Prof.Dr. SERDARHAN MUSA TAŞKAYA
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
11161
Faks
:
+90-324-341 28 23
OLUŞTURMA
:
2015-09-08 11:32:34
DÜZENLEME
:
2023-09-13 22:35:03
PUAN
:
32395
YABANCI DİL
:
İngilizce, ORTA, YDS, 68.75
Researcher ID
h-index
16
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SELÇUK ÜNERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2002
DOKTORA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2007
Doktora Tezi

1. Eğitimde Niteliğin Artırılması ve Öğretmenlerin Statüsünün İyileştirilmesinde Kariyer Basamaklarının Değerlendirilmesi (Konya İli Örneği) Danışman: Dr. Kemal KÖKSAL, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2007.

http://yok.gov.tr">http://yok.gov.tr

Yüksek Lisans Tezi

1. Türkçe Öğretim Yöntemleri ve Bu Yöntemlerin Sınıf Öğretmenleri Tarafından Algılanma Düzeyleri Danışman: Dr. Muammer Celaleddin MUŞTA, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, 2002.

http://yok.gov.tr">http://yok.gov.tr

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
SENATO KURULU ÜYELİĞİ KURUL ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2022-08-30 - Devam ediyor
SENATO ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2022-08-23 - 2025-08-23
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2022-01-05 - 2024-01-05
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2021-12-18 - 2024-12-18
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2021-12-18 - 2024-12-18
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-12-26 - 2021-12-18
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-12-26 - 2021-12-18
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-09-18 - 2020-09-18
MERKEZ İÇ DANIŞMA KURULU SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-03-09 - 2021-01-21
BÖLÜM BAŞKANI TEMEL EĞİTİM BÖLÜM BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-08-26 - 2019-08-26
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-08-26 - 2019-08-26
ETİK KURUL ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-02-23 - 2019-02-23
DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2011-09-06 - 2013-06-26
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2018
1. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S.; ERSOY, G. Suriyeli Göçmenlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİS, 2018, 4, 134-149. 0 + 0
Publications_027.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2022
4. Yılmaz Bolat, E.; Taşkaya, S. Okul öncesi öğretmenlerinin Sinektik Tekniği hakkındaki görüşleri. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2022, 11, 49-55. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1917827

Publications_035.pdf

2020
3. BAŞDUVAR, L.; TAŞKAYA, S. İlkokula Uygun 100 Temel Eser Listesinin Sınıf Öğretmenleri Görüşlerine Göre Belirlenmesi (Mersin İli Örneği) . INTERNATİONAL PRİMARY EDUCATİON RESEARCH JOURNAL, 2020, 4, 36-58. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/iperj/issue/58845/755227

Publications_032.pdf

2015
2. TAŞKAYA, S.; YETKİN, R.; YETKİN, B. Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul Öğrencilerine Uygulanan Beslenme Saatine İlişkin Görüşleri. RESEARCHER: SOSCİAL SİENCE STUDİES , 2015, 3, 15-22. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.18301/rss.18

Publications_003.pdf

1. TAŞKAYA, S.; YETKİN, R. İlköğretim 1-5. Sınıf Öğrencilerinde Görülen Yazma Sorunlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Çözüm Önerileri. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCEİNCE, 2015, 3, 157-169. 200 + 0
https://asosjournal.com/?mod=sayi_detay&sayi_id=683

Publications_015.pdf

Uluslararası - Diğer 1685
2021
17. GÜL, A.; TAŞKAYA, S. Akan Yazı Etkinliklerinin Okuma Hızına Etkisi. ODÜ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ODÜSOBİAD), 2021, 11, -. 100 + 0
10.48146/odusobiad.731695

2020
16. BAŞDUVAR, L.; TAŞKAYA, S. İlkokula uygun 100 Temel Eser listesinin sınıf öğretmenleri görüşlerine göre belirlenmesi (Mersin ili örneği). INTERNATİONAL PRİMARY EDUCATİON RESEARCH JOURNAL, 2020, 4, 36-58. 100 + 0
2019
15. ERSOY, G.; TAŞKAYA, S. Sınıf Öğretmenlerinin Profili (Batman İli Örneği). ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2019, , -. 100 + 0
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt12/sayi67_pdf/5egitim/ersoy_gokhan.pdf

Publications_026.pdf

2017
14. ULUM, H.; TAŞKAYA, S. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Konuşma Becerilerini Geliştirmek İçin Kullandıkları Etkinlikler. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 3, 92-101. 100 + 0
https://cukar.org/

Publications_028.pdf

13. HÖBEK, G.; TAŞKAYA, S. Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul Öğrencilerinin Yazma Hızına İlişkin Görüşleri. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 3, 117-125. 100 + 0
https://cukar.org/index.jsp?mod=makale_tr_ozet&makale_id=43082

Publications_030.pdf

2015
12. TAŞKAYA, S.; TURAN, M.; YETKİN, R. Kırsal Kesimde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Sorunları (Ağrı İli Örneği). INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2015, 6, 198-210. 100 + 0
http://www.ijoess.com/OncekiSayilar.aspx

Publications_004.pdf

11. KÖSECE, P.; TAŞKAYA, S. Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersi Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2015, 10, 955-970. 100 + 0
http://http://www.turkishstudies.net/SonSayi.aspx

Publications_002.pdf

10. TAŞKAYA, S.; REMZİ, Y. İlköğretim 1-5 Sınıf Öğrencilerinde Görülen Yazma Sorunlarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Çözüm Önerileri. THE JOURNAL ACADEMİC SOCİAL SCEİNCE, 2015, 3, 157-169. 100 + 0
2014
9. TAŞKAYA, S.; SÜRMELİ, H. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Kullandıkları Öğretim Yöntemlerin Değerlendirilmesi. GAZİANTEP UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2014, 13, 169-181. 100 + 0
https://doi.org/10.21547/jss.256841

Publications_016.pdf

2013
8. COŞKUN, I.; TAŞKAYA, S.; BAL, T. Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Ölçme Değerlendirme Yöntemi Olarak Dikte Çalışmasından Yararlanma Durumları. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 15, 1-16. 100 + 0
http://sbedergi.trakya.edu.tr/

Publications_018.pdf

7. ÇİFTÇİ, S.; TAŞKAYA, S.; ALEMDAR, M. Sınıf Öğretmenlerinin FATİH Projesine İlişkin Görüşleri. ELEMENTARY EDUCATİON ONLİNE, 2013, 12, 227-240. 100 + 0
Publications_025.pdf

2012
6. AKBAŞLI, S.; TAŞKAYA, S.; MEYDAN, A.; ŞAHİN, M. Teachers And Computer Technology Supervisors Views. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH İN SOCİAL SCİENCES, 2012, 2, 113-124. 85 + 0
2010
5. ÇİFTÇİ, S.; TAŞKAYA, S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlik ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişki. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2010, 5, 921-928. 100 + 0
4. TAŞKAYA, S.; TAŞKAYA, O. Türkçe Dersinde Kaynak Kişi Olarak Âşıklardan Yararlanma. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2010, 6, 1651-1658. 100 + 0
Publications_019.pdf

3. TAŞKAYA, S.; UNAL, E.; AKBAŞLI, S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Avrupa Birliği'ne İlişkin Tutumları. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2010, 5, 1846-1860. 100 + 0
Publications_020.pdf

2. TAŞKAYA, S.; BAL, T. Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Ders Araç Gereçlerini Kullanma Durumları. AKADEMİK BAKIŞ, 2010, , 1-16. 100 + 0
Publications_029.pdf

2009
1. TAŞKAYA, S.; COŞKUN, I. Âşık Feymânî'nin Şiirlerinde Eğitim ve Eğitim Unsurları. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2009, 25, 259-278. 100 + 0
http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/issue/archive?issuesPage=2#issues

Publications_001.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 200
2022
2. YILDIZ, B.; TAŞKAYA, S. Primary School Teachers' Opinions on Poetry Teaching Practices and Poetry Teaching. E-INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2022, 13, 258-274. 100 + 0
http://www.e-ijer.com/tr/download/article-file/2587981

Publications_036.pdf

2020
1. TAŞKAYA, S.; GÜL, A. THE ANALYSIS OF TEACHERS' QUESTIONS IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS CLASSES ACCORD. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON TECHNOLOGY AND SCİENTİFİC RESEARCHES, 2020, 5, -. 100 + 0
10.35826/ijetsar.57

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 300
2021
3. Taşkaya, S. Teacher Candidates’ Evaluation of the Emergency Remote Teaching Practices in Turkey during COVID-19 Pandemic . INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2021, 17, 63-78. 100 + 0
https://ijpe.penpublishing.net/makale_indir/2301

Publications_033.pdf

2. TAŞKAYA, S. Teacher Candidates' Evaluation of the Emergency Remote Teaching Practices in Turkey during COVID-19 Pandemic. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2021, 17, 63-78. 100 + 0
10.29329/ijpe.2021.366.5

2014
1. TAŞKAYA, S. The Evaluation of Micro Teaching Method Used in the Training of Primary School Teachers in Turkey . EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2014, 9, 1315-1322. 100 + 0
http://academicjournals.org/ebook/journal1418826542_ERR%20Ebook-%2010%20December,%202014%20issue.pdf#page=56

Publications_023.pdf

Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 400
2022
4. YILDIZ, B.; TAŞKAYA, S. Primary School Teachers' Opinions on Poetry Teaching Practices and Poetry Teaching. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCHERS, 2022, 13, 258-274. 100 + 0
10.19160/e-ijer.1159947

2021
3. Ünal, K.; Taşkaya, S. A Comparative Analysis of the 2006 and 2018 Undergraduate Curricula of Primary School Teaching. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2021, 6, 2016-2060. 100 + 0
http://www.ijoeec.com/Makaleler/962358404_13.%202016-2060%20kerim%20%c3%bcnal.pdf

Publications_034.pdf

2. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S. A COMPARATİVE ANALYSİS OF THE 2006 AND 2018 UNDERGRADUATE CURRİCULA OF PRİMARY SCHOOL TEACHİNG. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2021, 6, -2060. 100 + 0
10.35826/ijoecc.468

2020
1. TAŞKAYA, S.; GÜL, A. An Analysis on Teaching Principles in ”Teaching Principles and Methods” Books. AN ANALYSİS ON TEACHİNG PRİNCİPLES İN ”TEACHİNG PRİNCİPLES AND METHODS” BOOKS, 2020, 5, 550-579. 100 + 0
http://www.ijetsar.com/Makaleler/1969059800_16.%20550-579%20Serdarhan%20Musa%20Ta%c5%9fkaya.pdf

Publications_021.pdf

Uluslararası - Diğer(Hakemsiz) 200
2014
2. TAŞKAYA, S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türk Dünyası Algısı. RESEARCHER: SOSCİAL SİENCE STUDİES, 2014, , 44-55. 100 + 0
1. TAŞKAYA, S. Türkçe Öğretimi Dersinin İşlenişine İlişkin Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Görüşleri. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2014, 2, 319-336. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2000
2022
10. YILMAZ BOLAT, E.; TAŞKAYA, S. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SİNEKTİK TEKNİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2022, 11, 49-55. 200 + 0
10.54600/igdirsosbilder.981081

2019
9. TAŞKAYA, S. Pedagogical Evaluation of the Branch Teachers’xxteaching All Classes in the 4th and 5th Grades in Primary Education. TURKİSH STUDİES INTERNATİONAL PERİODİCAL FOR THE LANGUAGES, LİTERATURE AND HİSTORY OF TURKİSH OR TURKİC, 2019, 1, 2527-2742. 200 + 0
http://www.turkishstudies.net/turkishstudies?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=de64097e-4130-44cb-8239-df620740884b.pdf&key=22887

Publications_008.pdf

8. ULUM, H.; TAŞKAYA, S. İlkokul 2, 3 ve 4. Sınıf Türkçe Ders ve Çalışma Kitaplarında Yer alan Etkinliklerin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2019, 27, 107-118. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/623520

Publications_005.pdf

2018
7. TAŞKAYA, S. The Opinions of Primary School Teacher Candidates about The Use of Extended Micro Teaching Method. ELECTRONİC TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 1693-1707. 200 + 0
http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=14154&Detay=Ozet

Publications_024.pdf

6. GÜRDAL, H.; TAŞKAYA, S. İlkokul öğrencilerinin yazma hızının belirlenmesi. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 11, 2433-2445. 200 + 0
Publications_017.pdf

2012
5. TAŞKAYA, S.; MEYDAN, A. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Kullanılan Ölçme Araçları Üzerine Bir İnceleme. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 32, 23-34. 200 + 0
http://sbe.dpu.edu.tr/index/sayfa/2694/32sayi

Publications_009.pdf

2010
4. TAŞKAYA, S. Okuma Problemlerinin Giderilmesinde Renkli Metinlerin Etkisi. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 29, 21-36. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuefd/issue/view/5000008058

Publications_011.pdf

3. TAŞKAYA, S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üniversitelerde Verilmekte Olan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Görüşleri (Mersin Üniversitesi Örneği). MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 40-49. 200 + 0
Publications_014.pdf

2008
2. TAŞKAYA, S.; MUŞTA, M. Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , 2008, 27, 240-251. 200 + 1
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/about

1. TAŞKAYA, S.; AKBAŞLI, S. Okuma Yazama Öğretiminde Köy Enstitüleri'nin Yeri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 4, 14-22. 200 + 0
Publications_012.pdf

Ulusal - Diğer 500
2016
5. ÜNAL, K.; TAŞKAYA, S.; ÖZDEMİR, S. Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Yabancı Dil Öğretiminde Kullandıkları Yöntemlerin İncelenmesi.. TURKİSH JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON, 2016, 1, 26-41. 100 + 0
2012
4. TAŞKAYA, S. Öğretmen Adaylarına Göre Nitelikli Bir Öğretmende Bulunması Gereken Özellikler. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 33, 283-298. 100 + 0
http://sbedergi.erciyes.edu.tr/tumsayilar.html

Publications_007.pdf

2011
3. Taşkaya, S.; Taşkaya, O. Türkiye’de Âşıkların Sorunları ve Beklentileri. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY EDUCATİON SCİENCES, 2011, 6, 60-72. 100 + 0
2009
2. TAŞKAYA, S.; BAL, T. Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2009, 27, 173-185. 100 + 0
http://www.ide.konya.edu.tr/egtfakdergi/Sayilar/sayilar.htm

Publications_006.pdf

2007
1. TAŞKAYA, S.; KÖKSAL, K. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Hakkında Müfettiş, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 1, 253-273. 100 + 0
Publications_013.pdf

Ulusal - Endekste taranmıyor 300
2021
3. YILDIZ, B.; TAŞKAYA, S. Şiir Yazma Teknikleri ile Uygulama Önerileri. ULUSAL EĞİTİM DERGİSİ, 2021, 1, 80-106. 100 + 0
10.5281/zenodo.5723947

2016
2. TAŞKAYA, S.; ERSOY, G. Suriyeli Sığınmacılara Türkçe Öğretiminde Sınıf Öğretmenlerinin Uygulamaları. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI, 2016, 2, 130-138. 100 + 0
https://cukar.org/index.jsp?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=1350371761_130-138-s.-musa-ta%C5%9Fkaya%20(1).pdf&key=43049

Publications_031.pdf

2012
1. TAŞKAYA, S. NİTELİKLİ BİR ÖĞRETMENDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 33, 283-298. 100 + 0
Ulusal - Diğer(Hakemsiz) 485
2018
5. ÖZER, M.; İLHAN, E.; TAŞKAYA, S. Sınıf Öğretmenlerinin Drama Yöntemine İlişkin Görüşlerinin İncelemesi. ULUSLARARASI ÇOCUK EDEBİYATI VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ÇEDAR), 2018, 2, 39-50. 100 + 0
2014
4. TAŞKAYA, S.; OSMAN, T. Kadirli de Anlatılan Yusufçuk Kuşu Efsanesi. KUKUN, 2014, 8, 10-13. 100 + 0
3. TAŞKAYA, S. Türkçe Öğretimi Dersinin İşlenişine İlişkin Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Görüşleri. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2014, 2, 319-336. 100 + 0
Publications_022.pdf

2012
2. AKBAŞLI, S.; TAŞKAYA, S.; MEYDAN, A.; ŞAHİN, M. Teachers and Computer Technology: Supervisors’ Views. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH İN SOCİAL SCİENCES, 2012, 2, 113-124. 85 + 0
http://www.ijmra.us/ijrssvolume_may2012.php

2007
1. TAŞKAYA, S. Türkiye’de Öğretmenlik Mesleğinin Sorunları. ÖĞRETMEN DÜNYASI, 2007, 29, 9-12. 100 + 0
http://huseyincanerik.com/index.php/376-ogretmen-dunyasi-dergisi-aralik-2019-sayisiyla-yayin-yasamina-son-verdi

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 3375
1. TAŞKAYA, S. Öğretim İlke ve Yöntemleri Kitaplarında Yer Alan Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin İncelenmesi-Sağlık-Toplum-Bilim: Akademik Araştırmalar Kitap 9, ISBN: 9786057691736, Paradigma Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 31 Sayfa, İngilizce, İstanbul, Türkiye, 2020. 250
2. ÇİFTÇİ, S.; TAŞKAYA, S. Problems and Solution Suggestions Encountered by Primary School Teachers during Postbaccalaureate Education. Further Education in The Balkans Countries., ISBN: 9, Eğitim Kitabevi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 10 Sayfa, İngilizce, Konya, Türkiye, 2008. 125
3. Taşkaya, S. Türkçe Öğretimi, ISBN: 978-605-364-817-8, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 35 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2014. 250
4. Taşkaya, S. Türkçe Öğretimi, ISBN: 978-605-364-817-8, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 34 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 250
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 3375
1. TAŞKAYA, S. İlk Okuma Yazma Öğretimi, ISBN: , Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 24 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017. 500
https://aniyayincilik.com.tr/urunler/ilk-okuma-yazma-ogretimi/
2. TAŞKAYA, S. İlkokulda Eğitim ve Öğretim, ISBN: 978-625-7582-77-3, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 17 Sayfa, Türkçe, Ankara, , 2021. 0
https://pegem.net/?gclid=CjwKCAjwv-GUBhAzEiwASUMm4gHNjq7ek7Be5hSbuQApBX0c8AljHywKn1VyKrFB5lKXx20gLYs9pxoCxC0QAvD_BwE
3. TAŞKAYA, S. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-170-106-6, Ani Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 40 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2016. 500
4. TAŞKAYA, S. Etkinlik Örnekleriyle İlk Okuma ve Yazma öğretimi, ISBN: 978-625-7582-77-0, Vizetek, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 23 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 500
5. TAŞKAYA, S. Öğretim İlke ve Yöntemleri Kitaplarında Yer Alan Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin İncelenmesi, ISBN: 978605769136, PARADİGMA YAYINLARI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 31 Sayfa, İngilizce, , , 2020. 0
6. TAŞKAYA, S.; Gürge, S. Eğitimde Yenikçi Araştırmalar., ISBN: 978-625-6954-76-2, Efe Akademi Yayınları., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 16 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2022. 0
7. ÖZMEN, G.; TAŞKAYA, S. Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar -IV, ISBN: 978-625-7405-25-6, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 23 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2021. 250
8. AKDAĞ, H.; TAŞKAYA, S. Hayat Bilgisi Öğretimi, ISBN: , Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, Sayfa, Türkçe, Ankara, , 2016. 250
9. TAŞKAYA, S. İlk Okuma Yazma Öğretimi, ISBN: , Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 65 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 4374
1. TAŞKAYA, S.; ÇİFTÇİ, S.; MEYDAN, A. Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Kaynaştırma Eğitimine Bakış Açıları. XVIII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi'nden Yansımalar, ISBN: 0, Master Fotokopi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 12 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2010. 83
2. TAŞKAYA, S.; SÖZMEZ EKTEM, I.; ÇİFTÇİ, S. Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitiminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresinden Yansımalar, ISBN: 9, Master Fotokopi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 12 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2010. 83
3. MELEKOĞLU, M.; TAŞKAYA, S.; BAL, T. ABD’de Öğrencilerin Özel Eğitim İhtiyacının Belirlenmesinde ‘Müdahaleye Yanıt Verme’ Modeli. 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresinden Yansımalar, ISBN: 00, Master Fotokopi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 12 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2010. 83
Ulusal - Kitap Editörlüğü 4374
1. TAŞKAYA, S.; KARADAĞ YILMAZ, R. Türkçe Öğretimi, ISBN: 978-605-9498-21-0, Lisans Yayincilik, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2018. 0
1. Taşkaya, S. Barış Güzeldir, ISBN: 978-605-65800-3-1, Ekrem Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 180 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2021. 250
2. TAŞKAYA, S. Zamanı Geldi, ISBN: 978-605-65800-0-0, Kadirli Kaymakamlığı, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1000, 280 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 250
3. Taşkaya, S. Gönül Sarayı, ISBN: 975-00-8860-3, Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı Yayını, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 180 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2006. 250
4. TAŞKAYA, S. KOŞUYORDUM DURMADAN, ISBN: , EKREM MATBAASI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 110 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018. 250
http://ekremofset.rehberalem.com/
5. TAŞKAYA, S.; KARADAĞ YILMAZ, R. Türkçe Öğretimi, ISBN: , Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 300 Sayfa, Türkçe, istanbul, Türkiye, 2018. 125
6. TAŞKAYA, S. Çukurovalı Aşık Fatma’nın Hayatı ve Eserleri, ISBN: 975-92443-1-4, Osmaniye Belediyesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 100 Sayfa, Türkçe, Osmaniye, Türkiye, 2003. 250
7. TAŞKAYA, S. ÇUKUROVA’DA ANLATILAN AŞIK HİKAYELERİ, ISBN: , ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAYINI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 280 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018. 250
8. TAŞKAYA, S. Sevgi Şehri, ISBN: 975-92443-0-6, Kadirli Belediyesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 200 Sayfa, Türkçe, Osmaniye, Türkiye, 2002. 250
9. TAŞKAYA, S. KÜÇÜK ASİ MARTI, ISBN: , ARROW, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 200 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018. 250
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 4374
1. TAŞKAYA, S. Dil ve Edebiyat Öğretimi-1 (Özel Öğretim Yöntemleri)., ISBN: 978-605-2132-00-5, Asos Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 128 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 500
http://www.asosyayinlari.com/ayrinti.html?id=20
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 4374
1. TAŞKAYA, S. Öğretmenin Yöntemleri, ISBN: 978-625-7315-13-5, Gazi Kitabevi., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 595 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
1. TAŞKAYA, S. Dil ve Edebiyat Öğretimi-1 (Özel Öğretim Yöntemleri)., ISBN: ISBN:978-605-2132-00-5, Asos Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 62 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 500
http://www.asosyayinlari.com/ayrinti.html?id=20
2. TAŞKAYA, S. Sınıf Yönetimi, ISBN: 978-605-364-817-8, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 33 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2014. 0
3. TAŞKAYA, S. Türkçe İlkokuma ve Yazma Öğretimi, ISBN: 978-605-4515-48-6, Maya Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 29 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2014. 500
4. AKDAĞ, H.; TAŞKAYA, S. Sosyal Bilgilerin Temelleri, ISBN: 978-605-364-222-0, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 1000, 25 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2015. 0
5. TAŞKAYA, S. Türkçe İlkokuma ve Yazma Öğretimi, ISBN: 978-605-4515-48-6, Maya Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 33 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2014. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 5200

26. Tatar, S.; Taşkaya, S., Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmada yararlandıkları yöntemler . El Ruha 9th Internatıonal Conference On Socıal Scıences, 2021-08-15, 2021-08-16, Şanlıurfa, Türkiye, 2021. 200

https://1de1b741-a648-40b8-870f-514d3500e193.filesusr.com/ugd/614b1f_44328e73fd8e4d958b028928849910ef.pdf

25. ÖZ, N.; TAŞKAYA, S., Küçük Kara Balık Kitabının Türkçe Çevirilerinin Resimlendirme Açısından İncelenmesi. III. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin-Erdemli, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_023.pdf

24. ÇAKICI, Y.; TAŞKAYA, S., “Petek Kitaplarım” İsimli Hikâye Kitaplarının 1. Sınıf Öğrencileri Düzeyinde Okuduğunu Anlama Açısından Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu., 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin-Erdemli, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_026.pdf

23. DÖNMEZLER, E.; TAŞKAYA, S., Okul Öncesi Öğretmenlerine Göre Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Kriterler. II. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_024.pdf

22. DÖNMEZLER, E.; TAŞKAYA, S., Türkiye’de Yayınlanan “Çocuk Edebiyatı” Kitaplarında Yer Alan Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Kriterlerin İncelenmesi. II. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_025.pdf

21. Şahin Köklüdağ, G.; Taşkaya, S., Jonathan Swıft’in “Güliver’in Gezileri” İsimli Romanının Eğitim Açısından İncelenmesi. II. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin-Erdemli, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_027.pdf

20. BAŞDUVAR, L.; TAŞKAYA, S., Kelime Serveti Kazandırmada Drama Destekli Eğitimin Etkisi. 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-04-18, 2019-04-21, MUĞLA-BODRUM, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_022.pdf

19. TAŞKAYA, S.; BAŞDUVAR, L., Sınıf Öğretmenlerinin “Öğrenci”, “Öğretmen” ve “Okul” Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Tespit Edilmesi. 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-04-18, 2019-04-21, MUĞLA-BODRUM, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_021.pdf

18. Yılmaz Bolat, E.; Taşkaya, S.; Gürsoy, F., Okul Öncesi Eğitimde Aile Eğitim Etkinliklerine Yönelik Öğretmenlerin Bakış Açıları. . 1.Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu , 2018-11-22, 2018-11-25, Antalya, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_006.pdf

17. ATAŞ, M.; TAŞKAYA, S., Sınıf Yönetimi Ders Kitaplarında Yer Alan Sınıf Yerleşim Düzenlerinin İncelenmesi. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu. , 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_019.pdf

16. Ünal, K.; Taşkaya, S., Sınıf Öğretmeni Adaylarının “İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi” Dersine İlişkin Görüşleri. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 200

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

15. TAŞKAYA, S.; DÖNMEZLER, E., Çukurova’da Gelincik Çiçeğinden Gelin Oyun ve Oyuncağı Yapımının Eğitim Açısından Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu. , 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_018.pdf

14. TAŞKAYA, S.; DÖNMEZLER, E., Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarında Hikâye Resimleme Yönteminin Yeri. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 200

http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/MERS%C4%B0N-SEMMPOZYUMU-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-TAM-MET%C4%B0NLER%C4%B0-K%C4%B0TABI-ARALIK-2018-cilt-2.pdf

13. TAŞKAYA, S.; ESEN, B., Dil ve Edebiyat Öğretiminde Web 2.0. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-13, 2018-09-15, MERSİN, Türkiye, 2018. 200

http://i-sasec.org/tam-metin-bildiri-kitab%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf

12. Taşkaya, S.; Çopur, E., Di̇ktede Yanlış Harf Kullanımının Düzeltilmesinde Renkli̇ Kalemlerin Etkisi̇. i. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongres, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_044.pdf

11. Ünal, K.; Taşkaya, S.; Demiralaev, Ö., Sınıf Öğretmenliği I. Sınıf Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerilerinin İncelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği). . 1. Uluslararası Erdemli Sempozyumu. , 2018-04-19, 2018-04-21, İçel (Mersin), Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_010.pdf

10. Gümüş, A.; Taşkaya, S., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntemlerine İlişkin Öz Yeterlik İnançları (Mersin Üniversitesi Örneği). 1. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, İçel (Mersin), Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_015.pdf

9. Taşkaya, O.; Taşkaya, S.; Demiralev, Ö., Âşık Dadal Musa’nın Çukurova’da Anlatılan Hikâyesi. . II. Uluslararası Tarih ve Gelişim Sürecinde Avşar Türkmenleri Kongresi., 2018-04-18, 2018-04-19, Adana, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_031.pdf

8. Ergun, Z.; Taşkaya, S., 2017-2018 Öğretim Yılında Erdemli Eğitimine Bakış. 1. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-18, 2018-04-21, İçel (Mersin), Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_007.pdf

7. ATAŞ, M.; TAŞKAYA, S., İlkokul Öğrencilerinde Okuma Pozisyonunun Okuduğunu Anlamaya Etkisi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2016-05-11, 2016-05-14, Muğla-Bodrum, Türkiye, 2016. 200

http://usos2016.com/usos2016-tam-metin-bildiriler.pdf

6. ÖZMEN, G.; TAŞKAYA, S., Doğal Sesle ve Videodan Yapılan Dinleme Çalışmalarının Anlamaya Etkisinin Karşılaştırılması. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2016-05-11, 2016-05-15, Muğla-Bodrum, Türkiye, 2016. 200

http://usos2016.com/usos2016-tam-metin-bildiriler.pdf

5. TAŞKAYA, S.; ÜNAL, K., Yabancı Dil Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Tartışma Tekniklerinin Kullanımı. II. Uluslararası Türk Kültür ve Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Gaziantep-Nizip, Türkiye, 2016. 200

4. Yıldız, B.; Taşkaya, S., Sınıf Öğretmenlerinin Şiir Öğretimine İlişkin Uygulamaları. VII. International Congress of Social Sciences Education, 2015-05-08, 2015-05-10, NEVŞEHİR, Türkiye, 2015. 200

Scientific_Meetings_028.pdf

3. TAŞKAYA, S.; KURT, Y., İlköğretim Okullarında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Eğitim ve Bunların Etkileri Yeni Trendler, 2010-11-11, 2010-11-13, ANTALYA, Türkiye, 2010. 200

Scientific_Meetings_011.pdf

2. ÇİFTÇİ, S.; TAŞKAYA, S.; ÇIKILI, Y., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojilerine İlişkin Tutumlarına Etkisi. 4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2010-09-24, 2010-09-26, KONYA, Türkiye, 2010. 200

Scientific_Meetings_012.pdf

1. TAŞKAYA, S., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarında Alevilik-Bektaşilik. 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, 2007-10-17, 2007-10-19, ANKARA, Türkiye, 2007. 200

Scientific_Meetings_009.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 1400

14. Karabıyık, E.; Taşkaya, S., Türkiye’de İkidilli Çocuk Kitaplarının Durumu. III. International Congress of Bilingualism Studies and European Turks, 2021-05-28, 2021-05-29, İstanbul, Türkiye, 2021. 100

Scientific_Meetings_029.pdf

13. Koçak, N.; Taşkaya, S., Ödüllü Çocuk Edebiyatı Kitaplarının İçerik Bakımından İncelenmesi. . World Children Conference, 2020-10-23, 2020-10-25, Ankara, Türkiye, 2020. 100

Scientific_Meetings_038.pdf

12. ÖZER, M.; İLHAN, E.; TAŞKAYA, S., SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELEMESİ. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-13, 2018-09-15, MERSİN, Türkiye, 2018. 100

11. Gül, A.; Taşkaya, S., Okuma Tür ve Yöntemleri. 3. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi. , 2018-04-20, 2018-04-22, Mardin, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_032.pdf

10. Taşkaya, S.; Kurt, M., Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki ve Kişisel Gelişmelerine Yönelik İlgi ve Alışkanlıklarının İncelenmesi. . 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2018-04-11, 2018-04-14, Ankara, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_030.pdf

9. Taşkaya, S.; Başduvar, L., Suriyeli Çocuklara Türkçe Öğretiminde Yararlanılabilecek Öğretim Yöntem ve Teknikler. . II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 2017-10-21, 2017-10-23, Adıyaman, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_036.pdf

8. Ünal, K.; Taşkaya, S., İlköğretim Kademesinde Yabancı Dil Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntem ve Teknikleri. . I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_033.pdf

7. Ünal, K.; Taşkaya, S., Öğretmen Adaylarının Gözünden: Yabancı Dil Öğretiminde Oyunlar.. I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu,, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_034.pdf

6. Ünal, K.; Taşkaya, S., Yabancı Dil Bilgisini ve Becerilerini Geliştirme Yöntemleri: Öğrenci Penceresinden.. I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2017-09-21, 2017-09-23, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

5. Özmen, G.; Taşkaya, S.; Höbek, G., İlkokulda Dinleme Becerisinin Geliştirilmesinde Öğretim Yöntemlerinin Kullanımı. 16th International Primary Teacher Education Symposium, 2017-05-08, 2017-05-11, Lefke, KKTC, 2017. 100

http://www.usos2017.com/site/sites/default/files/USOS_2017_Program.pdf

4. KERİM, Ü.; TAŞKAYA, S.; ÖZDEMİR, S., Examination of the Methods Used by the Combined Class Teachers in Foreign Language Teaching. XVII. AMSE-ACME-WEAR Congress, 2016-05-30, 2016-06-02, Eskişehir, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_014.pdf

3. Taşkaya, S.; Ersoy, G., Suriyeli Sığınmacılara Türkçe Öğretiminde Sınıf Öğretmenlerinin Uygulamaları. Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 2016-05-13, 2016-05-15, Adıyaman, Türkiye, 2016. 100

http://refugeesymposium.adiyaman.edu.tr/

2. TAŞKAYA, S.; ÖZDEMİR, S.; ÜNAL, K., Öğretmen Nitelikleri: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözünden. II. Uluslararası Türk Kültür ve Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Gaziantep-Nizip, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_015.pdf

1. Taşkaya, S.; Ulum, H., Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Yöntemlerine İlişkin Durumları. . 3. International Conference on Primary Education, 2015-10-08, 2015-10-10, Nevşehir, Türkiye, 2015. 100

Scientific_Meetings_037.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 700

7. Taşkaya, S., Âşık Feymânî’nin Şiirlerinde Kadirli. . Geçmişten Geleceğe Kadirli Sempozyum-I, 2013-10-18, 2013-10-20, Osmaniye, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_040.pdf

6. Taşkaya, S.; Taşkaya, O., Kadirli’de Anlatılan Yusufçuk Kuşu Efsanesi. . Geçmişten Geleceğe Kadirli Sempozyumu-I, 2013-10-18, 2013-10-20, Osmaniye, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_041.pdf

5. TAŞKAYA, S.; COŞKUN, İ.; BAL, T., Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Ölçme Değerlendirme Yöntemi Olarak Dikte Çalışmasından Yararlanma Durumları. X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2011-05-05, 2011-05-07, SİVAS, Türkiye, 2011. 100

Scientific_Meetings_008.pdf

4. Taşkaya, S., İlköğretim I. Kademede Yabancı Dil Dersine Giren Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye'de Yabancı Dil Öğretimi Ulusal Kongresi, 2007-11-22, 2007-11-27, Ankara, Türkiye, 2007. 100

Scientific_Meetings_003.pdf

3. Taşkaya, S., Sınıf Öğretmenlerinin Drama Dersine İlişkin Görüşleri ve Bu Derste Karsılaştıkları Sorunlar. 3. Ulusal Sanat Eğitimi ve Şiddet Sempozyumu, 2007-11-19, 2007-11-21, Ankara, Türkiye, 2007. 100

Scientific_Meetings_004.pdf

2. Taşkaya, S., Çukurovalı Kadın Halk Şairler. . Karacaoğlan'dan Bela Bartok'a, Dadaloğlu'ndan Âşık Feymânî'ye Osmaniye Halk Kültürü Sempozyumu, 2004-11-22, 2004-11-23, Osmaniye, Türkiye, 2005. 100

Scientific_Meetings_039.pdf

1. Taşkaya, S., Osmaniye Âşıklık Geleneğinde Âşık Mahlâsları ve Âşık Feymânî. . Osmaniye Folkloru ve Halk Kültürü Sempozyumu, , 2003-01-03, 2003-04-05, Osmaniye, Türkiye, 2003. 100

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. Kurt, Y.; TAŞKAYA, S., Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 2007-11-02, 2007-11-03, Adana, Türkiye, 2007. 50

Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. Karakoyun, B.; Atabey, C.; Taşkaya, S., Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Tartışma Tekniklerinin Kullanımı. . 11. Dil Bilim Öğrenci Konferansı, 2017-04-20, 2017-04-21, Mersin, Türkiye, 2017. 50

Scientific_Meetings_042.pdf

2. YILDIZ, B.; TAŞKAYA, S., Yaratıcı Şiir Yazım Teknikleri. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , 2015-04-16, 2015-04-18, NİĞDE, Türkiye, 2015. 50

https://mersin.meb.gov.tr/arge/assets/yarat%C4%B1c%C4%B1-%C5%9Fiir-yaz%C4%B1m-teknikleri.pdf

1. TAŞKAYA, S.; MEYDAN, A., Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Kullanılan Ölçme Araçları Üzerine Bir İnceleme. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Değerlendirme II. Ulusal Kongresi, 2010-05-05, 2010-05-07, Mersin, Türkiye, 2010. 50

Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Özet - Poster 25

1. Dönmezler, E.; Taşkaya, S., Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri. . 11. Dil Bilim Öğrenci Konferansı, 2017-04-20, 2017-04-21, Mersin, Türkiye, 2017. 25

Scientific_Meetings_043.pdf

Ulusal - Uzman 0

1. Bir Hikâyede Sen Yaz-TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları., TÜBİTAK, Proje No: 1, 9999 TL, Uzman, 2015,Tamamlandı. 0
https://mersin.meb.gov.tr/www/bir-hikaye-de-sen-yaz-projesi-kapanis-toreni-yapildi/icerik/730

Ulusal - Eğitmen 0

2. Doğa Dostu Matematik -2. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, TÜBİTAK, Proje No: 2, 9999 TL, Eğitmen, 2022,Tamamlandı. 0
https://www.dogadostumatematik.org/proje-hakk%C4%B1nda

1. Doğa Dostu Matematik. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, TÜBİTAK, Proje No: 1, 9999 TL, Eğitmen, 2018,Tamamlandı. 0
https://yenisehir33.meb.gov.tr/www/4004-doga-ve-bilim-okullari-quotdoga-dostu-matematik-projesiquot-basvurulari-basladi/icerik/1979

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1800

9. GÖKHAN ERSOY, SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PROFİLİ (BATMAN İLİ ÖRNEĞİ), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

8. GÜLÇİN ŞAHİN KÖKLÜDAĞ , İlkokul 1- 4. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki masalların Propp yöntemiyle incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

7. Meliha Ünsal, 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ İLE DİĞER DERSLERİN AKADEMİK BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI (MARDİN İLİ ÖRNEĞİ), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

6. LEYLA BAŞDUVAR, İLKOKULA UYGUN 100 TEMEL ESER LİSTESİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ (MERSİN İLİ ÖRNEĞİ), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

5. ABDURRAHMAN TURAN, Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlara karşı kullandıkları stratejiler (Mersin ili örneği), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

4. ABDURRAHMAN GÜL, AKAN YAZININ OKUMA HIZINA ETKİSİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://yok.gov.tr

3. HAKAN ULUM, MEB ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf Türkçe ders ve çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerin yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. Gökhan ÖZMEN, Doğal ses ve video aracılığıyla yapılan dinleme çalışmalarının anlama bakımından karşılaştırılması, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. GÜRDAL HÖBEK, İlkokul öğrencilerinin yazma hızının belirlenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası 0
1. ADIYAMAN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU, ADIYAMAN UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI , YAYIN KURULU UYELIGI, E-ISSN : 1308-7363, - Devam ediyor. 0
Ulusal 0
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 1306-7850, - Devam ediyor. 0
Ulusal 0
1. , 2018-06-12, Mersin, Türkiye. 0
2. Sınıf Öğretmenliği Derneği , Üye No: 222, Türkiye, 2015-05-11-2016-09-13.
3. Türkçeyi Geliştirme ve Yayma Derneği , Üye No: 55, Türkiye, 2015-01-07-2020-12-31.
1. Eğitim Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği , Üye No: 111, Türkiye, 2013-09-25-2017-07-29.
4. Uluslararası Okuma Araştırmaları Derneği , Üye No: 1111, Türkiye, 2013-01-27-2013-12-28.
5. International Reading Association , Üye No: 111, Amerika Birleşik Devletleri, 2013-01-01-2013-12-31.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Yıldız, B.; Taşkaya, S. Primary School Teachers' Opinions on Poetry Teaching Practices and Poetry Teaching. E-INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2022, 13, 258-274.
http://www.e-ijer.com/tr/download/article-file/2587981
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Yıldız, B.; Taşkaya, S. Primary School Teachers' Opinions on Poetry Teaching Practices and Poetry Teaching. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCHERS, 2022, 13, 258-274.
10.19160/e-ijer.1159947
Yılmaz bolat, E.; Taşkaya, S. Okul öncesi öğretmenlerinin Sinektik Tekniği hakkındaki görüşleri. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2022, 11, 49-55.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1917827
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Yılmaz bolat, E.; Taşkaya, S. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SİNEKTİK TEKNİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2022, 11, 49-55.
10.54600/igdirsosbilder.981081
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Taşkaya, S.; Gürge, S. Eğitimde Yenikçi Araştırmalar., ISBN: 978-625-6954-76-2, Efe Akademi Yayınları., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 16 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Taşkaya, S.; Gürge, S. Eğitimde Yenikçi Araştırmalar., ISBN: 978-625-6954-76-2, Efe Akademi Yayınları., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 16 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Taşkaya, S. NİTELİKLİ BİR ÖĞRETMENDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 33, 283-298,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
ünal, K.; Taşkaya, S.; Ersoy, G. Suriyeli Göçmenlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİS, 2018, 4, 134-149,
Publications_027.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Taşkaya, S.; Ersoy, G. Suriyeli Sığınmacılara Türkçe Öğretiminde Sınıf Öğretmenlerinin Uygulamaları. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI, 2016, 2, 130-138,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ulum, H.; Taşkaya, S. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Konuşma Becerilerini Geliştirmek İçin Kullandıkları Etkinlikler. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 3, 92-101,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Taşkaya, S. NİTELİKLİ BİR ÖĞRETMENDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 33, 283-298,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 5
Ulum, H.; Taşkaya, S. İlkokul 2, 3 ve 4. Sınıf Türkçe Ders ve Çalışma Kitaplarında Yer alan Etkinliklerin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2019, 27, 107-118,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Taşkaya, S. Teacher Candidates' Evaluation of the Emergency Remote Teaching Practices in Turkey during COVID-19 Pandemic. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2021, 17, 63-78,
10.29329/ijpe.2021.366.5

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Taşkaya, S. İlk Okuma Yazma Öğretimi, ISBN: , Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 65 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Taşkaya, S. İlk Okuma Yazma Öğretimi, ISBN: , Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 24 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017.

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
ünal, K.; Taşkaya, S.; Ersoy, G. Suriyeli Göçmenlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİS, 2018, 4, 134-149,
Publications_027.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
özer, M.; Ilhan, E.; Taşkaya, S. Sınıf Öğretmenlerinin Drama Yöntemine İlişkin Görüşlerinin İncelemesi. ULUSLARARASI ÇOCUK EDEBİYATI VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ÇEDAR), 2018, 2, 39-50,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Ulum, H.; Taşkaya, S. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Konuşma Becerilerini Geliştirmek İçin Kullandıkları Etkinlikler. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 3, 92-101,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
çiftçi, S.; Taşkaya, S.; Alemdar, M. Sınıf Öğretmenlerinin FATİH Projesine İlişkin Görüşleri. ELEMENTARY EDUCATİON ONLİNE, 2013, 12, 227-240,
Publications_025.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Taşkaya, S. NİTELİKLİ BİR ÖĞRETMENDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 33, 283-298,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Ulum, H.; Taşkaya, S. İlkokul 2, 3 ve 4. Sınıf Türkçe Ders ve Çalışma Kitaplarında Yer alan Etkinliklerin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2019, 27, 107-118,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Taşkaya, S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türk Dünyası Algısı. RESEARCHER: SOSCİAL SİENCE STUDİES, 2014, , 44-55,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Akdağ, H.; Taşkaya, S. Hayat Bilgisi Öğretimi, ISBN: , Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, Sayfa, Türkçe, Ankara, , 2016.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
çiftçi, S.; Taşkaya, S.; Alemdar, M. Sınıf Öğretmenlerinin FATİH Projesine İlişkin Görüşleri. ELEMENTARY EDUCATİON ONLİNE, 2013, 12, 227-240,
Publications_025.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Taşkaya, S. NİTELİKLİ BİR ÖĞRETMENDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 33, 283-298,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Ulum, H.; Taşkaya, S. İlkokul 2, 3 ve 4. Sınıf Türkçe Ders ve Çalışma Kitaplarında Yer alan Etkinliklerin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2019, 27, 107-118,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 5
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
ünal, K.; Taşkaya, S.; Ersoy, G. Suriyeli Göçmenlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİS, 2018, 4, 134-149,
Publications_027.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Taşkaya, S. NİTELİKLİ BİR ÖĞRETMENDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 33, 283-298,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Taşkaya, S.; Bal, T. Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Ders Araç Gereçlerini Kullanma Durumları. AKADEMİK BAKIŞ, 2010, , 1-16,
Publications_029.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Yıldız, B.; Taşkaya, S. Şiir Yazma Teknikleri ile Uygulama Önerileri. ULUSAL EĞİTİM DERGİSİ, 2021, 1, 80-106,
10.5281/zenodo.5723947

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Gürdal, H.; Taşkaya, S. İlkokul öğrencilerinin yazma hızının belirlenmesi. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 11, 2433-2445,
Publications_017.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Taşkaya, S. Sınıf Yönetimi, ISBN: 978-605-364-817-8, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 33 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2014.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl