Prof.Dr. MEHMET ŞAHİN
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Yerleşkesi, 33343, Yenişehir / Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
11173
E-MAIL
:
mehmetsahin@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
sahinmehmet033@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2020-08-07 10:15:02
DÜZENLEME
:
2021-01-28 12:41:22
PUAN
:
14442
YABANCI DİL
:
İngilizce, A, KPDS, 95
İngilizce, A, ÜDS, 96.250
İngilizce, A, YDS, 90
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1988
YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1993
DOKTORA FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2001
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ/ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2010
Doktora Tezi

1. Mesleki ve Teknik Eğitimde Sanal Eğitim Uygulaması: Beklentiler ve Öğrenci Başarısına Etkisi Danışman: Dr. Yavuz Erişen, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, 2010.

2. Andrew Lang'in eserlerinde din ve Yüce Tanrı kavramı Danışman: Dr. Mehmet Aydın, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dinler Tarihi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, 2002.

Yüksek Lisans Tezi

1. Teaching Literature with Emphasis on Poetry Danışman: Dr. Sevim Kantarcıoğlu, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1993.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
OKUTMAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1996-01-01 - 2002-12-31
YARD. DOÇ. DR. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2003-01-01 - 2010-12-31
YARD. DOÇ. DR. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2010-01-01 - 2013-12-31
YARD. DOÇ. DR. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013-01-01 - 2015-12-31
DOÇ. DR. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-01-01 - 2017-12-31
DOÇ. DR. NECMETTİEN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2017-01-01 - 2020-08-10
PROF. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-10-20 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DOÇ. DR. FAKÜLTE YÖNETİK KURULU ÜYELİĞİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 2017-01-01 - 2020-12-31
DOÇ. DR. BÖLÜM BAŞKAN YARD. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-01-01 - 2017-12-31
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2950
2016
4. Kireçci, M.; Bacanlı, H.; Erişen, Y.; karadağ, E.; Çeliköz, N.; Dombaycı, M.; Toprak, M.; Şahin, M. The Internationalization of Higher Education in Turkey: Creating an Index. TURKİSH EDUCATİON ASSOCİATİON, 2016, 41, 1-28. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6223

2015
3. Seçer, Ş.; Şahin, M.; Alcı, B. Investigating the Effect of Audio Visual Materials as Warm-up Activity in Aviation English Courses on Students’ Motivation and Participation at High School Level. ELSEVİER BV, 2015, 199, 120-128. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.495

2010
2. Şahin, M. Blended learning model in mechanical manufacturing training. AFRİCAN JOURNAL OF BUSİNESS MANAGEMENT, 2010, 4, 2520-2526. 1000 + 0
https://academicjournals.org/journal/AJBM/article-stat/69C2D1327511

2008
1. Şahin, M.; Yaldız, S.; Ünsaçar, F.; Bilalis, N.; Maravelakis, E.; Antoniadis, A. Virtual Training Centre for Computer Numerical Control. INT. J. OF COMPUTERS, COMMUNİCATİONS & CONTROL, 2008, 3, 196-203. 850 + 0
Publications_002.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 48
2016
1. Bacanlı, H.; Erişen, Y.; Çeliköz, N.; Dombaycı, M.; Karadağ, E.; Toprak, M.; Şahin, M.; Kireççi, M. Türkiye'de Üniversite Öğrencisi Olmak: Şehir Halkı, Türk ve Uluslararası Öğrenciler Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Alan Araştırması. YÜKSEKÖĞRETİM DERGİSİ, 2016, 6, 49-61. 48 + 0
10.2399/yod.16.007

Publications_003.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 1920
2019
20. Mahammoda , S.; Şahin, M. Critical Thinking Skills in Northern Ethiopia: The Views of Prospective Teachers. TURQUOİSE INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH AND SOCİAL STUDİES, 2019, 1, 8-14. 100 + 0
Publications_007.pdf

19. Qablan , F.; Şahin, M. Critical Thinking in Education: The Case in Palestine. TURQUOİSE INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH AND SOCİAL STUDİES, 2019, 1, 20-27. 100 + 0
Publications_005.pdf

18. Çeliköz, N.; Erişen, Y.; Şahin, M. Cognitive Learning Theories with Emphasis on Latent Learning, Gestalt and Information Processing Theories. JOURNAL OF EDUCATİONAL AND INSTRUCTİONAL STUDİES İN THE WORLD, 2019, 9, 18-33. 100 + 0
Publications_004.pdf

17. Mutlu, A.; Şahin, M. The Mediated Learning Experience (MLE) Theory in Meaningful Language Instruction. INTERNATİONAL JOURNAL ON NEW TRENDS İN EDUCATİON AND THEİR IMPLİCATİONS , 2019, 10, 1-10. 100 + 0
Publications_008.pdf

16. AlJaafil , E.; Şahin, M. Critical Thinking Skills for Primary Education: The Case in Lebanon. TURQUOİSE INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH AND SOCİAL STUDİES, 2019, 1, 1-7. 100 + 0
Publications_006.pdf

2018
15. Şahin, M.; Doğantay, H. Critical Thinking and Transformative Learning. JOURNAL OF INNOVATİON İN PSYCHOLOGY, EDUCATİON AND DİDACTİCS , 2018, 22, 103-114. 100 + 0
Publications_010.pdf

14. Şahin, M. Essentialism in Philosophy, Psychology, Education, Social and Scientific Scopes. JOURNAL OF INNOVATİON İN PSYCHOLOGY, EDUCATİON AND DİDACTİCS , 2018, 22, 193-204. 100 + 0
Publications_009.pdf

2017
13. Balıkçı, A.; Akbaşlı, S.; Şahin, M.; Kılıç, M. The Change Process at Schools Based on the Variables of School Administrators and Environment. HORİZON RESEARCH PUBLİSHİNG CO., LTD., 2017, 5, 2178-2185. 75 + 0
http://dx.doi.org/10.13189/ujer.2017.051207

Publications_013.pdf

12. Akbaşlı, S.; Şahin, M.; Yılmaz, P. Struggle with School Absenteeism in Compulsory Education: Different Country Approaches and Policies. HORİZON RESEARCH PUBLİSHİNG CO., LTD., 2017, 5, 2107-2115. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.13189/ujer.2017.051128

Publications_015.pdf

11. Akbaşlı, S.; Şahin, M.; Yaykıran, Z. Teacher Qualification Influence on Teaching Cross-Curricular Skills: A Study Based on PISA 2015 Assessment . JOURNAL OF EDUCATİON AND PRACTİCE , 2017, 8, 21-29. 100 + 0
Publications_014.pdf

10. Yılmaz, E.; Şahin, M.; Turgut, M. Variables Affecting Student Motivation Based on Academic Publications . JOURNAL OF EDUCATİON AND PRACTİCE , 2017, 8, 112-120. 100 + 0
Publications_011.pdf

9. Akbaşlı, S.; Şahin, M.; Gül, B. Selection Process of School Principals in Turkey and Some Other Countries: A Comparative Study. HORİZON RESEARCH PUBLİSHİNG CO., LTD., 2017, 5, 2251-2258. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.13189/ujer.2017.051215

Publications_012.pdf

2016
8. ŞAHİN, M.; ERİŞEN, Y.; ÇELİKÖZ, N. The Transformational Learning of Three Adult Academicians. MEDİTERRANEAN JOURNAL OF HUMANİTİES, 2016, 6, 299-307. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.13114/MJH.2016119306

Publications_018.pdf

7. Şahin, M.; Seçer, Ş. Challenges of using audio-visual aids as warm-up activity in teaching aviation English . EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS , 2016, 11, 860-866. 100 + 0
Publications_020.pdf

6. Akbaşlı, S.; Şahin, M.; Yaykıran, Z. The Effect of Reading Comprehension on the Performance in Science and Mathematics . JOURNAL OF EDUCATİON AND PRACTİCE , 2016, 7, 108-121. 100 + 0
Publications_016.pdf

5. Şahin, M.; Seçer, Ş.; Erişen, Y. Perception of ‘English’ and Motivation in Learning English. REDFAME PUBLİSHİNG, 2016, 4, 43-60. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.11114/jets.v4i9.1672

Publications_019.pdf

4. Şahin, M. The Two and a Half Learning Model: A Consequence of Academic Dishonesty . JOURNAL OF EDUCATİON AND PRACTİCE , 2016, 7, 20-25. 100 + 0
Publications_017.pdf

3. Erişen, Y.; Şahin, M.; Birben, F.; Yalın, H. Motivation levels of gifted students and their metaphorical perceptions of school . EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS , 2016, 11, 553-561. 85 + 0
Publications_021.pdf

2010
2. Erişen, Y.; Çeliköz, N.; Şahin, M.; kapıcıoğlu, M.; Ataş, S.; Akyol, C.; Girgin, Ç. "Beltek" Project for the Training and Employability of Women in Turkey. EDUCATİON, 2010, 130, 666-673. 60 + 0
1. Şahin, M.; Akbaşlı, S.; Yelken, T. Key competences for lifelong learning: The case of prospective teachers . EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEW , 2010, 5, 545-556. 100 + 0
Publications_022.pdf

Uluslararası - Endekste taranmıyor 865
2016
9. Şahin, M.; Koca, S. Avrupa birliği yaşam boyu öğrenme anahtar yeterlikler bağlamında erken çocukluk eğitimi. INTERNATİONAL JOURNAL OF INNOVATİVE RESEARCH İN EDUCATİON , 2016, 3, 135-142. 100 + 0
Publications_023.pdf

2014
8. Gülten, D.; Şahin, M. Prospective Teachers’ Views of “Mathematics Learning” . INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMANİTİES SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON , 2014, 10, 45-53. 100 + 0
Publications_024.pdf

7. Seçer, Ş.; Şahin, M. Challenges of Teaching Aviation Vocabulary and Radio Phraseology at High School Level. INTERNATİONAL JOURNAL ON NEW TRENDS İN EDUCATİON AND THEİR IMPLİCATİONS , 2014, 5, 110-120. 100 + 0
Publications_025.pdf

2013
6. Ergin, B.; Şahin, M.; Erişen, Y. Prospective Pre-School Teachers’ Perceptions of “Child”: A Study of Metaphors. INTERNATİONAL JOURNAL ON NEW TRENDS İN EDUCATİON AND THEİR IMPLİCATİONS , 2013, 4, 88-101. 100 + 0
Publications_026.pdf

2012
5. Erişen, Y.; Çeliköz, N.; Şahin, M. Training in Textile: A Transfer of Innovation Project as E-learning Tool. INTERNATİONAL JOURNAL ON NEW TRENDS İN EDUCATİON AND THEİR IMPLİCATİONS , 2012, 3, 156-163. 100 + 0
Publications_027.pdf

4. Şahin, M. Pros and Cons of Connectivism as a Learning Theory. INTERNATİONAL JOURNAL OF PHYSİCAL AND SOCİAL SCİENCES , 2012, 2, 437-454. 100 + 0
http://www.ijmra.us

Publications_029.pdf

3. Akbaşlı, S.; Taşkaya, S.; Meydan, A.; Şahin, M. Teachers and computer technology: Supervisors’ views. INTERNATİONAL JOURNAL OF RESEARCH İN SOCİAL SCİENCES, 2012, 2, 113-124. 65 + 0
https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijrss&volume=2&issue=2&article=008

Publications_028.pdf

2011
2. Şahin, M. Opinions of Trainers on Blended Learning Model in Higher Vocational Education and Training. INTERNATİONAL JOURNAL ON NEW TRENDS İN EDUCATİON AND THEİR IMPLİCATİONS, 2011, 2, 23-28. 100 + 0
Publications_030.pdf

2010
1. Şahin, M. Blended learning in vocational education: An experimental study. INTERNATİONAL JOURNAL OF VOCATİONAL AND TECHNİCAL EDUCATİON, 2010, 2, 95-101. 100 + 0
Publications_031.pdf

Ulusal - Diğer 1100
2018
11. Varlıkgörücüsü , N.; Şahin, M. Radikal Felsefe, Eleştirel Pedagoji ve Okulsuz Toplum. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2018, 7, 75-82. 100 + 0
Publications_033.pdf

10. Kestel, M.; Şahin, M. Eğitimde Eleştirel Düşünme. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2018, 7, 40-49. 100 + 0
Publications_032.pdf

9. Keskin, M.; Şahin, M. Eğitimde İlerlemecilik. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2018, 7, 50-74. 100 + 0
Publications_034.pdf

8. Küpeli, Z.; Şahin, M. Varoluşçuluk: İşadami Görüşleri. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2018, 7, 195-200. 100 + 0
Publications_035.pdf

2013
7. Kuyucu, Y.; Şahin, M.; Kapıcıoğlu, O. Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Çocuk” Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2013, 2, 43-53. 100 + 0
Publications_036.pdf

2012
6. Şahin, M.; Erişen, Y.; Çeliköz, N. Virtual Training in Vocational Education: Footwear Training. JOURNAL OF EDUCATİONAL AND INSTRUCTİONAL STUDİES İN THE WORLD, 2012, 2, 19-23. 100 + 0
Publications_037.pdf

2010
5. Şahin, M.; Erişen, Y. Mesleki ve Teknik Eğitimde Sanal Eğitim Uygulaması: Sanal Eğitimin Başarıya Etkisi . E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY , 2010, 5, 1825-1845. 100 + 0
Publications_038.pdf

4. Yıldırım, A.; Akbaşlı, S.; Şahin, M. Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Demokratik İnanç Düzeylerinin Belirlenmesi. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2010, 5, 40-48. 100 + 0
Publications_040.pdf

3. Akbaşlı, S.; Yıldırım, A.; Şahin, M. İlköğretim Okul Yöneticilerinin İnsan Haklarına Yönelik Görüşleri. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2010, 5, 158-172. 100 + 0
Publications_039.pdf

2009
2. Yılmaz, E.; Şahin, M. İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Yaşam Doyumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY , 2009, 4, 1404-1414. 100 + 0
Publications_041.pdf

2002
1. Şahin, M. The Concepts of Language, Competence and Literature in ELT Classes. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2002, 8, 289-303. 100 + 0
Publications_042.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 416
1. Çeliköz, N.; Erişen, Y.; Şahin, M. LEARNING AND TEACHING: Theories, Approaches and Models, ISBN: 978-975-01577-2-1 , Çözüm Eğitim Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 14 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2016. 167
2. Mihai, A.; Şahin, M. Technology, Education and Development, ISBN: 978- 953-307-007-0, IntechOpen, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 22 Sayfa, İngilizce, Shangha, Çin, 2009. 250
https://www.intechopen.com/books/technology-education-and-development/ict-use-in-vet-the-virtual-training-centre-for-shoe-design-as-a-model
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 812
1. Çeliköz, N.; Erişen, Y.; Şahin, M. Öğrenme ve Öğretme Kuramlar-Yaklaşımlar-Modeller, ISBN: 9786053642770, Pegem, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 23 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 83
2. Şahin, M. Meslek Yüksek Okulları İçin Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, ISBN: 978-605-5176-31-0, Eğitim yaynıevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 10 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2013. 250
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 812
1. Mirici, İ.; Şahin, M. İngilizce Kelime Dağarcığını Geliştirme Rehberi, ISBN: 9786055782641, Siyasal Kitabevi, Baskı Sayısı: 8, Baskı Adet Sayısı: 2000, 648 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 250
2. Mirici, İ.; Şahin, M.; Dikilitaş, K. İngilizce Okuduğunu Anlama Rehberi, ISBN: 6055782672, Siyasal Kitabevi, Baskı Sayısı: 6, Baskı Adet Sayısı: 2000, 568 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 167
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 812
1. Kireççi, M.; Bacanlı, H.; Erişen, Y.; Karadağ, E.; Çeliköz, N.; Dombaycı, M.; Toprak, M.; Şahin, M. Türkiye’de Yükseköğretimin Uluslararasılaşma Endeksi, ISBN: 9786257957915, Efe Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 252 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2020. 63
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 3080

17. Şahin, M., Academic Dishonesty: Two And A Half Learning Model in Adult Learning. KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, The Eight International Scientific Conference , 2016-04-08, 2016-04-10, Bansko, Bulgaristan, 2016. 200

Scientific_Meetings_016.pdf

16. Şahin, M.; Safieh , L., Connectivism as a Learning Theory: Advantages and Disadvantages Based on Teachers’ View. International Journal of Wireless Information Networks & Business information System , 2012-08-13, 2012-08-14, Singapur, Singapur, 2012. 200

Scientific_Meetings_010.pdf

15. Şahin, M., A Proposal for Revisiting Footwear Tradition for Innovation. International Scientific Conference: Innovative solutions for sustainable development of textiles industry, 2011-05-27, 2011-05-29, Oradea, Romanya, 2011. 200

Scientific_Meetings_004.pdf

14. Şahin, M., Internationalisation and Multilingualism as New Trends in Vocational Education and Training: A Sample Case in the Balkan Countries . International Conference on New Trends in Education and Their Implications , 2010-11-11, 2010-11-13, Antalya, Türkiye, 2010. 200

Scientific_Meetings_002.pdf

13. Şahin, M.; Mihai, A.; Yaldız, S.; Pastina, M., A Multilingual Virtual Environment for Shoe Design Training. ICVL 2009: International Conference on Virtual Learning, 2009-10-30, 2009-11-01, Iasi, Romanya, 2009. 190

Scientific_Meetings_008.pdf

12. Şahin, M.; Mihai, A.; Vouyouka, A.; Yaldız, S.; Dragomir, A., Textile Training In A Virtual Environment. IHEPI 2009: International Conference & Workshops on Higher Education, Partnership and Innovation, 2009-09-07, 2009-09-09, Budapeşte, Macaristan, 2009. 180

Scientific_Meetings_006.pdf

11. Mihai, A.; Şahin, M.; Yaldız, S.; Pastina, M.; Taşdemir, Ş., Shoe Design Training in a Virtual Environment. IHEPI 2009: International Conference & Workshops on Higher Education, Partnership and Innovation, 2009-09-07, 2009-09-09, Budapeşte, Türkiye, 2009. 160

Scientific_Meetings_001.pdf

10. Şahin, M.; Mihai, A.; Yaldız, S.; Pastina, M., A Virtual Training Centre For Shoe Design. IHEPI 2009: International Conference & Workshops on Higher Education, Partnership and Innovation, 2009-06-17, 2009-06-19, Bilbao, İspanya, 2009. 190

Scientific_Meetings_015.pdf

9. Mihai, A.; Şahin, M., E Learning Modules For Footwear Industry Virtual Training Centre For Shoe Design. The 13th Conference "INVENTICA 2009 , 2009-06-04, 2009-06-06, Iasi, Romanya, 2009. 200

Scientific_Meetings_014.pdf

8. Mihai, A.; Şahin, M.; Yalçın, G.; Pastina, M., A Virtual Environment Designed for Shoe Design Training. m-ICTE 2009: International Conference on Multimedia and Information an Communication Technologies in Education , 2009-04-22, 2009-04-24, Lisbon, Portekiz, 2009. 170

Scientific_Meetings_012.pdf

7. Şahin, M.; Mihai, A.; Vouyouka, A.; Yaldız, S.; Taşdemir, Ş.; Dragomir, A., ICT Based Content in Textile Training. m-ICTE 2009: International Conference on Multimedia and Information and Communication Technologies in Education , 2009-04-22, 2009-04-24, Lisbon, Portekiz, 2009. 170

Scientific_Meetings_003.pdf

6. Şahin, M.; Mihai, A.; Yaldız, S.; Dragomir, A.; Bilalis, N.; Maravelakis, E., A Multilateral Virtual Training Model The Virtual Training Centre For Shoe Design VTC Shoe. . ICERI 2008: International Conference of Education, Research and Innovation , 2008-11-17, 2008-11-19, Madrid, İspanya, 2008. 170

Scientific_Meetings_014.pdf

5. Mihai, A.; Şahin, M.; Yaldız, S.; Dragomir, A.; Bilalis, N.; Maravelakis, E., The Virtual Training Centre For Shoe Design (VTC Shoe): A Multilateral Virtual Training Model Based On A Common Curriculum. ICVL 2008: International Conference on Virtual Learning, 2008-10-31, 2008-11-02, Köstence, Romanya, 2008. 150

Scientific_Meetings_013.pdf

4. Mihai, A.; Şahin, M.; Yaldız, S.; Rusu, B.; Dragomir, A., Virtual Training Centre For Shoe Design. WMHE 2008: 5th International Seminar on Quality Management in Higher Education, 2008-06-12, 2008-06-14, Iasi, Romanya, 2008. 160

Scientific_Meetings_011.pdf

3. Mihai, A.; Şahin, M.; Yaldız, S.; Yalçın, G.; Bilalis, N.; Maravelakis, E.; Antoniadis, A., Virtual Training Centre for Shoe Design A Sample Virtual Training Environment. INTED 2008: International Technology, Education and Development Conference, 2008-03-03, 2008-03-05, Valensia, İspanya, 2008. 140

Scientific_Meetings_005.pdf

2. Şahin, M.; Mihai, A., Attitude of VET Trainers towards Virtual Training in Turkey and Romania. ICVL 2007: 2nd International Conference on Virtual Learning , 2007-10-26, 2007-10-28, Bükreş, Romanya, 2007. 200

1. Mihai, A.; Şahin, M., E-Portfolio in VET A Study into the Link Between Personal Development Planning and Curriculum in Shoe Design Training. EPVET'2007: International Conference on E-Portfolio Process in Vocational Education; Present and Future , 2007-05-02, 2007-05-03, Bükreş, Romanya, 2007. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 2100

21. Mahammoda , S.; Şahin, M., The Views of Prospective Teachers on Critical Thinking Skills in Ethiopia. . ICONTE 2019: 10th International Congress on New Trends in Education, 2019-04-26, 2019-04-27, Antalya, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_024.pdf

20. Qablan, F.; Şahin, M., The Impact of Employing Critical Thinking in Education in Palestine. ICONTE 2019: 10th International Congress on New Trends in Education , 2019-04-26, 2019-04-27, Antalya, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_023.pdf

19. İpek, S.; Şahin, M., İlerlemecilik ve Öğretmenler. . ICONTE 2019: 10th International Congress on New Trends in Education , 2019-04-26, 2019-04-27, Antalya, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_022.pdf

18. Yanpınar, O.; Şahin, M., Lise Düzeyinde Çalışan Öğretmenlerin Postmodern Eğitim Anlayışına İlişkin Görüşleri. ICONTE 2019: 10th International Congress on New Trends in Education , 2019-04-26, 2019-04-27, Antalya, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_020.pdf

17. AlJaafil , E.; Şahin, M., Critical Thinking Skills for Primary Education in Lebanon. ICONTE 2019:10th International Congress on New Trends in Education , 2019-04-26, 2019-04-27, Antalya, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_019.pdf

16. Mutlu, A.; Şahin, M., Meaningful Language Instruction Based On the Mediated Learning Experience (MLE) Theory. ICONTE 2019:10th International Congress on New Trends in Education , 2019-04-26, 2019-04-27, Antalya, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_018.pdf

15. Güzel, H.; Şahin, M., Okul Yöneticilerinin Felsefe Akımlarını Benimseme Düzeylerinin Yönetsel Tutumlarına Etkisi. ICONTE 2019: 10th International Congress on New Trends in Education, 2019-04-26, 2019-04-27, Antalya, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_017.pdf

14. Nsobya , I.; Şahin, M., The Philosophical and Historical Background of Education in Uganda. ICONTE 2019: 10th International Congress on New Trends in Education, 2019-04-26, 2019-04-27, Antalya, Türkiye, 2019. 100

13. Şahin, M.; Doğantay, H., The Essential Role of Critical Thinking in Transformative Learning. 4th International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET , 2018-11-23, 2018-11-24, Antalya, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_025.pdf

12. Küpeli, Z.; Şahin, M., İşadamı Gözüyle Varoluşçuluk. 9th International Congress on New Trends in Education , 2018-05-10, 2018-05-12, Antalya, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_026.pdf

11. Yılmaz, Y.; Şahin, M., Bir Eğitim Felsefesi Olarak Esasicilik. ICONTE 2018: 9th International Congress on New Trends in Education , 2018-05-10, 2018-05-12, Antalya, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_027.pdf

10. Keskin, M.; Şahin, M., Bir Eğitim Felsefesi Olarak İlerlemecilik ve Eğitime Yansımaları. ICONTE 2018: 9th International Congress on New Trends in Education , 2018-05-10, 2018-05-12, Antalya, Türkiye, 2018. 100

9. Şahin, M., Essentialism and Heliocentrism in Natural and Social Sciences. ICONTE 2018: 9th International Congress on New Trends in Education , 2018-05-10, 2018-05-12, Antalya, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_029.pdf

8. Kestel, M.; Şahin, M., Eleştirel Düşünce ve Öğretmenler. ICONTE 2018: 9th International Congress on New Trends in Education, 2018-05-10, 2018-05-12, Antalya, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_030.pdf

7. Uçaralp, A.; Şahin, M., Emekli Öğretmenlerin Gözünden Daimicilik. ICONTE 2018: 9th International Congress on New Trends in Education , 2018-05-10, 2018-05-12, Antalya, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_031.pdf

6. Varlıkgörücüsü , N.; Şahin, M., Radikal Felsefe ve Okulsuz Toplum: Lisansüstü Öğrenci Görüşleri. ICONTE 2018: 9th International Congress on New Trends in Education , 2018-05-10, 2018-05-12, Antalya, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_032.pdf

5. Şahin, M., The Transformative Learning Theory in Adult Learning: The Two And A Half Learning Model. ICONTE 2017: 8th International Congress on New Trends in Education, 2017-05-18, 2017-05-20, Antalya, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_033.pdf

4. Şahin, M.; Koca, S., Avrupa Birliği Yaşamboyu Öğrenme için Anahtar Yeterlikler Bağlamında Erken Çocukluk Eğitimi. 5th Cyprus International Conference On Educational Research, 2016-03-31, 2016-04-01, Girne, KKTC, 2016. 100

Scientific_Meetings_034.pdf

3. Şahin, M.; Çeliköz, N.; Erişen, Y., Transformative Learning Theory and Educational Experiences of Adults. 4th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2015 , 2015-11-05, 2015-11-07, Antalya, Türkiye, 2015. 100

Scientific_Meetings_035.pdf

2. Şahin, M.; erişen, Y., Connectivism: Traditional or Modern? . 13th Edition of the International Conference on Sciences of Education, 2015-05-28, 2015-05-29, Suceava, Romanya, 2015. 100

Scientific_Meetings_036.pdf

1. Şahin, M.; Çeliköz, N., Traditional Teaching And Learning Theories And Connectivism. 6th International Congress on New Trends in Education ICONTE- 2015 , 2015-04-24, 2015-04-26, Antalya, Türkiye, 2015. 100

Scientific_Meetings_037.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Erişen, Y.; Şahin, M.; Kapıcıoğlu, O., The Need Analysis For Further Education of the Retired and Elderly. 11th International Conference on Further Education in the Balkan Countries, 2008-10-23, 2008-10-26, Konya, Türkiye, 2008. 100

Scientific_Meetings_038.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. Şahin, M.; Erişen, Y.; Çeliköz, N., Perceptions on Online Learning in the Context of Disatnce Education. World Conference on Educational and Instructional Studies, 2012-11-07, 2012-11-09, Antalya, Türkiye, 2012. 50

Scientific_Meetings_040.pdf

2. Şahin, M.; Çeliköz, N.; Erişen, Y., Teachers Tolerance towards Students at Faculty Level. World Conference on Educational and Instructional Studies, 2012-11-07, 2012-11-09, Antalya, Türkiye, 2012. 50

Scientific_Meetings_041.pdf

1. Şahin, M.; Erişen, Y., The Place of ICT in Vocational Education A Sample Training Tool. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2011-10-05, 20111-10-08, Eskişehir, Türkiye, 2011. 50

Scientific_Meetings_039.pdf

Uluslararası - Araştırmacı 0

3. Excellence in Textile through “Fashion Express” , Avrupa Konseyi, Proje No: LLP-LdV-TOI-2007-TR-061, 0 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 0
Projects_003.pdf

2. Virtual Training Centre for Shoe Design, Avrupa Konseyi, Proje No: 134124-LLP-1-2007-1-RO-LEONARDO-LMP , 0 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 0
Projects_002.pdf

1. Virtual Training Centre for CNC, Avrupa Konseyi, Proje No: TR/06/B/F/PP/178011 , 0 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Mustafa Keskin, Yetişkinlerde Dönüşümsel Öğrenme, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Muharrem Kestel, Eleştirel Düşünme Becerileri: Bir Öğretim Modeli Önerisi, Diğer, Diğer, Devam ediyor. 400

1. Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER) , Üye No: 0000, Türkiye, 2012-01-01-2015-12-31.
2. World Council for Curriculum and Instruction (WCCI) , Üye No: 0000, Türkiye, 2012-01-01-2014-12-31.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz SOBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlen Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-2-0
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi 4-0-4
Güz MBD004 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD004 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD004 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBS022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Seçmeli 2-0-2
Güz MBS009 Eğitimde Program Geliştirme Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Seçmeli 2-0-2
Güz MBD004 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl