of Student Engagement Scale in Higher Education. INTERNATİONAL JOURNAL OF CURRİCULUM AND INSTRUCTİON, 2021, 13, 3197-3211. 100 + 0
2. AYÇİÇEK, B.; YELKEN, T. THE EFFECT OF FLIPPED CLASSROOM MODEL APPLICATIONS ON HIGH SCHOOL STUDENTS’ CLASSROOM ENGAGEMENT AND CLASSROOM LIFE PERCEPTIONS IN TEACHING ENGLISH. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİON AND TEACHİNG, 2021, 8, 2523-2539. 100 + 0
1. Haidari, S.; Shafiullah, S.; YELKEN, T. Investigating Challenges Facing Afghan University Students during COVID-19 Outbreak. SHANLAX INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON, 2021, 9, 341-351. 100 + 0
Ulusal - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 100
1. YOKUŞ, G.; YELKEN, T. Measurement Scale Development: Researcherly Disposition in Teacher Education in Turkey. BULLETİN OF EDUCATİON AND RESEARCH, 2021, 43, 1-30. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 458
1. Yokuş, G.; Yelken, T. Digital Tools of Seamless Learning, ISBN: 9781522516927, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 10000, 27 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 125
2. Yelken, T.; Yavuz Konokman, G.; Sancar Tokmak, H. New Directions in Technological and Pedagogical Content Knowledge Research: Multiple Perspectives, ISBN: 978-1-68123-104-4, IAP - Information Age Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 376 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 333
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 458
1. YELKEN, T.; YOKUŞ, G.; UYGUR, M. Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, ISBN: 978-625-7880-17-6, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 494 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2020. 0
2. YOKUŞ, G.; YELKEN, T. Digital Tools of Seamless Learning, ISBN: 1522516921, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 395 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 15844
1. Yanpar, T. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI, ISBN: 978-605-5213-10-7, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 300 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2005. 500
2. Yanpar Yelken, T. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI, ISBN: 978-605-5213-10-7, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 11, Baskı Adet Sayısı: 100, 336 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 15844
1. Gerçek, H.; Güven, M.; Özdamar, Ş.; Yelken, T.; Korkmaz, T. Akademik Araştırma ve Etik, ISBN: 10.5961/jhes.2011.013, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 200 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 50
2. Acun, İ.; Akengin, H.; Ata, B.; Baysal, N.; Demircioğlu, İ.; Doğanay, A.; Gültekin, M.; Kabapınar, Y.; Yanpar Yelken, T.; Yaşar, Ş. Sosyal Bilgiler Öğretimi., ISBN: 9786055885618 , Pegem Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 100, 528 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 225
3. YELKEN, T. Eğitim Bilimlerine Giriş, ISBN: 978-605-170-044-1, Anı, Baskı Sayısı: 14, Baskı Adet Sayısı: 1000, 19 Sayfa, Türkçe, Ankara , Türkiye, 2017. 250
4. YELKEN, T.; YAVUZ KONOKMAN, G. Öğretim İlke ve Yöntemleri, ISBN: 987-605-170-045-8, Anı, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1000, 402 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 125
5. Yelken, T. Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi, ISBN: 978-605-5885-61-8, Pegem, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 100, 100 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2012. 2500
http://www.pegem.net
6. Yelken, T.; Yavuz Konokman, G. Öğretim İlke ve Yöntemleri, ISBN: 978-605-170-045-8, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 440 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 125
7. yelken, T.; öztürk, C. Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi yapılandırmacı bir yaklaşım, ISBN: 9789944919197, pegem, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 100, 100 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2007. 1125
8. Yanpar , T.; Öztürk, C. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Yapılandırmacı Bir Yaklaşım, ISBN: 9789944919197, Pegem Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 449 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2006. 125
http://www.seckin.com.tr/kitap/n/967632685/title/hayat-bilgisi-ve-sosyal-bilgiler-ogretimi-cemil-ozturk.html
9. Senemoğlu, N.; Tezcan, M.; Alkan, C.; Bircan, İ.; Karakütük, K.; Yanpar, T. Öğretmenlik Mesleğine Giriş, ISBN: 978-605-170-044-1, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 379 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2000. 42
10. Yanpar, T.; Öztürk, C.; Dilek, D. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, ISBN: 9786055885618, Pegem Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 400 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2002. 83
11. Yelken, T. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, ISBN: 9789944919197, Pegem, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 100, 100 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2005. 2500
http://www.pegem.net
12. Yanpar , T.; Odabaşı, F. Okul Öncesinde Materyal Geliştirme, ISBN: 123, Anadolu üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 200 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2003. 125
13. Yanpar Yelken, T.; Öztürk, C. Sosyal Bilgiler Öğretimi, Demokratik Vatandaşlık Eğitimi, ISBN: 978-605-5885-61-8, Pegem Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 550 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 375
14. Efendioğlu, A.; Yanpar Yelken, T. Fen ve Matematik Eğitiminde Teknoloji, Pedagoji ve Alan Bilgisi (TPAB) Temelli Öğretim Tasarımları, ISBN: 978-605-5213-17-6, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 258 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 250
15. Yanpar Yelken, T.; Sancar Tokmak, H.; Özgelen, S.; İncikapı, L. FEN ve MATEMATİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ TEMELLİ ÖĞRETİM TASARIMLARI, ISBN: 978-605-5213-17-6, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 258 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 63
16. YELKEN, T.; KONOKMAN, G. Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme, ISBN: 978-605-241-050-9, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 25 Sayfa, Türkçe, Ankara , Türkiye, 2017. 125
17. Bircan, İ.; Karakütük, K.; Tezcan, M.; Senemoğlu, N.; Yanpar Yelken, T.; Erdem, A.; Bayram, A.; Çakır, M.; Erkılıç, T. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-170-044-1, Anı Yyaıncılık, Baskı Sayısı: 12, Baskı Adet Sayısı: 100, 376 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 194
18. Yanpar, T. Sosyal Bilgilerin Temelleri, ISBN: 9756055985707, Maya Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 262 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 3750
Ulusal - Kitap Editörlüğü 15844
1. YELKEN, T. Öğretim teknolojileri, ISBN: 978-605170-286-5, Anı yayıncılık, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2019. 0
1. Yelken, T. Öğretim teknolojileri, ISBN: 978-605170-286-5, Anı , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 200 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 250
https://aniyayincilik.com.tr/
2. Yelken, t.; Sancar Tokmak, H.; Özgelen, S.; İncikabı, L. Fen ve Matematik Eğitiminde Teknoloji, Pedagoji ve Alan Bilgisi (TPAB) Temelli Öğretim Tasarımları., ISBN: 978-605-5213-17-6, Anı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 258 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 63
3. Yelken, T. Öğretim İlke ve Yöntemleri, ISBN: 978-605-170-045-8, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 440 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 15844
1. Kamışlı, H.; YELKEN, T. Eğitim Bilimlerinde Örnek Araştırmalar, ISBN: 978-605-7928-22-1, Nobel Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 864 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 15844
1. Yelken, T. Öğretim teknolojileri ve Materyal Tasarımı, ISBN: 978-605-5213-10-7, Anı, Baskı Sayısı: 10, Baskı Adet Sayısı: 500, 300 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 500
2. Yelken, T. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, ISBN: 978-605-5213-10-7, Anı, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 500, 300 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2006. 500
3. Yelken, T. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, ISBN: 978-605-170-134-9, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 14, Baskı Adet Sayısı: 1000, 312 Sayfa, Türkçe, Ankara , Türkiye, 2017. 500
http://www.aniyayincilik.com.tr/
4. Yanpar Yelken, T.; Yıldırım, S. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, ISBN: 6055213107, Anı Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 300 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 1999. 250
5. Yelken, T. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, ISBN: 978-605-5213-10-7, Anı, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 500, 300 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2007. 500
6. YELKEN, T. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, ISBN: , Anı yayıncılık, Baskı Sayısı: 10, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2015. 0
7. YELKEN, T. Öğretim teknolojileri ve Materyal Tasarımı, ISBN: , Anı yayıncılık, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: , 300 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2009. 0
8. YELKEN, T. Öğretim Teknolojileri ve Materyal tasarımı, ISBN: , Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: , 300 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2008. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 15844
1. YELKEN, T. Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi, ISBN: .., Pegem, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2012. 0
2. YELKEN, T. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, ISBN: 1111, Pegem A Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 477 Sayfa, Türkçe, , , 2002. 0
3. YELKEN, T. Tarih Nasıl Öğretilir ?, ISBN: 6055895549, İstanbul Yeni İnsan Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2010. 0
4. YELKEN, T. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, ISBN: ..., Pegem, Baskı Sayısı: 200, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2005. 0
5. YELKEN, T. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Yapılandırmacı Bir Yaklaşım, ISBN: 9789944919197, Pegem, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2007. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 12150

70. Yılmaz, Z.; Yelken, T., Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaratıcı Öğrenme Ortamı değerlendirmeleriyle Özerklik Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Symposium on Active Learning, 2019-09-06, 2019-09-08, Adana, Türkiye, 2019. 200

69. YILMAZ, Z.; YELKEN, T.; TANRISEVEN, I., Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaratıcı Öğrenme Ortamını Değerlendirmeleriyle Özerklik Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Aktif Öğrenme Sempozyumu, 2019-09-06, 2018-09-08, , Türkiye, . 200

68. Gılıç, İ.; YELKEN, T., ÖĞRETMEN ADAYLARININ MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİKHAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİ. 2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU, 2019-05-23, 2019-05-25, , Türkiye, . 200

67. Gılıç, I.; Yelken, T., Öğretmen Adaylarının Mobil Öğrenme Hazırbulunuşluk Düzeyleri. II. Uluslarararası Akdeniz Sempozyumu , 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

66. Uysal, H.; PAN, V.; YELKEN, T., 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİ DÜZEYLERİ İLE KESİRLERLE YAPILAN İŞLEMLERİN SONUCUNU TAHMİN EDEBİLME BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, , Türkiye, . 200

65. ÇAY, T.; PAN, V.; YELKEN, T., KOD DEĞİŞTİRME DESTEKLİ DERS ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN KOD DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK İNANÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE ÖĞRENCİLERİN KOD DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. 2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU, 2019-05-23, 2019-05-25, , Türkiye, . 200

64. Özaltay, N.; ÇOCUK, H.; YELKEN, T., 2023 Eğitim Vizyonu Bağlamında Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Dijital İçerik ve Beceri Gelişimine” Yönelik Görüşleri. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, . 200

63. Uysal, G.; Pan, V.; Yelken, T., 6. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Beceri Düzeyleri İle Kesirlerle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Edebilme Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . II. Uluslarararsı Akdeniz Sempozyumu , 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

62. Özaltay, N.; Çocuk, H.; Yelken, T., 2023 Eğitim Vizyonu Bağlamında Türkçe Öğretmen Adaylarının “Dijital İçerik Ve Beceri Gelişimine” Yönelik Görüşleri. II. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, mersin, Türkiye, 2019. 200

61. Gılıç, I.; Yelken, T., Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Sanal Müze Destekli İşbirlikli İngilizce Öğrenme Ortamlarına Yönelik Görüşleri. II. Uluslarararası Akdeniz Sempozyumu , 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

60. Akkaya, B.; Çocuk, H.; Yelken, T., Avrupa Birliği Erasmus Programına Katılan Öğretmenlerin İzlenimleri Ve Öğretmenlik Motivasyonuna İlişkin Görüşleri. II. Uluslarararası Akdeniz Sempozyumu , 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

59. Çay, T.; Pan, V.; Yelken, T., Kod Değiştirme Destekli Ders Öğretiminin Öğrencilerin Kod Değiştirmeye Yönelik İnançları Üzerindeki Etkisi Ve Öğrencilerin Kod Değiştirmeye Yönelik Görüşleri. II. Uluslarararası Akdeniz Sempozyumu., 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

58. Akkaya, B.; ÇOCUK, H.; YELKEN, T., Avrupa Birliği ERASMUS Programına Katılan Öğretmenlerin İzlenimleri ve Öğretmenlik Motivasyonuna İlişkin Görüşleri. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, . 200

57. Gılıç, İ.; YELKEN, T., ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SANAL MÜZE DESTEKLİİŞBİRLİKLİ İNGİLİZCE ÖĞRENME ORTAMLARINA YÖNELİKGÖRÜŞLERİ. 2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU-, 2019-05-23, 2019-05-25, , Türkiye, . 200

56. Cin, A.; Yelken, T., Öğretmenlerin Yenilikçilik Düzeyleri ile Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri Algı Düzeylerinin İncelenmesi. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2019-04-25, 2019-04-28, Ankara, Türkiye, 2019. 200

55. cin, A.; YELKEN, T., Öğretmenlerin Yenilikçilik Düzeyleri ile Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri AlgıDüzeylerinin İncelenmesi. 28.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2019-04-25, 2019-04-28, , Türkiye, . 200

54. Ayçiçek, B.; YELKEN, T., 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DERSE YÖNELİK MOTİVASYONLARI İLE DERSEKATILIMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 2019-03-15, 2019-03-17, , Türkiye, . 200

53. Ayçiçek, B.; Yelken, T., 8. sınıf öğrencilerinin derse yönelik motivasyonları ile derse katılımlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. 2. Uluslararası Battal Gazi Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 2019-03-15, 2019-03-17, Malatya, Türkiye, 2019. 200

52. Yıldırım, M.; Tanrıseven, I.; Yelken, T., İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine Yönelik Görüşleri ve Okulların Karakter Eğitimi Yetkinliğine İlişkin Algılarının İncelenmesi. Uluslarararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-03-14, 2019-03-16, Mersin, Türkiye, 2019. 200

51. YILDIRIM, M.; TANRISEVEN, I.; YELKEN, T., İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Okulların Karakter Eğitimi Yetkinliğine İlişkin Algılarının İncelenmesi. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-03-14, 2019-03-16, Mersin, Türkiye, . 200

50. Yıldırım, M., Ortaöğretim Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Araçlarını Kullanma Öz-Yeterlilikleri İle Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki İlişki. Uluslarararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-03-14, 2019-03-16, Mersin, Türkiye, 2019. 0

49. YILDIRIM, M.; KILIÇ, F.; YELKEN, T., Lise Öğrencilerinin mobil Öğrenme AraçlarınıKullanma Öz-Yeterlilikleri ile Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki ilişki. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-03-14, 2019-03-16, Mersin, Türkiye, . 200

48. Dündar, İ.; KILIÇ, F.; YELKEN, T., FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ BECERİ YETERLİK ALANINAİLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. İKSAD III – ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2019-03-08, 2019-03-10, , Türkiye, . 200

47. Dündar, İ.; YELKEN, T.; KILIÇ, F., YENİLENMİŞ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMINDADEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMENGÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. İKSAD 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2019-03-08, 2019-03-10, , Türkiye, . 200

46. Dündar, İ.; Kılıç, F.; Yelken, T., Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mesleki Beceri Yeterlik Alanına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. . İKSAD 3. Uluslarararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-03-08, 2019-03-10, Adana, Türkiye, 2019. 200

45. Dündar, İ.; Yelken, T.; Kılıç, F., Yenilenmiş Fen Bilimleri Öğretim Programında Değerler Eğitimi Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi. Uluslarararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-03-08, 2019-03-10, Adana, Türkiye, 2019. 200

44. özmercan, s.; YELKEN, T.; KANADLI, S., Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Algıladığı Özerklik Desteğinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. I. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, , . 200

43. ÖZMERCAN, S.; YELKEN, T.; KANADLI, S., Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Algıladığı Özerklik Desteğinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Algıladığı Özerklik Desteğinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, 2018-11-01, 2018-11-03, mersin, Türkiye, 2018. 200

42. Sağat, E.; YELKEN, T., Eğitim Bilimleri Lisansüstü Öğrencilerinin 21.yy.Öğrenen Becerilerine İlişkin Görüşleri. 6. İnternational Congress on Curriculum and Instruction, 2018-10-11, 2018-10-13, , , . 200

41. PEHLİVAN, O.; YELKEN, T., Ortaöğretim İngilizce Öğretmenlerinin İngilizce Dersi Alternatif (tamamlayıcı) Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Görüşler. Ortaöğretim İngilizce Öğretmenlerinin İngilizce Dersi Alternatif (tamamlayıcı) Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Görüşler, 2018-10-11, 2018-10-13, KARS, Türkiye, 2018. 200

40. SAĞAT, E.; YELKEN, T., Eğitim Bilimleri Lisansüstü Öğrencilerinin 21.yy Öğrenen Becerilerine İlişkin Görüşleri. Eğitim Bilimleri Lisansüstü Öğrencilerinin 21.yy Öğrenen Becerilerine İlişkin Görüşleri, 2018-10-11, 2018-10-13, KARS, Türkiye, 2018. 200

39. PEHLİVAN, O.; YELKEN, T., Ortaöğretim İngilizce Öğretmenlerinin İngilizce Dersi Alternatif (tamamlayıcı) Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Görüşler. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2018-10-11, 2018-10-13, , , . 200

38. UYGUR, M.; AKAY, C.; YELKEN, T., Yükseköğretim Sisteminde Dijital Dönüşümün Adımları: Mobil Öğrenmeye Hazır Mıyız?. Yükseköğretim Sisteminde Dijital Dönüşümün Adımları: Mobil Öğrenmeye Hazır Mıyız?, 2018-09-13, 2018-09-15, mersin, Türkiye, 2018. 200

37. YOKUŞ, G.; YELKEN, T., Dijitalleşen Çağda Yeni Bir Öğrenme Biçimi: Sosyal Ağlara Dayalı Öğrenme. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-13, 2018-09-15, , , . 200

36. UYGUR, M.; YELKEN, T., Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Bağlamında Öğretim Elemanlarının Öğretme-Öğrenme Süreçlerine Yönelik Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-13, 2018-09-15, , , . 200

35. SAKAR, A.; YELKEN, T.; AKAY, C., Analyzing The Math and Science/Technology Core Competencies of the SecondarySchool Students: The Opinions of Teachers and Students). I. International Symposium of AcademicStudies on Education and Culture, 2018-09-13, 2018-09-15, MERSİN, Türkiye, . 200

34. UYSAL, E.; YELKEN, T.; TANRISEVEN, I., Öğretmen Adayları için Fatih Projesi Eğitimi: Öğretmen Adayları ve Eğitimicilerin Görüşleri ile Öğretmen Adaylarının Kazanımlarının İncelenmesi. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-13, 2018-09-15, , , . 200

33. Sakar, A.; Yelken, T.; Akay, C., Ortaokul Öğrencilerinin “Matematiksel Ve Bilim Teknoloji Temel Yetkinlikleri’nin İncelenmesi: Öğretmen Öğrenci Görüşleri. Ortaokul Öğrencilerinin “Matematiksel Ve Bilim Teknoloji Temel Yetkinlikleri’nin İncelenmesi: Öğretmen Öğrenci Görüşleri, 2018-09-13, 2018-09-15, mersin, Türkiye, 2018. 200

32. UYGUR, M.; AKAY, C.; YELKEN, T., Yükseköğretim Sisteminde Dijital Dönüşümün Adımları: Mobil Öğrenmeye Hazır Mıyız? (The Steps OfDigital Conversion In Higher Education: Are We Ready For Mobile Learning?). I. International Symposium of AcademicStudies on Education and Culture, 2018-09-13, 2018-09-15, MERSİN, Türkiye, . 200

31. UYSAL, E.; YELKEN, T.; TANRISEVEN, I., ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN FATİH PROJESİ EĞİTİMİ: ÖĞRETMEN ADAYI VE EĞİTİMCİLERİN GÖRÜŞLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYI KAZANIMLARININ İNCELENMESİ. ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN FATİH PROJESİ EĞİTİMİ: ÖĞRETMEN ADAYI VE EĞİTİMCİLERİN GÖRÜŞLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYI KAZANIMLARININ İNCELENMESİ, 2018-09-13, 2018-09-15, mersin, Türkiye, 2018. 200

30. YOKUŞ, G.; YELKEN, T., Dijitalleşen Çağda Yeni Bir Öğrenme Biçimi: Sosyal Ağlara Dayalı Öğrenme. Dijitalleşen Çağda Yeni Bir Öğrenme Biçimi: Sosyal Ağlara Dayalı Öğrenme, 2018-09-13, 2018-09-15, mersin, Türkiye, 2018. 200

29. UYGUR, M.; YELKEN, T., Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Bağlamında Öğretim Elemanlarının Öğretme-Öğrenme Süreçlerine Yönelik Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Bağlamında Öğretim Elemanlarının Öğretme-Öğrenme Süreçlerine Yönelik Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi, 2018-09-13, 2018-09-15, mersin, Türkiye, 2018. 200

28. Özet, S.; Kılıç, F.; Yelken, T., Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yeni Uygulamalar: Çocuk Kulüpleri. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yeni Uygulamalar: Çocuk Kulüpleri, 2018-04-18, 2018-04-22, ANKARA, Türkiye, 2018. 200

27. ÖZSIRKINTI, D.; AKAY, C.; YELKEN, T., Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin İncelenmesi. Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin İncelenmesi, 2018-04-18, 2018-04-22, ANKARA, Türkiye, 2018. 200

26. CİN, A.; YELKEN, T., Yabancı Dillerden Alınmış Kelimelerin Türkçe Kullanımlarında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hakkında Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Yabancı Dillerden Alınmış Kelimelerin Türkçe Kullanımlarında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hakkında Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri, 2018-04-18, 2018-04-22, ANKARA, Türkiye, 2018. 200

25. Özsırkıntı, D.; AKAY, C.; YELKEN, T., Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştirma Uygulamalarina Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin İncelenmesi. The 27th International Congress on Educational Sciences, 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, . 200

24. Özet, S.; Yelken, T.; Kılıç, F., Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programıyla Yenilenen Plan Formatı Hakkında Görüşlerinin Belirlenmesi ve Planı Kullanım Durumları. . Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programıyla Yenilenen Plan Formatı Hakkında Görüşlerinin Belirlenmesi ve Planı Kullanım Durumları. , 2018-04-18, 2018-04-22, ANKARA, Türkiye, 2018. 200

23. Özsırkıntı, D.; YELKEN, T.; AKAY, C., 2013 Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Aile Katılımı Çalışmalarının Uygulanma Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri. THE 27TH INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATIONAL SCIENCES, 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, . 200

22. ÖZET, S.; KILIÇ, F.; YELKEN, T., Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yeni Uygulamalar: Çocuk Kulüpleri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi ICES-UEBK, 2018-04-18, 2018-04-22, , , . 200

21. ÖZET, S.; YELKEN, T.; KILIÇ, F., Okul Öncesi Öğretmenlerinin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programıyla Yenilenen Plan Formatı Hakkında Görüşlerinin Belirlenmesi ve Planı Kullanım Durumları. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi ICES-UEBK, 2018-04-18, 2018-04-22, , , . 200

20. ÖZSIRKINTI, D.; YELKEN, T.; AKAY, C., 2013 Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Aile Katılımı Çalışmalarının Uygulanma Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri. 2013 Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Aile Katılımı Çalışmalarının Uygulanma Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri, 2018-04-18, 2018-04-22, ANKARA, Türkiye, 2018. 200

19. CİN, A.; YELKEN, T., Yabancı Dillerden Alınmış Kelimelerin Türkçe Kullanımlarında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hakkında Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2018-04-18, 2018-04-22, , , . 200

18. KAMIŞLI, H.; ÖZONUR, M.; YELKEN, T.; İLİN, Ş., Öğrencilerin çevrimiçi öğrenme topluluğu hissi düzeylerinin uzaktan eğitim ortamında belirlenmesi. 11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2017-05-24, 2017-05-26, Malatya, Türkiye, . 150

17. Aslandağ Soylu, B.; YELKEN, T., The Identication of Life Wide Learning habits of Pre-service teachers via Personal Development Maps. International Conference on New Horizons in Education, 2016-07-13, 2016-07-15, Vienna, Avustralya, 2016. 200

16. Özonur, M.; YELKEN, T.; SANCAR TOKMAK, H., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Second Life Deneyimleri ile İlgili Görüşleri. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), 2016-05-16, 2016-05-18, Rize, Türkiye, 2016. 200

15. Yokuş, G.; YELKEN, T., Eğitsel Amaçlı Geliştirilen Bir Mobil Uygulamanın Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısı ve Mobil Öğrenme Tutumları Üzerindeki Etkisi. II. Uluslar arası Türk Kültür coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Nizip/Gaziantep, Türkiye, 2016. 200

14. Yokuş, G.; YELKEN, T., Dijital Yerli Öğrenenlerin Mobil Uygulama Destekli Öğretimin Etkililiğine İlişkin Değerlendirmeleri: E- Günlükler. II. Uluslar arası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Nizip/Gaziantep, Türkiye, 2016. 200

13. ASLANDAĞ, B.; YELKEN, T., Dual Coding versus Context Availability Quantitive and Qualitative Dimensions of Concreteness Effect. 5th World Conference on Educational Studies, 2013-02-05, 2013-02-08, , , . 200

12. YELKEN, T.; ASLANDAĞ, B., A New and Dynamic Phenomenon for Higher Education Life Wide Learning. 5th World Conference on Educational Studies, 2013-02-05, 2013-02-08, , , . 200

11. Aslandağ Soylu, B.; Yelken, T., A New and Dynamic Phenomenon for Higher Education: Life-Wide Learning. 5th World Conference on Educational Studies, 2013-02-05, 2013-02-08, Roma, İtalya, 2014. 200

10. Aslandağ Soylu, B.; Yelken, T., Dual-Coding versus Context-Availability: Quantitive and Qualitative Dimensions of Concreteness Effect. 5th World Conference on Educational Studies, 2013-02-05, 2013-02-08, Roma, İtalya, 2014. 200

9. Sancar Tokmak, H.; Yanpar Yelken, T.; Yavuz Konokman, G., Elementary Education Pre-service Teachers’ Opinions About Course Experiences Based On TPACK . 2nd International Conference on Interdisciplinary Research in Education, 2013-01-30, 2013-02-01, Girne, KKTC, 2013. 0

8. Sancar Tokmak, H.; Yanpar Yelken, T.; Elmas, N.; Hazir, A.; Yağmur, P.; Altunel, F.; Eker, S., An Investigation about the Integration of Technology to Early Childhood Teacher Education Department Courses at the Mersin University. Applied Education Congress, 2012-09-13, 2012-09-15, Ankara, Türkiye, 2012. 0

7. Efendioğlu, A.; Yanpar Yelken, T., Transforming technology into educational practice: Content designing process of learning objects. IETC 2011: International Educational Technology Conference, 2011-05-07, 2011-05-08, İstanbul, Türkiye, 2011. 0

6. Efendioğlu, A.; Yanpar Yelken, T., SQL Öğretiminde Programlı Öğretim Temelli Bilgisayar Yazılımı Ve Anlamlı Öğrenmeye Göre Düzenlenen Dersin Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutuma Etkisi. 3. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2009-10-07, 2009-10-09, Trabzon, Türkiye, 2009. 0

5. Yanpar Yelken, T.; Kılıç, F.; Tanrıseven Üredi, I.; Üredi, L., Primary Education Inspectors Creating Constructivist Learning Environment Perceptions Levels of Teachers. The 5th International Balkan Education and Science Congress, 2009-10-01, 2009-10-03, Edirne, Türkiye, 2009. 0

4. Akbaşlı, S.; Yanpar Yelken, T., Öğretmen Adaylarının Okul - Aile Toplum İlişkileri Alanındaki Yeterlikleri hakkındaki Görüşleri. The 5th International Balkan Education and Science Congress, 2009-10-01, 2009-10-03, Edirne, Türkiye, 2009. 0

3. Akbaşlı, S.; Yanpar Yelken, T., Teacher Candidates’ Views On Their Teachers’s Professıonal Suffıcıencıes On School Family And Community Partnership. The 5th International Balkan Education and Science Congress, 2009-10-01, 2009-10-03, Edirne, Türkiye, 2009. 0

2. Yanpar Yelken, T., Primary School Inspectors’ Views About Teachers’ Problems and Solutions on Activities in Primary School Curriculum and Practices. 10th International Conference on Further Education in The Balkan Countries, 2008-10-03, 2008-10-04, Konya, Türkiye, 2008. 0

1. Yanpar, T., The Interaction between high ability students and their teachers in elementary schools. A Challenge for the New Millennium: 13th Biennial World Conference, 1999-08-03, 1999-08-06, İstanbul, Türkiye, 1999. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 4590

78. AYÇİÇEK, B.; YANPAR YELKEN, T., Öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimleri ile eğitim inançlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimleri ile eğitim inançlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi, 2018-11-22, 2018-11-25, GAZİANTEP, Türkiye, 2018. 0

77. AYÇİÇEK, B.; YELKEN, T., Öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimleri ile eğitim inançlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. II. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresinde sunulan bildiri, 2018-10-16, 2018-10-18, , , . 100

76. YOKUŞ, G.; YANPAR YELKEN, T., Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması: Sosyal Ağlara Dayalı Öğrenme Algısı Ölçeği. Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması: Sosyal Ağlara Dayalı Öğrenme Algısı Ölçeği, 2018-09-13, 2018-09-15, mersin, Türkiye, 2018. 0

75. YOKUŞ, G.; YELKEN, T., Ölçek Geliştirme Çalışması. Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması: Sosyal Ağlara Dayalı Öğrenme Algısı Ölçeği. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-13, 2018-10-15, , , . 100

74. YOKUŞ, G.; YELKEN, T., Twitter Sosyal Ağının Mesleki Öğrenme Amaçlı Kulanılmasına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi: Durum Çalışması. 2. Uluslarararası Multidisiplinler Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, . 100

73. GÜNTÜRKÜN, E.; YANPAR YELKEN, T.; AKAY, C., Lise Öğretmen Ve Öğrencilerinin Disiplinler Arası Çalışmalara İlişkin Görüşleri.. Lise Öğretmen Ve Öğrencilerinin Disiplinler Arası Çalışmalara İlişkin Görüşleri., 2018-05-04, 2018-05-05, ADANA, Türkiye, 2018. 0

72. Güntürkün, E.; YELKEN, T.; AKAY, C., Uluslararasi Bakalorya Diploma Programi İ ̇ le MEB Öğreti̇m Programini Uygulayan Bi̇yoloji̇ Öğretmenleri̇ni̇n Öğrenci̇ Merkezli̇ Eği̇ti̇m Hakkindaki̇ Görüşleri̇. 2nd International Congress onMultidisciplinary Studies, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, . 100

71. GÜNTÜRKÜN, E.; YANPAR YELKEN, T.; AKAY, C., Uluslararası Bakalorya Programı İle Meb Öğretim Programını Uygulayan Biyoloji Öğretmenlerinin Öğrenci Merkezli Eğitim Hakkındaki Görüşleri. Uluslararası Bakalorya Programı İle Meb Öğretim Programını Uygulayan Biyoloji Öğretmenlerinin Öğrenci Merkezli Eğitim Hakkındaki Görüşleri, 2018-05-04, 2018-05-05, ADANA, Türkiye, 2018. 0

70. Güntürkün, E.; YELKEN, T.; AKAY, C., Li̇se Öğretmen ve Öğrenci̇leri̇ni̇n Di̇si̇pli̇nler Arasi Çalişmalara li̇şki̇n Görüşleri̇. 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, . 100

69. YOKUŞ, G.; YANPAR YELKEN, T., Twıtter Sosyal Ağının Meslekı Öğrenme Amaçlı Kulanılmasına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi. Twıtter Sosyal Ağının Meslekı Öğrenme Amaçlı Kulanılmasına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi, 2018-05-04, 2018-05-05, ADANA, Türkiye, 2018. 0

68. Özer, Ö.; Yelken, T., Learning a Foreign Language Earlier in Turkey in View of Teachers’ Opinions: a Comparative Look at Prevalent Practices in Europe. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2017-10-26, 2017-10-28, Muğla, Türkiye, 2017. 100

67. ÖZER, Ö.; YELKEN, T., Learning a Foreign Language Earlier in Turkey in View of Teachers’ Opinions: a Comparative Look at Prevalent Practices in Europe. 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRICULUM AND INSTRUCTION, 2017-10-26, 2017-10-28, MUĞLA, Türkiye, . 100

66. YOKUŞ, G.; YELKEN, T., Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Performans Değerlendirme Yaklaşımından Beklentilerinin İncelenmesi: Karma Yöntem Araştırması. II. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 2017-10-12, 2017-10-14, Antalya, Türkiye, . 100

65. YOKUŞ, G.; YELKEN, T., Dünya Üniversite Sıralama İndeksleri Arasındaki Puan Korelasyonlarının İncelenmesi: Dünyanın En İyi 50 Üniversitesi Sıralamaları. II. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 2017-10-12, 2017-10-14, Antalya, Türkiye, . 100

64. Yokuş, G.; Yelken, T., Dünya Üniversite Sıralama İndeksleri Arasındaki Puan Korelasyonlarının İncelenmesi: Dünyanın En İyi 50 Üniversitesi Sıralamaları. The 2. International Higher Education Studies Conference, 2017-10-12, 2017-10-14, Antalya, Türkiye, 2017. 100

63. Yokuş, G.; Yelken, T., Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Performans Değerlendirme Yaklaşımından Beklentilerinin İncelenmesi: Karma Yöntem Araştırması. The 2. International Higher Education Studies Conference, 2017-10-12, 2017-12-14, Antalya, Türkiye, 2017. 100

62. Gülle, A.; Yelken, T.; Akay, C., Sınıf Öğretmenlerinin Lisansta Almış Oldukları Müzik Eğitimine Yönelik Bir Analiz. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-09-28, 2017-10-01, Muğla, Türkiye, 2017. 100

61. Doğrul, H.; Yelken, T.; Kılıç, F., Okul Öncesi Eğitimi Bünyesindeki Farklı Kurumlarda Yer alan Ana sınıflarında Aile Katılımı Çalışmalarının Ebeveyn ve Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-09-28, 2017-10-01, Muğla, Türkiye, 2017. 100

60. Tuncer, G.; Yelken, T.; Tanrıseven, I., Felsefe Grubu Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları ile sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkinin incelenmesi. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-09-28, 2017-10-01, Muğla, Türkiye, 2017. 100

59. ÖZONUR, M.; YELKEN, T.; SANCAR TOKMAK, H., Öğrenme ortamının uzaktan öğretim öğrencilerinin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. 11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2017-05-24, 2017-05-26, Malatya, Türkiye, . 100

58. Özonur, M.; Sancar Tokmak, H.; YELKEN, T.; İlin, S., Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Topluluğu Hissi Düzeylerinin uzaktan Eğitim Ortamında Belirlenmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar Ve Öğretim teknolojileri Sempozyumu, 2017-05-24, 2017-05-26, Malatya, Türkiye, 2017. 75

57. Özonur, M.; Yelken, T.; Sancar Tokmak, H., Öğrenme Ortamının Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Akademik başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. 11. Uluslararası Bilgisayar Ve Öğretim teknolojileri Sempozyumu, 2017-05-24, 2017-05-26, Malatya, Türkiye, 2017. 100

56. ÖZONUR, M.; KAMIŞLI, H.; YELKEN, T.; SANCAR TOKMAK, H., Öğrenme yönetim sistemleri hakkında öğrenci görüşleri: Adana Meslek Yüksekokulu örneği. 11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2017-05-24, 2017-05-26, Malatya, Türkiye, . 75

55. Özonur, M.; Kamışlı, H.; YELKEN, T.; Sancar Tokmak, H., Öğrenme Yönetim Sistemleri Hakkında Öğrenci Görüşleri: Adana Meslek Yüksekokulu Örneği. 11. Uluslararası Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2017-05-24, 2017-12-26, Malatya, Türkiye, 2017. 75

54. ÖZONUR, M.; KAMIŞLI, H.; SANCAR TOKMAK, H.; YELKEN, T., Uzaktan öğretim öğrencilerinin sosyal bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi. 11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2017-05-24, 2017-05-26, Malatya, Türkiye, . 65

53. Özonur, M.; Sancar Tokmak, H.; YELKEN, T., Uzaktan Öğretim Öğrencilerinin Sosyal Bulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar Ve Öğretim teknolojileri Sempozyumu, 2017-05-24, 2017-05-26, Malatya, Türkiye, 2017. 100

52. BORAN, M.; YELKEN, T., Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesindeki Öğretim Elemanlarının Öğretim Becerilerine Yönelik Algıları: Mersin Üniversitesi Örneği. the International Teacher Education and Accreditation Congress (ITEAC), 2017-05-19, 2017-05-21, İSTANBUL, Türkiye, . 100

51. Boran , M.; Yelken, T., Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesindeki Hizmet Kalitesine Yönelik Memnuniyet Algıları: Mersin Üniversitesi örneği. The International Teacher Education and Accreditation Congress, 2017-05-19, 2017-05-21, İatanbul, Türkiye, 2017. 100

50. BORAN, M.; YELKEN, T., Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesindeki Hizmet Kalitesine Yönelik Memnuniyet Algıları: Mersin Üniversitesi Örneği. the International Teacher Education and Accreditation Congress (ITEAC), 2017-05-19, 2017-05-21, İSTANBUL, Türkiye, . 100

49. Boran, M.; Yelken, T., Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesindeki Öğretim Elemanlarının Öğretim Becerilerine Yönelik Algıları: Mersin Üniversitesi Örneği. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 2017-05-19, 2017-05-21, İstanbul, Türkiye, 2017. 100

48. Çelikel, F.; Yelken, T., Ortaokul Matematik Uygulamaları Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-20, Alanya, Türkiye, 2017. 100

47. Akay, C.; Yelken, T.; Uygur, M., Suriye’li Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uygulanan Türkçe Öğretim Programı: Görevli Öğretim Elemanlarıyla Bir Odak-Grup Görüşmesi. IV th International Eurasian Educational Research Congress, 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Türkiye, 2017. 100

46. Cesur, E.; YELKEN, T., İlkokul 2. Sınıf Kodlama Eğitimi Konusunda Öğrenci Uygulamaları İle Öğrenci Ve Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. IV th International Eurasian Educational Research Congress, 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Türkiye, 2017. 100

45. Uygur, M.; Akay, C.; YELKEN, T., Eğitimde Artırılmış Gerçeklik (Ag) Uygulamaları Ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi. IV th International Eurasian Educational Research Congress, 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Türkiye, 2017. 100

44. ÇOCUK, H.; Yelken, T., İşbirlikli Web Tabanlı Dijital Öykü Uygulamalarının Türkçe Öğretmen Adaylarının Dijital Ortam Odaklı Okuryazarlık Özyeterlik Algılarına Etkisi. IV th International Eurasian Educational Research Congress, 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Türkiye, 2017. 100

43. ÇOCUK, H., İşbirlikli Web Tabanlı Dijital Öykü Uygulamalarının Türkçe Öğretmen Adaylarının Dijital Ortam Odaklı Okuryazarlık Özyeterlik Algılarına Etkisi. EJER, 2017-05-11, 2017-05-14, Pamukkale, Türkiye, 2017. 0

Scientific_Meetings_001.pdf

42. Karatepe, R.; Akay, C.; Yelken, T., İngilizce Öğretmeni Adaylarını Dil Öğrenme Sürecinde De-motive Eden Faktörlerin İncelenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-23, Antalya, Türkiye, 2017. 100

41. Karatepe, R.; Akay, C.; Yelken, T., Öğretmen Adaylarının Dijital Sunumlara İlişkin Yazılı ve Görsel Metaforik Algıları. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-12-23, Antalya, Türkiye, 2017. 100

40. Yıldırım, M.; YELKEN, T., The development of transformative learning scale for information and communication Technologies. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2016-10-27, 2016-10-30, Antalya, Türkiye, 2016. 100

39. Yıldırım, M.; Sancar Tokmak, H.; YELKEN, T., Yeni neslin teknoloji kullanımının okul ortamına etkileri hakkında lise öğretmen bakış açıları . 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2016-10-27, 2016-10-30, Antalya, Türkiye, 2016. 100

38. Aslandağ Soylu, B.; YELKEN, T., Integrating Life-wide Learning into Higher Education: A Study on Pre-service Teachers. 7th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 2016-10-27, 2016-10-29, Budapest, Macaristan, 2016. 100

37. Çocuk, H.; Yelken, T., Dijital Öyküleme Tekniğinin Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilgi ve Medya Okuryazarlığı Düzeylerine Etkisi. IX. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 2016-10-06, 2016-10-08, Burdur, Türkiye, 2016. 100

36. Kılıç, Ç.; YELKEN, T., Belgian and Turkish Pre-Service Elementary Teachers’ Metaphoric Thinking About Mathematics Teaching and Learning. 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education, 2016-08-30, 2016-09-01, Savonlinna, Finland, Finlandiya, 2016. 100

35. Altıntaş, Y.; YELKEN, T., İlköğretim 8. Sinif Kazanimlarinin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analiz Edilmesi. . XVIII International Congress World Association of Educational Research AMSE-AMCE-WAER, Teaching and Training Today For Tomorrow, 2016-06-01, 2016-06-04, Eskişehir, Türkiye, 2016. 100

34. Ünal, K.; YELKEN, T., Öğretmen Adaylarının Durumlu Öğrenme Ortamları Oluşturmaya Yönelik Öz-yeterlik inançları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. XVIII International Congress World Association of Educational Research AMSE-AMCE-WAER Teaching and Training Today For Tomorrow, 2016-06-01, 2016-06-04, Eskişehir, Türkiye, 2016. 100

33. Cesur, E.; YELKEN, T., Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Ortamında Eğitim Alan Bireylerin Memnuniyeti Ve Öğrenme Topluluğu Hissi Algısı Yordayıcılarının İncelenmesi. Eurasian Educational Research Congress, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100

32. Yıldıırım, M.; YELKEN, T., Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. Sınıfta Okuyan Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime İlişkin Görüşleri. 3st Eurasian Educational Research Congress, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100

31. Uygur, M.; YELKEN, T., Üstün yetenekli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eurasian Educational Research Congress, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100

30. Özkale, U.; Yelken, T., İlköğretim 2. Kademede Öğrenim Gören Öğrencilerin Yazma Tutukluğu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. 3st Eurasian Educational Research Congress, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100

29. Aslandağ Soylu, B.; YELKEN, T.; Külekci, M., To be a Wholly- Developed Academician in Faculties of Education. 14. International Teacher Education for Sustainable Development, Culture and Education, 2016-05-12, 2016-05-14, Konya, Türkiye, 2016. 100

28. Ayçiçek, B.; YELKEN, T., Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Hayat çapında Öğrenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. II. Uluslar arası Türk Kültür coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Nizip/Gaziantep, Türkiye, 2016. 100

27. Karatepe, R.; YELKEN, T., Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Eleştirel Pedagoji İle İlgili Görüşleri ve Demokratik Eğilimlerinin Karşılaştırılması. II. Uluslar arası Türk Kültür coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Nizip/Gaziantep, Türkiye, 2016. 100

26. Yokuş, G.; Yavuz Konokman, G.; Yanpar Yelken, T.; Kılıç, F., Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinin Araştırmaya Yönelik Direnç Davranışlarının İncelenmesi.. III. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 0

25. Yavuz Konokman, G.; Yokuş, G.; Kılıç, F.; Yanpar Yelken, T., Öğretmen Adaylarının Yenilikçilik Düzeylerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüvenlerine Etkisi. . III. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 0

24. Boran, M.; Yanpar Yelken, T., Eğitim Fakültesi ile Pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik duyarlılıklarının ve etkili öğretmen özelliklerinin incelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği. III. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 0

23. Kamışlı, H.; Yanpar Yelken, T.; Akay, C., Hastane Okulları. III. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 0

22. Yavuz Konokman, G.; Yanpar Yelken, T., Eğitim fakültesi Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Öğretime Yönelik Dirençlerinin İncelenmesi. . 2st Eurasian Educational Research Congress, 2015-06-08, 2015-06-10, Ankara, Türkiye, 2015. 0

21. Çocuk, H.; Yanpar Yelken, T.; Özer, Ö., Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimleri İle Yazma Kaygıları Arasındaki İlişki. . 2st Eurasian Educational Research Congress, 2015-06-08, 2015-06-10, Ankara, Türkiye, 2015. 0

20. Özer, Ö.; Yavuz Konokman, G.; Yanpar Yelken, T., Computer Game Addiction in Children: Perspectives of Parents. YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies (YICER), 2014-09-01, 2014-09-03, İstanbul, Türkiye, 2014. 0

19. Yanpar Yelken, T.; Çocuk, H.; Yavuz Konokman, G.; Pan, V., Dijital Öykü Hazırlamanın Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerine Etkisi. . I st Eurasian Educational Research Congress., 2014-04-24, 2014-04-26, İstanbul, Türkiye, 2014. 0

18. Yavuz Konokman, G.; Yanpar Yelken, T.; Yokuş, G., Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Araştırma Yeterlikleri ile Araştırmaya İlişkin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi . I st Eurasian Educational Research Congress, 2014-04-24, 2014-04-26, İstanbul, Türkiye, 2014. 0

17. Yanpar Yelken, T.; Demir, O., Öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi uygulamalarındaki öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşleri.. ELMIS-ER 2. Uluslararası Özel Eğitim Kongresi , 2013-06-19, 2013-06-21, Akşehir, Türkiye, 2013. 0

16. Aslandağ Soylu, B.; Yanpar Yelken, T., Life-Wide Learning Habits of University Students in the Liquid Age. Euro-American Conference for Academic Disciplines, 2013-05-28, 2013-05-31, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2013. 0

15. Akay, C.; Cesur, E.; Yanpar Yelken, T., İlköğretim Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri (Mersin Pilot Uygulaması). Öğretmen Yetiştirmede Yeni Yönelimler Uluslararası Sempozyumu, 2013-05-09, 2013-05-11, Ankara, Türkiye, 2013. 0

14. Cesur, E.; Akay, C.; Yanpar Yelken, T., İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitimde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Mersin İli Örneği). . Öğretmen Yetiştirmede Yeni Yönelimler Uluslararası Sempozyumu, 2013-05-09, 2013-05-11, Ankara, Türkiye, 2013. 0

13. Yavuz, G.; Yanpar Yelken, T., Öğretmen Adaylarının Öğrenme Öğretme Süreci ve Ölçme Değerlendirme Alanındaki Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2011-10-05, 2011-10-08, Eskişehir, Türkiye, 2011. 0

12. Yalçın İncik, E.; Yanpar Yelken, T., İlköğretim Öğretmen Adaylarının Yenilikçilik Düzeyleri Mersin Üniversitesi Örneği. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2011-10-05, 2011-10-08, Eskişehir, Türkiye, 2011. 0

11. Bal, L.; Yanpar Yelken, T., Öğretmen Adaylarının Demokratik Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ve Benlik Saygıları Arasındaki İlişki. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2011-10-05, 2011-10-08, Eskişehir, Türkiye, 2011. 0

10. Karaduman, B.; Yanpar Yelken, T., Öğretmen Adaylarının Değerlendirme Tercihleri ile Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algılarının Belirlenmesi. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2011-10-05, 2011-10-08, Eskişehir, Türkiye, 2011. 0

9. Aslandağ Soylu, B.; Yanpar Yelken, T., Bologna Süreci ve Geçiş Döneminde Türk Yüksek Öğretimine Genel Bir Bakış: Yetkililerin ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2011-10-05, 2011-10-08, Eskişehir, Türkiye, 2011. 0

8. Aslandağ Soylu, B.; Yanpar Yelken, T., Bologna Süreci ve Geçiş Döneminde Türk Yüksek Öğretimine Genel Bir Bakış: Yetkililerin ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2011-10-05, 2011-10-08, Eskişehir, Türkiye, 2011. 0

7. Secer, M.; Yanpar Yelken, T., İlköğretim 8. Sınıf öğrencileri ve İngilizce öğretmenlerinin Dyned dil öğretim sistemi ile ilgili görüşleri (8th primary school students’ and English teachers’ thoughts about Dyned language teaching system). 4. International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2010-10-24, 2010-10-26, Konya, Türkiye, 2010. 0

6. Yanpar Yelken, T.; Akbaşlı, S., Primary School Inspectors’ Views On The Teachers’s Professional Sufficiencies. 10Th International Conference on Further Education in The Balkan Countries, 2008-10-23, 2008-10-26, Konya, Türkiye, 2008. 0

5. Yanpar Yelken, T.; Yıldırım, H.; Üredi, L., Yeni ilköğretim programında yer alan teknoloji ve tasarım dersi programıyla ilgili öğretmen görüşlerinin incelenmesi. 3.Uluslararası Eğitim Kongresi Sürdürülebilir Kalite ve Yüksek Öğretim Kongresi, 2008-04-16, 2008-04-18, Girne, KKTC, 2008. 0

4. Üredi, L.; Yıldırım, H.; Yanpar Yelken, T., İlköğretim öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 3.Uluslararası Eğitim Kongresi Sürdürülebilir Kalite ve Yüksek Öğretim Kongresi, 2008-04-16, 2008-04-18, Girne, KKTC, 2008. 0

3. Cesur, E.; Yanpar Yelken, T., İlköğretim Bilgisayar Dersinin Öğreniminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Etkileri Ve Veli Desteği. Second International Conference on innovations in learning for the future 2008 e-learning, 2008-03-27, 2008-03-29, İstanbul, Türkiye, 2008. 0

2. Yanpar Yelken, T.; Ulusoy, K., Values in the history curricula of turkish republician era. 4. Heirnet Conference, 2007-09-10, 2007-09-12, İstanbul, Türkiye, 2007. 0

1. Yanpar, T.; Hazer, B.; Arslan, A., Constructivist group activities to teach solubility unit in chemistry course of 10th grade high school student. Uluslararası Kimya Eğitimi Kongresi, 2004-08-03, 2004-08-08, İstanbul, Türkiye, 2004. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 940

36. CESUR, E.; YANPAR YELKEN, T.; YAVUZ KONOKMAN, G., İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar kullanma becerileri ve bilgisayara karşı tutumları (Mersin İli Örneği). II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2012-09-27, 2012-09-29, BOLU, Türkiye, 2012. 0

35. YAVUZ KONOKMAN, G.; YANPAR YELKEN, T., Öğretim Elemanlarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , 2012-09-27, 2012-09-29, BOLU, Türkiye, 2012. 0

34. YAVUZ KONOKMAN, G., Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnovatif Materyal Geliştirmelerinin Girişimcilik Düzeylerine Etkisi. II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2012-09-27, 2012-09-29, BOLU, Türkiye, 2012. 0

33. Cesur, E.; Yanpar Yelken, T., Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenlerin Branş Farklılıklarından Kaynaklı Yaşanan Sorunları ile İlgili Görüşleri.. 28. Ulusal Bilişim Kurultayı, 2011-10-26, 2011-10-29, Ankara, Türkiye, 2011. 0

32. Yanpar Yelken, T.; Kamışlı, H.; Özonur, M., Türkiye'deki Üniversitelerde Sürekli Eğitim Merkezlerinin Durumlarının incelenmesi. I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2010-05-13, 2010-05-15, Balıkesir, Türkiye, 2010. 0

31. Cesur, E.; Yanpar Yelken, T., İntel Öğretmen Karma Hizmetiçi Eğitim Programı Hakkında Öğretmen Görüşleri. I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2010-05-13, 2010-05-15, Balıkesir, Türkiye, 2010. 0

30. ULUSOY, K.; YANPAR YELKEN, T.; ÜREDİ, L., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tarih Konularının İşlenişinde Hypertext Kullanımı İle İlgili Görüşleri. IV. Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-09, İSTANBUL, Türkiye, 2009. 0

29. SEMERCİ, N.; YANPAR YELKEN, T., Yeni İlköğretim Programında Yer Alan Temel Becerilere İlişkin Öğretmen Algıları. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2009-10-01, 2009-10-03, İZMİR, Türkiye, 2009. 0

28. YILDIRIM, H.; ÜREDİ, L.; YANPAR YELKEN, T., Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Kartlarla Soruşturma Yaparak Kalite Üzerine Bir İnceleme. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, MERSİN, Türkiye, 2008. 0

27. YILDIRIM, H.; ÜREDİ, L.; YANPAR YELKEN, T., Meslek Edindirme Kursları Sınıf İçi Etkinliklerinde Uygulanmakta Olan Modelin Yapılandırmacılık Açısından Uygunluğu (Mersin Mesleki Eğitim Merkezi Örneği). Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2016-01-08, MERSİN, Türkiye, 2008. 0

26. YILDIRIM, H.; ÜREDİ, L.; YANPAR YELKEN, T., İlköğretim 4–5. Sınıflarda Piaget’nin Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi (Mersin Örneği). Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, MERSİN, Türkiye, 2008. 0

25. YANPAR YELKEN, T.; KILIÇ, F.; ÜREDİ, L.; AKAY, C., Mersin İli İlk ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Stratejik Planlama GZFT (SWOT) Sonuçları. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, MERSİN, Türkiye, 2008. 0

24. UYGUR, M.; YANPAR YELKEN, T., Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Uygulanan fen Ve Teknoloji Dersine (Yeni Fen Programına) Yönelik Öğrencilerin Ve Öğretmenlerin Görüşleri. 8. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2008-08-27, 2008-08-29, Bolu, Türkiye, 2008. 0

23. Ulusoy, K.; Yanpar Yelken, T., 2005 Sosyal Bilgiler Programındaki Atatürkçülük İle İlgili Kavramları Öğrencilerin Algılamaları. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2007-06-18, 2007-06-20, Adana, Türkiye, 2007. 0

22. Yanpar Yelken, T.; Ulusoy, K., 2005 Sosyal Bilgiler Programında Çevre Anlayışı. Ulusal Çevre Sempozyumu, 2007-04-18, 2007-04-21, Mersin, Türkiye, 2007. 0

21. Yanpar, T.; Koray, Ö., Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan El Yapımı ve Teknoloji Temelli materyallerin Yaratıcılık Boyutu Açısından İncelenmesi. 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2004-09-09, 2004-09-11, İstanbul, Türkiye, 2004. 50

20. Parmaksız, R.; Yanpar, T., Aktif Öğrenme Yaklaşımlarının Sosyal Bilgilerde Kullanılabilirliği. 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2004-07-06, 2004-07-09, Malatya, Türkiye, 2004. 50

19. Arslan, A.; Yanpar, T., Oluşturmacı Yaklaşıma Dayalı İşbirlikli Öğrenmenin Öğrencilerin Duyuşsal Öğrenmelerine Etkisi. 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2004-07-06, 2004-07-09, Malatya, Türkiye, 2004. 50

18. Yanpar, T., Sosyal Bilgiler Öğretiminde Oluşturmacı Yaklaşım Sonucunda Ortaya Çıkan Öğrenen Çalışmalarının Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2004-07-06, 2004-07-09, Malatya, Türkiye, 2004. 50

17. Yanpar, T.; Hazer, B.; Arslan, A., Lise 2. sınıf Kimya dersinde Çözünürlük Konusunun Oluşturmacı Yaklaşıma Dayanarak Öğrenci Gruplarının Aktif Katılımı Yoluyla İşlenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2002-09-16, 2002-09-18, Ankara, Türkiye, 2002. 50

16. Özen, R.; Yanpar, T., Üniversite Öğrencilerinin Lise Eğitimini Değerlendirmeleri ve İyileştirme İle İlgili Öneriler. 2000’li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş yaklaşımlar Sempozyumu, 2002-06-08, 2002-06-09, İstanbul, Türkiye, 2002. 50

15. Yanpar, T., İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Farklı Öğretim Materyalleri Türleri ve Uygulaması. 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, 2002-05-29, 2002-05-31, İstanbul, Türkiye, 2002. 50

14. Yanpar, T.; Hazer, B., Madde Kavramı İle İlgili Konuların Farklı Öğretimsel Analizlerinin Öğrenciler üzerindeki Etkisi. XV. Ulusal Kimya Kongresi, 2001-09-04, 2001-09-07, İstanbul, Türkiye, 2001. 50

13. Yanpar, T., İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Oluşturmacı Yaklaşımın Öğrenci Çalışma Dosyaları ve Otantik Değerlendirme Süreçlerini Kullanarak Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2001-06-07, 2001-06-09, Bolu, Türkiye, 2001. 50

12. Yanpar, T., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Konusunda Öğretmen Adaylarının Yetiştirilmesi. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2001-06-07, 2001-06-09, Bolu, Türkiye, 2001. 50

11. Çakır, Ö.; Şahin, B.; Yanpar, T., Türkiye’de Farklı Coğrafi Bölgelerde Bulunan Okullardaki Öğrencilerin Fen Bilgisi Dersindeki Kişisel, Bilişsel, Duyuşsal ve Sosyal Açıdan Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi . IV. Fen Bilimleri Kongresi 2000, 2000-09-06, 2000-09-08, Ankara, Türkiye, 2000. 50

10. Yanpar, T.; Hazer, B.; Bozkurt, A.; Yeğen, H., Kimya Öğretiminde Çeşitli Değişkenlerin Başarı Üzerindeki Etkisi. IV. Fen Bilimleri Kongresi, 2000-09-06, 2000-09-08, Ankara, Türkiye, 2000. 47

9. Hazer, B.; Yanpar, T.; Bozkurt, A.; Şahin, B., Kimya Öğretiminde Kullanılan Tümevarım ve Tümdengelim İçerik Yaklaşımlarının Öğrencilerin 3 Farklı Ölçme Aracı Üzerindeki Başarılarına Etkisi. IV. Fen Bilimleri Kongresi 2000, 2000-09-06, 2000-09-08, Ankara, Türkiye, 2000. 42

8. Yanpar, T., İlköğretim Okullarında Üstün Yetenekli Çocuklar ile Öğretmen Etkileşimi. Anadolu Üniversitesi. 9. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 1999-11-22, 1999-11-23, Eskişehir, Türkiye, 1999. 50

7. Yanpar, T., İlköğretim Öğretmenlerinin Multimedya ve İnternet Kullanımı. Anaçev Bilgi çağında Öğretmenimiz Sempozyumu, 1998-10-08, 1998-10-09, Ankara, Türkiye, 1998. 50

6. Yanpar, T., İlköğretim Öğretmenliği için Eğitim Teknolojisinde Öğretim Materyali Hazırlama ve Kullanma . Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 1998-09-23, 1998-09-25, Trabzon, Türkiye, 1998. 50

5. Kaptan, F.; Yanpar, T.; Yangın, B., H.Ü. Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleği ile İlgili Tutumları. H.Ü. Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 1995-09-07, 1995-09-09, Ankara, Türkiye, 1995. 50

4. Kaptan, F.; Yanpar, T.; Yangın, B., H.Ü. Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Bölüm Programları ile ilgili Görüşleri ve Öğrencilerin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sorunları Sempozyumu, 1995-05-02, 1995-05-03, Bolu, Türkiye, 1995. 50

3. Yanpar, T., İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklere Göre Sınıf Öğretmenliği Bölümlerinde Sosyal Bilgiler Öğretimi Nasıl Olmalıdır?” . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 1994-06-15, 1994-06-16, Bursa, Türkiye, 1994. 50

2. Yanpar Yelken, T.; Demirhan, G., İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde İlçemizi Tanıyalım Ünitesinin Hedef ve Davranışlarını Kazandırmada Planlı Eğitimin Etkisi” . Çukurova Üniversitesi I. Eğitim Bilimleri Kongresi, 1994-04-28, 1994-04-30, Adana, Türkiye, 1994. 0

1. Yanpar Yelken, T.; Ayas, A.; Hazer, B., Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Sınıf Öğretmenliği Programı genel Kimya Dersinde Farklı Öğretim Stratejilerinin( İçerik bakımından) Başarı ve Tutum Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi . IV. Fen Bilimleri Kongresi 2000, 0200-09-06, 2000-09-08, Ankara, Türkiye, 2000. 0

Ulusal - Özet - Poster 75

3. Şahin, B.; Çakır, Ö.; Yanpar, T., İlköğretim Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 1998-09-23, 1998-09-25, Trabzon, Türkiye, 1998. 25

2. Yanpar, T., İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1998-09-09, 1998-09-10, Konya, Türkiye, 1998. 25

1. Yanpar, T., İlköğretim Matematik Dersinde Denk Öğretmen- Öğrenci Etkileşim Sıklığının Erişiye Etkisi. İlköğretim Fen- Matematik Öğretimi Sempozyumu, 1998-06-03, 1998-06-06, İstanbul, Türkiye, 1998. 25

Uluslararası - Uzman 0

1. Implementation and Sustainability of EHEA Reforms in Turkish Higher Education System (TURQUAS), AB, Proje No: 582872-EPP-1-2016-2-TR-EPPKA3-BOLOGNA, 112000 EUR, Uzman, 2019,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 100

1. Türkçe Öğretmen Adaylarının Dijital Ortam Odaklı Okuryazarlık Düzeylerinin ve Türkçe Öğretimi Özyeterlik Algılarının Geliştirilmesinde Dijital Öykü Kullanımı: Bir Eylem Araştırması, BAP, Proje No: 2016-2-TP3-1927, 8000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Hüseyin Kaygın, Özel İlköğretim Okullarında İngilizce Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntemlerinin Niteliksel Olarak Belirlenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 800

2. Halil Erdem ÇOCUK, DİJİTAL ÖYKÜ UYGULAMALARININ TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARINA, DİJİTAL OKURYAZARLIK VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÖZYETERLİK ALGILARINA ETKİSİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Taha Yalar, İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Değerler Eğitiminin Mevcut Durumunun Belirlenmesi ve Öğretmenlere Yönelik Bir Program Modülü Geliştirme, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2010, Tamamlandı. 400

Uluslararası 0
1. DERGIPARK, JOURNAL OF ADVANCED EDUCATION STUDIES , BILIMSELGOREVLER.GOREVLER., - Devam ediyor. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Kadirhan, D.; Yelken, T.; Kadırhan, Z. Unlocking Learning Potential: An Experimental Study on the Impact of TPACK-Enhanced Flipped Learning in Mathematics Education. İ-MANAGER'S JOURNAL ON SCHOOL EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2023, 19, -.
Malkoç, E.; Yelken, T. Examining the relationship between technology addiction and peer bullying levels of secondary school students. İ- MANAGER'S JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2023, 20, -.
10.26634/jet.20.3.20148
Köse, E.; Yelken, T. Investigation of the effect of using web 2.0 supported plickers assessment method in mathematics course on students attitudes and motivations towards the course. İ-MANAGER’S JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2023, 20, -.
10.26634/jet.20.3.20173
özsırkıntı, D.; Yelken, T. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AÇIK HAVA OYUN/ÖĞRENME ALANINDA MATEMATİK ETKİNLİĞİ UYGULAMALARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI. INTERNATİONAL INNOVATİVE EDUCATİON RESEARCHER, 2023, 3, 1-34.
10.29228/iedres.73266
Yıldırım, M.; Yelken, T.; Sancar tokmak, H. Developing a technological value-orientation perception scale for teacher candidates. EDUCATİONAL MEDİA INTERNATİONAL, 2023, 60, 109-124.
10.1080/09523987.2023.2262193
şahin, K.; Yelken, T. An Investigation on the Technological Competency Self- Evaluation Levels of English Language Teachers. SHANLAX INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON, 2023, 11, 126-142.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Uysal, H.; Yelken, T. ÖĞRETMENLERİN DİSİPLİNLERARASI EĞİTSEL OYUN TASARIMININ MES-LEKİ GELİŞİMLERİNE ETKİSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ. THE JOURNAL OF ACADEMඈC SOCඈAL SCඈENCE, 2023, 11, -.
10.29228/ASOS.67779
Uysal, H.; Yelken, T. Görsel Sanatlar Destekli Geometri Öğretiminin Öğrencilerin Yaratıcı Kişilik Özelliklerine ve Akademik Başarılarına Etkisi. KESİT AKADEMİ DERGİSİ, 2023, 9, -.
10.29228/kesit.73464
Gılıç, I.; Yelken, T. ÖĞRETMEN ADAYLARININ E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA SOSYAL BULUNUŞLUK DÜZEYLERİ İLE MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2023, 11, -.
10.29228/ASOS.73813
şahin, K.; Yelken, T. Son Sınıf Öğrencisi Öğretmen Adaylarının Okullardaki Öğretmenlik Uygulaması Hakkındaki Görüşleri. KESİT AKADEMİ, 2023, 9, 333-353.
10.29228/kesit.69550
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Ergen, B.; Yelken, T.; Kanadlı, S. A Meta-Analysis of Research on Technological Pedagogical Content Knowledge by Gender. CONTEMPORARAY EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2019, 10, 358-380,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Uygur, M.; Yelken, T.; Akay, C. Analyzing the Views of Pre-Service Teachers on the Use of AugmentedReality Applications in Education. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH (EU-JER), 2018, 7, 849-860,
10.12973/eu-jer.7.4.849

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Uygur, M.; Yelken, T.; Akay, C. Analyzing the Views of Pre-Service Teachers on the Use of AugmentedReality Applications in Education. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH (EU-JER), 2018, 7, 849-860,
10.12973/eu-jer.7.4.849

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
özonur, M.; Kamışlı, H.; Yelken, T.; Sancar tokmak, H. Uzaktan eğitim öğrencilerinin Enocta öğrenme yönetim sistemi hakkında görüşlerinin incelenmesi. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, , 283-302,
10.21764/maeuefd.407470

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
özonur, M.; Yelken, T.; Sancar tokmak, H. Social presence and motivation in online environments: Second Life versus the Enocta Learning Management System/Adobe Connect. AUSTRALASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2018, 34, 1-14,
10.14742/ajet.3128

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Uygur, M.; Yelken, T.; Akay, C. Analyzing the Views of Pre-Service Teachers on the Use of AugmentedReality Applications in Education. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH (EU-JER), 2018, 7, 849-860,
10.12973/eu-jer.7.4.849

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
özkale, U.; Kılıç, F.; Yelken, T. İlkokul Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Fen Bilimleri Dersinde Yapılan Etkinliklerinin Yaratıcı Düşünme Becerileri Açısından İncelenmesi. TURKİSH JOURNAL OF EDUCATİONAL STUDİES, 2020, 7, -,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Yelken, T.; çelikkaleli, .; çapri, B. Eğitim Fakültesi Kalite Standartlarının Belirlenmesine Yönelik Öğretmen Adayı Görüşleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 3, 191-215,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
çocuk, H.; Yelken, T. The Effect of the Web Based Digital Story Applications on the Digital Literacy Levels of Turkish Teacher Candidates. ASİAN JOURNAL OF EDUCATİON AND TRAİNİNG, 2018, 4, 132-136,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Yelken, T. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, ISBN: ..., Pegem, Baskı Sayısı: 200, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2005.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl