Doç.Dr. VUSLAT OĞUZ ATICI

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok Çiftlikköy Kampüsü 33000 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
11142
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
vuslat.oguz@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-12-07 11:50:10
DÜZENLEME
:
2021-01-06 22:41:55
PUAN
:
23875
YABANCI DİL
:
İngilizce, 2017, YÖKDİL, 78,75
İngilizce, 2017, YDS, 68.75
Researcher ID
Scopus ID
h-index
9
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EV EKONOMİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS EV EKONOMİSİ (ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA EV EKONOMİSİ (ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. PROJE YAKLAŞIMININ ANASINIFINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Danışman: Dr. Aysel Köksal Akyol, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ev Ekonomisi Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye, 2012.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. ALTI YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN BAKIŞ AÇISI ALMA BECERİLERİ İLE ANNE BABALARIN EMPATİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Danışman: Dr. Aysel Köksal Akyol, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ev Ekonomisi Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye, 2006.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2006-07-28 - 2012-12-20
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DR. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2012-12-21 - 2014-06-15
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-07-18 - 2018-08-14
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-08-15 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-12-03 - 2020-02-27
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2008
1. Oğuz, V.; Köksal Akyol, A. Perspective Taking Skills of 6-Year-old Children: Preschool Attendance and Mothers’ and Fathers’ Education and Empathetic Skills. PERCEPTUAL AND MOTOR SKİLLS, 2008, 107, 481-493. 0 + 0
Publications_007.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2020
11. OĞUZ ATICI, V.; KURTAY, A. TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİNDE DUYU EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), 2020, 7, 3420-3427. 200 + 0
Publications_027.pdf

2019
10. OĞUZ ATICI, V. ANAOKULLARINDA ÇOCUKLARIN DEVAMSIZLIKLARI VE NEDENLERİ. JOURNAL OF SOCİAL AND HUMANİTİES SCİENCES RESEARCH (JSHSR), 2019, 6, 3413-3420. 200 + 0
Publications_001.pdf

2017
9. Oğuz, V. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerisi ile Öğretmen Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişki. ÇAĞDAŞ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 3, 20-30. 0 + 0
Publications_021.pdf

2015
8. Konan, N.; Oğuz, V. Pre-School Teachers’ Views About The Evaluation Criteria in the “Teacher Supervision Form”. ELECTRONİC INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCAİTON, ARTS, AND SCİENCE, 2015, 1, 62-76. 0 + 0
Publications_009.pdf

7. Konan, N.; Oğuz, V. The Use of Hypothesis in Master and Doctoral Thesis. ELECTRONİC INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON, ARTS, AND SCİENCE, 2015, 1, 230-240. 0 + 0
Publications_008.pdf

2011
6. Körükçü, Ö.; Oğuz, V. Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları. KURAMSAL EĞİTİMBİLİM, 2011, 4, 77-85. 0 + 0
Publications_004.pdf

2010
5. Sezer, Ö.; Oğuz, V. Üniversite Öğrencilerinde Kendilerini Değerlendirmelerinin Ana Baba Tutumları ve Bazı Sosyo Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2010, 18, 743-758. 0 + 0
Publications_019.pdf

4. Oğuz, V. The Factors Influencing Childrens’ Drawings. . PROCEDİA SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2010, 2, 3003-3007. 0 + 0
Publications_003.pdf

3. Oğuz, V.; Körükçü, Ö. An Analysis of Self-esteem Levels and Parental Attitudes of the Students Attending Child Development Program. PROCEDİA SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2010, 2, 3373-3377. 0 + 0
Publications_012.pdf

2007
2. Köksal Akyol , A.; Oğuz, V. An Investigation into the Perspective Taking Skills of 6-Year-Old Children in Terms of Pet Feeding and Gender Variables. HUMANİTY AND SOCİAL SCİENCES JOURNAL, 2007, 2, 8-13. 0 + 0
Publications_013.pdf

2006
1. Oğuz, V.; Köksal Akyol, A. Research into the Empathetic Skills of Parents of Pre-School Children. JOURNAL OF QAFQAZ UNİVERSİTY (SOCİAL SCİENCE), 2006, 18, 147-154. 0 + 0
Publications_014.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2015
1. Oğuz, V.; Köksal Akyol, A. Problem Çözme Becerisi Ölçeği (PÇBÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 44, 105-122. 0 + 0
www.cufej.com

Publications_005.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2014
1. Konan, N.; Oğuz, V.; Kış, A. Teachers’ Views of their Level of Visiting Websites. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH PART B, 2014, 6, 125-136. 0 + 0
Publications_011.pdf

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 0
2018
2. Oğuz, V. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Korkuları ve Nedenleri. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 15, 192-204. 0 + 0
Publications_024.pdf

2016
1. Ogelman, H.; Oğuz, V.; Körükçü, Ö.; Köksal Akyol, A. Examination of the effect of perspective-taking skills of six-year-old children on their social competences. EARLY CHİLD DEVELOPMENT AND CARE, 2016, 1476-8275, 1476-8275. 0 + 0
Publications_025.pdf

Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 0
2014
1. Oğuz, V.; Köksal Akyol, A. A Study on Problem Solving Skills of Children Attending Nursery School. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON, 2014, 4, 392-400. 0 + 0
Publications_010.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2014
4. Konan, N.; Oğuz, V. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmen Teftiş Formu’ndan Aldıkları Puanların Analizi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 10, 123-136. 0 + 0
Publications_006.pdf

2013
3. Salı, G.; Akkol, M.; Oğuz, V. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müzik Etkinliklerinde Yaşadığı Sorunlar. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 15, 79-100. 0 + 0
DOI NO: 10.5578/JSS.7042

Publications_016.pdf

2. Konan, N.; Oğuz, V. Öğretmenlerin Okuma Alışkanlıkları. KSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 10, 105-119. 0 + 0
Publications_015.pdf

2006
1. Oğuz, V.; Köksal Akyol, A. Çocuk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2006, 15, 243-256. 0 + 0
Publications_002.pdf

Ulusal - Diğer 0
2011
3. Oğuz, V. Konuşma Bozuklukları. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2011, 2, 43-58. 0 + 0
Publications_017.pdf

2010
2. Oğuz, V. Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılım Modelleri. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 2010, 1, 75-88. 0 + 0
Publications_018.pdf

2004
1. Baran, G.; Aydoğan, Y.; Oğuz, V. Spor Yapan ve Yapmayan 12-17 Yaş Grubundaki Ergenlerin Aile Ortamlarının ve Benlik Kavramı Düzeylerinin İncelenmesi. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM DERGİSİ, 2004, 6, 69-86. 0 + 0
Publications_020.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1145
1. OĞUZ ATICI, V. Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi, ISBN: 978-6257880-29-9, Pegem Akademi , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 14 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 250
2. Körükçü, Ö.; Gülay Ogelman, H.; Oğuz, V.; Köksal Akyol, A. Education In The 21st Theory and Practice, ISBN: 878-954-07-4000-3, ST. Kliment Ohridski University Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 14 Sayfa, İngilizce, Sofya, Bulgaristan, 2015. 63
3. OĞUZ, V. Current Trends in Educational Sciences, ISBN: 978-954-07-4337-0, ST. Kliment Ohridski University Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 12 Sayfa, İngilizce, Sofia, Bulgaristan, 2017. 250
4. Salı, G.; Oğuz Atıcı, V. Gece Kitaplığı, ISBN: 978-625-7958-24-0, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 27 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2019. 125
5. Köksal Akyol, A.; Oğuz, V. Research on Education, ISBN: 960-6672-09-3, Athens Institute for Education and Research, Hardback, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 12 Sayfa, İngilizce, Athens, Yunanistan, 2006. 125
6. Oğuz, V. Educational Sciences Research in the Globalizing World, ISBN: 978-954-07-4527-5, St. Kliment Ohridski University Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 9 Sayfa, İngilizce, Sofia, Bulgaristan, 2018. 250
7. Köksal Akyol, A.; Oğuz, V.; Yıldız Bıçakçı, M. The Teacher and the Teaching Profession: Current Research and International Issues, ISBN: 960-6672-25-5, Athens Institute for Education and Research, Hardback, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 11 Sayfa, İngilizce, Athens, Yunanistan, 2007. 83
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 18166
1. Oğuz, V.; Gizir, Z.; Köksal-Akyol, A. Erken Çocukluk Eğitiminde Proje Yaklaşımı ve Uygulanmış Proje Örnekleri, ISBN: 978-605-5213-66-4, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 1, 168 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 167
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 18166
1. OĞUZ, V. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I, ISBN: 978-605-170-159-2, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 23 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2017. 250
2. Konan , N.; Oğuz, V. Eğitime Dönüş (E-Kitap), ISBN: 978-605-64247-1-7, EYUDER Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 125
3. Oğuz, V. Aile Yaşam Dinamiği, ISBN: 978-605-902969-8, Pelikan, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 34 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
4. Köksal Akyol, A.; Oğuz, V. Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim, Etkili İletişim, ISBN: 978-605-64295-3-8, Hedef CS Basın Yayın, Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 5000, 25 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 17125
5. Oğuz, V.; Köksal Akyol , A. Aile ve Çocuk, ISBN: 978-605-136-030-0, Ankara Üniversitesi Basımevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 21 Sayfa, Türkçe, Ankara , Türkiye, 2012. 125
6. Oğuz, V.; Konan, N. Eğitime Dönüş (E-Kitap), ISBN: 978-605-64247-1-7, EYUDER Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 12 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 125
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

7. Salı, G.; Oğuz Atıcı, V., EBEVEYNLERİN EVLİLİK UYUMLARI İLE ÇOCUKLARININ DAVRANIŞSAL DUYGUSAL GÜÇLÜLÜKLERİNİN İNCELENMESİ. EJER CONGRESS , 2019-06-19, 2019-06-22, Ankara, Türkiye, 2019. 200

6. KONAN, N.; OĞUZ, V.; ÇELİK, O., Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Özyeterlik İnancı. II. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), 2018-09-28, 2018-09-30, Afyon, Türkiye, 2018. 0

Scientific_Meetings_010.pdf

5. Oğuz, V., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri. VII. International Congress of Educational Research,”Educational Policy in the 21st Century: Evidence, Research, Innovation and Values, 2015-05-28, 2015-05-31, Muğla, Türkiye, 2015. 0

Scientific_Meetings_002.pdf

4. Oğuz, V.; Köksal Akyol, A., Anasınıfına Devam Eden Çocukların Problem Çözme Becerileri. VII. International Congress of Educational Research,”Educational Policy in the 21st Century: Evidence, Research, Innovation and Values, 2015-05-28, 2015-05-31, Muğla, Türkiye, 2015. 0

Scientific_Meetings_001.pdf

3. Oğuz, V., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Empati Beceri Düzeyleri İle İletişim Becerilerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk, 2009-10-07, 2009-10-09, Ankara , Türkiye, 2009. 0

Scientific_Meetings_012.pdf

2. Oğuz, V.; Köksal Akyol , A., Research into the Communication Skills of Preservice Early Childhood Education Teachers. Proceedings of the 4th International Scientific Conference, No: 4. Latvia University of Agriculture Faculty of Engineering Institute of Education and Home Economics, 2009-05-29, 2009-05-30, Jelgava, Letonya, 2009. 0

Scientific_Meetings_011.pdf

1. Köksal Akyol, A.; Oğuz, V.; Yılgın , N., Anne-Babaların Okul Öncesi Eğitim Kurumu Seçimleri Üzerine Anne-Babaya İlişkin Çeşitli Değişkenlerin Etkisinin İncelenmesi. I. Uluslararası Sosyal Hizmetler Sempozyumu, 2006-04-09, 2006-04-12, Antalya/Belek, Türkiye, 2006. 0

Scientific_Meetings_013.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 0

9. Salı, G.; Oğuz, V., Ebeveynlerin Evlilik Uyumları ile Çocuklarının Davranışsal Duygusal Güçlülüklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. VI. International Eurasian Educational Research Congress, 2019-06-19, 2019-06-22, Ankara, Türkiye, 2019. 0

Scientific_Meetings_014.pdf

8. OĞUZ, V., Çocukların Korkuları ve Nedenleri. 5 Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, ANKARA, Türkiye, 2017. 0

Scientific_Meetings_008.pdf

7. OĞUZ, V., Anaokullarında Çocukların Devamsızlıkları ve Nedenleri. 5 Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, ANKARA, Türkiye, 2017. 0

Scientific_Meetings_009.pdf

6. Konan, N.; Oğuz, V., Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Özyeterlik İnancı ile Yaşam Yönelimi Arasındaki İlişki. . VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 2016-11-03, 2016-11-05, Girne, KKTC, 2016. 0

Scientific_Meetings_005.pdf

5. Oğuz, V.; Konan, N., Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Eğitimi ve Öğrencilerine İlişkin Metaforik Algıları. VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 2016-11-03, 2016-11-05, Girne, KKTC, 2016. 0

Scientific_Meetings_004.pdf

4. Gülay Ogelman, H.; Oğuz, V.; Körükçü, Ö.; Köksal Akyol, A., Examination of the Effect of Perspective-Taking Skills of Six Year Old Children on Their Social Competences. International Congress on Education For The Future: Issue and Challenges, 2015-05-13, 2015-05-15, ANKARA, Türkiye, 2015. 0

Scientific_Meetings_003.pdf

3. Akkol, M.; Sali, G.; Oğuz , V., Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Müzik Etkinliklerinde Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar. International Association of Educational Researchers, ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE, Multi-paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities, 2013-05-31, 2013-06-02, Nevşehir/Ürgüp, Türkiye, 2013. 0

2. Oğuz, V., The Factors Influencing Childrens’ Drawings. World Conference on Educational Sciences, 2010-02-04, 2010-02-08, İstanbul, Türkiye, 2010. 0

1. Oğuz, V.; Körükçü, Ö., An Analysis of Self-esteem Levels and Parental Attitudes of the Students Attending Child Development Program. World Conference on Educational Sciences, 2010-02-04, 2010-02-08, İstanbul, Türkiye, 2010. 0

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

1. Köksal Akyol, A.; Oğuz, V., Milli Eğitim Bakanlığı 2002 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı ile Montessori Yaklaşımı Arasındaki Benzerlikler. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2005-09-28, 2005-09-30, Denizli, Türkiye, 2005. 0

Scientific_Meetings_006.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 0

6. Konan, N.; Oğuz, V.; Özkan, G., Lisansüstü Tezlerde Denence. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2015-04-16, 2015-04-18, Niğde, Türkiye, 2015. 0

Scientific_Meetings_015.pdf

5. Konan, N.; Oğuz, V., Okul Öncesi Öğretmenlerinin ‘Öğretmen Teftiş Formu’nda Yer Alan Değerlendirme Ölçütlerine İlişkin Görüşleri. 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 2013-11-07, 2013-11-09, İstanbul, Türkiye, 2013. 0

4. Sezer, Ö.; Oğuz, V., Üniversite Öğrencilerinde Kendilik Değerini Yordayıcı Olarak Anne Baba Tutumları ve Bazı Sosyo Demografik Değişkenlerin İncelenmesi. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-23, Adana, Türkiye, 2009. 0

3. Koca, B.; Oğuz, V., İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kişilerarası İlişkilerinin İncelenmesi. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2009-10-21, 2009-10-23, Adana, Türkiye, 2009. 0

Scientific_Meetings_016.pdf

2. Konan, N.; Oğuz, V., Öğretmenlerin Okuma Alışkanlıkları. . Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2009-10-01, 2009-10-03, İzmir, Türkiye, 2009. 0

Scientific_Meetings_007.pdf

1. Sezer, Ö.; Karaoğlu, L.; Oğuz , V.; Sezer, E., Üniversite Öğrencilerinin Çiftler Arası Şiddeti Kabul Düzeyleri. I. Kadın Sağlığı Kongresi “Kadına Yönelik Şiddet”, 2008-03-20, 2008-03-22, Ankara, Türkiye, 2008. 0

Scientific_Meetings_017.pdf

Ulusal - Özet - Poster 0

2. Konan, N.; Oğuz, V.; Uslu, B., Lisansüstü Tezlerde Örneklem. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2015-04-16, 2015-04-18, Niğde, Türkiye, 2015. 0

Scientific_Meetings_019.pdf

1. Sezer, Ö.; Karaoğlu, L.; Oğuz, V.; Sezer, E., Üniversite Öğrencilerinde Çıkma Deneyimi ve İlişkilerinde Şiddeti Kullanma Düzeyleri. I. Kadın Sağlığı Kongresi “Kadına Yönelik Şiddet”, 2008-03-20, 2008-03-22, Ankara, Türkiye, 2008. 0

Scientific_Meetings_018.pdf

Uluslararası 0
1. CAGDAS YONETIM BILIMLERI DERGISI , EDITOR KURULU UYELIGI, ISSN : 2564-7490, E-ISSN : 2564-7490, 2020-12-23 - Devam ediyor. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 57
1. EJER , [ 2019 : 1 ] . 5
2. ERKEN ÇOCUKLUK ÇALışMALARı DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 4
3. IJOESS - INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES , [ 2017 : 1 ] [ 2018 : 1 ] [ 2019 : 3 ] . 20
4. IOJES - INTERNATIONAL ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES (EDUCATION INDEX) , [ 2019 : 2 ] . 8
5. PAMUKKALE ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI (ESCI, ISI DATABASE) , [ 2018 : 1 ] . 0
6. TURKISH JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION , [ 2018 : 1 ] . 4
7. TURKISH STUDIES TüRKOLOJI ARAşTıRMALARı , [ 2017 : 1 ] [ 2018 : 1 ] . 8
8. ÇAğDAş YöNETIM BILIMLERI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
9. ÇOCUK, EDEBIYAT VE DIL EğITIMI DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 4
10. ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI (ESCI, ISI DATABASE) , [ 2019 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 6
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] [ 2017 : 1 ] [ 2018 : 3 ] . 5
2. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ , [ 2019 : 1 ] . 1
Ulusal 0
1. TUBA, 2006-12-31, Ankara, Türkiye. 0
2. TUBA, 2006-12-31, Ankara, Türkiye. 0
3. TUBA, 2007-12-31, Ankara, Türkiye. 0
4. TUBA, 2007-12-31, Ankara, Türkiye. 0
5. TÜBİTAK, 2008-12-31, Ankara, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz OÖÖ201 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz OÖÖ311 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖÖ313 Bebeklik Döneminde Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz OÖÖ313 Bebeklik Döneminde Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ201 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OEB303 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OEB303 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OEB008 Risk Altındaki Çocuklar ve Eği Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ311 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz OÖE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz OÖE 502 Çocukları Tanıma Teknikleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Güz OÖE 503 Çocuk ve Resim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP306 Materyal Geliştime Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖÖ410 Öğretmenlik Uygulaması - II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar OÖÖ404 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖÖ404 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar OÖP306 Materyal Geliştirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖÖ212 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ212 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OEB008 Risk Altındaki Çocuklar ve Eği Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ308 Çocuğu Tanıma ve Değerlendime Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar OÖÖ308 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ406 Risk Altındaki Çocuklar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar OÖÖ406 Risk Altındaki Çocuklar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ202 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ202 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OEB102 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖÖ201 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ201 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OEB008 Risk Altındaki Çocuklar ve Eği Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz OÖÖ313 Bebeklik Döneminde Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖÖ313 Bebeklik Döneminde Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖÖ406 Risk Altındaki Çocuklar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar OÖP306 Materyal Geliştirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP306 Materyal Geliştime Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖÖ202 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ212 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ308 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP412 Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ404 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖÖ406 Risk Altındaki Çocuklar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ410 Öğretmenlik Uygulaması - II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖÖ202 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖÖ212 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP308 Etkili İletişim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar OÖÖ308 Çocuğu Tanıma ve Değerlendime Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar OÖP412 Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖP205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ201 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ313 Bebeklik Döneminde Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖÖ201 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz OÖÖ313 Bebeklik Döneminde Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖÖ308 Çocuğu Tanıma ve Değerlendime Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar EBD342 Özel Eğitim* Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖÖ212 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖÖ202 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar ÖEB342 Özel Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ308 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP306 Materyal Geliştirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ212 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ202 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar OÖP306 Materyal Geliştime Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz OÖÖ201 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ205 Çocuk ve Medya Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ313 Bebeklik Döneminde Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖÖ201 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖÖ313 Bebeklik Döneminde Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ202 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ212 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖÖ212 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz OÖP203 Erken Çoc. Dön. Gelişim I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ201 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ205 Çocuk ve Medya Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP203 Erken Çocukluk Dön. Gelişim I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz OÖÖ201 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz OÖÖ205 Çocuk ve Medya Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ202 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz OÖP203 Erken Çoc. Dön. Gelişim I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ201 Erken Çocukluk Döneminde Geliş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-0-1
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl