Prof.Dr. LÜTFİ ÜREDİ

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok 2. Kat Çiftlikköy Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
1729
E-MAIL
:
lutfiuredi@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
lutfiuredi@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-08-18 12:42:36
DÜZENLEME
:
2024-01-29 10:46:23
PUAN
:
163585
YABANCI DİL
:
Researcher ID
Scopus ID
h-index
1
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE ELEKTİRİK MERSİN TEKNİK LİSESİ 1992
LİSANS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1996
YÜKSEK LİSANS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1999
DOKTORA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2006
DOÇENT TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL 2015
PROFESÖR TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ABD MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021
Doktora Tezi

1. İLKÖĞRETİM I. VE II. KADEME ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM STİLİ TERCİHLERİNE GÖRE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ Danışman: Dr. Yıldız GÜVEN, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, İSTANBUL, Türkiye, 2006.

Theses_007.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İlköğretimde Buluş Yolu ile Fen Eğitimi Danışman: Dr. Ayla GÜRDAL, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 1999.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
SINIF ÖĞRETMENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 1996-09-05 - 1998-10-22
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1998-10-22 - 2006-08-21
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006-08-21 - 2015-09-11
DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-09-11 - 2021-10-13
PROFESÖR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021-10-13 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI EĞİTİM SİSTEMİNDE KALİTENİN ARTIRILMASI 2017-11-17 - Devam ediyor
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI EĞİTİM SİSTEMİNDE KALİTENİN ARTIRILMASI 2017-11-17 - Devam ediyor
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI EĞİTİM SİSTEMİNDE KALİTENİN ARTIRILMASI 2017-11-17 - Devam ediyor
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-05-03 - Devam ediyor
ETİK KURUL ÜYESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU 2022-11-15 - 2025-11-15
ETİK KURUL ÜYESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU 2022-11-15 - 2025-11-15
ETİK KURUL ÜYESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU 2022-11-15 - 2025-11-15
ETİK KURUL ÜYESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU 2022-11-15 - 2025-11-15
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2022-01-05 - 2024-01-05
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2022-01-05 - 2024-01-05
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2022-01-05 - 2024-01-05
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2022-01-05 - 2024-01-05
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2022-01-05 - 2024-01-05
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2022-01-05 - 2024-01-05
DOÇ. DR. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-02-01 - 2019-02-01
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-05-15 - 2018-05-15
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-02-19 - 2018-02-19
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2006-08-21 - 2013-04-15
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2023
23. ERDOĞAN, İ.; ÜREDİ, L. Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile mesleki doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Mersin ili örneği). ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (IJOESS), 2023, 14, 938-959. 0 + 0
10.35826/ijoess.3342

22. ŞAHİN, Ü.; ÜREDİ, L. İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (IJOESS), 2023, 14, 365-395. 0 + 0
10.35826/ijoess.3251

2021
21. ÜREDİ, L.; AKBAŞLI, S.; KÖSECE, P.; ÖZPAYSOY, B. Özel ve Kamu Eğitim Örgütlerinde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri: Etkileşimsel Etki Modeli. OPUS-ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2021, 17, 4983-5005. 0 + 0
10.26466/opus.858602

2020
20. ÜREDİ, L.; ULUM, H. İlkokul Matematik Ders Kitaplarında Bulunan Ünite Değerlendirme Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 432-447. 0 + 0
DOI: 10.17860/mersinefd.693392

19. ÇOPUR, E.; ÜREDİ, L. İlkokul 1. 2. 3. 4. Snıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Öyküleyici Metinlerin Değer Analizi Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, , 145-167. 0 + 0
DOI: 10.21764/maeuefd.575035

18. AYDINOL, P.; ÜREDİ, L. Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Aidiyet Duyguları İle Mesleki Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mersin İli Örneği. OPUS-ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 16, 1-1. 0 + 0
DOI: 10.26466/opus.755487

17. YILMAZ, M.; ÜREDİ, L. İlkokul Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Bilgisayar Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi. OPUS-ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 16, 4723-4742. 0 + 0
DOI: 10.26466/opus.779338,

16. ÜREDİ, L.; ULUM, H. Matematik eğitimi sürecinde sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisine (tpab) ilişkin görüşleri. OPUS–ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, , 3642-3669. 0 + 0
DOI: 10.26466/opus.766702

2019
15. ÜREDİ, L.; ULUM, H. İlkokul Matematik Dersi Güncel Öğretim Programının Okul Matematiği Prensiplerine Göre İncelenmesi (An Investigation Primary Scholl Mathematics Curriculum by Principles for School Mathematics).. NECATİBEY FACULTY OF EDUCATİON ELECTRONİC JOURNAL OF SCİENCE AND MATHEMATİCS EDUCATİON (NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ (NEF-EFMED), 2019, 13, 789-806. 0 + 1
https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/51301/531760

Publications_044.pdf

2018
14. YILMAZ, M.; ÜREDİ, L. Alan Değişikliğiyle Özel Eğitim Okullarında Çalışan Sınıf Öğretmenleri İle Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Doyum Düzeylerinin İncelenmesi: (Mersin İli Örneği) (Special Education Classroom Teachers and Special Education Teachers Working in Schools with A Change of Field of Investigation of the Level of Professional Satisfaction: (Example of Mersin Province). THE JOURNAL OF INTERNATİONAL EDUCATİON SCİENCE (INESJOURNAL), 2018, 5, 59-79. 0 + 0
http://www.inesjournal.com/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=15

Publications_038.pdf

13. ÜREDİ, L.; GÜL, A. The Review of the Correlation Between the Leadership Styles of Teachers and Classroom Management Sufficiency. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2018, 9, 1404-1433. 0 + 0
http://www.ijoess.com/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=33

Publications_039.pdf

12. AKBAŞLI, S.; ÜREDİ, L.; KÖSECE LOĞOĞLU, P. Analyzing The Metaphorical Perceptions Of Secondary Education Students Related To The Variables Of School Director And Teacher. OPUS INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİETY RESEARCHES, 2018, 9, 1566-1585. 0 + 0
2017
11. AKBAŞLI, S.; ÜREDİ, L.; ÖZMEN, G. Ortaöğretim öğrencilerinin şiddet algılarını incelemeye yönelik bir araştırma (Mersin İli Örneği).. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2017, 2, 143-168. 0 + 0
Publications_037.pdf

10. HÖBEK, G.; ÜREDİ, L. Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Eğilimlerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (To Evaluate the Opinions of Teachers About Classroom Management).. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL EDUCATİON SCİENCE (INESJOURNAL), ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 4, 255-273. 0 + 0
dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1358

9. AKBAŞLI, S.; ÜREDİ, L.; YOLCU, H.; KÖSECE LOĞOĞLU, P. Analyzing The Metaphorical Perception of Secondary Education Students Related to Mathematics Teacher and Mathematics Course Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğretmeni ve Matematik Dersine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi. KASTAMONU EDUCATİON JOURNAL, 2017, 25, 2283-2294. 0 + 0
8. AKBAŞLI, S.; ÜREDİ, L.; YOLCU, H.; KÖSECE, P. Analyzing The Metaphorical Perception of Secondary Education Students Related to Mathematics Teacher and Mathematics Course (Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğretmeni ve Matematik Dersine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi),. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2017, 25, 2283-2294. 0 + 0
http://www.opusjournal.net/en/archive/2018-3.html

Publications_041.pdf

2016
7. YILDIZ, B.; AKBAŞLI, S.; ÜREDİ, L. Maarif Müfettişlerinin Sınıflarda Uyguladığı Rehberlik ve Denetim Uygulamalarının Kaldırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. TURKİSH STUDİES-INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2016, 11, 2427-2446. 0 + 0
DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9251

6. KÖSECE LOĞOĞLU, P.; AKBAŞLI, S.; ÜREDİ, L. Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Sürecinde Gerçekleşen Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi. TURKİSH STUDİES-INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC,, 2016, 11, 1629-1646. 0 + 0
DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8834

5. ÜREDİ, L.; GÜL, A. 4 4 4 Eğitim Sisteminin Birleştirilmiş Sınıflara Etkisi Hakkında Öğretmen Görüşleri. TURKİSH JOURNAL OF SOCİAL RESEARCH (TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TSAD), 2016, , 28-43. 0 + 0
2015
4. PELİN, K.; ÜREDİ, L.; AKBAŞLI, S. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Tipleriyle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. TURKİSH STUDİES, 2015, 10, 675-688. 0 + 0
3. BERAT, D.; B YAHYA, O.; ÜREDİ, L.; AKBAŞLI, S. Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları Değerlendirmesi. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİ), 2015, , 235-245. 0 + 0
10.14686/BUEFAD.2015USOSOzelsayi13213

2014
2. AKBAŞLI, S.; ÜREDİ, L. Eğitim Sistemindeki 4 4 4 Yapılanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. JOURNAL OF TEACHER EDUCATİON AND EDUCATORS, 2014, 3, 109-136. 0 + 0
2011
1. ÜREDİ, L. İlköğretim Öğretmenlerin Öğretim Stili Tercihleri İle Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY EDUCATİON SCİENCES, 2011, 6, 1129-1141. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 5700
2022
6. ŞENDAĞ, S.; TOKER, S.; ÜREDİ, L.; İSLİM, Ö. Predictors of edemocracy applicability in Turkish K-12 schools. EDUCATİON AND INFORMATİON TECHNOLOGİES (EDUC INF TECHNOL), 2022, 27, 3321-3340. 750 + 0
10.1007/s10639-021-10748-0

2021
5. ÜREDİ, L.; AKBAŞLI, S.; KÖSECE, P.; VURAL, G. Social Forces and Main Factors Influencing the Education in Turkey: A Historicial Perspective. BULGARİAN HİSTORİCAL REVİEW, 2021, 19, 226-244. 950 + 0
2015
4. Uredi, L.; Akbasli, S. Classroom Teachers' Self-Efficacy Beliefs on Constructivist Approach. ANTHROPOLOGIST, 2015, 20, 268-279. 1000 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
3. ÜREDİ, L. The Predictive Power of Classroom Teachers Self efficacy Beliefs Related to Implementing the Constructivist Approach upon Their Level of Creating a Constructivist Learning Environment A Mersin Case. THE ANTHROPOLOGİST, 2015, 20, 256-267. 1000 + 0
2. Uredi, L. The Predictive Power of Classroom Teachers' Self-efficacy Beliefs Related to Implementing the Constructivist Approach upon Their Level Of Creating a Constructivist Learning Environment: A Mersin Case. ANTHROPOLOGIST, 2015, 20, 256-267. 1000 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
1. ÜREDİ, L.; AKBAŞLI, S. Classroom Teachers Self Efficacy Beliefs on Constructivist Approach. THE ANTHROPOLOGİST, 2015, 20, 268-279. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1770
2017
9. LOĞOĞLU, P.; ÜREDİ, L. The Effect of Mathematics Through Polya’s Problem Solving Steps Upon 4th Grade Students’ Success of Solving Mathematic Problem. EUROPAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2017, 3, 195-205. 200 + 0
https://oapub.org/edu/index.php/ejes

Publications_034.pdf

8. AKBAŞLI, S.; ÜREDİ, L.; YOLCU, H.; LOĞOĞLU, P. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğretmeni ve Matematik Dersine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2017, 25, 2283-2294. 170 + 0
http://www.kefdergi.com/

Publications_033.pdf

2016
7. ÜREDİ, L.; LOĞOĞLU, P. The Effect of Teaching Mathematics through Polya’s Problem Solving Process upon Attitudes of 4th Grade Students towards the Mathematics Lesson. MATHEMATİCAL THEORY AND MODELİNG, 2016, 6, 25-31. 200 + 0
www.iiste.org

Publications_031.pdf

2015
6. Kösece, P.; Üredi, L.; Akbaşlı, S. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Tipleriyle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. TURKİSH STUDİES , 2015, 10, 675-688. 200 + 0
http://turkishstudy.com

Publications_020.pdf

2014
5. Üredi, L. Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Mersin İli Örneği. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2014, 9, 227-236. 200 + 0
10.5897/ERR2014.1750

Publications_002.pdf

2013
4. Üredi, L. Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumlarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Mersin İli Örneği. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2013, 8, 668-676. 200 + 0
10.5897/ERR2013.1468

Publications_001.pdf

2011
3. Üredi, L. İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretim stili Tercihleri ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY EDUCATİON SCİENCES, 2011, 6, 1129-1141. 200 + 49
http://newwsa.com

Publications_009.pdf

2010
2. Üredi, L. İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY EDUCATİON SCİENCES, 2010, 5, 290-313. 200 + 96
http://newwsa.com

Publications_010.pdf

2009
1. Üredi, I.; Üredi, L. YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMI ÜZERİNDE ETKİLİ OLABİLECEK BİR DEĞİŞKEN: ÖĞRETİM STİLİ TERCİHİ. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY EDUCATİON SCİENCES, 2009, 4, 1171-1185. 200 + 113
Publications_005.pdf

Uluslararası - Diğer 1850
2022
20. ÜREDİ, P.; AKBAŞLI, S.; ÜREDİ, L.; NAMLI, H. Factors Associated With Emotional Intelligence In Determining The Perception Of Academic Self-Efficacy In Students Attending Formal Education.. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2022, 3, 43-51. 75 + 0
2020
19. BATTI, D. İlkokul Yöneticilerinin Kişilik Tipleri ile Liderlik Tipleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mersin İli Örneği. ULUSLARARASI LİDERLİK ÇALIŞMALARI DERGİSİ: KURAM VE UYGULAMA, 2020, 3, 35-47. 0 + 0
hhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/ijls/issue/56102/739528 ttp://

Publications_023.pdf

2017
18. ÜREDİ, L.; BAŞDUVAR, L. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (Examination Of Anxiety Levels Of Candidate Form Teachers). TURKİSH JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON (TUJPED), 2017, 1, 57-71. 100 + 0
Publications_036.pdf

17. GÜRDAL, H.; ÜREDİ, L. Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Eğilimlerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi . THE JOURNAL OF INTERNATİONAL EDUCATİON SCİENCE (INESJOURNAL), 2017, IV, 255-273. 100 + 0
http://inesjournal.com

Publications_003.pdf

2016
16. AKBAŞLI, S.; ÜREDİ, L.; ULUM, H. Managerial approaches adoptedat schools and their effects on the professional development of teachers. INTERNATİONAL JOURNAL OF DEVELOPMENT RESEARCH (IJDR), 2016, 6, 8610-8615. 100 + 0
15. AKBAŞLI, S.; ÜREDİ, L.; ULUM, H. Managerial approaches adoptedat schools and their effects on the professional development of teachers. INTERNATİONAL JOURNAL OF DEVELOPMENT RESEARCH (IJDR), 2016, 6, 8610-8615. 100 + 0
http://www.journalijdr.com/past-issue/201608

Publications_028.pdf

14. LOĞOĞLU, P.; AKBAŞLI, S.; ÜREDİ, L. Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Sürecinde Gerçekleşen Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi . TURKİSH STUDİES-INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2016, 11, 1629-1646. 100 + 0
http://www.turkishstudies.net/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=Volume%2011%20Issue%203

Publications_024.pdf

13. YILDIZ, B.; ÜREDİ, L.; AKBAŞLI, S. Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. ROUTE EDUCATİONAL AND SOCİAL SCİENCE JOURNAL, 2016, 3, 255-269. 100 + 0
http://www.ressjournal.com/Anasayfa.aspx

Publications_022.pdf

12. ÜREDİ, L.; GÜL, A. 4+4+4 Eğitim Sisteminin Birleştirilmiş Sınıflara Etkisi Hakkında Öğretmen Görüşleri. TURKİSH JOURNAL OF SOCİAL RESEARCH (TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TSAD), 2016, ÖZEL SAYI, 28-43. 100 + 0
http://http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tsadergisi/index

Publications_030.pdf

11. ÜREDİ, L.; AKBAŞLI, S.; DEMİRTAŞ, B. Anxiety of Pre-Service Teachers about being Appointed to their Profession (A Mersin Case). JOURNAL OF EDUCATİON FOR LİFE, 2016, 30, 21-36. 100 + 0
Publications_027.pdf

10. YILDIZ, B.; ÜREDİ, L.; AKBAŞLI, S. Birinci Sınıf Türkçe Öğretim Programı ve Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Öğretmen Görüşleri. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY (IJLA), 2016, 4, 174-192. 100 + 0
http://ijla.net/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=11

Publications_026.pdf

9. YILDIZ, B.; AKBAŞLI, S.; ÜREDİ, L. Maarif Müfettişlerinin Sınıflarda Uyguladığı Rehberlik ve Denetim Uygulamalarının Kaldırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri . TURKİSH STUDİES-INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2016, 11, 2427-2446. 100 + 0
http://www.turkishstudies.net/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=Volume%2011%20Issue%203

Publications_025.pdf

2015
8. YILMAZ, M.; ÜREDİ, L.; AKBAŞLI, S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMANİTİES AND EDUCATİON, 2015, 1, 105-121. 100 + 0
7. Yılmaz, M.; Üredi, L.; Akbaşlı, S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMANİTİES AND EDUCATİON, 2015, 1, 105-121. 100 + 13
http://ijhe.org

Publications_008.pdf

6. Demirtaş, B.; Oğuz, Y.; Üredi, L.; Akbaşlı, S. Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları Değerlendirmesi. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİ), 2015, Özel Sayı, 235-245. 75 + 0
Doi: 10.14686/BUEFAD.2015USOSOzelsayi13213

Publications_021.pdf

2014
5. AKBAŞLI, S.; ÜREDİ, L. Eğitim Sistemindeki 4+4+4 Yapılanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. JOURNAL OF TEACHER EDUCATİON AND EDUCATORS, 2014, 3, 109-136. 100 + 1
http:/

Publications_035.pdf

2010
4. Yelken, T.; Kılıç, F.; Üredi, L. Stratejik Planlama uygulamalarına İlişkin İlk ve Orta Öğretim Okul Müdürlerinin Görüşleri. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2010, 1, 38-50. 100 + 0
Publications_004.pdf

3. ÜREDİ, L. İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY EDUCATİON SCİENCES, 2010, 5, 290-313. 100 + 0
2009
2. Ulusoy, K.; Yelken, T.; Üredi, L. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tarih Konularının İşlenişinde Hypertext Kullanımı ile İlgili Görüşleri. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, 2, 198-208. 100 + 0
Publications_006.pdf

1. ÜREDİ, I.; ÜREDİ, L. A Variable Which Can Be Effective in Constructivist Learning Environments Teaching Style Preference. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY EDUCATİON SCİENCES, 2009, 4, 1171-1185. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 885
2021
9. KÖSECE, P.; ÜREDİ, L.; AKBAŞLI, S.; GÖKALP, S. Investigation of Eba Digital Education Platform Used As The Medium of Distance Education in Turkey During Covid-19 Pandemic Process in Terms of Critical Thinking Skills. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2021, 8, 15-28. 85 + 0
10.19044/ejes.v8no2a15

8. IGNATESCU, C.; ÜREDİ, L.; KÖSECE, P. Ethical Leadership Role and Behaviors of Teachers in the Context of Effective Classroom Management. REVİSTA DE CERCETARE Sİ INTERVENTİE SOCİALA, 2021, , 34-56. 100 + 0
10.33788/rcis.73.3

7. AKKUŞ, E.; ÜREDİ, L. An Investigation of Teacher and Teacher Candidates' Views on the Course of School Experience. INTERNATİONAL JOURNAL OF EVALUATİON AND RESEARCH İN EDUCATİON (IJERE), 2021, 10, 262-272. 100 + 0
10.11591/ijere.v10i1.20745

2018
6. ÜREDİ, L.; AKKUŞ, E. Views of Classroom Teachers on Educational Game Techniques. EUROPEN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2018, 4, 223-237. 100 + 0
www.oapub.org/edu

Publications_040.pdf

2017
5. ÜREDİ, L. Investigating the Relationship between Job Satisfaction Levels of the Teachers in Educational Institutions and Their Attitudes towards Teaching Profession. JOURNAL OF EDUCATİON AND PRACTİCE, 2017, 8, 175-182. 100 + 0
http://http://iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/36581

Publications_007.pdf

2016
4. ÜREDİ, L.; AKBAŞLI, S.; ULUM, H. Investigating the primary school teachers’ perspectives on the use of education platforms in teaching.. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2016, 11, 1432-1439. 100 + 0
http://www.academicjournals.org/journal/ERR/edition/10_August,_2016

Publications_029.pdf

3. ÜREDİ, L.; AKBAŞLI, S.; ULUM, H. Investigating the primary school teachers perspectives on the use of education platforms in teaching. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2016, 11, 1432-1439. 100 + 0
DOI: 10.5897/ERR2016.2867

2014
2. ÜREDİ, L. An evaluation of the classroom teachers attitudes towards the constructivist approach in terms of demographical characteristics. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH PART B, 2014, 6, 193-200. 100 + 0
10.7813/2075-4124.2014/6-2/B.29

2013
1. ÜREDİ, L. The relationship between the classroom teachers level of establishing a constructivist learning environment and their attitudes towards the constructivist approach. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH PART B, 2013, 5, 50-55. 100 + 0
10.7813/2075-4124.2013

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 500
2020
5. ÜREDİ, L.; KÖSECE, P. Investigating The Relationship Between Critical Thinking Skills and Mathematical Problem Solving Achievements of Secondary Education Students. THE EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2020, 7, 186-202. 100 + 0
http://ejes.eu/wp-content/uploads/2020/07/Pelin-Kösece-June-Edition-2020.pdf

Publications_032.pdf

4. ÜREDİ, L.; KÖSECE, P. Investigating The Relationship Between Critical Thinking Skills and Mathematical Problem Solving Achievements of Secondary Education Students. THE EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2020, 7, 186-202. 100 + 0
doi: 10.19044/ejes.v7no2a11

3. ÜREDİ, L. Conceptions of Class Teachers on Democracy and Diversity. ACTA EDUCATİONİS GENERALİS, 2020, 10, 151-164. 100 + 0
DOI: 10.2478/atd-2020-0027

2019
2. ÜREDİ, L.; ÇOPUR, E. Investigation of Teachers’ Views on Professional Identities and Roles. EUROPEN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2019, 6, 221-231. 100 + 1
www.oapub.org/edu

Publications_043.pdf

2017
1. ÜREDİ, L. Investigating the Relationship between Job Satisfaction Levels of the Teachers in Educational Institutions and Their Attitudes towards Teaching Profession. JOURNAL OF EDUCATİON AND PRACTİCE, 2017, 8, 175-182. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2540
2012
13. YELKEN, T.; ÜREDİ, L.; KILIÇ, F. Stratejik Planlama Uygulamalarına İlişkin İlk ve Orta Öğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. MİLLİ EĞİTİM, 2012, 41, 67-90. 200 + 0
12. Yelken, T.; Üredi, L.; Kılıç, F. Stratejik Planlama Uygulamalarına İlişkin İlk ve Orta Öğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. MİLLİ EĞİTİM, 2012, 41, 67-90. 200 + 0
Publications_011.pdf

2010
11. Yelken, T.; Üredi, L.; Tanrıseven, I.; Kılıç, F. İlköğretim Müfettişlerinin Yapılandırmacı Program ile Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeylerine İlişkin Görüşleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 19, 31-46. 170 + 63
Publications_012.pdf

10. YELKEN, T.; ÜREDİ, L.; TANRISEVEN, I.; KILIÇ, F. İlköğretim Müfettişlerinin Yapılandırmacı Program ile Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeylerine İlişkin Görüşleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 19, 31-46. 170 + 0
2009
9. ULUSOY, K.; YELKEN, T.; ÜREDİ, L. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tarih Konularının İşlenişinde Hypertext Kullanımı ile İlgili Görüşleri. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, 2, 198-208. 200 + 0
2007
8. ÜREDİ, L.; ÜREDİ, I. Sınıf Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Stillerinin Yordayıcısı Olarak Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 3, 133-144. 200 + 0
7. Üredi, L.; Üredi, I. Sınıf Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Stillerinin Yordayıcısı Olarak Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 3, 133-144. 200 + 29
Publications_014.pdf

6. ÜREDİ, I.; ÜREDİ, L. Öğrencilerin Öz Düzenleme Becerilerini Geliştiren Öğrenme Ortamının Oluşturulması. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 2, 27-39. 200 + 0
5. Üredi, L.; Güven, Y. İlköğretim I. ve II. Kademe Öğretmenlerinin Öğretim Stili Tercihlerine Göre Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarının İncelenmesi. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2007, 26, 163-179. 200 + 50
Publications_016.pdf

2006
4. ÜREDİ, I.; ÜREDİ, L. Öğretmen Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Bölümüne İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Program Değerlendirme Çalışması. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 1, 14-23. 200 + 0
3. ÜREDİ, I.; ÜREDİ, L. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Cinsiyetlerine Bulundukları Sınıflara ve Başarı Düzeylerine Göre Fen Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 1, 1-13. 200 + 0
2005
2. ÜREDİ, I.; ÜREDİ, L. İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Öz Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının Matematik Başarısını Yordama Gücü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 250-260. 200 + 0
1. Üredi, I.; Üredi, L. İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının Matematik Başarısını Yordama Gücü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 250-260. 200 + 90
Publications_013.pdf

Ulusal - Diğer 500
2020
5. GÖL, D.; ÜREDİ, L. İlkokul Yöneticilerinin Kişilik Tipleri ile Liderlik Tipleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mersin İli Örneği. ULUSLARARASI LİDERLİK ÇALIŞMALARI DERGİSİ: KURAM VE UYGULAMA (INTERNATİONAL JOURNAL OF LEADERSHİP STUDİES: THEORY AND PRACTİCE), 2020, 3, 35-48. 100 + 0
2007
4. Üredi, I.; Üredi, L. Öğrencilerin Öz-Düzenleme Becerilerini Geliştiren Öğrenme Ortamının Oluşturulması. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 2, 1-30. 100 + 42
Publications_015.pdf

3. ÜREDİ, L.; GÜVEN, Y. İlköğretim I ve II Kademe Öğretmenlerinin Öğretim Stili Tercihlerine Göre Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarının İncelenmesi. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, , 163-179. 100 + 0
2006
2. Üredi, I.; Üredi, L. Öğretmen Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Bölümüne İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Program Değerlendirme Çalışması. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 1, 14-23. 100 + 11
Publications_018.pdf

1. Üredi, I.; Üredi, L. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Cinsiyetlerine, Bulundukları Sınıflara ve Başarı Düzeylerine Göre Fen Öğretimine İlişkin Öz-Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 1, 1-13. 100 + 319
Publications_019.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 113000
1. ÜREDİ, L.; ULUM, Ö. Educational Development and Infrastructure for Immigrants and Refugees, ISBN: ISBN13: 9781522533252, ISBN10: 1522533257, EISBN13: 9781522533269, IGI Global International Publishing , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 375 Sayfa, İngilizce, LAMCASTER, İngiltere / Birleşik Krallık, 2018. 4000
https://www.igi-global.com/chapter/morpho-syntactic-developmental-features-of-syrian-primary-school-students-learning-turkish-as-a-foreign-language/187977
2. ÜREDİ, L.; ULUM, H. Küreselleşen Dünyada Eğitim, ISBN: E-ISBN 978-605-318-798-1, Pegem A Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 945 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2017. 3750
http://www.pegemindeks.net/index.php/Pati/article/view/9786053188407.30/9786053188407.30
3. Üredi, L. Chaos Complexity and Leadership 2013, ISBN: Print ISBN:978-3-319-09709-1, Online ISBN 978-3-319-09710-7, Springer International Publishing , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 30 Sayfa, İngilizce, İsviçre, İsviçre, 2015. 24000
http://www.springer.com/978-3-319-09709-1
4. Akbaşlı, S.; Üredi, L. Chaos Complexity and Leadership 2013, ISBN: Print ISBN: 978-3-319-09709-1, Online ISBN: 978-3-319-09709-7, Springer International Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 16 Sayfa, İngilizce, İsviçre, İsviçre, 2015. 9500
http://www.springer.com/978-3-319-09709-1
5. Üredi, L. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-5885-94-6, Peğem A Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 348 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 750
http://pegemakademi.com
6. ÜREDİ, L.; ÖZMEN, G. Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, ISBN: 9786053183563, Pegem A Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 25 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2017. 7000
http://www.pegemindeks.net/index.php/Pati/article/view/9786053183563.056/9786053183563
Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 113000
1. ÜREDİ, L.; ÖZMEN, G. Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, ISBN: 9786053183563, Pegem A Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2016. 0
Uluslararası - Ders Kitabı Yazma 113000
1. ÜREDİ, L. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-5885-94-6, Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Yayınevi, 46-71pp., Ankara, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 348 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 113000
1. ÜREDİ, P.; ÜREDİ, L. Disiplinlerarası Bağlamda Problem Çözme Öğretimi, ISBN: 9786253652456, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 114 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2023. 0
1. ÜREDİ, L. Özel Öğretim Yöntemleri, ISBN: 978-605-241-180-3, PEGEM A AKADEMİ YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 510 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2018. 8000
2. ÜREDİ, L.; ULUM, H. Chaos, Complexity and Leadership 2017, ISBN: 978-3-319-89875-9, Springer International Publishing AG, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 10 Sayfa, İngilizce, CHAM, , 2019. 12000
3. ÜREDİ, L. Özel Öğretim Yöntemleri Cilt-1, ISBN: 978-605-241-180-3, Pegem A Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizmetleri Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 30 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2019. 8000
4. ÜREDİ, L.; ULUM, H. Küreselleşen Dünyada Eğitim, ISBN: E-ISBN 978-605-318-798-1, Pegem A Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2017. 0
5. ÜREDİ, L.; ULUM, H. Chaos, Complexity and Leadership 2016, ISBN: Print ISBN:978-3-319-64552-0, Online ISBN 978-3-319-64554-4, Series Print ISSN: 2213-8684, Series Online ISSN: 2213-8692, Springer International Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 755 Sayfa, İngilizce, , İsviçre, 2018. 12000
6. ÜREDİ, L. Chaos Complexity and Leadership 2013, ISBN: 978-3-319-09709-1, Springer International Publishing Switzerland 2015, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 29 Sayfa, İngilizce, , İsviçre, 2015. 0
7. AKBAŞLI, S.; ÜREDİ, L. Chaos Complexity and Leadership 2013, ISBN: 978-3-319-09709-1, Springer International Publishing Switzerland 2015, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 15 Sayfa, İngilizce, , İsviçre, 2015. 0
8. ÜREDİ, L.; ULUM, H. Chaos, Complexity and Leadership 2016, ISBN: Print ISBN:978-3-319-64552-0, Online ISBN 978-3-319-64554-4, Series Print ISSN: 2213-8684, Series Online ISSN: 2213-8692., Springer International Publishing AG, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 755 Sayfa, İngilizce, , İsviçre, 2018. 0
9. ÜREDİ, L.; ULUM, Ö. Chaos, Complexity and Leadership 2016, ISBN: Print ISBN:978-3-319-64552-0, Online ISBN 978-3-319-64554-4, Series Print ISSN: 2213-8684, Springer International Publishing AG, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 755 Sayfa, İngilizce, , İsviçre, 2018. 12000
10. ÜREDİ, L.; ULUM, Ö. Educational Development and Infrastructure for Immigrants and Refugees, ISBN: ISBN13: 9781522533252, ISBN10: 1522533257, EISSN13: 9781522533269, IGI Global International Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 375 Sayfa, İngilizce, LANCASTER, İngiltere / Birleşik Krallık, 2018. 0
11. ÜREDİ, P.; ÜREDİ, L. Farklı Disiplinler Açısından Kavram Öğretimi, ISBN: 978-625-397-772-6, Nobel Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 230 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2023. 0
12. ÜREDİ, L.; ULUM, Ö. Chaos, Complexity and Leadership 2017, ISBN: 978-3-319-89875-9, Springer International Publishing AG, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 7 Sayfa, İngilizce, CHAM, , 2019. 12000
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 11750
1. Üredi, L. İlkokuma ve Yazma Öğretimi Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Etkinlik Örnekleriyle, ISBN: 978-605-5863-05-0, Kriter Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 183 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2008. 1000
http://kriteryayınevi.com
2. ÜREDİ, L. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, ISBN: ISBN: 978-605-67761-1-3, Paradigma Akademi Basın Yayın, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 339 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2017. 1750
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 11750
1. ÜREDİ, L. İlkokuma ve Yazma Öğretimi Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Etkinlik Örnekleriyle, ISBN: 978-605-5863-05-0, Kriter Yayınevi, 53-70 pp., İstanbul, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 183 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2008. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 11750
1. ÜREDİ, L. Eğitimin Sosyolojik Temelleri, ISBN: 978-605-22922-4-2, Paradigma Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 417 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2018. 7000
2. AKBAŞLI, S.; ÜREDİ, L.; ÖZMEN, G. Akademik Araştırmalar: Eğitim, ISBN: 978-605-80349-1-4, Mer-Ak Mersin Akademi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 151 Sayfa, Türkçe, MERSİN, Türkiye, 2019. 2000
3. ÜREDİ, L. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, ISBN: 978-605-67761-1-3, Paradigma Akademi Basın Yayın Dağıtım, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 339 Sayfa, Türkçe, ÇANAKKALE, Türkiye, 2017. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 7530

38. ERDOĞAN, İ.; ÜREDİ, L., An Investigation of the Relationship Between the Self-Efficacy Beliefs and the Level of Professional Satisfection of Elementary School Teachers (Example of Mersin Province). ISPEC 8th International Conference on Social Sciences & Humanities ISPEC 2021, 2021-12-24, , BİNGÖL, Türkiye, . 200

37. AKKUŞ, E.; ÜREDİ, L., Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. III. International Teacher Education and Accreditation Congress-III. ITEAC 2019 (III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi ITEAC 2019)., 2019-11-30, 2019-12-01, ANKARA, Türkiye, . 200

36. GÖL BATTI, D.; ÜREDİ, L., İlkokul Yöneticilerinin Kişilik Tipleri ile Liderlik Tipleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. III. International Teacher Education and Accreditation Congress-III. ITEAC 2019 (III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi ITEAC 2019), 2019-11-30, 2019-12-01, ANKARA, Türkiye, . 200

35. AYDINOL, P.; ÜREDİ, L., Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Aidiyet Duyguları ile Mesleki Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mersin İli Örneği. III. International Teacher Education and Accreditation Congress-III. ITEAC 2019 (III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi ITEAC 2019), 2019-11-30, 2019-12-01, ANKARA, Türkiye, . 200

34. ÜREDİ, L.; ÇAKICI, Y., Kodlama Eğitimine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi (Analysis of Class Teachers’ Views on Coding Education). III. International Mediterranean Symposium (3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu), 2019-10-31, 2019-11-02, MERSİN, Türkiye, . 200

33. ÜREDİ, L.; GÜNDOĞAN ÖNDERÖZ, F., İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Ortaokul Kavramına Yönelik Metaforik Algıları (Metaphorical Perceptions Of Primary School Grade 4 Students About “Secondary School” Concept). III. International Mediterranean Symposium (3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu), 2019-10-31, 2019-11-02, MERSİN, Türkiye, . 200

32. ÜREDİ, L.; EKİNCİ, M., 4. Sınıf Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi (Investigation of reading habits of preschool and class teacher candidates). III. International Mersin Symposium (3. Uluslararası Mersin Sempozyumu), 2019-10-31, 2019-11-02, MERSİN, Türkiye, . 200

31. ÜREDİ, L.; ULUM, H., Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi: Meta-Analiz Çalışması. II. International Elementray Education Congress-II. UTEK (2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi), 2019-10-23, 2019-10-27, MUĞLA, Türkiye, . 200

30. ÜREDİ, L.; ULUM, H., Ters Yüz Sınıf Modelinin Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analiz Çalışması. II. International Elementray Education Congress-II. UTEK (2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi), 2019-10-23, 2019-10-27, MUĞLA, Türkiye, . 200

29. ÜREDİ, L.; ÜNSAL, M., Sınıf Öğretmenlerinin Konuşma Becerilerinin İncelenmesi. II. International Elementray Education Congress-II. UTEK (2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi), 2019-10-23, 2019-10-27, MUĞLA, Türkiye, . 200

28. ÜREDİ, L.; BATTI, D., Türkiye’de Yaşayan ve Devlet Okullarında Görevlendirilen Suriyeli Öğretmenlerin Okullarda Yaşadığı Sorunların İncelenmesi. II. International Symposium of Academic Studies on Education and Culture(I-SASEC 2019) (II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu), 2019-09-12, 2019-09-14, DENİZLİ, Türkiye, . 200

27. ÜREDİ, L.; ÜNSAL, M., Mardin İlinde Görev Yapmakta Olan Sınıf Öğretmenlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Öz Yeterlilik İnançlarının İncelenmesi. II. International Symposium of Academic Studies on Education and Culture(I-SASEC 2019) (II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu), 2019-09-12, 2019-09-14, DENİZLİ, Türkiye, . 200

26. AKBAŞLI, S.; ÜREDİ, L.; GÖKHAN, Ö., Ortaöğretim Öğrencilerinin Toplumdaki Şiddetin Kaynağına İlişkin Görüşleri (Mersin İli Örneği) (The Views of Secondary School Students on the Origin of Violence in the Community (Mersin Province Case). I. International Mediterranean Symposium (1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu), 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 200

25. ÜREDİ, L.; AYDINOL, P., Özel Eğitim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Öz-Yeterlik Algıları İle Mesleki Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Examination of the Relationship Between Self-Efficacy Perception and Satisfaction Levels of Teachers Working in Special Education Schools). I. International Mersin Symposium (1. Uluslararası Mersin Sempozyumu), 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 200

24. ÜREDİ, L.; DÖNMEZLER, E., 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı ve Program Etkinlik Kitabı Hakkında Öğretmenlerin Görüşleri ve Yorumlarının İncelenmesi. International Symposium of Academic Studies on Education and Culture(I-SASEC 2018) (I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu), 2018-09-13, 2018-09-15, , , . 200

23. ÜREDİ, L.; ÇOPUR, E., Öğretmenlerin Mesleki Kimliklerine ve Rollerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Investigation of Teachers’ Views on Professional Identities and Roles). 2th International Congress on Multidisciplinary Studies (II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi), 2018-05-04, 2018-05-05, ADANA, Türkiye, . 200

22. ÜREDİ, L.; GÜNDEŞLİOĞLU, S., Okulda ve Sınıf İçerisinde Olumsuz Davranış Sergileyen İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerin Davranış Problemlerini Düzenlemeye Yönelik Bir Eylem Araştırması: Oyun Grupları. Vth International Eurasian Educational Research Congress EJERCONGRESS2018 (V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), 2018-05-02, 2018-05-05, ANTALYA, Türkiye, . 200

21. ÜREDİ, L.; KÖSECE, P., Öğretmenlerin Etik Liderlik Davranışlarının Sınıf Yönetimi Açısından İncelenmesi. 27th International Conference on Educational Sciences (ICES/UEBK-2018) (27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), 2018-04-18, 2018-04-22, ANTALYA, Türkiye, . 200

20. ÜREDİ, L.; KÖSECE, P., Ortaokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri ile Matematik Problemi Çözme Başarıları Arasındaki İlişki. 27th International Conference on Educational Sciences (ICES/UEBK-2018) (27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), 2018-04-18, 2018-04-22, ANTALYA, Türkiye, . 200

19. ÜREDİ, L.; GÜRDAL, H., Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Investigating Pre-Service Primary School Teachers’ Epistemological Beliefs Depending on Various Variables). International Congress of Eurasian Social Sciences ICOESS 2018 (2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi), 2018-04-04, 2018-04-07, ANTALYA, Türkiye, . 200

18. ÜREDİ, L.; ULUM, H., Öğretmenlerin Yansıttığı Farklı Kişilik Özelliklerinin Meslekten Aldıkları Doyuma Etkisi: Mersin İli Örneği. IX. International Congress of Educational Research (IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi), 2017-05-11, 2017-05-14, ORDU, Türkiye, 2017. 200

http://www.eab.org.tr/eab/media/kitap/EAB_Kongre_Kitap_2017.pdf

17. ÜREDİ, L.; ÖZARSLAN, M.; ULUM, H., Kişilik Özellikleri Farklılık Gösteren Okul Yöneticilerinin Benimsediği Liderlik Yaklaşımları: Mersin İli Örneği. IX. International Congress of Educational Research (IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi), 2017-05-11, 2017-05-14, ORDU, Türkiye, 2017. 200

http://www.eab.org.tr/eab/media/kitap/EAB_Kongre_Kitap_2017.pdf

16. NACAR, H.; ÜREDİ, L., İlkokul I. Aşama Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfta Gözlemledikleri İstenmeyen Davranışlar. 7th International Congress of Research in Education (ULEAD 2017) (VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi), 2017-04-27, 2017-04-29, ÇANAKKALE, Türkiye, 2017. 200

http://ulead2017.ulead.org.tr/files/38/editor/files/ULEAD_Kongre_Kitap_2017.pdf

15. ATAŞ, M.; ÜREDİ, L., Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlilik Algıları ve Rehberlik Uygulamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 7th International Congress of Research in Education (ULEAD 2017) (VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi), 2017-04-27, 2017-04-29, ÇANAKKALE, Türkiye, 2017. 200

http://ulead2017.ulead.org.tr/files/38/editor/files/ULEAD_Kongre_Kitap_2017.pdf

14. ÜREDİ, L.; GÜL, A., Öğretmenlerin Liderlik Stilleri ile Sınıf Yönetim Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 7th International Congress of Research in Education (ULEAD 2017) (VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi), 2017-04-27, 2017-04-29, ÇANAKKALE, Türkiye, 2017. 200

http://ulead2017.ulead.org.tr/files/38/editor/files/ULEAD_Kongre_Kitap_2017.pdf

13. YILMAZ, M.; ÜREDİ, L., İlkokul Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi. 1st International Limitless Education and Research Symposium (USEAS 2017), (I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu(USEAS 2017), 2017-04-24, 2017-04-26, ANTALYA, Türkiye, 2017. 200

http://useas.sead.org

12. YILMAZ, M.; ÜREDİ, L., İlkokul Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Bilgisayar Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi. 1st International Limitless Education and Research Symposium (USEAS 2017), (I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu(USEAS 2017), 2017-04-24, 2017-04-26, ANTALYA, Türkiye, 2017. 200

http://useas.sead.org

11. ÜREDİ, L.; ULUM, H., The Analysis Of Computer Game Addiction Of Children In Terms Of Diverse Variables: A Sample Of Mersin Province (Çocuklarda Bilgisayar Oyunu Bağımlılığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Mersin İli Örneği). 26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017) (26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi'nde (ICES/UEBK-2017), 2017-04-20, 2017-04-23, ANTALYA, Türkiye, 2017. 200

http://2017.ices-uebk.org/dosyalar/files/ices2017_tam_metin.pdf

10. ÜREDİ, L.; BATTI, D., Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 1. International Academic Research Congres-INES (1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi), 2016-11-03, 2016-11-05, ANTALYA, Türkiye, 2016. 200

Scientific_Meetings_047.pdf

9. ÜREDİ, L.; LOĞOĞLU, P., Polya’nın Problem Çözme Aşamalarıyla Matematik Öğretiminin 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. 1. International Academic Research Congres-INES (1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi), 2016-11-03, 2016-11-05, ANTALYA, Türkiye, 2016. 200

Scientific_Meetings_046.pdf

8. LOĞOĞLU, P.; ÜREDİ, L., Polya’nın Problem Çözme Aşamalarıyla Matematik Öğretiminin 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Problemini Çözme Başarısına Etkisi. 1. International Academic Research Congres-INES (1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi), 2016-11-03, 2016-11-05, ANTALYA, Türkiye, 2016. 200

Scientific_Meetings_045.pdf

7. ÜREDİ, L.; SEVEN, E., Öğretmen Adaylarının Genel Özyeterlilik Algıları. 1. International Academic Research Congres-INES (1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi), 2016-11-03, 2016-11-05, ANTALYA, Türkiye, 2016. 200

Scientific_Meetings_048.pdf

6. ÜREDİ, L.; LOĞOĞLU, P., Ortaokul Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Akademik Özyeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Adana İli Örneği). III rd International Eurasian Educational Research Congress (III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), 2016-05-31, 2016-06-03, MUĞLA, Türkiye, 2016. 200

Scientific_Meetings_044.pdf

5. Arık, F.; Akbaşlı, S.; Üredi, L., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma; Mersin Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Örneği. 9th International Balkan Education and Science Congress, 2014-10-16, 2014-10-18, Edirne, Türkiye, 2014. 200

Scientific_Meetings_005.pdf

4. Yılmaz, M.; Üredi, L.; Akbaşlı, S., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi. 9th International Balkan Education and Science Congress, 2014-10-16, 2014-10-18, Edirne, Türkiye, 2014. 200

Scientific_Meetings_004.pdf

3. Üredi, I.; Üredi, L., The Effects of Teaching Styles Preferred by Class Teachers on The Levels of Creating Constructivist Learning Environment. The 5th International Balkan Education and Science Congress, 2009-10-01, 2009-10-03, Edirne, Türkiye, 2009. 200

Scientific_Meetings_002.pdf

2. Yelken, T.; Kılıç, F.; Üredi, I.; Üredi, L., Primary Education Inspectors Creating Constructivist Learning Environment Perceptions Levels of Teachers. The 5th International Balkan Education and Science Congress, 2009-10-01, 2009-10-03, Edirne, Türkiye, 2009. 130

Scientific_Meetings_001.pdf

1. Üredi, I.; Üredi, L., Evaluating Prospective Classroom Teachers’ Attitudes Towards Classroom Teaching Department. The 2th International Balkan Education Congress, 2004-10-08, 2004-10-10, Edirne, Türkiye, 2004. 200

Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 4320

44. TÜRKMEN, A.; TOLU, H.; DEMİRCAN, F.; ÜREDİ, L.; ALİYEV, B., Social Media Policy in Education: Corresponding among Turkey and Azerbaijan. XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2018-09-05, 2018-09-07, , Romanya, . 60

43. TÜRKMEN, A.; TOLU, H.; ÜREDİ, L., Uncertain (negative) impact of cyber bullying and social media habits within youths. XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2018-09-05, 2018-09-07, Budapeşte, Romanya, . 100

42. TÜRKMEN, A.; TOLU, H.; DEMİRCAN, F.; ÜREDİ, L.; ALİEYEV, B., Uncertain (Negative) Impact of Cyber Bullying and Social Media Habits Within Yourths. XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 2018-09-05, 2018-09-07, , Romanya, . 60

41. GÜNDEŞLİOĞLU, S.; ÜREDİ, L., Hikâyelerle İlkokuma Yazma Öğretimi. Vth International Eurasian Educational Research Congress EJERCONGRESS2018 (V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), 2018-05-02, 2018-05-05, ANTALYA, Türkiye, . 100

40. YILDIZ, B.; ÜREDİ, L., İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı Çerçevesinde Dil bilgisi kurallarının Verilmesine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. III. INES International Education and Social Science Congress (ESS-2018) (III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi), 2018-04-28, 2018-05-01, ANTALYA, Türkiye, . 100

39. DEMİRTAŞ, B.; ÜREDİ, L., Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine İlişkin Tutumları. III. INES International Education and Social Science Congress (ESS-2018) (III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi), 2018-04-28, 2018-05-01, ANTALYA, Türkiye, . 100

38. ÜREDİ, L.; ULUM, H., İlkokul Matematik Ders Kitaplarında Bulunan Ünite Değerlendirme Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi (Evaluation of Unit Evaluation Questions in Primary School Mathematics Course Books According to the Revised Bloom’s Taxonomy). 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu USOS 2018 (17th International Primary Teacher Education Symposium), 2018-04-11, 2018-04-14, ANKARA, Türkiye, . 100

37. ÜREDİ, L.; ULUM, H., İlkokul Matematik Dersi Güncel Öğretim Programının Okul Matematiği Prensip ve Standartlarına Göre İncelenmesi (An Investigation Primary Scholl Mathematics Curriculum by Principles and Standards for School Mathematics). 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu USOS 2018 (17th International Primary Teacher Education Symposium), 2018-04-11, 2018-04-14, ANKARA, Türkiye, . 100

36. ÜREDİ, L.; ULUM, H., Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine (TPAB) İlişkin Görüşleri (Primary School Teachers’ Views about Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu USOS 2018 (17th International Primary Teacher Education Symposium), 2018-04-11, 2018-04-14, ANKARA, Türkiye, . 100

35. ÜREDİ, L., The Relationship Between the Mathematical Thinking Levels and Conflict Management Strategies of School Directors. 5th International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership (ICCLS), 2017-12-11, 2017-12-12, ANKARA, Türkiye, 2017. 100

http://2017.iccls.org/

34. ÜREDİ, L.; ULUM, Ö., How do Different Groups Conceive Primary School English Language Education? A Sample of Cono Tribe. 5th International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership (ICCLS), 2017-12-11, 2017-12-12, ANKARA, Türkiye, 2017. 100

http://2017.iccls.org/

33. ÜREDİ, L.; ULUM, H., Türkiyeli İlkokul Öğrencilerinin Suriyeli Sınıf Arkadaşlarına Yönelik Algıları. The Second International Symposium Syrian Refugees Between Reality and Expection (II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu), 2017-10-20, 2017-10-22, ADIYAMAN, Türkiye, 2017. 100

http://refugeesymposium.adiyaman.edu.tr

32. ÜREDİ, L.; ULUM, Ö., Suriyeli Mültecilerin Kullandığı İlkokulların Fiziksel Durum Analizi: İkinci Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri. The Second International Symposium Syrian Refugees Between Reality and Expection (II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu), 2017-10-20, 2017-10-22, ADIYAMAN, Türkiye, 2017. 100

http://refugeesymposium.adiyaman.edu.tr/

31. ÜREDİ, L.; ULUM, H., Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin Karikatürler Aracılığıyla Savaşa İlişkin Algıları. The Second International Symposium Syrian Refugees Between Reality and Expection (II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu), 2017-10-20, 2017-10-22, ADIYAMAN, Türkiye, 2017. 100

http://refugeesymposium.adiyaman.edu.tr/

30. ÜREDİ, L.; ULUM, H., Türkiye’ye Sığınan Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin Eğitim Sorunları. II. International Academic Research Congres-INES (II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi), 2017-10-18, 2017-10-21, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100

http://2017.inescongress.com/docs/abstract-book.pdf

29. ÜREDİ, L.; ULUM, H., Suriyeli Öğrencilerin Türkiye’ye İlişkin Algıları ve Sorumluluklarına Yönelik Düşünceleri. II. International Academic Research Congres-INES (II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi), 2017-10-18, 2017-10-21, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100

http://2017.inescongress.com/docs/abstract-book.pdf

28. ÜREDİ, L.; ULUM, H., Suriyeli Öğrencilerin Öğrenim Gördüğü Okullarda Okul Yönetimine Yansıyan Disiplin Sorunları. II. International Academic Research Congres-INES (II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi), 2017-10-18, 2017-10-21, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100

http://2017.inescongress.com/docs/abstract-book.pdf

27. ÜREDİ, L.; ÖZER, M.; TOPÇUBAŞI, T., Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitiminin Uygulanmasına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Classroom Teachers’ Opinions Regarding the Application of Values Education). International Symposium of Education and Values (ISOEVA) (Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu), 2017-10-05, 2017-10-08, MUĞLA, Türkiye, 2017. 100

http://isoeva.com

26. ÜREDİ, L.; ULUM, Ö., Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin Türkçe Biçim-Sözdizimsel Gelişim Profilleri. IX. International Congress of Educational Research (IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi), 2017-05-11, 2017-05-14, ORDU, Türkiye, 2017. 100

http://www.eab.org.tr/eab/media/kitap/EAB_Kongre_Kitap_2017_Ozet.pdf

25. ÜREDİ, L.; GÜNDEŞLİOĞLU, B., Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Uygulamalarının Öğretim Kalitesi Yeterliliğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. IVth International Eurasian Educational Research Congress (IV. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), 2017-05-11, 2017-05-14, DENİZLİ, Türkiye, 2017. 100

http://ejercongress2017.com

24. ÜREDİ, L.; ULUM, Ö., İkinci Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin Biçim-Sözdizimsel Gelişim Özellikleri. IX. International Congress of Educational Research (IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi), 2017-05-11, 2017-05-14, ORDU, Türkiye, 2017. 100

http://www.eab.org.tr/eab/media/kitap/EAB_Kongre_Kitap_2017_Ozet.pdf

23. ÜREDİ, L.; ULUM, H., An Analysis From Various Available Emotion In Children: Mersin Province Example (Çocuklarda Duygu Ayarlayabilme Yetisinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Mersin İli Örneği). 26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017) (26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi'nde (ICES/UEBK-2017), 2017-04-20, 2017-04-23, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100

http://2017.ices-uebk.org/dosyalar/files/ices2017ozetkitabi_v1.

22. AKBAŞLI, S.; ÜREDİ, L.; ÖZMEN, G., Ortaöğretim Öğrencilerinin Şiddet Algılarını İncelemeye Yönelik Bir Araştırma (Mersin İli Örneği). (An Investigation Which Analyzes Secondary School Students’ Perception of Violence (The Case of Mersin). Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi (International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS), 2017-04-06, 2017-04-08, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100

http://icoess.com

21. ÜREDİ, L., Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Mesleki Doyum Düzeyleri ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. IIIrd International Eurasian Educational Research Congress (III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), 2016-05-31, 2016-06-03, MUĞLA, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_060.pdf

20. ÜREDİ, L.; AKKUŞ, E., Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Oyunlar Tekniği Hakkındaki Görüşleri. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (15th International Primary Teacher Education Symposium), 2016-05-11, 2016-05-14, MUĞLA, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_054.pdf

19. YILDIZ, B.; ÜREDİ, L., Hayat Bilgisi Dersinde İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin 3. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (15th International Primary Teacher Education Symposium), 2016-05-11, 2016-05-14, MUĞLA, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_059.pdf

18. ÜREDİ, L.; GÜL, A., 4+4+4 Eğitim Sisteminin Birleştirilmiş Sınıflara Etkisi Hakkında Öğretmen Görüşleri. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (15th International Primary Teacher Education Symposium), 2016-05-11, 2016-05-14, MUĞLA, Türkiye, 2016. 100

http://usos2016.com/

17. ÜREDİ, L.; ULUM, H., The Investigation of the Relationship between Personal Characteristics of Teachers and their Professional Satisfaction: Sample of Mersin Province. XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2016-05-11, 2016-05-14, MUĞLA, Türkiye, 2016. 100

http://usos2016.com/

16. ÜREDİ, L.; BAŞDUVAR, L., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (15th International Primary Teacher Education Symposium), 2016-05-11, 2016-05-14, MUĞLA, Türkiye, 2016. 100

http://usos2016.com

15. ÜREDİ, L.; YILMAZ, M., Özel Alt Sınıfı Bulunan Okullardaki Yöneticilerin Özel Eğitim Alanına Bakış Açıları Hakkında Görüşleri. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (VIII. International Congress of Education Research, 2016-05-05, 2016-05-08, ÇANAKKALE, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_057.pdf

14. ÜREDİ, L.; ERSOY, G., Sınıf Öğretmenlerinin öğrencilerle İletişim Becerilerinin İncelenmesi ve İletişimde Yaşadıkları Sorunlara ilişkin Görüşleri. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (VIII. International Congress of Education Research), 2016-05-05, 2016-05-08, ÇANAKKALE, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_061.pdf

13. Ulum, H.; Üredi, L.; Akbaşlı, S., Öğretimde Eğitim Platformlarının Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. VI. Eğitim Yönetimi Forumu(EYFOR VI), 2015-11-05, 2015-11-07, Girne, Kıbrıs Rum Kesimi, 2015. 100

Scientific_Meetings_043.pdf

12. Ulum, H.; Akbaşlı, S.; Üredi, L., Okullarda Benimsenen Yönetim Yaklaşımları ve Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Etkisi. VI. Eğitim Yönetimi Forumu(EYFOR VI), 2015-11-05, 2015-11-07, Girne, Kıbrıs Rum Kesimi, 2015. 100

Scientific_Meetings_042.pdf

11. Demirtaş, B.; Üredi, L.; Akbaşlı, S., Prospective teachers’ anxiety levels on being assigned (Sample of Mersin). Pedagogical Action for a European Dimension in Educator’s Induction Approaches (PAEDEIA) Symposium, 2015-10-21, 2015-10-23, Ankara, Türkiye, 2015. 100

Scientific_Meetings_041.pdf

10. Demirtaş, B.; Üredi, L.; Akbaşlı, S., İlkokul Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma: Mersin İli Örneği. 3rd International Conference on Primary Education , 2015-10-08, 2015-10-10, Nevşehir, Türkiye, 2015. 100

Scientific_Meetings_040.pdf

9. Kösece, P.; Akbaşlı, S.; Üredi, L., Ortaokul Öğrencilerinin Okul Müdürü ve Öğretmen Kavramlarına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi. II nd International Eurasian Educational Research Congress, 2015-06-08, 2015-06-10, Ankara, Türkiye, 2015. 100

Scientific_Meetings_014.pdf

8. Kösece, P.; Üredi, L.; Akbaşlı, S., Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğretmeni ve Matematik Dersine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi. II nd International Eurasian Educational Research Congress, 2015-06-08, 2015-06-10, Ankara, Türkiye, 2015. 100

Scientific_Meetings_013.pdf

7. Yıldız, B.; Akbaşlı, S.; Üredi, L., Maarif Müfettişlerinin Sınıflarda Uyguladığı Rehberlik ve Denetim Uygulamalarının Kaldırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. International Congress of Education Supervision, 2015-05-20, 2015-05-22, İzmir, Türkiye, 2015. 100

Scientific_Meetings_012.pdf

6. Yıldız, B.; Akbaşlı, S.; Üredi, L., Kurum Müdürlerinin Yaptığı Rehberlik ve Denetim Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. International Congress of Education Supervision, 2015-05-20, 2015-05-22, İzmir, Türkiye, 2015. 100

Scientific_Meetings_011.pdf

5. Akbaşlı, S.; Üredi, L., Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumlarını Yordamada Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik inançları (Mersin İli Örneği). I st Eurasian Education Research Congress , 2014-04-24, 2014-04-26, İstanbul, Türkiye, 2014. 100

Scientific_Meetings_009.pdf

4. Üredi, L., Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeylerini Yordama Gücü (Mersin İli Örneği). I st Eurasian Education Research Congress , 2014-04-24, 2014-04-26, İstanbul, Türkiye, 2014. 100

Scientific_Meetings_010.pdf

3. Akbaşlı, S.; Üredi, L., İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Sistemindeki 4+4+4 Yapılanmasına İlişkin Görüşleri (Mersin İli Örneği). Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu-ÖYES, 2013-05-09, 2013-05-11, Ankara, Türkiye, 2013. 100

Scientific_Meetings_006.pdf

2. Yelken, T.; Yıldırım, H.; Üredi, L., An Analysis of Teachers’ Opinions Related to the Design and Technology Lessons Within the New Primary Education Programme. III. International Education Congress, 2008-04-16, 2008-04-18, Girne, KKTC, 2008. 100

Scientific_Meetings_008.pdf

1. Yelken, T.; Üredi, L.; Yıldırım, H., Analysis of Primary Education Teachers’ Perception of the Teaching Profession With Respect to Different Variables. III. International Education Congress, 2008-04-16, 2008-04-18, Girne, Kıbrıs Rum Kesimi, 2008. 100

Scientific_Meetings_007.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 1175

12. ÜREDİ, L.; SEVEN, E., ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENEL ÖZYETERLİLİK ALGILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 2016-11-04, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 100

http://www.inescongress.com/index.php?dil=tr

11. Akbaşlı, S.; Üredi, L.; Yılmaz, M., İlkokul öğrencilerinin bilgisayar yeterlilikleri ve bilgisayar kullanım düzeylerinin incelenmesi. 13. Ulusal Sınıf öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2014-05-29, 2014-05-31, Kütahya, Türkiye, 2014. 100

Scientific_Meetings_025.pdf

10. Akbaşlı, S.; Üredi, L.; Arık, F., Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Girişimcilik Özelliklerinin Sınıf Yönetimine Etkisi. 13. Ulusal Sınıf öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2014-05-29, 2014-05-31, Kütahya, Türkiye, 2014. 100

Scientific_Meetings_024.pdf

9. Ulusoy, K.; Yelken, T.; Üredi, L., Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Hypertex Kullanımı ile İlgili Görüşleri. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-09, İstanbul, Türkiye, 2009. 100

Scientific_Meetings_019.pdf

8. Yıldırım, H.; Üredi, L.; Yelken, T., Meslek Edindirme Kursları Sınıf İçi Etkinliklerinde Uygulanmakta Olan Modelin Yapılandırmacılık Açısından Uygunluğu (Mersin Mesleki Eğitim Merkezi Örneği). Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, MERSİN, Türkiye, 2008. 100

Scientific_Meetings_018.pdf

7. Yıldırım, H.; Üredi, L.; Yelken, T., İlköğretim 4–5. Sınıflarda Piaget’nin Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi (Mersin Örneği). Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, MERSİN, Türkiye, 2008. 100

Scientific_Meetings_017.pdf

6. Yıldırım, H.; Üredi, L.; Yelken, T., Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Kartlarla Soruşturma Yaparak Kalite Üzerine Bir İnceleme. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, MERSİN, Türkiye, 2008. 100

Scientific_Meetings_016.pdf

5. Yelken, T.; Kılıç, F.; Üredi, L.; Akay, C., Mersin İli İlk ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Stratejik Planlama GZFT (Swot) Sonuçları. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, MERSİN, Türkiye, 2008. 75

Scientific_Meetings_015.pdf

4. Üredi, L.; Üredi, I., İlköğretim Öğretmenlerin Öğretim Stili Tercihleri ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2008-05-02, 2008-05-04, Çanakkale, Türkiye, 2008. 100

Scientific_Meetings_020.pdf

3. Üredi, L.; Üredi, I., Sınıf Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Stillerinin Yordayıcısı Olarak Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2007-04-27, 2007-04-29, Eskişehir, Türkiye, 2007. 100

Scientific_Meetings_021.pdf

2. Gürdal, A.; Sağırlı, M.; Üredi, L., Okul Deneyimi I’ in Öğretmen Adayı ve Uygulama Öğretmeni Üzerindeki Etkisi. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1999-09-01, 1999-09-03, Trabzon, Türkiye, 1999. 100

Scientific_Meetings_022.pdf

1. Şimşek, Ö.; Gürdal, A.; Üredi, L., İlköğretim Okullarında Belirli Gün ve Haftaların Kutlanmasının Eğitim-Öğretime Katkısı. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1998-09-09, 1998-09-11, Konya, Türkiye, 1998. 100

Scientific_Meetings_023.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 837

17. ÜREDİ, L.; KÖSECE, P., Öğretmenlerin Etik Liderlik Davranışlarının Sınıf Yönetimi Açısından İncelenmesi. 27 th International Conference on Education Sciences, 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, 2018. 50

http://ices-uebk.org/?s=0

16. ÖZMEN, G.; ÜREDİ, L., Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördüğü Ortamları Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Açısından Değerlendirilmelerine İlişkin Bir Araştırma. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2016-04-21, 2016-04-24, ANTALYA, Türkiye, 2016. 50

Scientific_Meetings_063.pdf

15. HÖBEK, G.; ÜREDİ, L., Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Eğilimlerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2016-04-21, 2016-04-24, ANTALYA, Türkiye, 2016. 50

Scientific_Meetings_062.pdf

14. Demirtaş, B.; Oğuz, Y.; Üredi, L.; Akbaşlı, S., Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Değerlendirmesi. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2015-05-21, 2015-05-23, Bartın, Türkiye, 2015. 37

Scientific_Meetings_039.pdf

13. Yıldız, B.; Üredi, L.; Akbaşlı, S., Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2015-05-21, 2015-05-23, Bartın, Türkiye, 2015. 50

Scientific_Meetings_038.pdf

12. Yıldız, B.; Üredi, L.; Akbaşlı, S., Birinci Sınıf Türkçe Öğretim Programı ve Bitişik Eğik El Yazısına İlişkin Öğretmen Görüşleri. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2015-05-21, 2015-05-23, Bartın, Türkiye, 2015. 50

Scientific_Meetings_037.pdf

11. Üredi, L., Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Sürecinde Gerçekleşen Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri. 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2014-09-04, 2014-09-06, Kocaeli, Türkiye, 2014. 50

Scientific_Meetings_035.pdf

10. Kösece, P.; Üredi, L.; Akbaşlı, S., Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Tipleriyle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2014-09-04, 2014-09-06, Kocaeli, Türkiye, 2014. 50

Scientific_Meetings_036.pdf

9. Üredi, I.; Üredi, L.; Yelken, T., Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinde İlişkin Kazanımları, Karşılaştıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri. I. Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2010-05-13, 2010-05-15, Balıkesir, Türkiye, 2010. 50

Scientific_Meetings_026.pdf

8. Üredi, I.; Üredi, L., İlköğretim Programı 4. ve 5. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Kazanımlarına İlişkin Eğitici Drama Örnekleri. Fen ve Matematik Öğretmenleri Sempozyumu, 2007-04-14, 2007-04-15, İstanbul, Türkiye, 2007. 50

Scientific_Meetings_029.pdf

7. Üredi, L.; Üredi, I., Öğretmenlerin Öğretim Stili Tercihleri İle Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. III. Fen ve Matematik Öğretmenleri Sempozyumu, 2007-04-14, 2007-04-15, İstanbul, Türkiye, 2007. 50

Scientific_Meetings_030.pdf

6. Üredi, L.; Güven, Y., İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretim Stili Tercihlerine Göre Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2006-09-13, 2006-09-15, Muğla, Türkiye, 2006. 50

Scientific_Meetings_028.pdf

5. Üredi, L., Öğretim Stili Ölçeği’nin Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2006-09-13, 2006-09-15, Muğla, Türkiye, 2006. 50

Scientific_Meetings_027.pdf

4. Üredi, I.; Üredi, L., Öz-düzenlemeye Dayalı Öğrenmeyi Sağlayan Sınıf Ortamının Oluşturulması. İstek Vakfı Okulları Fen ve Matematik Öğretmenleri 2. Sempozyumu, 2006-04-08, 2006-04-09, İstanbul, Türkiye, 2006. 50

Scientific_Meetings_031.pdf

3. Üredi, L.; Üredi, I., Öğretmenlerin Öğretme-Öğrenme Sürecindeki Öğretim Stili Tercihleri. İstek Vakfı Okulları Fen ve Matematik Öğretmenleri 2. Sempozyumu, 2006-04-08, 2006-04-09, İstanbul, Türkiye, 2006. 50

Scientific_Meetings_032.pdf

2. Üredi, L.; Üredi, I., Buluş Yolu ile Öğretimin Öğrenci Başarısı ve Hatırlama Düzeyi Üzerindeki Etkisi. İstek Vakfı Okulları 1. Fen ve Matematik Öğretmenleri Sempozyumu, 2005-03-05, 2005-03-06, İstanbul, Türkiye, 2005. 50

Scientific_Meetings_033.pdf

1. Üredi, I.; Üredi, L., Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarının Tasarlanması. İstek Okulları 1. Fen ve Matematik Öğretmenleri Sempozyumu, 2005-03-05, 2005-03-06, İstanbul, Türkiye, 2005. 50

Scientific_Meetings_034.pdf

Ulusal - Yürütücü 0

1. Öğretmenlerin Sınıf İçi Etkinliklerini Proje Tabanlı Öğrenme ile Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: Mersin İli Yenişehir İlçesi Örneği, Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Proje No: 3, 0 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 50

2. Sınıf Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Stillerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi, BAP, Proje No: BAP-EF İB (IÜ) 2007-1, 1500 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50
Projects_002.pdf

1. Stratejik Planlama Konusunda İlk ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin ve Yöneticilerinin Görüşlerinin İncelenmesi (Mersin İli Örneği), Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Proje No: Serbest, 0 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 0
Projects_001.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1600

8. Pelin Kösece LOĞOĞLU, Polya’nın Problem Çözme Yöntemine Dayalı Etkinliklerle Matematik Öğretiminin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Problemi Çözme Başarılarına Etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

7. Muhammet YILMAZ, İlkokul Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımlarına İlişkin Bilgisayar Yeterliliklerinin ve Teknoloji Tutumlarının Değerlendirilmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

6. Emine Beğüm AKKUŞ, Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_006.pdf

5. Ersin ÇOPUR, İlkokul 1.2.3.4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Öyküleyici Metinlerin Değer Analizi Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_004.pdf

4. Mehmet YILMAZ, Alan Değişikliğiyle Özel Eğitim Okullarında Çalışan Sınıf Öğretmenleri ile Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Doyum Düzeylerinin incelenmesi: Mersin İli Örneği, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

3. Dilek GÖL BATTI, İlkokul Yöneticilerinin Kişilik Tipleri ile Liderlik Tipleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mersin İli Örneği, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_008.pdf

2. Pelin AYDINOL, Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Aidiyet Duyguları ile Mesleki Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mersin İli Örneği, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_007.pdf

1. Beğüm Seval GÜNDEŞLİOĞLU, İlkokul Sınıf Öğretmenlerinin Kişilik Özellikleri ile Mesleki Doyum Düzeyleri Arasındaki İİişkinin İncelenmesi: Mersin İli Örneği. , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_005.pdf

Uluslararası 0
1. DERGIPARK, ULUSLARARASI TEMEL EGITIM ARASTIRMALARI DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 2717-8005, 2020-01-01 - Devam ediyor. 0
Ulusal 440
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 1306-7850, - Devam ediyor. 125
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, 2017-04-01 - Devam ediyor. 125
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 1306-7850, 2015-05-15 - Devam ediyor. 125
4. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 1305-5429, 2004-01-04 - Devam ediyor. 65
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Erdoğan, .; üredi, L. Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile mesleki doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Mersin ili örneği). ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (IJOESS), 2023, 14, 938-959.
10.35826/ijoess.3342
şahin, .; üredi, L. İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (IJOESS), 2023, 14, 365-395.
10.35826/ijoess.3251
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
üredi, P.; üredi, L. Disiplinlerarası Bağlamda Problem Çözme Öğretimi, ISBN: 9786253652456, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 114 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2023.
üredi, P.; üredi, L. Farklı Disiplinler Açısından Kavram Öğretimi, ISBN: 978-625-397-772-6, Nobel Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 230 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
üredi, P.; üredi, L. Farklı Disiplinler Açısından Kavram Öğretimi, ISBN: 978-625-397-772-6, Nobel Akademi Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 230 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Berat, D.; B yahya, O.; üredi, L.; Akbaşlı, S. Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları Değerlendirmesi. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİ), 2015, , 235-245,
10.14686/BUEFAD.2015USOSOzelsayi13213

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
üredi, L.; Ulum, H. İlkokul Matematik Ders Kitaplarında Bulunan Ünite Değerlendirme Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 432-447,
DOI: 10.17860/mersinefd.693392

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Yelken, T.; üredi, L.; Tanrıseven, I.; Kılıç, F. İlköğretim Müfettişlerinin Yapılandırmacı Program ile Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeylerine İlişkin Görüşleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 19, 31-46,
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
üredi, L. The relationship between the classroom teachers level of establishing a constructivist learning environment and their attitudes towards the constructivist approach. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH PART B, 2013, 5, 50-55,
10.7813/2075-4124.2013

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
üredi, L.; Ulum, H. Matematik eğitimi sürecinde sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisine (tpab) ilişkin görüşleri. OPUS–ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, , 3642-3669,
DOI: 10.26466/opus.766702

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Yılmaz, M.; üredi, L.; Akbaşlı, S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMANİTİES AND EDUCATİON, 2015, 1, 105-121,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 4
üredi, I.; üredi, L. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Cinsiyetlerine Bulundukları Sınıflara ve Başarı Düzeylerine Göre Fen Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 1, 1-13,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
üredi, I.; üredi, L. İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Öz Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının Matematik Başarısını Yordama Gücü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 250-260,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Akbaşlı, S.; üredi, L. Eğitim Sistemindeki 4 4 4 Yapılanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. JOURNAL OF TEACHER EDUCATİON AND EDUCATORS, 2014, 3, 109-136,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
üredi, L.; özmen, G. Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, ISBN: 9786053183563, Pegem A Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2016.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
üredi, L.; üredi, I. Sınıf Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Stillerinin Yordayıcısı Olarak Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 3, 133-144,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
üredi, P.; Akbaşlı, S.; üredi, L.; Namlı, H. Factors Associated With Emotional Intelligence In Determining The Perception Of Academic Self-Efficacy In Students Attending Formal Education.. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2022, 3, 43-51,
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Akbaşlı, S.; üredi, L.; Kösece loğoğlu, P. Analyzing The Metaphorical Perceptions Of Secondary Education Students Related To The Variables Of School Director And Teacher. OPUS INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİETY RESEARCHES, 2018, 9, 1566-1585,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Aydınol, P.; üredi, L. Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Aidiyet Duyguları İle Mesleki Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mersin İli Örneği. OPUS-ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 16, 1-1,
DOI: 10.26466/opus.755487

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
üredi, L. The relationship between the classroom teachers level of establishing a constructivist learning environment and their attitudes towards the constructivist approach. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH PART B, 2013, 5, 50-55,
10.7813/2075-4124.2013

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
ıgnatescu, C.; üredi, L.; Kösece, P. Ethical Leadership Role and Behaviors of Teachers in the Context of Effective Classroom Management. REVİSTA DE CERCETARE Sİ INTERVENTİE SOCİALA, 2021, , 34-56,
10.33788/rcis.73.3

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
şendağ, S.; Toker, S.; üredi, L.; Islim, . Predictors of edemocracy applicability in Turkish K-12 schools. EDUCATİON AND INFORMATİON TECHNOLOGİES (EDUC INF TECHNOL), 2022, 27, 3321-3340,
10.1007/s10639-021-10748-0

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
üredi, L.; Ulum, H. Matematik eğitimi sürecinde sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisine (tpab) ilişkin görüşleri. OPUS–ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, , 3642-3669,
DOI: 10.26466/opus.766702

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Yılmaz, M.; üredi, L.; Akbaşlı, S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMANİTİES AND EDUCATİON, 2015, 1, 105-121,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
üredi, I.; üredi, L. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Cinsiyetlerine Bulundukları Sınıflara ve Başarı Düzeylerine Göre Fen Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 1, 1-13,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
üredi, I.; üredi, L. İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Öz Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının Matematik Başarısını Yordama Gücü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 250-260,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
Akbaşlı, S.; üredi, L.; özmen, G. Ortaöğretim öğrencilerinin şiddet algılarını incelemeye yönelik bir araştırma (Mersin İli Örneği).. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2017, 2, 143-168,
Publications_037.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
üredi, L. İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY EDUCATİON SCİENCES, 2010, 5, 290-313,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
üredi, L.; Gül, A. The Review of the Correlation Between the Leadership Styles of Teachers and Classroom Management Sufficiency. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2018, 9, 1404-1433,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
üredi, L. Investigating the Relationship between Job Satisfaction Levels of the Teachers in Educational Institutions and Their Attitudes towards Teaching Profession. JOURNAL OF EDUCATİON AND PRACTİCE, 2017, 8, 175-182,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
üredi, L.; Başduvar, L. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (Examination Of Anxiety Levels Of Candidate Form Teachers). TURKİSH JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON (TUJPED), 2017, 1, 57-71,
Publications_036.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
üredi, L.; üredi, I. Sınıf Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Stillerinin Yordayıcısı Olarak Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 3, 133-144,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
üredi, L. İlköğretim Öğretmenlerin Öğretim Stili Tercihleri İle Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY EDUCATİON SCİENCES, 2011, 6, 1129-1141,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
üredi, L.; Ulum, H. İlkokul Matematik Ders Kitaplarında Bulunan Ünite Değerlendirme Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 432-447,
DOI: 10.17860/mersinefd.693392

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Erdoğan, .; üredi, L. Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile mesleki doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Mersin ili örneği). ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (IJOESS), 2023, 14, 938-959,
10.35826/ijoess.3342

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
üredi, L.; Güven, Y. İlköğretim I ve II Kademe Öğretmenlerinin Öğretim Stili Tercihlerine Göre Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarının İncelenmesi. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, , 163-179,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
üredi, L.; Ulum, H. Matematik eğitimi sürecinde sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisine (tpab) ilişkin görüşleri. OPUS–ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, , 3642-3669,
DOI: 10.26466/opus.766702

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Yılmaz, M.; üredi, L.; Akbaşlı, S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMANİTİES AND EDUCATİON, 2015, 1, 105-121,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
üredi, I.; üredi, L. İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Öz Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının Matematik Başarısını Yordama Gücü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 250-260,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Kösece, P.; üredi, L.; Akbaşlı, S.; Gökalp, S. Investigation of Eba Digital Education Platform Used As The Medium of Distance Education in Turkey During Covid-19 Pandemic Process in Terms of Critical Thinking Skills. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2021, 8, 15-28,
10.19044/ejes.v8no2a15

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Berat, D.; B yahya, O.; üredi, L.; Akbaşlı, S. Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları Değerlendirmesi. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİ), 2015, , 235-245,
10.14686/BUEFAD.2015USOSOzelsayi13213

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
üredi, L.; Ulum, H. İlkokul Matematik Ders Kitaplarında Bulunan Ünite Değerlendirme Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 432-447,
DOI: 10.17860/mersinefd.693392

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Yelken, T.; üredi, L.; Kılıç, F. Stratejik Planlama Uygulamalarına İlişkin İlk ve Orta Öğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi. MİLLİ EĞİTİM, 2012, 41, 67-90,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
üredi, I.; üredi, L. Öğrencilerin Öz Düzenleme Becerilerini Geliştiren Öğrenme Ortamının Oluşturulması. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 2, 27-39,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
üredi, I.; üredi, L. İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Öz Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının Matematik Başarısını Yordama Gücü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 250-260,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Akbaşlı, S.; üredi, L. Eğitim Sistemindeki 4 4 4 Yapılanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. JOURNAL OF TEACHER EDUCATİON AND EDUCATORS, 2014, 3, 109-136,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
üredi, L. Özel Öğretim Yöntemleri Cilt-1, ISBN: 978-605-241-180-3, Pegem A Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizmetleri Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 30 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2019.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl