Prof.Dr. SERDARHAN MUSA TAŞKAYA
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
11161
Faks
:
+90-324-341 28 23
OLUŞTURMA
:
2015-09-08 11:32:34
DÜZENLEME
:
2024-01-30 19:31:09
PUAN
:
40605
YABANCI DİL
:
İngilizce, ORTA, YDS, 68.75
Researcher ID
Scopus ID
h-index
16
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SELÇUK ÜNERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2002
DOKTORA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2007
Doktora Tezi

1. Eğitimde Niteliğin Artırılması ve Öğretmenlerin Statüsünün İyileştirilmesinde Kariyer Basamaklarının Değerlendirilmesi (Konya İli Örneği) Danışman: Dr. Kemal KÖKSAL, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2007.

http://yok.gov.tr">http://yok.gov.tr

Yüksek Lisans Tezi

1. Türkçe Öğretim Yöntemleri ve Bu Yöntemlerin Sınıf Öğretmenleri Tarafından Algılanma Düzeyleri Danışman: Dr. Muammer Celaleddin MUŞTA, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, 2002.

http://yok.gov.tr">http://yok.gov.tr

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
SENATO KURULU ÜYELİĞİ KURUL ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2022-08-30 - Devam ediyor
SENATO ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2022-08-23 - 2025-08-23
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2022-01-05 - 2024-01-05
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2021-12-18 - 2024-12-18
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2021-12-18 - 2024-12-18
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-12-26 - 2021-12-18
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-12-26 - 2021-12-18
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-09-18 - 2020-09-18
MERKEZ İÇ DANIŞMA KURULU SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-03-09 - 2021-01-21
BÖLÜM BAŞKANI TEMEL EĞİTİM BÖLÜM BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-08-26 - 2019-08-26
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-08-26 - 2019-08-26
ETİK KURUL ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-02-23 - 2019-02-23
DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2011-09-06 - 2013-06-26
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2018
1. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S.; ERSOY, G. Suriyeli Göçmenlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİS, 2018, 4, 134-149. 0 + 0
Publications_027.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2022
4. Yılmaz Bolat, E.; Taşkaya, S. Okul öncesi öğretmenlerinin Sinektik Tekniği hakkındaki görüşleri. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2022, 11, 49-55. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1917827

Publications_035.pdf

2020
3. BAŞDUVAR, L.; TAŞKAYA, S. İlkokula Uygun 100 Temel Eser Listesinin Sınıf Öğretmenleri Görüşlerine Göre Belirlenmesi (Mersin İli Örneği) . INTERNATİONAL PRİMARY EDUCATİON RESEARCH JOURNAL, 2020, 4, 36-58. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/iperj/issue/58845/755227

Publications_032.pdf

2015
2. TAŞKAYA, S.; YETKİN, R.; YETKİN, B. Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul Öğrencilerine Uygulanan Beslenme Saatine İlişkin Görüşleri. RESEARCHER: SOSCİAL SİENCE STUDİES , 2015, 3, 15-22. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.18301/rss.18

Publications_003.pdf

1. TAŞKAYA, S.; YETKİN, R. İlköğretim 1-5. Sınıf Öğrencilerinde Görülen Yazma Sorunlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Çözüm Önerileri. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCEİNCE, 2015, 3, 157-169. 200 + 0
https://asosjournal.com/?mod=sayi_detay&sayi_id=683

Publications_015.pdf

Uluslararası - Diğer 1985
2023
20. Şahin Köklüdağ, G.; TAŞKAYA, S. İLKOKUL 1- 4. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ MASALLARIN PROPP YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ . AL-FARABİ INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2023, 8, 1-18. 100 + 0
10.46291/Al-Farabi.080101

2021
19. GÜL, A.; TAŞKAYA, S. Akan Yazı Etkinliklerinin Okuma Hızına Etkisi. ODÜ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ODÜSOBİAD), 2021, 11, -. 100 + 0
10.48146/odusobiad.731695

2020
18. BAŞDUVAR, L.; TAŞKAYA, S. İlkokula uygun 100 Temel Eser listesinin sınıf öğretmenleri görüşlerine göre belirlenmesi (Mersin ili örneği). INTERNATİONAL PRİMARY EDUCATİON RESEARCH JOURNAL, 2020, 4, 36-58. 100 + 0
2019
17. ERSOY, G.; TAŞKAYA, S. Sınıf Öğretmenlerinin Profili (Batman İli Örneği). ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2019, , -. 100 + 0
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt12/sayi67_pdf/5egitim/ersoy_gokhan.pdf

Publications_026.pdf

2017
16. HÖBEK, G.; TAŞKAYA, S. Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul Öğrencilerinin Yazma Hızına İlişkin Görüşleri. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 3, 117-125. 100 + 0
https://cukar.org/index.jsp?mod=makale_tr_ozet&makale_id=43082

Publications_030.pdf

15. ULUM, H.; TAŞKAYA, S. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Konuşma Becerilerini Geliştirmek İçin Kullandıkları Etkinlikler. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 3, 92-101. 100 + 0
https://cukar.org/

Publications_028.pdf

2015
14. KÖSECE, P.; TAŞKAYA, S. Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersi Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2015, 10, 955-970. 100 + 0
http://http://www.turkishstudies.net/SonSayi.aspx

Publications_002.pdf

13. TAŞKAYA, S.; MUHARREM, T.; REMZİ, Y. Kırsal Kesimde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Sorunları (Ağrı İli Örneği). INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2015, 6, 198-210. 100 + 0
12. TAŞKAYA, S.; REMZİ, Y. İlköğretim 1-5 Sınıf Öğrencilerinde Görülen Yazma Sorunlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Çözüm Önerileri. THE JOURNAL ACADEMİC SOCİAL SCEİNCE, 2015, 3, 157-169. 100 + 0
11. TAŞKAYA, S.; TURAN, M.; YETKİN, R. Kırsal Kesimde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Sorunları (Ağrı İli Örneği). INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2015, 6, 198-210. 100 + 0
http://www.ijoess.com/OncekiSayilar.aspx

Publications_004.pdf

2014
10. TAŞKAYA, S.; SÜRMELİ, H. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Kullandıkları Öğretim Yöntemlerin Değerlendirilmesi. GAZİANTEP UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2014, 13, 169-181. 100 + 0
https://doi.org/10.21547/jss.256841

Publications_016.pdf

2013
9. COŞKUN, I.; TAŞKAYA, S.; BAL, T. Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Ölçme Değerlendirme Yöntemi Olarak Dikte Çalışmasından Yararlanma Durumları. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 15, 1-16. 100 + 0
http://sbedergi.trakya.edu.tr/

Publications_018.pdf

8. ÇİFTÇİ, S.; TAŞKAYA, S.; ALEMDAR, M. Sınıf Öğretmenlerinin FATİH Projesine İlişkin Görüşleri. ELEMENTARY EDUCATİON ONLİNE, 2013, 12, 227-240. 100 + 0
Publications_025.pdf

2012
7. AKBAŞLI, S.; TAŞKAYA, S.; MEYDAN, A.; ŞAHİN, M. Teachers And Computer Technology Supervisors Views. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH İN SOCİAL SCİENCES, 2012, 2, 113-124. 85 + 0
2010
6. TAŞKAYA, S.; BAL, T. Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Ders Araç Gereçlerini Kullanma Durumları. AKADEMİK BAKIŞ, 2010, , 1-16. 100 + 0
Publications_029.pdf

5. ÇİFTÇİ, S.; TAŞKAYA, S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlik ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişki. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2010, 5, 921-928. 100 + 0
4. TAŞKAYA, S.; UNAL, E.; AKBAŞLI, S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Avrupa Birliği'ne İlişkin Tutumları. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2010, 5, 1846-1860. 100 + 0
Publications_020.pdf

3. TAŞKAYA, S.; TAŞKAYA, O. Türkçe Dersinde Kaynak Kişi Olarak Âşıklardan Yararlanma. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2010, 6, 1651-1658. 100 + 0
Publications_019.pdf

2009
2. TAŞKAYA, S.; COŞKUN, I. Âşık Feymânî'nin Şiirlerinde Eğitim ve Eğitim Unsurları. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2009, 25, 259-278. 100 + 0
http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/issue/archive?issuesPage=2#issues

Publications_001.pdf

1. TAŞKAYA, S.; COŞKUN, İ. Âşık Feymânî nin Şiirlerinde Eğitim ve Eğitim Unsurları. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYâT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2009, , 259-278. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 200
2022
2. YILDIZ, B.; TAŞKAYA, S. Primary School Teachers' Opinions on Poetry Teaching Practices and Poetry Teaching. E-INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2022, 13, 258-274. 100 + 0
http://www.e-ijer.com/tr/download/article-file/2587981

Publications_036.pdf

2020
1. TAŞKAYA, S.; GÜL, A. THE ANALYSIS OF TEACHERS' QUESTIONS IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS CLASSES ACCORD. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES, 2020, 5, -. 100 + 0
10.35826/ijetsar.57

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 300
2021
3. Taşkaya, S. Teacher Candidates’ Evaluation of the Emergency Remote Teaching Practices in Turkey during COVID-19 Pandemic . INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2021, 17, 63-78. 100 + 0
https://ijpe.penpublishing.net/makale_indir/2301

Publications_033.pdf

2. TAŞKAYA, S. Teacher Candidates' Evaluation of the Emergency Remote Teaching Practices in Turkey during COVID-19 Pandemic. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2021, 17, 63-78. 100 + 0
10.29329/ijpe.2021.366.5

2014
1. TAŞKAYA, S. The Evaluation of Micro Teaching Method Used in the Training of Primary School Teachers in Turkey . EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2014, 9, 1315-1322. 100 + 0
http://academicjournals.org/ebook/journal1418826542_ERR%20Ebook-%2010%20December,%202014%20issue.pdf#page=56

Publications_023.pdf

Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 400
2022
4. YILDIZ, B.; TAŞKAYA, S. Primary School Teachers' Opinions on Poetry Teaching Practices and Poetry Teaching. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCHERS, 2022, 13, 258-274. 100 + 0
10.19160/e-ijer.1159947

2021
3. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S. A COMPARATİVE ANALYSİS OF THE 2006 AND 2018 UNDERGRADUATE CURRİCULA OF PRİMARY SCHOOL TEACHİNG. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2021, 6, -2060. 100 + 0
10.35826/ijoecc.468

2. Ünal, K.; Taşkaya, S. A Comparative Analysis of the 2006 and 2018 Undergraduate Curricula of Primary School Teaching. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2021, 6, 2016-2060. 100 + 0
http://www.ijoeec.com/Makaleler/962358404_13.%202016-2060%20kerim%20%c3%bcnal.pdf

Publications_034.pdf

2020
1. TAŞKAYA, S.; GÜL, A. An Analysis on Teaching Principles in ”Teaching Principles and Methods” Books. AN ANALYSİS ON TEACHİNG PRİNCİPLES İN ”TEACHİNG PRİNCİPLES AND METHODS” BOOKS, 2020, 5, 550-579. 100 + 0
http://www.ijetsar.com/Makaleler/1969059800_16.%20550-579%20Serdarhan%20Musa%20Ta%c5%9fkaya.pdf

Publications_021.pdf

Uluslararası - Diğer(Hakemsiz) 200
2014
2. TAŞKAYA, S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türk Dünyası Algısı. RESEARCHER: SOSCİAL SİENCE STUDİES, 2014, , 44-55. 100 + 0
1. TAŞKAYA, S. Türkçe Öğretimi Dersinin İşlenişine İlişkin Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Görüşleri. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2014, 2, 319-336. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2000
2022
10. YILMAZ BOLAT, E.; TAŞKAYA, S. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SİNEKTİK TEKNİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2022, 11, 49-55. 200 + 0
10.54600/igdirsosbilder.981081

2019
9. ULUM, H.; TAŞKAYA, S. İlkokul 2, 3 ve 4. Sınıf Türkçe Ders ve Çalışma Kitaplarında Yer alan Etkinliklerin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2019, 27, 107-118. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/623520

Publications_005.pdf

8. TAŞKAYA, S. Pedagogical Evaluation of the Branch Teachers’xxteaching All Classes in the 4th and 5th Grades in Primary Education. TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2019, 1, 2527-2742. 200 + 0
http://www.turkishstudies.net/turkishstudies?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=de64097e-4130-44cb-8239-df620740884b.pdf&key=22887

Publications_008.pdf

2018
7. GÜRDAL, H.; TAŞKAYA, S. İlkokul öğrencilerinin yazma hızının belirlenmesi. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 11, 2433-2445. 200 + 0
Publications_017.pdf

6. TAŞKAYA, S. The Opinions of Primary School Teacher Candidates about The Use of Extended Micro Teaching Method. ELECTRONİC TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 1693-1707. 200 + 0
http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=14154&Detay=Ozet

Publications_024.pdf

2012
5. TAŞKAYA, S.; MEYDAN, A. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Kullanılan Ölçme Araçları Üzerine Bir İnceleme. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 32, 23-34. 200 + 0
http://sbe.dpu.edu.tr/index/sayfa/2694/32sayi

Publications_009.pdf

2010
4. TAŞKAYA, S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üniversitelerde Verilmekte Olan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Görüşleri (Mersin Üniversitesi Örneği). MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 40-49. 200 + 0
Publications_014.pdf

3. TAŞKAYA, S. Okuma Problemlerinin Giderilmesinde Renkli Metinlerin Etkisi. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 29, 21-36. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuefd/issue/view/5000008058

Publications_011.pdf

2008
2. TAŞKAYA, S.; AKBAŞLI, S. Okuma Yazama Öğretiminde Köy Enstitüleri'nin Yeri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 4, 14-22. 200 + 0
Publications_012.pdf

1. TAŞKAYA, S.; MUŞTA, M. Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , 2008, 27, 240-251. 200 + 1
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/about

Ulusal - Diğer 500
2016
5. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S.; ÖZDEMİR, S. Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Yabancı Dil Öğretiminde Kullandıkları Yöntemlerin İncelenmesi.. TURKİSH JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON, 2016, 1, 26-41. 100 + 0
2012
4. TAŞKAYA, S. Öğretmen Adaylarına Göre Nitelikli Bir Öğretmende Bulunması Gereken Özellikler. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 33, 283-298. 100 + 0
http://sbedergi.erciyes.edu.tr/tumsayilar.html

Publications_007.pdf

2011
3. Taşkaya, S.; Taşkaya, O. Türkiye’de Âşıkların Sorunları ve Beklentileri. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY EDUCATİON SCİENCES, 2011, 6, 60-72. 100 + 0
2009
2. TAŞKAYA, S.; BAL, T. Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2009, 27, 173-185. 100 + 0
http://www.ide.konya.edu.tr/egtfakdergi/Sayilar/sayilar.htm

Publications_006.pdf

2007
1. TAŞKAYA, S.; KÖKSAL, K. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Hakkında Müfettiş, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 1, 253-273. 100 + 0
Publications_013.pdf

Ulusal - Endekste taranmıyor 300
2021
3. YILDIZ, B.; TAŞKAYA, S. Şiir Yazma Teknikleri ile Uygulama Önerileri. ULUSAL EĞİTİM DERGİSİ, 2021, 1, 80-106. 100 + 0
10.5281/zenodo.5723947

2016
2. TAŞKAYA, S.; ERSOY, G. Suriyeli Sığınmacılara Türkçe Öğretiminde Sınıf Öğretmenlerinin Uygulamaları. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI, 2016, 2, 130-138. 100 + 0
https://cukar.org/index.jsp?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=1350371761_130-138-s.-musa-ta%C5%9Fkaya%20(1).pdf&key=43049

Publications_031.pdf

2012
1. TAŞKAYA, S. NİTELİKLİ BİR ÖĞRETMENDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 33, 283-298. 100 + 0
Ulusal - Diğer(Hakemsiz) 585
2018
6. ÖZER, M.; İLHAN, E.; TAŞKAYA, S. Sınıf Öğretmenlerinin Drama Yöntemine İlişkin Görüşlerinin İncelemesi. ULUSLARARASI ÇOCUK EDEBİYATI VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ÇEDAR), 2018, 2, 39-50. 100 + 0
2014
5. TAŞKAYA, S. Türkçe Öğretimi Dersinin İşlenişine İlişkin Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Görüşleri. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2014, 2, 319-336. 100 + 0
Publications_022.pdf

4. TAŞKAYA, S.; OSMAN, T. Kadirli de Anlatılan Yusufçuk Kuşu Efsanesi. KUKUN, 2014, 8, 10-13. 100 + 0
2012
3. AKBAŞLI, S.; TAŞKAYA, S.; MEYDAN, A.; ŞAHİN, M. Teachers and Computer Technology: Supervisors’ Views. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH İN SOCİAL SCİENCES, 2012, 2, 113-124. 85 + 0
http://www.ijmra.us/ijrssvolume_may2012.php

2008
2. TAŞKAYA, S. Türkiye de Öğretmenlik Mesleğinin Sorunları. ÖĞRETMEN DÜNYASI, 2008, 29, 9-12. 100 + 0
2007
1. TAŞKAYA, S. Türkiye’de Öğretmenlik Mesleğinin Sorunları. ÖĞRETMEN DÜNYASI, 2007, 29, 9-12. 100 + 0
http://huseyincanerik.com/index.php/376-ogretmen-dunyasi-dergisi-aralik-2019-sayisiyla-yayin-yasamina-son-verdi

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 2625
1. Taşkaya, S. Yeni Gelişmeler Işığında Türkçe Öğretimi, ISBN: 978-605-364-817-8, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 35 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2014. 250
2. Taşkaya, S. Yeni Gelişmeler Işığında Türkçe Öğretimi, ISBN: 978-605-364-817-8, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 34 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 250
3. ÇİFTÇİ, S.; TAŞKAYA, S. Problems and Solution Suggestions Encountered by Primary School Teachers during Postbaccalaureate Education. Further Education in The Balkans Countries., ISBN: 9, Eğitim Kitabevi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 10 Sayfa, İngilizce, Konya, Türkiye, 2008. 125
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 2625
1. ÜNSAL, M.; TAŞKAYA, S. EĞİTİM ve BİLİM ARAŞTIRMALARI II, ISBN: 978-625-396-186-2, Çizgi Kitabevi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 25 Sayfa, Türkçe, KONYA, Türkiye, 2023. 0
2. AKDAĞ, H.; TAŞKAYA, S. Hayat Bilgisi Öğretimi, ISBN: , Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, Sayfa, Türkçe, Ankara, , 2016. 250
3. KOÇAK, N.; TAŞKAYA, S. EĞİTİM ve BİLİM ARAŞTIRMALARI II, ISBN: 978-625-396-186-2, Çizgi Kitabevi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 23 Sayfa, Türkçe, KONYA, Türkiye, 2023. 0
4. TAŞKAYA, S. İlk Okuma Yazma Öğretimi, ISBN: , Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 24 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017. 500
https://aniyayincilik.com.tr/urunler/ilk-okuma-yazma-ogretimi/
5. TURAN, A.; TAŞKAYA, S. Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler, ISBN: 978-625-6760-22-6, Serüven Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 25 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2023. 0
6. TAŞKAYA, S.; Gürge, S. Eğitimde Yenikçi Araştırmalar., ISBN: 978-625-6954-76-2, Efe Akademi Yayınları., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 16 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2022. 0
7. ÖZMEN, G.; TAŞKAYA, S. Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar -IV, ISBN: 978-625-7405-25-6, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 23 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2021. 250
8. TAŞKAYA, S. Etkinlik Örnekleriyle İlk Okuma ve Yazma öğretimi, ISBN: 978-625-7582-77-0, Vizetek, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 23 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 500
9. TAŞKAYA, S. İlkokulda Eğitim ve Öğretim, ISBN: 978-625-7582-77-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 17 Sayfa, Türkçe, Ankara, , 2021. 0
https://pegem.net/?gclid=CjwKCAjwv-GUBhAzEiwASUMm4gHNjq7ek7Be5hSbuQApBX0c8AljHywKn1VyKrFB5lKXx20gLYs9pxoCxC0QAvD_BwE
10. TAŞKAYA, S. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-170-106-6, Ani Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 40 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2016. 500
11. TAŞKAYA, S. Öğretim İlke ve Yöntemleri Kitaplarında Yer Alan Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin İncelenmesi, ISBN: 978605769136, PARADİGMA YAYINLARI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 31 Sayfa, İngilizce, , , 2020. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 4374
1. TAŞKAYA, S.; SÖZMEZ EKTEM, I.; ÇİFTÇİ, S. Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitiminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresinden Yansımalar, ISBN: 9, Master Fotokopi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 12 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2010. 83
2. TAŞKAYA, S.; ÇİFTÇİ, S.; MEYDAN, A. Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Kaynaştırma Eğitimine Bakış Açıları. XVIII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi'nden Yansımalar, ISBN: 0, Master Fotokopi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 12 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2010. 83
3. MELEKOĞLU, M.; TAŞKAYA, S.; BAL, T. ABD’de Öğrencilerin Özel Eğitim İhtiyacının Belirlenmesinde ‘Müdahaleye Yanıt Verme’ Modeli. 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresinden Yansımalar, ISBN: 00, Master Fotokopi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 12 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2010. 83
Ulusal - Kitap Editörlüğü 4374
1. TAŞKAYA, S.; KARADAĞ YILMAZ, R. Türkçe Öğretimi, ISBN: 978-605-9498-21-0, Lisans Yayincilik, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2018. 0
1. TAŞKAYA, S.; KARADAĞ YILMAZ, R. Türkçe Öğretimi, ISBN: , Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 300 Sayfa, Türkçe, istanbul, Türkiye, 2018. 125
2. Taşkaya, S. Gönül Sarayı, ISBN: 975-00-8860-3, Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı Yayını, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 180 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2006. 250
3. TAŞKAYA, S. KÜÇÜK ASİ MARTI, ISBN: , ARROW, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 200 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018. 250
4. TAŞKAYA, S. ÇUKUROVA’DA ANLATILAN AŞIK HİKAYELERİ, ISBN: , ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAYINI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 280 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018. 250
5. Taşkaya, S. Barış Güzeldir, ISBN: 978-605-65800-3-1, Ekrem Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 180 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2021. 250
6. TAŞKAYA, S. Çukurovalı Aşık Fatma’nın Hayatı ve Eserleri, ISBN: 975-92443-1-4, Osmaniye Belediyesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 100 Sayfa, Türkçe, Osmaniye, Türkiye, 2003. 250
7. TAŞKAYA, S. Zamanı Geldi, ISBN: 978-605-65800-0-0, Kadirli Kaymakamlığı, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1000, 280 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 250
8. TAŞKAYA, S. KOŞUYORDUM DURMADAN, ISBN: , EKREM MATBAASI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 110 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018. 250
http://ekremofset.rehberalem.com/
9. TAŞKAYA, S. Sevgi Şehri, ISBN: 975-92443-0-6, Kadirli Belediyesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 200 Sayfa, Türkçe, Osmaniye, Türkiye, 2002. 250
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 4374
1. TAŞKAYA, S. Dil ve Edebiyat Öğretimi-1 (Özel Öğretim Yöntemleri)., ISBN: 978-605-2132-00-5, Asos Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 128 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 500
http://www.asosyayinlari.com/ayrinti.html?id=20
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 4374
1. TAŞKAYA, S. Öğretmenin Yöntemleri, ISBN: 978-625-7315-13-5, Gazi Kitabevi., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 595 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
1. TAŞKAYA, S. YENİ GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, ISBN: 978-605-364-672-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 35 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 0
2. TAŞKAYA, S. YENİ GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, ISBN: 978-605-364-672-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 33 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 0
3. AKDAĞ, H.; TAŞKAYA, S. Sosyal Bilgilerin Temelleri, ISBN: 978-605-364-222-0, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 1000, 25 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2015. 0
4. TAŞKAYA, S. Dil ve Edebiyat Öğretimi-1 (Özel Öğretim Yöntemleri)., ISBN: ISBN:978-605-2132-00-5, Asos Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 62 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 500
http://www.asosyayinlari.com/ayrinti.html?id=20
5. TAŞKAYA, S. Türkçe İlkokuma ve Yazma Öğretimi, ISBN: 978-605-4515-48-6, Maya Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 29 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2014. 500
6. TAŞKAYA, S. Sınıf Yönetimi, ISBN: 978-605-364-817-8, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 33 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2014. 0
7. TAŞKAYA, S. Türkçe İlkokuma ve Yazma Öğretimi, ISBN: 978-605-4515-48-6, Maya Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 33 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2014. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 10400

52. YÜRÜK TATAR, S.; TAŞKAYA, S., Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerine Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırmada Yararlandıkları Yöntemler. El Ruha 9th Internatıonal Conference On Socıal Scıences, 2021-08-15, , Şanlıurfa, Türkiye, . 200

51. Tatar, S.; Taşkaya, S., Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmada yararlandıkları yöntemler . El Ruha 9th Internatıonal Conference On Socıal Scıences, 2021-08-15, 2021-08-16, Şanlıurfa, Türkiye, 2021. 200

https://1de1b741-a648-40b8-870f-514d3500e193.filesusr.com/ugd/614b1f_44328e73fd8e4d958b028928849910ef.pdf

50. ÖZ, N.; TAŞKAYA, S., Küçük Kara Balık Kitabının Türkçe Çevirilerinin Resimlendirme Açısından İncelenmesi. III. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin-Erdemli, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_023.pdf

49. ÖZ, N.; TAŞKAYA, S., Küçük Kara Balık Kitabının Türkçe Çevirilerinin Resimlendirme.. III. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-02, MERSİN, Türkiye, . 200

48. DÖNMEZLER, E.; TAŞKAYA, S., Okul Öncesi Öğretmenlerine Göre Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Kriterler. II. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, MERSİN, Türkiye, . 200

47. ÇAKICI, Y.; TAŞKAYA, S., “Petek Kitaplarım” İsimli Hikâye Kitaplarının 1. Sınıf Öğrencileri Düzeyinde Okuduğunu Anlama Açısından Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, MERSİN, Türkiye, . 200

46. ÇAKICI, Y.; TAŞKAYA, S., “Petek Kitaplarım” İsimli Hikâye Kitaplarının 1. Sınıf Öğrencileri Düzeyinde Okuduğunu Anlama Açısından Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu., 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin-Erdemli, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_026.pdf

45. DÖNMEZLER, E.; TAŞKAYA, S., Okul Öncesi Öğretmenlerine Göre Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Kriterler. II. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_024.pdf

44. DÖNMEZLER, E.; TAŞKAYA, S., Türkiye’de Yayınlanan “Çocuk Edebiyatı” Kitaplarında Yer Alan Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Kriterlerin İncelenmesi. II. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_025.pdf

43. ŞAHİN KÖKLÜDAĞ, G.; TAŞKAYA, S., Jonathan Swıft’in “Güliver’in Gezileri” İsimli Romanının Eğitim Açısından İncelenmesi. II. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin-Erdemli, , . 200

42. Şahin Köklüdağ, G.; Taşkaya, S., Jonathan Swıft’in “Güliver’in Gezileri” İsimli Romanının Eğitim Açısından İncelenmesi. II. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin-Erdemli, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_027.pdf

41. DÖNMEZLER, E.; TAŞKAYA, S., Türkiye’de Yayınlanan “Çocuk Edebiyatı” Kitaplarında Yer Alan Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Kriterlerin İncelenmesi. II. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-04-23, 2019-05-23, MERSİN, Türkiye, . 200

40. BAŞDUVAR, L.; TAŞKAYA, S., Kelime Serveti Kazandırmada Drama Destekli Eğitimin Etkisi.. 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-04-18, 2019-04-21, MUĞLA, Türkiye, . 200

39. TAŞKAYA, S.; BAŞDUVAR, L., Sınıf Öğretmenlerinin “Öğrenci”, “Öğretmen” ve “Okul” Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme testi Aracılığıyla Tespit Edilmesi. 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-04-18, 2019-04-21, MUĞLA, Türkiye, . 200

38. TAŞKAYA, S.; BAŞDUVAR, L., Sınıf Öğretmenlerinin “Öğrenci”, “Öğretmen” ve “Okul” Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Tespit Edilmesi. 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-04-18, 2019-04-21, MUĞLA-BODRUM, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_021.pdf

37. BAŞDUVAR, L.; TAŞKAYA, S., Kelime Serveti Kazandırmada Drama Destekli Eğitimin Etkisi. 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-04-18, 2019-04-21, MUĞLA-BODRUM, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_022.pdf

36. YILMAZ BOLAT, E.; TAŞKAYA, S.; GÜRSOY, F., Okul Öncesi Eğitimde Aile Eğitim Etkinliklerine YönelikÖğretmenlerin Bakış Açıları. 1. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ISCESS), 2018-11-22, 2018-11-25, , , . 200

35. Yılmaz Bolat, E.; Taşkaya, S.; Gürsoy, F., Okul Öncesi Eğitimde Aile Eğitim Etkinliklerine Yönelik Öğretmenlerin Bakış Açıları. . 1.Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu , 2018-11-22, 2018-11-25, Antalya, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_006.pdf

34. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S., Sınıf Öğretmeni Adaylarının “İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi” Dersine İlişkin Görüşler. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 200

33. ATAŞ, M.; TAŞKAYA, S., Sınıf Yönetimi Ders Kitaplarında Yer Alan Sınıf Yerleşim Düzenlerinin İncelenmesi. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu. , 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_019.pdf

32. TAŞKAYA, S.; DÖNMEZLER, E., Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarında Hikâye Resimleme Yönteminin Yeri. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu., 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 200

31. Ünal, K.; Taşkaya, S., Sınıf Öğretmeni Adaylarının “İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi” Dersine İlişkin Görüşleri. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 200

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

30. ATAŞ, M.; TAŞKAYA, S., Sınıf Yönetimi Ders Kitaplarında Yer Alan Sınıf Yerleşim Düzenlerinin İncelenmesi.. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, , , . 200

29. TAŞKAYA, S.; DÖNMEZLER, E., Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarında Hikâye Resimleme Yönteminin Yeri. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 200

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/MERS%C4%B0N-SEMMPOZYUMU-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-TAM-MET%C4%B0NLER%C4%B0-K%C4%B0TABI-ARALIK-2018-cilt-2.pdf

28. TAŞKAYA, S.; DÖNMEZLER, E., Çukurova’da Gelincik Çiçeğinden Gelin Oyun ve Oyuncağı Yapımının Eğitim Açısından Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu. , 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_018.pdf

27. TAŞKAYA, S.; DÖNMEZLER, E., Çukurova’da Gelincik Çiçeğinden Gelin Oyun ve Oyuncağı Yapımının Eğitim Açısından Değerlendirilmesi.. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, , , . 200

26. TAŞKAYA, S.; ESEN, B., Dil ve Edebiyat Öğretiminde Web 2.0. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-13, 2018-09-15, MERSİN, Türkiye, 2018. 200

http://i-sasec.org/tam-metin-bildiri-kitab%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf

25. TAŞKAYA, S.; ESEN, B., Dil ve Edebiyat Öğretiminde Web 2.0. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-13, 2018-09-15, , , . 200

24. TAŞKAYA, S.; Çopur, E., DİKTEDE YANLIŞ HARF KULLANIMININ DÜZELTİLMESİNDE RENKLİ KALEMLERİN ETKİSİ: EYLEM ARAŞTIRMASI. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, . 200

23. Taşkaya, S.; Çopur, E., Di̇ktede Yanlış Harf Kullanımının Düzeltilmesinde Renkli̇ Kalemlerin Etkisi̇. i. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongres, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_044.pdf

22. ZEHRA, E.; TAŞKAYA, S., 2017-2018 Öğretim Yılında Erdemli Eğitimine Bakış. 1. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, . 200

21. Gümüş, A.; Taşkaya, S., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntemlerine İlişkin Öz Yeterlik İnançları (Mersin Üniversitesi Örneği). 1. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, İçel (Mersin), Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_015.pdf

20. Ünal, K.; Taşkaya, S.; Demiralaev, Ö., Sınıf Öğretmenliği I. Sınıf Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerilerinin İncelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği). . 1. Uluslararası Erdemli Sempozyumu. , 2018-04-19, 2018-04-21, İçel (Mersin), Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_010.pdf

19. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S.; DEMİRALEV, Ö., Sınıf Öğretmenliği I. Sınıf Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerilerinin İncelenmesi (Mersin Ünversitesi Örneği). 1. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, , , . 200

18. GÜMÜŞ, A.; TAŞKAYA, S., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntemlerine İlişkin Öz Yeterlik İnançları (Mersin Üniversitesi Örneği). 1. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, MERSİN, Türkiye, . 200

17. Ergun, Z.; Taşkaya, S., 2017-2018 Öğretim Yılında Erdemli Eğitimine Bakış. 1. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-18, 2018-04-21, İçel (Mersin), Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_007.pdf

16. Taşkaya, O.; Taşkaya, S.; Demiralev, Ö., Âşık Dadal Musa’nın Çukurova’da Anlatılan Hikâyesi. . II. Uluslararası Tarih ve Gelişim Sürecinde Avşar Türkmenleri Kongresi., 2018-04-18, 2018-04-19, Adana, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_031.pdf

15. TAŞKAYA, O.; TAŞKAYA, S.; DEMİRALEV, Ö., ÂŞIK DADAL MUSA’NIN ÇUKUROVA’DA ANLATILAN HİKÂYESİ. Uluslararası Tarih ve Gelişim SürecindeAVŞAR TÜRKMENLERİ KONGRESİ, 2018-04-18, 2018-04-20, , , . 200

14. ATAŞ, M.; TAŞKAYA, S., İlkokul Öğrencilerinde Okuma Pozisyonunun Okuduğunu Anlamaya Etkisi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2016-05-11, 2016-11-14, MUĞLA-Bodrum, , . 200

13. ATAŞ, M.; TAŞKAYA, S., İlkokul Öğrencilerinde Okuma Pozisyonunun Okuduğunu Anlamaya Etkisi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2016-05-11, 2016-05-14, Muğla-Bodrum, Türkiye, 2016. 200

http://usos2016.com/usos2016-tam-metin-bildiriler.pdf

12. ÖZMEN, G.; TAŞKAYA, S., Doğal Sesle ve Videodan Yapılan Dinleme Çalışmalarının Anlamaya Etkisinin Karşılaştırılması. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2016-05-11, 2016-05-15, Muğla-Bodrum, Türkiye, 2016. 200

http://usos2016.com/usos2016-tam-metin-bildiriler.pdf

11. ÖZMEN, G.; TAŞKAYA, S., Doğal Sesle ve Videodan Yapılan Dinleme Çalışmalarının Anlamaya Etkisinin Karşılaştırılması. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2016-05-11, 2016-05-14, MUĞLA-Bodrum, , . 200

10. TAŞKAYA, S.; ÜNAL, K., Yabancı Dil Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Tartışma Tekniklerinin Kullanımı. II. Uluslararası Türk Kültür ve Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, GAZİANTEP-Nizip, , . 200

9. TAŞKAYA, S.; ÜNAL, K., Yabancı Dil Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Tartışma Tekniklerinin Kullanımı. II. Uluslararası Türk Kültür ve Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Gaziantep-Nizip, Türkiye, 2016. 200

8. Yıldız, B.; Taşkaya, S., Sınıf Öğretmenlerinin Şiir Öğretimine İlişkin Uygulamaları. VII. International Congress of Social Sciences Education, 2015-05-08, 2015-05-10, NEVŞEHİR, Türkiye, 2015. 200

Scientific_Meetings_028.pdf

7. TAŞKAYA, S.; KURT, Y., İlköğretim Okullarında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Eğitim ve Bunların Etkileri Yeni Trendler, 2010-11-11, 2010-11-13, ANTALYA, Türkiye, 2010. 200

Scientific_Meetings_011.pdf

6. TAŞKAYA, S.; KURT, Y., İlköğretim Okullarında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 2010-11-11, 2010-11-13, ANTALYA, Türkiye, . 200

5. ÇİFTÇİ, S.; TAŞKAYA, S.; ÇIKILI, Y., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojilerine İlişkin Tutumlarına Etkisi. 4th International Computer and Intrustuructional Tecnologies Symposium, 2010-09-24, 2010-09-26, KONYA, Türkiye, . 200

4. ÇİFTÇİ, S.; TAŞKAYA, S.; ÇIKILI, Y., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojilerine İlişkin Tutumlarına Etkisi. 4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2010-09-24, 2010-09-26, KONYA, Türkiye, 2010. 200

Scientific_Meetings_012.pdf

3. ÇİFTÇİ, S.; TAŞKAYA, S., Problems And Solution Suggestions Encountered by Primary School Teachers During Post Baccalaureate Education. XI. International Conferance on Further Education in The Balkans Countries Conferance, 2008-10-23, 2008-10-26, KONYA, Türkiye, . 200

2. TAŞKAYA, S., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarında Alevilik Bektaşilik. 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, 2007-10-17, 2007-10-19, Ankara, Türkiye, . 200

1. TAŞKAYA, S., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarında Alevilik-Bektaşilik. 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, 2007-10-17, 2007-10-19, ANKARA, Türkiye, 2007. 200

Scientific_Meetings_009.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 3200

32. Karabıyık, E.; Taşkaya, S., Türkiye’de İkidilli Çocuk Kitaplarının Durumu. III. International Congress of Bilingualism Studies and European Turks, 2021-05-28, 2021-05-29, İstanbul, Türkiye, 2021. 100

Scientific_Meetings_029.pdf

31. Koçak, N.; Taşkaya, S., Ödüllü Çocuk Edebiyatı Kitaplarının İçerik Bakımından İncelenmesi. . World Children Conference, 2020-10-23, 2020-10-25, Ankara, Türkiye, 2020. 100

Scientific_Meetings_038.pdf

30. ÖZER, M.; İLHAN, E.; TAŞKAYA, S., SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELEMESİ. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-13, 2018-09-15, MERSİN, Türkiye, 2018. 100

29. ÖZER, M.; İLHAN, E.; TAŞKAYA, S., SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELEMESİ. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-13, 2018-09-15, MERSİN, Türkiye, . 100

28. Gül, A.; Taşkaya, S., Okuma Tür ve Yöntemleri. 3. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi. , 2018-04-20, 2018-04-22, Mardin, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_032.pdf

27. TAŞKAYA, S.; KURT, M., Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki ve Kişisel Gelişmelerine Yönelik İlgi ve Alışkanlıklarının İncelenmesi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2018-04-11, 2018-04-14, ANKARA, , . 100

26. Taşkaya, S.; Kurt, M., Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki ve Kişisel Gelişmelerine Yönelik İlgi ve Alışkanlıklarının İncelenmesi. . 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2018-04-11, 2018-04-14, Ankara, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_030.pdf

25. Taşkaya, S.; Başduvar, L., Suriyeli Çocuklara Türkçe Öğretiminde Yararlanılabilecek Öğretim Yöntem ve Teknikler. . II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 2017-10-21, 2017-10-23, Adıyaman, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_036.pdf

24. BAŞDUVAR, L.; TAŞKAYA, S., Suriyeli Çocuklara Türkçe Öğretiminde Yararlanılabilecek Öğretim Yöntem ve Teknikler. II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 2017-10-21, 2017-05-22, Adıyaman, , . 100

23. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S.; Ersoy, G., SURİYELİ MÜLTECİLERİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİRKENKARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 2017-10-20, 2017-10-22, Adıyaman, Türkiye, . 100

22. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S., İlköğretim Kademesinde Yabancı Dil Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntem ve Teknikler. I.Uluslararası İpekyolu akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, . 100

21. Ünal, K.; Taşkaya, S., Yabancı Dil Bilgisini ve Becerilerini Geliştirme Yöntemleri: Öğrenci Penceresinden.. I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

20. Ünal, K.; Taşkaya, S., Öğretmen Adaylarının Gözünden: Yabancı Dil Öğretiminde Oyunlar.. I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu,, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_034.pdf

19. Ünal, K.; Taşkaya, S., İlköğretim Kademesinde Yabancı Dil Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntem ve Teknikleri. . I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_033.pdf

18. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S., Yabancı Dil Bilgisini ve Becerilerini Geliştirme Yöntemleri: Öğrenci Penceresinden. I.Uluslararası İpekyolu akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, . 100

17. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S., Öğretmen Adaylarının Gözünden Yabancı Dil Öğretiminde Oyunlar. I.Uluslararası İpekyolu akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, . 100

16. TAŞKAYA, S., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Genişletilmiş Mikro Öğretim Yönteminin Kullanımına İlişkin Görüşleri. 4th International Conference on Primary Education (IPECONF 2017), 2017-09-18, 2017-09-24, Malaga, İspanya, . 100

15. TAŞKAYA, S., Pedagogical Evaluation of The Branch Teachers’xx Teaching All Classes in The 4th and 5th Grades in Primary Education. 4th International Conference on Primary Education (IPECONF 2017), 2017-09-18, 2017-09-24, Malaga, İspanya, . 100

14. HÖBEK, G.; TAŞKAYA, S., Sınıf Öğretmenlerin İlkokul Öğrencilerinin Yazma Hızına İlişkin Görüşleri.. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2017-05-08, 2017-05-11, Lefke, KKTC, . 100

13. Özmen, G.; Taşkaya, S.; Höbek, G., İlkokulda Dinleme Becerisinin Geliştirilmesinde Öğretim Yöntemlerinin Kullanımı. 16th International Primary Teacher Education Symposium, 2017-05-08, 2017-05-11, Lefke, KKTC, 2017. 100

http://www.usos2017.com/site/sites/default/files/USOS_2017_Program.pdf

12. ÖZMEN, G.; TAŞKAYA, S.; HÖBEK, G., İlkokulda Dinleme Becerisinin Geliştirilmesinde Öğretim Yöntemlerinin Kullanımı. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2017-05-08, 2017-05-11, LEFKE, KKTC, . 100

11. KERİM, Ü.; TAŞKAYA, S.; ÖZDEMİR, S., Examination of the Methods Used by the Combined Class Teachers in Foreign Language Teaching. XVII. AMSE-ACME-WEAR Congress, 2016-05-30, 2016-06-02, Eskişehir, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_014.pdf

10. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S.; ÖZDEMİR, S., Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Yabancı Dil Öğretiminde Kullandıkları Yöntemlerin İncelenmesi. XVII. AMSE-ACME-WEAR Congress, 2016-05-30, 2016-06-02, ESKİŞEHİR, , . 100

9. TAŞKAYA, S.; ERSOY, G., Suriyeli Sığınmacılara Türkçe Öğretiminde Sınıf Öğretmenlerinin Uygulamaları. Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 2016-05-13, 2016-05-15, Adıyaman, , . 100

8. Taşkaya, S.; Ersoy, G., Suriyeli Sığınmacılara Türkçe Öğretiminde Sınıf Öğretmenlerinin Uygulamaları. Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 2016-05-13, 2016-05-15, Adıyaman, Türkiye, 2016. 100

http://refugeesymposium.adiyaman.edu.tr/

7. TAŞKAYA, S.; ÖZDEMİR, S.; ÜNAL, K., Öğretmen Nitelikleri Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözünden. II. Uluslararası Türk Kültür ve Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, GAZİANTEP-NİZİP, Türkiye, . 100

6. TAŞKAYA, S.; ÖZDEMİR, S.; ÜNAL, K., Öğretmen Nitelikleri: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözünden. II. Uluslararası Türk Kültür ve Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Gaziantep-Nizip, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_015.pdf

5. Taşkaya, S.; Ulum, H., Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Yöntemlerine İlişkin Durumları. . 3. International Conference on Primary Education, 2015-10-08, 2015-10-10, Nevşehir, Türkiye, 2015. 100

Scientific_Meetings_037.pdf

4. TAŞKAYA, S.; HAKAN, U., Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Yöntemlerine İlişkin Durumları. İnternational Conference on Primary Education, 2015-10-08, 2015-10-10, NEVŞEHİR, Türkiye, . 100

3. TAŞKAYA, S.; GÜL, A., Türkçe Öğretiminde WEB 2 0 Araçları. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2015-05-21, 2015-05-23, BARTIN, Türkiye, . 100

2. TAŞKAYA, S.; ULUM, H., Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Konuşma Becerilerini Geliştirmek için Kullandığı Etkinlikler. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2015-05-21, 2015-05-23, BARTIN, , . 100

1. TAŞKAYA, S.; YILDIZ, B., Sınıf Öğretmenlerinin Şiir Öğretimine İlişkin Uygulamaları. VII. International Congress of Social Sciences Education, 2015-05-08, 2015-05-10, NEVŞEHİR, Türkiye, . 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 1585

16. Taşkaya, S., Âşık Feymânî’nin Şiirlerinde Kadirli. . Geçmişten Geleceğe Kadirli Sempozyum-I, 2013-10-18, 2013-10-20, Osmaniye, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_040.pdf

15. Taşkaya, S.; Taşkaya, O., Kadirli’de Anlatılan Yusufçuk Kuşu Efsanesi. . Geçmişten Geleceğe Kadirli Sempozyumu-I, 2013-10-18, 2013-10-20, Osmaniye, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_041.pdf

14. TAŞKAYA, S.; COŞKUN, İ.; BAL, T., Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Ölçme Değerlendirme Yöntemi Olarak Dikte Çalışmasından Yararlanma Durumları. X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2011-05-05, 2011-05-07, SİVAS, Türkiye, . 100

13. TAŞKAYA, S.; COŞKUN, İ.; BAL, T., Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Ölçme Değerlendirme Yöntemi Olarak Dikte Çalışmasından Yararlanma Durumları. X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2011-05-05, 2011-05-07, SİVAS, Türkiye, 2011. 100

Scientific_Meetings_008.pdf

12. ÇİFTÇİ, S.; TAŞKAYA, S., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlik ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişki. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2010-05-20, 2010-05-22, Elazığ, Türkiye, . 100

11. TAŞKAYA, S.; ÇİFTÇİ, S.; MEYDAN, A.; MELEKOĞLU, M.; TURGUT, B.; YILMAZ GEZGİN, A., Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Kaynaştırma Eğitimine Bakış Açıları. XVIII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2009-11-13, 2009-11-15, KONYA, Türkiye, . 85

10. MELEKOĞLU, M.; TAŞKAYA, S.; TURGUT, B., ABD de Öğrencilerin Özel Eğitim İhtiyacının Belirlenmesinde Müdahaleye Yanıt Verme Modeli. XVIII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2009-11-13, 2009-11-15, KONYA, Türkiye, . 100

9. TAŞKAYA, S.; SÖNMEZ EKTEM, I.; ÇİFTÇİ, S., Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitiminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. XVIII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2009-11-13, 2009-11-15, KONYA, Türkiye, . 100

8. Taşkaya, S., İlköğretim I. Kademede Yabancı Dil Dersine Giren Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye'de Yabancı Dil Öğretimi Ulusal Kongresi, 2007-11-22, 2007-11-27, Ankara, Türkiye, 2007. 100

Scientific_Meetings_003.pdf

7. TAŞKAYA, S., İlköğretim I Kademede Yabancı Dil Dersine Giren Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye’xxde Yabancı Dil Öğretimi Ulusal Kongresi, 2007-11-22, 2007-11-23, ANKARA, Türkiye, . 100

6. TAŞKAYA, S., İlköğretim I Kademe Drama Dersi Hakkında Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri ve Karşılaştıkları Sorunlar. 3. Ulusal Sanat Eğitimi ve Şiddet Sempozyumu, 2007-11-19, 2007-11-21, Ankara, Türkiye, . 100

5. Taşkaya, S., Sınıf Öğretmenlerinin Drama Dersine İlişkin Görüşleri ve Bu Derste Karsılaştıkları Sorunlar. 3. Ulusal Sanat Eğitimi ve Şiddet Sempozyumu, 2007-11-19, 2007-11-21, Ankara, Türkiye, 2007. 100

Scientific_Meetings_004.pdf

4. Taşkaya, S., Çukurovalı Kadın Halk Şairler. . Karacaoğlan'dan Bela Bartok'a, Dadaloğlu'ndan Âşık Feymânî'ye Osmaniye Halk Kültürü Sempozyumu, 2004-11-22, 2004-11-23, Osmaniye, Türkiye, 2005. 100

Scientific_Meetings_039.pdf

3. TAŞKAYA, S., Çukurovalı Kadın Halk Şairler. Karacaoğlan’dan Bela Bartok’a, Dadaloğlu’ndan Âşık Feymânî’ye Osmaniye Halk Kültürü Sempozyumu, 2004-11-22, 2004-11-24, OSMANİYE, Türkiye, . 100

2. Taşkaya, S., Osmaniye Âşıklık Geleneğinde Âşık Mahlâsları ve Âşık Feymânî. . Osmaniye Folkloru ve Halk Kültürü Sempozyumu, , 2003-01-03, 2003-04-05, Osmaniye, Türkiye, 2003. 100

1. TAŞKAYA, S., Osmaniye Âşıklık Geleneğinde Âşık Mahlâsları ve Âşık Feymânî. Osmaniye Folkloru ve Halk Kültürü Sempozyumu, 2003-01-03, 2003-01-04, OSMANİYE, Türkiye, . 100

Ulusal - Tam Metin - Poster 100

2. Kurt, Y.; TAŞKAYA, S., Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 2007-11-02, 2007-11-03, Adana, Türkiye, 2007. 50

Scientific_Meetings_002.pdf

1. KURT, Y.; TAŞKAYA, S., Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 2007-11-02, 2007-11-03, Adana, Türkiye, . 50

Ulusal - Özet - Sözlü 250

5. Karakoyun, B.; Atabey, C.; Taşkaya, S., Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Tartışma Tekniklerinin Kullanımı. . 11. Dil Bilim Öğrenci Konferansı, 2017-04-20, 2017-04-21, Mersin, Türkiye, 2017. 50

Scientific_Meetings_042.pdf

4. YILDIZ, B.; TAŞKAYA, S., Yaratıcı Şiir Yazım Teknikleri. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri, 2015-04-16, 2015-04-18, Niğde, Türkiye, . 50

3. YILDIZ, B.; TAŞKAYA, S., Yaratıcı Şiir Yazım Teknikleri. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , 2015-04-16, 2015-04-18, NİĞDE, Türkiye, 2015. 50

https://mersin.meb.gov.tr/arge/assets/yarat%C4%B1c%C4%B1-%C5%9Fiir-yaz%C4%B1m-teknikleri.pdf

2. DAĞ, N.; TAŞKAYA, S., Öğretmenliğin Meslek Etiği Üzerine Betimsel Bir Çalışma. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları, 2012-10-01, 2012-10-03, Sinop, Türkiye, . 50

1. TAŞKAYA, S.; MEYDAN, A., Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Kullanılan Ölçme Araçları Üzerine Bir İnceleme. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Değerlendirme II. Ulusal Kongresi, 2010-05-05, 2010-05-07, Mersin, Türkiye, 2010. 50

Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Özet - Poster 50

2. Dönmezler, E.; Taşkaya, S., Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri. . 11. Dil Bilim Öğrenci Konferansı, 2017-04-20, 2017-04-21, Mersin, Türkiye, 2017. 25

Scientific_Meetings_043.pdf

1. TAŞKAYA, S.; MEYDAN, A., Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Kullanılan Ölçme Araçları Üzerine Bir İnceleme. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Değerlendirme II. Ulusal Kongresi, 2010-05-05, 2010-05-07, Mersin, Türkiye, . 25

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. Game-Based Foreign Language Education in Early Childhood, AB, Proje No: , EUR, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

Uluslararası - Eğitmen 0

2. Toplum Temelli Çocuk ve Aile Eğitiminin Desteklenmesi Projesi TR0801 06 03 971, AB, Proje No: , 16800000 EUR, Eğitmen, 2011,Tamamlandı. 0

1. Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi AB Hibe Programı ”Toplum Temelli Çocuk ve Aile Eğitiminin Dersteklenmesi Projesi” ”Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler ve Yaratıcılıkta Eğitimcinin Rolü”. Rer no: (TR0801.06-03/971), AB, Proje No: , EUR, Eğitmen, 2011,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 0

1. BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN 4 VE 5 SINIFLARDA TÜM DERSLERE GİRMESİNİN PEDAGOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Araştırma Projesi, Proje No: , EUR, Yürütücü, 2010,Tamamlandı. 0

Ulusal - Uzman 0

1. Bir Hikaye de Sen Yaz, TÜBİTAK, Proje No: , 12000 TL, Uzman, 2015,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 100

4. Oyun Çadırı Projesi, , Proje No: , TL, Araştırmacı, 2023,Tamamlandı. 0

3. Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimlerini Desteklemenin Aracı Olarak Eylem Araştırması ve Ders Çalışma Yöntemlerinin Uygulanması, BAP, Proje No: , 10500 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

2. Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimlerini Desteklemenin Aracı Olarak Eylem Araştırması ve Ders Çalışması Yöntemlerinin Uygulanması, BAP, Proje No: , 10500 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

1. Öğrendikçe Paylaşıyoruz Paylaştıkça Öğreniyoruz, , Proje No: , 1000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 0

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. 9 Toplum Liderleri Geliyor Projesi, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: , EUR, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2015,Tamamlandı. 0

Ulusal - Eğitmen 0

4. Doğa Dostu Matematik -2. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, TÜBİTAK, Proje No: 2, 9999 TL, Eğitmen, 2022,Tamamlandı. 0
https://www.dogadostumatematik.org/proje-hakk%C4%B1nda

3. Doğa Dostu Matematik. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, TÜBİTAK, Proje No: 1, 9999 TL, Eğitmen, 2018,Tamamlandı. 0
https://yenisehir33.meb.gov.tr/www/4004-doga-ve-bilim-okullari-quotdoga-dostu-matematik-projesiquot-basvurulari-basladi/icerik/1979

2. Yazarlık Yolunda, , Proje No: , EUR, Eğitmen, 2015,Tamamlandı. 0

1. Çukurova Kalkınma Ajansı ”Mobil Bilgi” Projesi Ref no TR6211 02 027, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: , TL, Eğitmen, 2013,Tamamlandı. 0

Ulusal - projects.gorevler. 0

1. Doğanin Öyküsü, TÜBİTAK, Proje No: , TL, projects.gorevler., 2019,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2200

12. GÖKHAN ERSOY, SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PROFİLİ (BATMAN İLİ ÖRNEĞİ), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

11. Damla Çırak, İLKOKUL İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE BİL-İSTE- ÖĞREN (K-W-L) TEKNİĞİNİN OKUDUĞUNU ANLAMAYA ETKİSİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

10. Meliha Ünsal, 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ İLE DİĞER DERSLERİN AKADEMİK BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI (MARDİN İLİ ÖRNEĞİ), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

9. NACİYE KOÇAK, Ödüllü çocuk edebiyatı kitaplarının ilkokula uygunluğunun çocuk edebiyatı yönünden incelenmesi , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

8. NERMİN BÖLÜK, İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okumayı tercih ettikleri çocuk edebiyatı türleri , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. GÜLÇİN ŞAHİN KÖKLÜDAĞ , İlkokul 1- 4. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki masalların Propp yöntemiyle incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

6. LEYLA BAŞDUVAR, İLKOKULA UYGUN 100 TEMEL ESER LİSTESİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ (MERSİN İLİ ÖRNEĞİ), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

5. ABDURRAHMAN TURAN, Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlara karşı kullandıkları stratejiler (Mersin ili örneği), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

4. ABDURRAHMAN GÜL, AKAN YAZININ OKUMA HIZINA ETKİSİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://yok.gov.tr

3. HAKAN ULUM, MEB ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf Türkçe ders ve çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerin yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. Gökhan ÖZMEN, Doğal ses ve video aracılığıyla yapılan dinleme çalışmalarının anlama bakımından karşılaştırılması, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. GÜRDAL HÖBEK, İlkokul öğrencilerinin yazma hızının belirlenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası 0
1. ADIYAMAN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU, ADIYAMAN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 1308-7363, - Devam ediyor. 0
Ulusal 0
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 1306-7850, - Devam ediyor. 0
Ulusal 0
1. , 2018-06-12, Mersin, Türkiye. 0
2. Sınıf Öğretmenliği Derneği , Üye No: 222, Türkiye, 2015-05-11-2016-09-13.
3. Türkçeyi Geliştirme ve Yayma Derneği , Üye No: 55, Türkiye, 2015-01-07-2020-12-31.
1. Eğitim Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği , Üye No: 111, Türkiye, 2013-09-25-2017-07-29.
4. Uluslararası Okuma Araştırmaları Derneği , Üye No: 1111, Türkiye, 2013-01-27-2013-12-28.
5. International Reading Association , Üye No: 111, Amerika Birleşik Devletleri, 2013-01-01-2013-12-31.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
şahin köklüdağ, G.; Taşkaya, S. İLKOKUL 1- 4. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ MASALLARIN PROPP YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ . AL-FARABİ INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2023, 8, 1-18.
10.46291/Al-Farabi.080101
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Turan, A.; Taşkaya, S. Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler, ISBN: 978-625-6760-22-6, Serüven Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 25 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2023.
Koçak, N.; Taşkaya, S. EĞİTİM ve BİLİM ARAŞTIRMALARI II, ISBN: 978-625-396-186-2, Çizgi Kitabevi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 23 Sayfa, Türkçe, KONYA, Türkiye, 2023.
ünsal, M.; Taşkaya, S. EĞİTİM ve BİLİM ARAŞTIRMALARI II, ISBN: 978-625-396-186-2, Çizgi Kitabevi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 25 Sayfa, Türkçe, KONYA, Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Turan, A.; Taşkaya, S. Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler, ISBN: 978-625-6760-22-6, Serüven Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 25 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2023.
Koçak, N.; Taşkaya, S. EĞİTİM ve BİLİM ARAŞTIRMALARI II, ISBN: 978-625-396-186-2, Çizgi Kitabevi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 23 Sayfa, Türkçe, KONYA, Türkiye, 2023.
ünsal, M.; Taşkaya, S. EĞİTİM ve BİLİM ARAŞTIRMALARI II, ISBN: 978-625-396-186-2, Çizgi Kitabevi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 25 Sayfa, Türkçe, KONYA, Türkiye, 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Yıldız, B.; Taşkaya, S. Primary School Teachers' Opinions on Poetry Teaching Practices and Poetry Teaching. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCHERS, 2022, 13, 258-274,
10.19160/e-ijer.1159947

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Taşkaya, S.; Remzi, Y. İlköğretim 1-5 Sınıf Öğrencilerinde Görülen Yazma Sorunlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Çözüm Önerileri. THE JOURNAL ACADEMİC SOCİAL SCEİNCE, 2015, 3, 157-169,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Taşkaya, S. NİTELİKLİ BİR ÖĞRETMENDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 33, 283-298,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
ünal, K.; Taşkaya, S.; Ersoy, G. Suriyeli Göçmenlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİS, 2018, 4, 134-149,
Publications_027.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Taşkaya, S.; Muharrem, T.; Remzi, Y. Kırsal Kesimde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Sorunları (Ağrı İli Örneği). INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2015, 6, 198-210,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Taşkaya, S.; Bal, T. Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Ders Araç Gereçlerini Kullanma Durumları. AKADEMİK BAKIŞ, 2010, , 1-16,
Publications_029.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akdağ, H.; Taşkaya, S. Hayat Bilgisi Öğretimi, ISBN: , Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, Sayfa, Türkçe, Ankara, , 2016.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Taşkaya, S. YENİ GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, ISBN: 978-605-364-672-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 35 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Taşkaya, S. İlk Okuma Yazma Öğretimi, ISBN: , Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 24 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017.

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Taşkaya, S. YENİ GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ, ISBN: 978-605-364-672-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 33 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Akdağ, H.; Taşkaya, S. Sosyal Bilgilerin Temelleri, ISBN: 978-605-364-222-0, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 1000, 25 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2015.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Taşkaya, S. Dil ve Edebiyat Öğretimi-1 (Özel Öğretim Yöntemleri)., ISBN: ISBN:978-605-2132-00-5, Asos Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 62 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017.

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Taşkaya, S. Dil ve Edebiyat Öğretimi-1 (Özel Öğretim Yöntemleri)., ISBN: 978-605-2132-00-5, Asos Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 128 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017.

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl