Doç.Dr. EMİNE YILMAZ BOLAT

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
1745
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
emineyilmaz@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
eyilmazbolat@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-09-14 07:25:54
DÜZENLEME
:
2021-02-11 14:30:26
PUAN
:
20407
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, Diğer, 73,75
İngilizce, B, Diğer, 71.25
İngilizce, E, KPDS, 56,25
İngilizce, E, YDS, 55
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
ÖNLİSANS HEMŞİRELİK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1994
LİSANS OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA EV EKONOMİSİ (ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2011
LİSANS TAMAMLAMA HEMŞİRELİK PR. (SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2017
ÖNLİSANS ADALET ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2020
Doktora Tezi

1. ANNE BABA EĞİTİMİNİN BEŞ–ALTI YAŞ ÇOCUĞA SAHİP ANNE BABALARIN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUM VE DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Danışman: Dr. Prof. Dr. Figen GÜRSOY, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ev Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2011.

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/.../Emine%20YILMAZ%20BO">http://acikarsiv.ankara.edu.tr/.../Emine%20YILMAZ%20BO

Yüksek Lisans Tezi

1. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 6 Yaş Çocuklarının Sayı ve İşlem Kavramlarını Kazanmalarında Müzikli Oyun Etkinliklerinin Kullanılmasının Etkisi Danışman: Dr. Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2006.

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YARD. DOÇ. DR. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2012-03-19 - 2012-08-14
YARD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-08-17 - 2018-03-06
DR.ÖĞR.ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-03-06 - 2018-12-18
DOÇ.DR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-12-19 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DR.ÖĞR.ÜYESİ MERKEZ MÜDÜRÜ ME.Ü. ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-12-18 - Devam ediyor
KOMİSYON ÜYESİ AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU 2020-11-02 - 2022-11-02
MERKEZ İÇ DANIŞMA KURULU SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2020-03-16 - 2023-03-16
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020-03-10 - 2023-02-28
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020-03-10 - 2023-02-28
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-02-28 - 2023-02-28
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-12-18 - 2021-12-18
MERKEZ MÜDÜRÜ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-12-18 - 2021-12-18
ÜYE MERKEZ İÇ DANIŞMA KURULU ME.Ü. SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018-03-09 - 2021-01-21
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-12-02 - 2018-12-02
YARD. DOÇ. DR. ANABİLİM DALI BAŞKANI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2012-03-19 - 2012-08-14
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2017
4. YILMAZ BOLAT, E. BEŞ YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN RESİMLERİNİN GELİŞİMSEL BAĞLAMDA İNCELENMESİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES,, 2017, 8, 1761-1776. 200 + 0
Publications_005.pdf

3. Yilmaz Bolat, E. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ETKİNLİKLERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. İDİL SANAT VE DİL DERGİSİ, 2017, 6, 2073-2096. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7816/idil-06-35-11

Publications_011.pdf

2. YILMAZ BOLAT, E. Preschool Teachers’ Perspectives Regarding Inclusive Education Practices: Mersin Sample . JOURNAL OF EDUCATİON AND PRACTİCE, 2017, 8, 56-66. 200 + 0
http://iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/40418/41568

Publications_010.pdf

1. YILMAZ BOLAT, E.; DAL, S. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA AİLE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. ANADOLU EĞİTİM LİDERLİĞİ VE ÖĞRETİM DERGİSİ, 2017, 5, 42-62. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/392390

Publications_015.pdf

Uluslararası - Diğer 400
2018
4. YILMAZ BOLAT, E. Anne Baba Tutumlarının Çocukların Sosyal Becerileri ÜzerindekiEtkisi. ULUSLARARASI ÇOCUK EDEBİYATI VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ÇEDAR), 2018, 2, 32-38. 100 + 0
2017
3. YILMAZ BOLAT, E.; DAL, S. Okul öncesi eğitimde okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında aile katılımına ilişkin öğretmen görüşleri. ANADOLU EĞİTİM LİDERLİĞİ VE ÖĞRETİM DERGİSİ, 2017, 5, 42-62. 100 + 0
2015
2. Yılmaz Bolat, E. 1-4 Yaş Arası Çocuğa Sahip Annelerin Tuvalet Eğitimi Kazandırma Konusunda Tutum ve Görüşlerinin İncelenmesi. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 1, 53-67. 100 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/huner

Publications_006.pdf

1. YILMAZ BOLAT, E. 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG, 2015, UDES 2015, 706-722. 100 + 0
http://ijlet.com/Makaleler/495686907_Emine%20YILMAZ%20BOLAT.pdf

Publications_002.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 200
2020
2. Yılmaz Uysal, S.; Çığ, O.; Yılmaz Bolat, E. The impact of a short-term nature-based education program on young children’s biophilic tendencies. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2020, 19, 1729-1739. 100 + 0
Publications_019.pdf

1. YILMAZ UYSAL, S.; ÇIĞ, O.; YILMAZ BOLAT, E. The impact of a short-term nature-based education program on young children’s biophilic tendencies. İLKÖĞRETİM ONLİNE, 2020, 19, 1729-1739. 100 + 0
10.17051/ilkonline.2020.734968

Uluslararası - publications.sections.46 100

1. YILMAZ BOLAT, E. PRESCHOOL TEACHERS’ PERSPECTIVES REGARDING INCLUSIVE EDUCATION PRACTICES:MERSIN SAMPLE. JOURNAL OF EDUCATİON AND PRACTİCE, , 8, 56-66. 100 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 100
2017
1. YILMAZ BOLAT, E. PRESCHOOL TEACHERS’ VIEWS TOWARD HOME VISITS IN THE ACTIVITY OF FAMILY PARTICIPATION WITHIN THE PRESCHOOL CURRICULUM. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2017, 3, 295-316. 100 + 0
10.5281/zenodo.1117949

Publications_016.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2000
2020
12. Yılmaz Uysal, S.; Yılmaz Bolat, E.; Gölcük, İ. Erken Çocukluk Döneminde Uygulanan Çevre Eğitim Programının Çocukların Çevreye Karşı Tutumları Üzerindeki Etkisi. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 17, 557-578. 200 + 0
Publications_020.pdf

11. YILMAZ UYSAL, S.; YILMAZ BOLAT, E.; Gölcük, İ. Erken Çocukluk Döneminde Uygulanan Çevre Eğitim Programının Çocukların ÇevreyeKarşı Tutumları Üzerindeki Etkisi. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 17, 557-578. 200 + 0
10.33711/yyuefd.693833

2019
10. YILMAZ BOLAT, E. Okul öncesi öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık çalışmaları konusundaki görüşleri. TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2019, 23, 271-286. 200 + 0
2018
9. YILMAZ BOLAT, E. SÜREĞEN HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR VE HASTANE OKULLARI. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, 2018, 47, 163-185. 200 + 0
2017
8. YILMAZ BOLAT, E. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OBADER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. TURKİSH STUDİES SOSYAL BİLİMLER, 2017, 12, 603-616. 200 + 0
http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1232199_33Y%C4%B1lmazBolatEmine-sos-603-616.pdf

Publications_013.pdf

7. YILMAZ BOLAT, E.; ATA, N. Kaynaştırma Eğitimi Uygulamaları Hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , 2017, 7, 165-185. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/kilissbd/issue/33138/358406

Publications_012.pdf

6. YILMAZ BOLAT, E. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALAN 5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN VELİLERİNİN OKULA HAZIRBULUNUŞLUK DAVRANIŞLARI VE OKUL OLGUNLUĞU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ . TURKİSH STUDİES EĞİTİM BİLİMLERİ, 2017, 12, 589-604. 200 + 0
http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1286565023_33Y%C4%B1lmazBolatEmine-egt-589-604.pdf

Publications_014.pdf

2016
5. YILMAZ BOLAT, Y.; GÜRSOY, P.; STROM, P. Öğretmen Olarak Anne Baba Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 12, 961-970. 0 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000196649/5000178824

Publications_007.pdf

2014
4. ÖZSIRKINTI, D.; AKAY, C.; YILMAZ BOLAT, E. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri (Adana İli Örneği). . AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 313-331. 200 + 0
Publications_003.pdf

2011
3. Yılmaz Bolat, E.; Gürsoy, F. Beş–Altı Yaş Grubu Çocuğa Sahip Anne Babaların Çocuk Yetiştirme Tutum ve Davranışlarında Anne Baba Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi. ÇAGDAS EGİTİM DERGİSİ, 2011, 386, 23-30. 200 + 0
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=6&sid=e2a188f3-c4f2-43f1-95c3-d2bea3ef2819%40sessionmgr4004&hid=4202&bdata=Jmxhbmc9dHImc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=62530750&db=edo

Publications_004.pdf

2008
2. Yılmaz, E.; Dikici Sığırtmaç, A. İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIFA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN İLK OKUMA YAZMAYA GEÇİŞ SÜRELERİNİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALMA DURUMUNA GÖRE İNCELENMESİ. ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ, 2008, 33, 30-36. 0 + 0
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=5&sid=e2a188f3-c4f2-43f1-95c3-d2bea3ef2819%40sessionmgr4004&hid=4202&bdata=Jmxhbmc9dHImc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=edo&AN=31240620

Publications_001.pdf

2006
1. Yılmaz Bolat, E.; Dikici Sığırtmaç, A. Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi. EGE EĞİTİM DERGİSİ, 2006, 7, 43-56. 200 + 5
http://egitim.ege.edu.tr/efdergi

Publications_008.pdf

Ulusal - Endekste taranmıyor 200
2016
2. YILMAZ BOLAT, E. Beş-Altı Yaş Grubu Çocuğa Sahip Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Bazı Demografik Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. TURKİSH JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON, 2016, 1, 54-65. 100 + 0
1. YILMAZ BOLAT, E.; KAHVECİ, D. 4-6 Yaş Grubu Çocukların Bazı Değişkenlere Göre Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılması. TURKİSH JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON, 2016, 1, 14-25. 100 + 0
Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 4750
1. YILMAZ BOLAT, E.; ÖZGÜN, Ö. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART iN 21 ST CENTURY TURKEY, ISBN: 978-605-288-062-3, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 2999 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2017. 250
http://www.gecekitapligi.com
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 4750
1. YILMAZ BOLAT, E. FARKLI ÜLKELERDE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ, ISBN: 978-625-7052-93-1, PEGEM Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 407 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
2. YILMAZ BOLAT, E. Erken Çocuklukta Özel Eğitim ve Kaynaştırma, ISBN: 978-625-7228-29-9, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 383 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
3. YILMAZ BOLAT, E. ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA, ISBN: 978-605-033-108-0, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 11 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2019. 0
4. YILMAZ BOLAT, E. Erken Çocukluk Eğitiminde Orman Pedagojisi El Kitabı, ISBN: 978-625-406-302-2, Nobel Yayın, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 294 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
5. YILMAZ BOLAT, E. Çocukta Hareket Gelişimi ve Eğitimi, ISBN: 978-625-7880-06-0, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 241 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
6. YILMAZ BOLAT, E. FARKLI ÜLKELERDE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ, ISBN: 978-625-7052-93-1, PEGEM Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 407 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
7. YILMAZ BOLAT, E. Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, ISBN: 978-605-170-229-2, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 20 Sayfa, Türkçe, Ankara, , 2018. 4500
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 1625
1. YILMAZ BOLAT, E. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI, ISBN: 978-975-2435-45-2, EĞİTEN KİTAP, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 104 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2017. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1625
1. YILMAZ BOLAT, E. ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE BESLENMESİ, ISBN: 978-605-9877-33-6, HEDEF CS YAYINCILIK VE MÜHENDİSLİK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 20 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2016. 250
2. Yılmaz Bolat, E.; Özgün, Ö. Aile eğitimi ve okul öncesinde aile katılımı, ISBN: 978-605-4551-02-6, Vize Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 31 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2011. 125
3. Yılmaz Bolat, E. Eğitim Psikolojisi, ISBN: 978-605-4454-90-7, Karahan, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 33 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2013. 250
4. Yılmaz Bolat, E. Okul Öncesi Eğitimde Materyal Tasarımı, ISBN: 978-605-4757-95-4, Eğiten Kitap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 20 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
http://www.egitenkitap.com/OKUL-ONCESI-EGITIMDE-MATERYAL-TASARIMI,PR-79.html
5. YILMAZ BOLAT, E. ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI, ISBN: 978-605-9877-35-0, HEDEF CS YAYINCILIK VE MÜHENDİSLİK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 21 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2016. 250
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1625
1. YILMAZ BOLAT, E. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, ISBN: 978-605-4454-90-7, KARAHAN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2017. 0
2. YILMAZ BOLAT, E. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ, ISBN: 978-605-9763-28-8, İzge Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 17 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1200

7. YILMAZ BOLAT, E.; ÜNAL, K., Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 60-66 Ay Arası Çocukların Resimlerinde Yer Verdikleri Aile İle İlgili Kavramların Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 200

6. YILMAZ BOLAT, E., Anne Baba Tutumlarının Çocukların Sosyal Becerileri Üzerindeki Etkisi. 1. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-13, 2018-09-15, Mersin, Türkiye, . 200

5. YILMAZ BOLAT, E., Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-13, 2018-09-15, Mersin, Türkiye, . 200

4. YILMAZ BOLAT, E., Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Sınıf İçi Eğitim Ortamlarının Değerlendirilmesi: Mersin İli Örneği. IV. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2018-06-27, 2018-06-30, Bakü, Azerbaycan, . 200

3. YILMAZ BOLAT, E., Dört Altı Yaş Grubu Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2018-06-27, 2018-07-30, Bakü, Azerbaycan, . 200

2. YILMAZ BOLAT, Y., OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA AİLE KATILIM ETKİNLİKLERİ KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ . VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-05, 2016-05-08, ÇANAKKALE, Türkiye, 2016. 0

Scientific_Meetings_003.pdf

1. YILMAZ BOLAT, Y.; ÜLKÜ, P., BEŞ YAŞ ÇOCUKLARINDA RESİMLER ARACILIĞIYLA MESLEKİ ALGI . VIII. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 2016-05-05, 2016-05-08, ÇANAKKALE, Türkiye, 2016. 0

Scientific_Meetings_004.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. SIĞIRTMAÇ, A.; YILMAZ BOLAT, E.; SOLAK, N., Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Verilen Bilgisayar Destekli Eğitimin Genel Durumu ve Öğretmenlerin Görüşleri. Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu, 2006-06-27, 2006-06-30, GİRNE, KKTC, . 100

Uluslararası - Özet - Sözlü 1895

19. YILMAZ BOLAT, E., OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI. 3. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Türkiye, 2019. 100

https://mersinsempozyumu.mersinakademi.com.tr/

18. YILMAZ BOLAT, E.; KOYUNCU, M., OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DRAMA ETKİNLİKLERİNİ PLANLAMA, UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME YETERLİLİKLERİ. 30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi’, 2019-10-24, 2019-11-27, ADANA, Türkiye, 2019. 100

https://dramacongress2019.cu.edu.tr/

17. YILMAZ, S.; ÇIĞ, O.; YILMAZ BOLAT, E., Doğaya Dayalı Eğitim Programının Küçük Çocukların Biyofilik Eğilimleri Üzerindeki Etkinliğinin İncelenmesi: Yarı Deneysel Bir Çalışma. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, 2019-10-02, 2019-10-05, KARS, Türkiye, 2019. 100

https://iecec-uoek.org/

16. YILMAZ BOLAT, E.; YILMAZ, S.; ÇIĞ, O., Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Ücretsiz Dağıtılan El Ele I-II-III Kitaplarının Okul Öncesi Eğitim Programı Açısından İncelenmesi. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, 2019-10-02, 2019-10-05, KARS, Türkiye, 2019. 100

https://iecec-uoek.org/

15. YILMAZ BOLAT, E., Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyunu Öğretim Yöntemi Olarak Kullanma Durumları ve Oyun Yöntemi Hakkındaki Görüşleri. II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2019-09-12, 2019-09-14, Denizli, Türkiye, 2019. 100

https://www.i-sasec.org/

14. YILMAZ BOLAT, E.; TAŞKAYA, S., Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitimde Sinektik Yöntemi Hakkındaki Görüşleri. II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2019-09-12, 2019-09-14, Denizli, Türkiye, 2019. 100

https://www.i-sasec.org/

13. Koyuncu, M.; Yılmaz Bolat, E., Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Öğrenme Merkezlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. VI. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 2019-06-19, 2019-06-22, Ankara, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_015.pdf

12. Koyuncu, M.; Yılmaz Bolat, E.; Çığ, O., Okul Öncesi Öğretmenlerinin Örgütsel Güven, Yenilikçilik ve Lider Üye Desteğinin İş Performansı ve Tatminleri Üzerindeki Etkisi. VI. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 2019-06-19, 2019-06-22, Ankara, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_001.pdf

11. YILMAZ BOLAT, E., Okul Öncesi Öğretmenlerinin Ev Ziyaretlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. 3.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2017-10-26, 2017-10-28, KAHRAMANMARAŞ, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_013.pdf

10. YILMAZ BOLAT, E., KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARI HAKKINDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU (EYFOR), 2017-10-19, 2017-10-21, ANKARA, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_009.pdf

9. YILMAZ BOLAT, E., OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OBADER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU (EYFOR), 2017-10-19, 2017-10-21, ANKARA, Türkiye, 2017. 100

8. YILMAZ BOLAT, E., Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları Konusunda Görüşleri: Mersin İli Örneği. 5.ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KONGRESİ, 2017-10-18, 2017-10-21, ANKARA, Türkiye, 2017. 100

7. YILMAZ BOLAT, E.; DAL, S., OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA AİLE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU, 2017-10-05, 2017-10-08, MUĞLA, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_014.pdf

6. YILMAZ BOLAT, E., OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ETKİNLİKLERDE YÖRESEL ÇOCUK OYUNLARINA YER VERME DURUMLARI. 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, 2017-09-18, 2017-09-24, MALAGA, İspanya, 2017. 100

Scientific_Meetings_011.pdf

5. YILMAZ BOLAT, E., OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ. 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, 2017-09-18, 2017-09-24, MALAGA, İspanya, 2017. 100

4. Yılmaz Bolat, E., 2-4 Yaş Arası Çocuğa Sahip Annelerin Tuvalet Eğitimi Kazandırma Konusunda Tutum ve Görüşlerinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, 2015-09-02, 2015-09-05, Ankara, Türkiye, 2015. 100

http://okuloncesikongresi.org/

3. Yılmaz Bolat, E., Okul Öncesi Dönemde Yabancı Dil Öğretimi Hakkında Öğretmen Görüşleri. 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 2015-05-28, 2015-05-30, Nevşehir, Türkiye, 2015. 100

http://udes.nevsehir.edu.tr/tr/sempozyum-cagrisi

2. Yılmaz Bolat, E.; Gürsoy, F.; Strom, R., Öğretmen Olarak Anne Baba Envanteri: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. 3.Okul öncesi Kongresi, 2012-09-12, 2012-09-15, Adana, Türkiye, 2012. 100

http://egitim.cu.edu.tr/ooeken

1. Yılmaz Bolat, E.; Özgün, Ö.; Erden, Ş.; Aydilek Çiftçi, M., Alt Sosyo Ekonomik Gruptaki Türk Babalara Baba Eğitiminin Etkileri. Avrupa Eğitim Araştırmaları, 2011-09-12, 2011-09-16, Berlin, Almanya, 2011. 95

Scientific_Meetings_008.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 50

2. YILMAZ BOLAT, E., BEŞ YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN RESİMLERİNİN GELİŞİMSEL BAĞLAMDA İNCELENMESİ. Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Sempozyumu, 2017-04-29, 2017-04-30, İstanbul, Türkiye, . 50

1. Ayperi, D.; Nilüfer, S.; Yılmaz, E., Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Öğrencilere Kurum Dışında Verilen Bilgisayar Destekli Eğitimin Genel Durumu ve Ebeveyn Görüşleri . 16. uluslararası eğitim bilimleri kongresi, 2007-09-05, 2007-09-07, Tokat, Türkiye, 2007. 0

Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Yürütücü 0

1. OKULUNU SEV GELECEĞİ KORU, CUMHURİYET ANAOKULU, Proje No: 8466836, 2000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 0
Projects_001.pdf

Ulusal - Araştırmacı 100

4. Geri Dönüşüme Minik Bir Adim, TÜBİTAK, Proje No: 118B281, 0 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50
Projects_002.pdf

3. Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Gelişimlerini Desteklemenin Aracı Olarak Eylem Araştırması ve Ders Çalışması Yöntemlerinin Uygulanması, BAP, Proje No: 2017-1-AP2-2276, 10500 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

2. Öğrendikçe Paylaşıyoruz, Paylaştıkça Öğreniyoruz., Mersin Yenişehir Kaymakamlığı, Proje No: 11.05.2016/E.5265774, 1000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 0
Projects_004.pdf

1. Okul Öncesi Eğitime Bir Artı, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: 2011-79-0239, 1 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 0

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 0

2. 9. Toplum Liderleri Geliyor Projesi, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: 9, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2015,Tamamlandı. 0

1. 8. Toplum Liderleri Geliyor Projesi, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: 8, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2015,Tamamlandı. 0

Ulusal - Eğitmen 0

1. Aklın şiiri bilim, TÜBİTAK, Proje No: 118B778, 0 TL, Eğitmen, 2019,Tamamlandı. 0

Ulusal 875
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, 2017-04-01 - Devam ediyor. 125
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 1306-7850, E-ISSN : 1306-7850, 2016-10-11 - Devam ediyor. 125
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 1306-7850, E-ISSN : 1306-7850, 2016-10-11 - Devam ediyor. 125
4. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 1306-7850, E-ISSN : 1306-7850, 2016-10-11 - Devam ediyor. 125
5. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 1306-7850, E-ISSN : 1305-5429, 2013-12-01 - Devam ediyor. 125
6. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 1306-7850, E-ISSN : 1305-5429, 2013-12-01 - Devam ediyor. 125
7. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 1306-7850, E-ISSN : 1305-5429, 2013-12-01 - Devam ediyor. 125
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4
1. AKADEMIK SOSYAL ARAşTıRMALAR DERGISI (ASOS JOURNAL) , [ 2015 : 1 ] . 4
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] [ 2015 : 1 ] [ 2016 : 1 ] [ 2019 : 1 ] . 0
3. SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2012 : 1 ] . 0
4. TURKISH JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION (TUJPED) , [ 2017 : 1 ] . 0
5. TURKISH STUDIES TüRKOLOJI ARAşTıRMALARı , [ 2018 : 1 ] . 0
6. ÇEDAR ULASLARARASı ÇOCUK EDEBIYATı VE EğITIM ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 0
7. ÇEDAR ULASLARARASı ÇOCUK EDEBIYATı VE EğITIM ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 3
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES , [ 2018 : 1 ] . 1
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2013 : 1 ] . 1
3. MİLLİ EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
4. ÇAĞDAŞ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
Ulusal 0
1. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, 2017-10-25, MERSİN, Türkiye. 0
2. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, , , Türkiye. 0
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, , , Türkiye. 0
4. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, , , Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖÖ405 Okulöncesi Kurumların Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OEB205 Okul Öncesi Eğitim Programları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz OEB103 Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OEB001 Aile Eğitimi ve Katılımı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OEB005 Erken Çocukluk Eğitiminde Gele Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖÖ109 Toplum Sağlığı ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖÖ401 Okuma Yazmaya Hazırlık Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖÖ405 Okulöncesi Kurumların Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ109 Toplum Sağlığı ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OEB101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖE 506 Okul Öncesi Eğitimde Program v Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Güz OÖE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz OÖE 501 Okul Öncesinde İleri Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Güz OÖE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz OÖE 508 Erken Çocuklukta Oyun ve Müzik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Güz GKS025 Okul Öncesi Kurumların Yönetim Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Seçmeli ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖÖ404 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖÖ410 Öğretmenlik Uygulaması - II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar OÖP412 Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP412 Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar OÖÖ404 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar OÖP102 Anne - Çocuk Sağlığı ve İlkyar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖÖ102 Anne - Çocuk Sağlığı ve Beslen Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ102 Anne - Çocuk Sağlığı ve Beslen Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OEB005 Erken Çocukluk Eğitiminde Gele Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ302 Okulöncesi Eğitimde Program Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP304 Müzik Eğitimiıı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP304 Müzik Eğitimi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OEB202 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ208 Okulöncesinde Oyun Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ208 Okulöncesinde Oyun Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OEB204 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ402 Okul Öncesi Eğitimde Aile Katı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OEB001 Aile Eğitimi ve Katılımı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ306 Aile Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ306 Aile Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar AED 507 Aile ve Çocuk Hukuku Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 2-0-2
Bahar PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz OÖÖ211 Okul Öncesinde Müzik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖÖ405 Okulöncesi Kurumların Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ405 Okulöncesi Kurumların Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖÖ211 Okul Öncesinde Müzik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖÖ401 Okuma Yazmaya Hazırlık Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ401 Okuma Yazmaya Hazırlık Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖÖ109 Toplum Sağlığı ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz OÖÖ109 Toplum Sağlığı ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OEB103 Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP201 Anne - Çocuk Beslenmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖÖ101 Okulöncesi Eğitimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz OÖÖ101 Okulöncesi Eğitimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OEB101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz OEB001 Aile Eğitimi ve Katılımı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP207 Çocukta Oyun Gelişimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OEB205 Okul Öncesi Eğitim Programları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OEB005 Erken Çocukluk Eğitiminde Gele Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz GKS025 Okul Öncesi Kurumların Yönetim Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Seçmeli ) 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖÖ306 Aile Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ102 Anne - Çocuk Sağlığı ve Beslen Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP102 Anne - Çocuk Sağlığı ve İlkyar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖÖ208 Okulöncesinde Oyun Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ302 Okulöncesi Eğitimde Program Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ404 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖÖ402 Okul Öncesi Eğitimde Aile Katı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ102 Anne - Çocuk Sağlığı ve Beslen Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖÖ302 Okulöncesi Eğitimde Program Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖÖ306 Aile Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖÖ410 Öğretmenlik Uygulaması - II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar AED 507 Aile ve Çocuk Hukuku Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 2-0-2
Güz OÖÖ401 Okuma Yazmaya Hazırlık Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖÖ109 Toplum Sağlığı ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OEB103 Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OEB103 Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP207 Çocukta Oyun Gelişimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖÖ401 Okuma Yazmaya Hazırlık Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ401 Okuma Yazmaya Hazırlık Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖÖ405 Okulöncesi Kurumların Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖÖ109 Toplum Sağlığı ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP201 Anne - Çocuk Beslenmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP207 Çocukta Oyun Gelişimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖÖ405 Okulöncesi Kurumların Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Yaz OÖÖ402 Okul Öncesi Eğitimde Aile Katı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Yaz OÖÖ405 Okulöncesi Kurumların Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Yaz OÖÖ401 Okuma Yazmaya Hazırlık Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖÖ306 Aile Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖP102 Anne - Çocuk Sağlığı ve İlkyar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖÖ102 Anne - Çocuk Sağlığı ve Beslen Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ208 Okulöncesinde Oyun Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ214 Okulöncesinde Sanat Etkinlikle Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ302 Okulöncesi Eğitimde Program Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ306 Aile Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖÖ316 Oyuncak Yapımı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP412 Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ214 Okulöncesinde Sanat Etkinlikle Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar OÖÖ302 Okulöncesi Eğitimde Program Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖÖ316 Oyuncak Yapımı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar AED 507 Aile ve Çocuk Hukuku Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 2-0-2
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖÖ101 Okulöncesi Eğitimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ109 Toplum Sağlığı ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP201 Anne - Çocuk Beslenmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖÖ303 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖÖ101 Okulöncesi Eğitimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz OÖÖ109 Toplum Sağlığı ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP201 Anne - Çocuk Beslenmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP207 Çocukta Oyun Gelişimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz AED 507 Aile ve Çocuk Hukuku Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 2-0-2
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar OÖP306 Materyal Geliştime Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖÖ208 Okulöncesinde Oyun Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖP102 Anne - Çocuk Sağlığı ve İlkyar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖP412 Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP306 Materyal Geliştirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖÖ214 Okulöncesinde Sanat Etkinlikle Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖÖ208 Okulöncesinde Oyun Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP102 Anne - Çocuk Sağlığı ve İlkyar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar AED 507 Aile ve Çocuk Hukuku Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz SNF409 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖÖ109 Toplum Sağlığı ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP201 Anne - Çocuk Beslenmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP207 Çocukta Oyun Gelişimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖÖ211 Okul Öncesinde Müzik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz OÖÖ101 Okulöncesi Eğitimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz OÖP201 Anne - Çocuk Beslenmesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP207 Çocukta Oyun Gelişimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP306 Materyal Geliştirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP306 Materyal Geliştirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP306 Materyal Geliştime Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP306 Materyal Geliştime Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖÖ109 Toplum Sağlığı ve İlkyardım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP207 Çocukta Oyun Gelişimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz OÖÖ101 Okulöncesi Eğitimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz OÖP207 Çocukta Oyun Gelişimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Yaz AED 507 Aile ve Çocuk Hukuku Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP102 Anne - Çocuk Sağlığı ve İlkyar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP306 Materyal Geliştirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP306 Materyal Geliştirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP306 Materyal Geliştime Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP306 Materyal Geliştime Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP102 Anne - Çocuk Sağlığı ve İlkyar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP404 Araştırma Projesi II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz OÖP207 Çocukta Oyun Gelişimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP401 Anne - Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP203 Erken Çoc. Dön. Gelişim I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP207 Çocukta Oyun Gelişimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Yaz OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Yaz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Yaz OÖP207 Çocukta Oyun Gelişimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP102 Anne - Çocuk Sağlığı ve İlkyar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP102 Anne - Çocuk Sağlığı ve İlkyar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar OÖP306 Materyal Geliştirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP306 Materyal Geliştime Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP406 Eğitimde Kaynaştırma ( Seçmeli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz OÖP203 Erken Çoc. Dön. Gelişim I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP405 Araştırma Projesi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP207 Çocukta Oyun Gelişimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖP215 Anne Baba Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Yaz OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Yaz OÖP102 Anne - Çocuk Sağlığı ve İlkyar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Yaz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Yaz OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP306 Materyal Geliştirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP102 Anne - Çocuk Sağlığı ve İlkyar Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP208 Çocuk Ruh Sağlığı Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF410 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-6-5
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP306 Materyal Geliştime Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP302 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP306 Materyal Geliştirme Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP202 Erken Çoc. Dön. Gelişim II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 09 Rehberlik* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-0-1
Güz OÖP203 Erken Çoc. Dön. Gelişim I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-0-1
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖP403 Öğretmenlik Uygulaması I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Güz OÖP207 Çocukta Oyun Gelişimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP311 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP305 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl