Prof.Dr. ŞEHRİBAN KOCA
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412817
Dahili
:
42058
Faks
:
+90-324-3412823
E-MAIL
:
sehriban.koca@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
sehriban.koca@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-05-28 12:32:55
DÜZENLEME
:
2024-03-22 11:20:45
PUAN
:
29653
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YÖKDİL, 75.0
İngilizce, 75, YÖKDİL, 75
Researcher ID
Scopus ID
h-index
11
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MÜZİK ÖĞRT. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS MÜZİK ÖĞRT. BİLİMDALI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2001
DOKTORA MÜZİK ÖĞRT. BİLİMDALI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2007
DOÇENTLİK MÜZİK EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2014
Doktora Tezi

1. Mesleki Müzik Eğitimi Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Genel Kişilik Özelliklerinin Kişilik Envanterlerine Göre İncelenmesi Danışman: Dr. NİHAN YAĞIŞAN, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, KONYA, Türkiye, 2007.

Yüksek Lisans Tezi

1. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Keman Öğretim Programlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma Danışman: Dr. Salih ERGAN, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, KONYA, Türkiye, 2001.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YRD.DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-04-04 - 2015-11-27
DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-09-04 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI MÜZİK EĞİTİMİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2016-09-19 - Devam ediyor
ANABİLİM DALI BAŞKANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2022-09-19 - 2025-09-19
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-09-18 - 2022-09-18
BÖLÜM BAŞKANI GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ 2010-07-14 - 2013-07-14
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURUL ÜYELİĞİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURUL ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-07-14 - 2013-07-14
FAKÜLTE KURUL ÜYELİĞİ FAKÜLTE KURUL ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010-07-14 - 2013-07-14
FARABİ BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-05-02 - 2015-11-27
FARABİ BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ FARABİ İLKÖĞRETİM BÖLÜM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010-04-11 - 2013-06-10
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1800
2019
9. KOCA, Ş. Perspectives Of Preschool Children Towards Music And Music Activities. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2019, 12, 845-852. 200 + 0
Publications_006.pdf

8. KOCA, Ş. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK PEDAGOJİK BİLGİ VE BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. EURASİAN ART & HUMANİTİES JOURNAL, 2019, 11, 76-87. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17740/eas.art.2019‐V11‐07

Publications_008.pdf

2016
7. KOCA, S. Öğretmen Adaylarının Bakış Açısıyla Okul Öncesi Kurumlarda Müzik Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2016, 9, 654-660. 200 + 0
Publications_001.pdf

2013
6. KOCA, S. Ortaöğretim müzik dersi öğretim programının müzik öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2013, 8, 281-291. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2013.8.2.D0133

5. KOCA, S. The perspectives of music teacher candidates regarding alternative assessment and evaluation tools used in music education programs and the implementation of these tools at schools. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON AND RESEARCH, 2013, 1, 131-140. 200 + 0
4. KOCA, S. Müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı öğretimi yeterlik düzeyleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. TURKİSH STUDİES , 2013, 8, 835-845. 200 + 3
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4974

3. KOCA, S. Okul öncesi öğretmenlerinin müzik öğretimine yönelik özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2013, 8, 164-175. 200 + 0
2. KOCA, S. Okul öncesi öğretmen adaylarının müzik derslerine ilişkin yeterliklerinin değerlendirilmesi. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2013, 6, 321-331. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/jasss¬_763

1. KOCA, S. Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk şarkılarını seslendirme yeterliklerinin incelenmesi. TURKİSH STUDİES , 2013, 8, 405-411. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4632

Uluslararası - Diğer 300
2019
3. KOCA, Ş. PERSPECTIVES OF PRESCHOOL CHILDREN TOWARDS MUSIC AND MUSIC ACTIVITIES. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2019, 12, 845-852. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3633

2017
2. KOCA, Ş. Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlıkları . BALIKESİR UNİVERSİTY THE JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES INSTİTUTE, 2017, 20, 131-145. 100 + 0
http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c20s37/c20s37s.pdf

Publications_005.pdf

2012
1. KOCA, Ş. The pre school teacher candidates metaphorical thinking about the concept of music learning. PROCEDİA SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2012, , 1485-1489. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 500
2019
5. KOCA, Ş. Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Öğretimine Yönelik Pedagojik Bilgi Ve Becerilerinin İncelenmesi. EURASİAN ART HUMANİTİES JOURNAL, 2019, 11, 76-87. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.17740/eas.art.2019‐V11‐07

2018
4. KOCA, Ş. PROSPECTIVE CLASSROOM TEACHERS’ USAGE OF MUSIC TEACHING MATERIALS. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2018, 11, 762-766. 100 + 0
3. KOCA, Ş. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretim Materyallerini Kullanım Durumları . THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2018, 60, 762-766. 100 + 0
Publications_007.pdf

2013
2. KOCA, Ş. Opinions of prospective primary school teachers about reflection of micro teaching method on their music teaching skills. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON, 2013, 4, 186-195. 100 + 0
1. KOCA, S. An evaluation of Turkish music teacher candidates' opinions regarding their specıfic area competencies. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH, 2013, 5, 238-244. 100 + 6
dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-5/B.36

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 300
2016
3. KOCA, S. The competency of pre-service classroom teachers’ regarding the learning-teaching process in a music course: implementation from a Turkish University. JOURNAL OF EDUCATİON AND PRACTİCE , 2016, 7, 143-155. 100 + 0
Publications_002.pdf

2. KOCA, S. An Investigation of Prospective Music Teachers’ Early Teacher Identity. JOURNAL OF EDUCATİON AND PRACTİCE, 2016, 7, 70-75. 100 + 0
Publications_003.pdf

2013
1. KOCA, S. An investigation of music teaching self-efficacy levels of prospective preschool teachers. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2013, 8, 897-900. 100 + 0
10.5897/ERR2013.1483

Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 200
2017
2. KOCA, Ş. Competencies of Music Teacher Candidates Taking Pedagogical Formation Training. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2017, 9, 370-380. 100 + 0
http://www.iojes.net

Publications_004.pdf

2013
1. KOCA, S. Opinions of prospective primary school teachers about reflection of micro teaching method on their music teaching skills. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON, 2013, 4, 186-195. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2016
3. KOCA, Ş. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları . MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 16, 375-386. 200 + 0
10.21764/efd.33645

2013
2. KOCA, S. Ortaöğretim öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 22, 209-222. 200 + 0
2010
1. YAĞIŞAN, N.; KOCA, S. Analysis Of General Personality Characteristics Of High School Students Who Take And Do Not Take Vocational Music Training Accordıng To Personality Inventory. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 15-24. 200 + 0
Ulusal - Diğer 500
2013
5. KOCA, S.; KURTASLAN, H. Sınıf öğretmeni adaylarının bona yapma becerilerinin değerlendirilmesi. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2013, 2, 112-116. 100 + 0
4. KURTASLAN, H.; KOCA, S. Sınıf öğretmeni adaylarının müzik dersleri kapsamında aldıkları blokflüt eğitimine yönelik bakış açıları. JOURNAL OF RESEARCH İN EDUCATİON AND TEACHİNG, 2013, 2, 145-151. 100 + 0
2010
3. KOCA, S. Müzik Eğitimi Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Sosyal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 29, 49-63. 100 + 0
2009
2. KOCA, S. Mesleki Müzik Eğitimi Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Kişisel Uyum Düzeylerinin İncelenmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 28, 45-61. 100 + 0
1. KOCA, Ş. Mesleki müzik eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin kişisel uyum düzeylerinin incelenmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 28, 45-61. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 6750
1. KOCA, Ş. Research & Reviews in Educational Sciences – Summer, 2019, ISBN: 978-605-7852-85-4, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 44 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2019. 250
http://www.gecekitapligi.com
2. KOCA, Ş. Theory and Research in Educational Sciences II, ISBN: 978-625-7319-04-1, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 269 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2020. 0
3. KOCA, Ş. İlkokulda Eğitim ve Öğretim, ISBN: 978-625-7582-77-3, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 632 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 6000
4. KOCA, Ş. Research & Reviews in Educational Sciences, ISBN: 978-605-7631-61-9, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 68 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2019. 250
http://www.gecekitapligi.com
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 6750
1. KOCA, Ş. EĞITIM BILIMLERINDE YENI ARAYIŞLAR VE ÇALIŞMALAR, ISBN: 978-625-7721-18-9, Serüven Yayınevi / Serüven Publishing, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
2. KOCA, Ş.; ERTEN, P. Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler –I, ISBN: 978-625-8449-91-4, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
3. KOCA, Ş.; ERTEN, P. Research & Reviews in Educational Sciences, ISBN: 978-625-8075-25-0, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2021. 0
4. KOCA, Ş.; SALI, G.; KAN, Ç. RESEARCH & REVIEWS IN EDUCATIONAL SCIENCES, ISBN: 978-625-7411-71-4, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2021. 0
5. KOCA, Ş. RESEARCH & REVIEWS IN EDUCATIONAL SCIENCES - II, ISBN: 978-625-8002-47-8, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2021. 0
6. KOCA, Ş.; AKGÜL, M. Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler I, ISBN: 978-625-8002-31-7, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
7. KOCA, Ş.; AKGÜL, M. Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler II, ISBN: 978-625-8002-32-4, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
8. KOCA, Ş. Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar Ekim 2022, ISBN: 978-625-7276-06-1, Serüven Yayınevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2022. 0
9. KOCA, Ş.; BAY, E. Eğitimi Bilimlerinde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler, ISBN: 978-625-6399-68-6, Serüven Yayınevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2023. 0
10. ZAHAL, O.; KOCA, Ş.; BAŞ, K. Eğitim Bilimlerinde Teori veAraştırmalar IICilt 2, ISBN: 978-625-7319-21-8, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2020. 0
11. KOCA, Ş.; BAY, E. International Academic Research and Reviews In Educational Sciences March 2023, ISBN: 978-625-6399-74-7, Serüven Yayınevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2023. 0
12. BAY, E.; KOCA, Ş. Eğitim Bilimlerinde Uluslararası Çalışmalar Haziran 2023, ISBN: 978-625-6450-50-9, Serüven Yayınevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2023. 0
13. ZAHAL, O.; KOCA, Ş.; BAŞ, K. Eğitim Bilimlerinde Teori veAraştırmalar II Cilt I, ISBN: 978-625-7702-87-4, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2020. 0
14. KOCA, Ş.; AKGÜL, M. Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler, ISBN: 978-625-7793-87-2, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
15. KOCA, Ş.; ERTEN, P. Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - II, ISBN: 978-625-8449-92-1, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
16. KOCA, Ş.; AKGÜL, M. Eğitimde Güncel Araştırmalar Haziran 2022, ISBN: 978-625-430-196-4, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2022. 0
17. KOCA, Ş. RESEARCH & REVIEWS IN EDUCATIONAL SCIENCES - I, ISBN: 978-625-8002-46-1, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2021. 0
1. KOCA, Ş. Research & Reviews in Educational Sciences, ISBN: 978-625-7411-71-4, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 301 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2021. 250
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 6750
1. KOCA, Ş. Research Reviews in Educational Sciences, ISBN: 978-605-7631-61-9, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 68 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2019. 0
2. KOCA, Ş. İLKOKULDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM, ISBN: ISBN 978-625-7582-77-3, PEGEM AKADEMİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 632 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 0
3. TÜRKÖZÜ, M.; KOCA, Ş. Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, Ekim - 2022, ISBN: 978-625-7276-06-1, Serüven Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 393 Sayfa, Türkçe, İZMİR, Türkiye, 2022. 0
4. KOCA, Ş. Theory and Research inEducational Sciences II, ISBN: 978-625-7319-04-1, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 269 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2020. 0
5. KOCA, Ş. Eğitim Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, ISBN: 978-605-288-384-6, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 484 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2018. 0
6. KOCA, Ş. GENÇLİKTEN YAŞLILIĞA EĞİTİMDEYENİ YAKLAŞIMLAR, ISBN: 978-625-7687-30-0, Iksad Publications, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 144 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2020. 0
7. KOCA, Ş. Theory and Research inEducational Sciences II, ISBN: 978-625-7319-04-1, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 269 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2020. 0
8. KOCA, Ş. Research Reviews in Educational Sciences –Summer, 2019, ISBN: 978-605-7852-85-4, Gece Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 44 Sayfa, İngilizce, ANKARA, Türkiye, 2019. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1500
1. KOCA, Ş. BİLGİDEN BECERİYE SINIRSIZ ÖĞRENME, ISBN: 978-605-82661-4-8, SEAD, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 79 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2018. 250
2. KOCA, Ş. EĞİTİM BİLİMLERİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, ISBN: 978-605-288-384-6, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1500, 484 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2018. 1250
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1500
1. KOCA, Ş. BİLGİDEN BECERİYE SINIRSIZ ÖĞRENME, ISBN: 978-605-82661-4-8, SEAD, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 79 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 5600

28. KOCA, Ş., MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİMLERİNİNYETERLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 2019-10-26, 2019-10-28, İstanbul, Türkiye, . 200

27. KOCA, Ş., MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE ADANMIŞLIKDÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 2019-10-26, 2019-10-28, İstanbul, Türkiye, . 200

26. KOCA, Ş., Müzik Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Adanmışlık Düzeylerinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 2019-10-26, 2019-10-27, İstanbul, Türkiye, 2019. 200

25. KOCA, Ş., Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Müzik Derslerine Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi. 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 2019-10-26, 2019-10-27, İstanbul, Türkiye, 2019. 200

24. KOCA, Ş., OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK DERSLERİNE YÖNELİKMOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ. 2. Uluslararası Eğitimde Yeni ArayışlarKongresi, 2019-10-26, 2019-10-28, İstanbul, Türkiye, . 200

23. KOCA, Ş., Müzik Öğretmeni Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinin Yeterliğine İlişkin Görüşleri. 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 2019-10-26, 2019-10-27, İstanbul, Türkiye, 2019. 200

22. KOCA, Ş., Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları. İSAL 2019, 2019-09-06, 2019-09-08, ADANA, Türkiye, . 200

21. KOCA, Ş., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Derslerine Yönelik Motivasyonlarınınİncelenmesi. İSAL 2019, 2019-09-06, 2019-09-08, ADANA, Türkiye, . 200

20. KOCA, Ş., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Derslerine Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi. . ISAL 2019, 2019-09-06, 2019-09-08, ADANA, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_022.pdf

19. KOCA, Ş., Sınıf Öğretmenlerinin “Müzik Dersi” Kavramına Yönelik Bilişsel Yapıları. ISAL 2019, 2019-09-06, 2019-09-08, ADANA, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_021.pdf

18. KOCA, Ş., Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları. . ISAL 2019, 2019-09-06, 2019-09-08, ADANA, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_023.pdf

17. KOCA, Ş., Sınıf Öğretmenlerinin “Müzik Dersi” Kavramına Yönelik Bilişsel Yapıları. İSAL 2019, 2019-09-06, 2019-09-08, ADANA, Türkiye, . 200

16. KOCA, Ş., 2018 Yılında Yürürlüğe Giren İlkokul Müzik Dersi Öğretim Programının Uygulanma Durumunun Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. V. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, 2019-07-22, 2019-07-26, Nevşehir, Türkiye, . 200

15. KOCA, Ş., 2018 Yılında Yürürlüğe Giren İlkokul Müzik Dersi Öğretim Programının Uygulanma Durumunun Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. V. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, 2019-07-22, 2019-07-26, Nevşehir, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_024.pdf

14. KOCA, Ş., MİKRO ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN PEDAGOJİK FORMASYONPROGRAMI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİM BECERİLERİNE YANSIMALARI. II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, ADANA, Türkiye, . 200

13. KOCA, Ş., MİKRO ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN PEDAGOJİK FORMASYONPROGRAMI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİM BECERİLERİNE YANSIMALARI. II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, ADANA, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_005.pdf

12. KOCA, Ş., Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları. II. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU , 2018-04-26, 2018-04-28, ANKARA, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_008.pdf

11. KOCA, Ş., Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Öğrenmeye Yönelik Sorumlulukları. II. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMASEMPOZYUMU (USEAS 2018), 2018-04-26, 2018-04-28, Muğla, Türkiye, . 200

10. KOCA, Ş., Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Öğrenmeye Yönelik Sorumlulukları.. II. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU, 2018-04-26, 2018-04-28, ANKARA, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_007.pdf

9. KOCA, Ş., Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Etkinliklerine Yönelik Özyeterlik Algıları. II. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMASEMPOZYUMU (USEAS 2018), 2018-04-26, 2018-04-28, Muğla, Türkiye, . 200

8. KOCA, Ş., 2018 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN İLKOKUL VE ORTAOKUL MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN 4.SINIF KAZANIMLARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ. ICES-2018 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi, 2018-04-09, 2018-04-11, İSTANBUL, Türkiye, . 200

7. KOCA, Ş., SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAKIŞ AÇISIYLA İLKOKULLARDA YÜRÜTÜLEN MÜZİK DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, 2018-04-09, 2018-04-11, İstanbul, Türkiye, 2018. 200

6. KOCA, Ş., 2018 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN İLKOKUL VE ORTAOKUL MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN 4.SINIF KAZANIMLARININ GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ. 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, 2018-04-09, 2018-04-11, İstanbul, Türkiye, 2018. 200

5. KOCA, Ş., SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAKIŞ AÇISIYLA İLKOKULLARDA YÜRÜTÜLEN MÜZİKDERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. ICES-2018 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi, 2018-04-09, 2018-04-11, İSTANBUL, Türkiye, . 200

4. KOCA, Ş., Bireysel çalgı öğretimine yönelik özyeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. İpek Yolu’nda Müzik Kültürü ve Eğitimi Konferansı, 2016-01-01, 2016-01-01, iSTANBUL, Türkiye, 2016. 200

Scientific_Meetings_017.pdf

3. KOCA, S., Bireysel çalgı öğretimine yönelik özyeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. İpek Yolu’nda Müzik Kültürü ve Eğitimi Konferansı, 2014-04-17, 2014-04-19, iSTANBUL, Türkiye, 2016. 200

Scientific_Meetings_002.pdf

2. KOCA, S., The primary school teacher candidates’ metaphorical thinking about the concept of music. Cyprus International Conference on Educational Research, 2012-02-08, 2012-02-11, Middle East Technical University, Kıbrıs Rum Kesimi, 2012. 200

Scientific_Meetings_019.pdf

1. KOCA, S., The pre-school teacher candidates’ metaphorical thinking about the concept of music learning. Cyprus International Conference on Educational Research, 2012-02-08, 2012-02-11, Middle East Technical University, Kıbrıs Rum Kesimi, 2012. 200

Scientific_Meetings_018.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 2600

26. KOCA, Ş., Müzik Öğretmeni Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinin Yeterliğine İlişkin Görüşleri. UEYAK 2019, 2019-10-26, 2019-10-27, İstanbul, Türkiye, 2019. 100

25. KOCA, Ş., Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Müzik Derslerine Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi.. UEYAK 2019, 2019-10-26, 2019-10-27, İstanbul, Türkiye, 2019. 100

24. KOCA, Ş., Müzik Öğretmeni Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinin Yeterliğine İlişkin Görüşleri. UEYAK 2019, 2019-10-26, 2019-10-27, İSTANBUL, Türkiye, . 100

23. KOCA, Ş., Müzik Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Adanmışlık Düzeylerinin İncelenmesi. UEYAK 2019, 2019-10-26, 2019-10-27, İSTANBUL, Türkiye, . 100

22. KOCA, Ş., Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Müzik Derslerine Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi. UEYAK 2019, 2019-10-26, 2019-10-27, İSTANBUL, Türkiye, . 100

21. KOCA, Ş., Müzik Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğine Adanmışlık Düzeylerinin İncelenmesi. UEYAK 2019, 2019-10-26, 2019-10-27, İstanbul, Türkiye, 2019. 100

20. KOCA, Ş., SINIF ÖĞRETMENLERİNİN “MÜZİK DERSİ” KAVRAMINA YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARI. ISAL 2019, 2019-09-06, 2019-09-08, ADANA, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_012.pdf

19. KOCA, Ş., SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK DERSLERİNE YÖNELİK MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ. ISAL 2019, 2019-09-06, 2019-09-08, ADANA, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_003.pdf

18. KOCA, Ş., OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK ALGILARI. ISAL 2019, 2019-09-06, 2019-09-08, ADANA, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_011.pdf

17. KOCA, Ş., 2018 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN İLKOKUL MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMA DURUMUNUN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ. V.ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ, 2019-07-22, 2019-07-26, NEVŞEHİR, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_013.pdf

16. KOCA, Ş., SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK PEDAGOJİK BİLGİ VE BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. V.ULUSLARARASIMÜZİK VE DANS KONGRESİ, 2019-07-22, 2019-07-26, NEVŞEHİR, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_014.pdf

15. KOCA, Ş., MÜZİK DERSLERİNDE RİTİM ALFABESİ ÖĞRETİMİ: POFUDUK TAVŞAN. Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, 2019-04-25, 2019-04-27, İstanbul, Türkiye, 2019. 100

Scientific_Meetings_010.pdf

14. KOCA, Ş., MÜZİK DERSLERİNDE RİTİM ALFABESİ ÖĞRETİMİ: POFUDUK TAVŞAN. International Field Education of Material Symposium, 2019-04-25, 2019-04-27, , , . 100

13. KOCA, Ş., SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİM MATERYALLERİ KULLANMA DURUMLARI. . II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi , 2018-05-04, 2018-05-05, ADANA, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_006.pdf

12. KOCA, Ş., SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİM MATERYALLERİ KULLANMA DURUMLARI. II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, , , . 100

11. KOCA, Ş., Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin Başarı Amaç Yönelimlerinin İncelenmesi. II. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMASEMPOZYUMU (USEAS 2018), 2018-04-26, 2018-04-28, Muğla, Türkiye, . 100

10. KOCA, Ş., 2018 Yılında Yürürlüğe Giren İlkokul ve Ortaokul Müzik Dersi Öğretim Programında Yer Alan4.Sınıf Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeylerine İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri .. 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, 2018-04-09, 2018-04-11, İSTANBUL, Türkiye, . 100

9. KOCA, Ş., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bakış Açısıyla İlkokullarda Yürütülen Müzik DerslerininDeğerlendirilmesi .. 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, 2018-04-09, 2018-04-11, İSTANBUL, Türkiye, . 100

8. KOCA, Ş., 2018 Yılında Yürürlüğe Giren İlkokul ve Ortaokul Müzik Dersi Öğretim Programında Yer Alan 4.Sınıf Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeylerine İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri. 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), 2018-04-09, 2018-04-11, İSTANBUL, Türkiye, 2018. 100

http://www.ibadcongresses.org

7. KOCA, Ş., SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAKIŞ AÇISIYLA İLKOKULLARDA YÜRÜTÜLEN MÜZİK DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences(ICES-2018), 2018-04-09, 2018-04-11, İstanbul, Türkiye, 2018. 100

http://www.ibadcongresses.org

6. KOCA, Ş., Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Dersine Yönelik Metaforik Algıları. 2. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ, 2016-09-26, 2016-09-28, Muğla, Türkiye, . 100

5. KOCA, Ş., Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Dersi Öğrenme-Öğretme Sürecine İlişkin Yeterlikleri. 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 100

http://www.icci-epok.org/tr/default.asp

4. KURTASLAN, H.; KOCA, S., Sınıf öğretmeni adaylarının müzik dersleri kapsamında aldıkları blokflüt eğitimine yönelik bakış açıları. 4th International Conference On New Trends In Education And Their Implications, 2013-04-25, 2013-04-27, ANTALYA, Türkiye, 2013. 100

Scientific_Meetings_016.pdf

3. KOCA, S.; KURTASLAN, H., Sınıf öğretmeni adaylarının bona yapma becerilerinin değerlendirilmesi. 4th International Conference On New Trends In Education And Their Implications, 2013-04-25, 2013-04-27, ANTALYA, Türkiye, 2013. 100

Scientific_Meetings_015.pdf

2. KOCA, S., An investigation of music teaching self-efficacy levels of prospective preschool teachers. 3rd International Congress on Early Childhood Education, 2012-09-12, 2012-09-15, ADANA, Türkiye, 2012. 100

1. YAGİSAN, N.; KOCA, S., Analysis Of General Personality Characteristics Of High School Students Who Take And Do Not Take Vocational Music Training Accordıng To Personality Inventory. 2nd European Conference on Developmental Psychology of Music, 2008-09-10, 2008-09-12, LONDON, İngiltere / Birleşik Krallık, 2008. 100

Scientific_Meetings_020.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. KOCA, S., Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Öğrenim Gören Öğrencilerin Çalgı (Blokflüt) Çalma Becerilerine Yönelik Yeterliklerinin Belirlenmesi. 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 2012-04-25, 2012-04-27, NİĞDE, Türkiye, 2012. 100

Uluslararası - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 0

1. A Girl Called Europa, Avrupa Birliği, BM gibi benzeri Uluslararası Kuruluşlarca Desteklenenler, Proje No: 06-TUR01-S2C01-00503-1, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2007,Tamamlandı. 0

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 0

1. Mobil Bilgi, Çukurova Kalkınma Ajansı Projesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi, Proje No: TR62-11-02/027, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2014,Tamamlandı. 0

Ulusal - Eğitmen 0

1. Bir Hikaye de Sen Yaz, TÜBİTAK, Proje No: 1, 0 TL, Eğitmen, 2015,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2800

14. Seçil TATAR, ÇOCUK KOROSUNDA MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

13. Berrin Melisa ALTUNOLUK, VİYOLONSEL EĞİTİMİ ALAN GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ETÜT VE ESERLERİNİ ÇALIŞIRKEN VE ÖĞRENİRKEN KULLANDIKLARI STRATEJİLER, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

12. ÇAĞLA ŞAH, GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL-DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

11. Emrah YILDIZ, BAĞLAMA EĞİTİMİNDE BAĞLAMA TÜRLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR İNCELEME, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

10. Ezgi BOZ, MÜZİK EĞİTİMİ ALAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK SOSYAL VE DUYGUSAL YETKİNLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

9. GÖZDE ÇAKIR, BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞÜSTÜ ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. SONAY ORTAK, LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKSESLİ MÜZİĞE (KLASİK MÜZİK) İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. MELTEM EZGİ TÜRKÖZÜ, BİLSEM MÜZİK YETENEK ALANI ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DURUMLARININ İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

6. ÇAĞLANUR SAKARYA BAKIR, GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENSTRÜMAN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

5. ATAKAN KUTLU, MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN DİJİTAL YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

4. SUNA İPEK ALTIPARMAK, MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİBOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2023, Tamamlandı. 200

3. ASLIHAN BAYRAM, MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞÜSTÜ YETİLERİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2023, Tamamlandı. 200

2. GÜNEŞ AKÇA, MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARINA YÖNELİK ÖZYETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2023, Tamamlandı. 200

1. MELİKŞAH SANDIKÇI, MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE ADANMIŞLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2022, Tamamlandı. 200

Uluslararası 250
1. UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH , DANISMA KURULU UYELIGI, ISSN : 2332-3213 , E-ISSN : 2332-3205 , 2015-11-29 - Devam ediyor. 125
2. NWSA , DANISMA KURULU UYELIGI, ISSN : 1308 - 7290, E-ISSN : 1308 - 7290, 2010-06-01 - Devam ediyor. 125
Ulusal 190
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 1306-7850, 2011-06-01 - 2013-08-15. 125
2. EKEV , DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 2148-0710, 2015-10-01 - Devam ediyor. 65
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 148
1. BRITISH JOURNAL OF EDUCATION, SOCIETY & BEHAVIOURAL SCIENCE , [ 2017 : 4 ] . 16
2. BRITISH JOURNAL OF EDUCATION, SOCIETY & BEHAVIOURAL SCIENCE , [ 2014 : 1 ] . 0
3. E- JOURNAL OF NEW WORLD SCıENCES ACADEMY , [ 2013 : 1 ] . 0
4. EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEWS , [ 2017 : 5 ] . 20
5. EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEWS , [ 2016 : 3 ] . 12
6. GLOBAL RESEARCH IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE , [ 2016 : 1 ] . 4
7. I.ULUSLARARASı MüZIK VE DANS KONGRESI , [ 2015 : 1 ] . 0
8. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES , [ 2017 : 1 ] . 0
9. IV.ULUSLARARASı OKUL ÖNCESI EğITIMI KONGRESI , [ 2015 : 10 ] . 0
10. INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY YEARS EDUCATION , [ 2015 : 1 ] . 4
11. JOURNAL OF EDUCATION, SOCIETY AND BEHAVIOURAL SCIENCE , [ 2019 : 1 ] . 4
12. JOURNAL OF MUSIC AND DANCE , [ 2017 : 3 ] . 0
13. JOURNAL OF MUSIC AND DANCE , [ 2018 : 1 ] . 0
14. KASTAMONU EğITIM DERGISI , [ 2019 : 5 ] . 20
15. KASTAMONU EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2017 : 3 ] . 12
16. NWSA , [ 2019 : 2 ] . 8
17. PAMUKKALE ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 0
18. THE USE OF SILENCE IN CLASSICAL MUSIC , [ 2017 : 1 ] . 4
19. UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH , [ 2019 : 2 ] . 8
20. UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH , [ 2017 : 4 ] . 16
21. UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH , [ 2016 : 5 ] . 20
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 6
1. AKDENİZ SANAT DERGİSİ , [ 2014 : 1 ] . 0
2. EKEV AKADEMİ , [ 2017 : 1 ] . 0
3. EKEV , [ 2015 : 1 ] . 0
4. EKEV AKADEMİ , [ 2019 : 1 ] . 1
5. III. ULUSAL ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİ KONGRESİ “BİR ÇOCUK BİR DÜNYA” , [ 2016 : 1 ] . 0
6. KEFAD , [ 2017 : 2 ] . 2
7. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2013 : 1 ] . 1
8. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2012 : 1 ] . 1
9. ÇUKUROVA UNİVERSİTY FACULTY OF EDUCATİON JOURNAL , [ 2012 : 1 ] . 1
Uluslararası
1. ICES 2018 Eğitim Materyalleri Tasarım SergisiYarışması, SERGİLER/Karma sergiler /, İSTANBUL, Materyal Tasarımı:Doç.Dr.Şehriban KOCA, 2018-04-09-2018-04-11, 1 GÜN, İSTANBUL, Türkiye
2. Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması ve Sergisi, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2019-04-25-2019-04-25, 1 gün, İstanbul, Türkiye
3. Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Sergisi ve Yarışması, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2019-04-25-2019-04-25, 1 gün, İstanbul, Türkiye
4. EĞİTİM MATERYALLERİ TASARIMI SERGİSİYARIŞMASI, SERGİLER/Karma sergiler /, İSTANBUL, DOÇ.DR.ŞEHRİBAN KOCA, 2018-04-09-2018-04-11, 3 GÜN, İSTANBUL, Türkiye
5. ICES 2018 Eğitim Materyalleri Tasarım SergisiYarışması, SERGİLER/Karma sergiler /, İSTANBUL, Materyal Tasarımı:Doç.Dr.Şehriban KOCA, 2018-04-09-2018-04-11, 1 GÜN, İSTANBUL, Türkiye
6. ICES 2018 Eğitim Materyalleri Tasarım SergisiYarışması, SERGİLER/Karma sergiler /, İSTANBUL, Materyal Tasarımı:Doç.Dr.Şehriban KOCA, 2018-04-09-2018-04-11, 1 GÜN, İSTANBUL, Türkiye
7. ICES 2018 Eğitim Materyalleri Tasarım SergisiYarışması, SERGİLER/Karma sergiler /, İSTANBUL, Materyal Tasarımı:Doç.Dr.Şehriban KOCA, 2018-04-09-2018-04-11, 1 GÜN, İSTANBUL, Türkiye
8. EĞİTİM MATERYALLERİ TASARIMI SERGİSİYARIŞMASI (ICES-2018), SERGİLER/Karma sergiler /, İSTANBUL, Materyal Tasarımı:Doç.Dr.Şehriban KOCA, 2018-04-09-2018-04-11, 1 GÜN, iSTANBUL, Türkiye
9. ICES 2018 Eğitim Materyalleri Tasarım SergisiYarışması, SERGİLER/Karma sergiler /, İSTANBUL, Materyal Tasarımı:Doç.Dr.Şehriban KOCA, 2018-04-09-2018-04-11, 1 GÜN, İSTANBUL, Türkiye
10. ICES 2018 Eğitim Materyalleri Tasarım SergisiYarışması, SERGİLER/Karma sergiler /, İSTANBUL, Materyal Tasarımı:Doç.Dr.Şehriban KOCA, 2018-04-09-2018-04-11, 1 GÜN, İSTANBUL, Türkiye
11. Alemtays-VI, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2019-04-25-2019-04-25, 1 gün, İstanbul, Türkiye
12. ICES 2018 Eğitim Materyalleri Tasarım SergisiYarışması, SERGİLER/Karma sergiler /, İSTANBUL, Materyal Tasarımı:Doç.Dr.Şehriban KOCA, 2018-04-09-2018-04-11, 1 GÜN, İSTANBUL, Türkiye
13. ICES 2018 Eğitim Materyalleri Tasarım SergisiYarışması, SERGİLER/Karma sergiler /, İSTANBUL, Materyal Tasarımı:Doç.Dr.Şehriban KOCA, 2018-04-09-2018-04-11, 1 GÜN, İSTANBUL, Türkiye
14. EĞİTİM MATERYALLERİ TASARIMI SERGİSİ&YARIŞMASI (ICES-2018), Karma Sergiler, İSTANBUL, Yer alan: Doç.Dr.Şehriban KOCA, 2018-04-09-2018-04-11, 3 GÜN, İSTANBUL, Türkiye
15. Alan Eğitiminde Materyal Sergisi ve Yarışması, Bireysel /kişisel/sergiler, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2019-04-25-2019-04-25, 1 gün, İstanbul, Türkiye
16. 40.ULUSLARARASI SİLİFKE KÜLTÜR HAFTASI THM SES YARIŞMASI, Uluslararası Yarışmalarda Jüri Üyeliği, SİLİFKE, SİLİFKE BELEDİYESİ, 2013-05-25-2013-05-25, 2 GÜN, MERSİN, Türkiye
17. 40.ULUSLARARASI SİLİFKE KÜLTÜR HAFTASI TSM SES YARIŞMASI, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ, SİLİFKE , SİLİFKE BELEDİYESİ, 2013-05-24-2013-05-24, 1 GÜN, MERSİN, Türkiye
18. A Girl Called Europa, GÖSTERİLER, Saint Loubes- Bordeaux, Comenius projesi , 2007-04-30-2007-05-07, 7 GÜN, Bordeaux, Fransa
Ulusal
1. Orkestra ve Solo Konseri, Orkestra /tutti/,Opera /koro/,bale/de /Cor de Alet/ Yer Alma, Selçuk Üniversitesi Prof.Dr.Erol Güngör Salonu, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü/Şehriban KOCA, 1998-05-27-1998-05-27, 2 SAAT, KONYA, Türkiye
2. Çoksesli Koro ve Oda Orkestrası Konseri, Orkestra /tutti/,Opera /koro/,bale/de /Cor de Alet/ Yer Alma, Selçuk Üniversitesi Prof.Dr.Erol Güngör Salonu, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü/Şehriban KOCA, 1997-05-23-1997-05-23, 2 SAAT, KONYA, Türkiye
3. Adana Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri, Orkestra,Opera,Bale Etkinliklerini Hazırlama, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu, Şehriban KOCA, 2005-04-24-2005-04-24, 2 SAAT, ADANA, Türkiye
4. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Çalgı Konseri, Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu, Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Konser Salonu, Şehriban KOCA, 2003-05-09-2003-05-09, 2 SAAT, KONYA, Türkiye
5. Cumhuriyetin Kuruluşunun 85. Yıldönümü Valilik Kutlama Resepsiyonu”, Orkestra,Opera,Bale Etkinliklerini Hazırlama, Hilton-Sa Oteli, Dr.Şehriban KOCA, 2008-10-29-2008-10-29, 2 SAAT, ADANA, Türkiye
6. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Gençlik Atatürk’ün İzinde Konseri, Orkestra,Opera,Bale Etkinliklerini Hazırlama, Devlet Tiyatrosu, Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi/Şehriban KOCA, 2004-05-21-2004-05-21, 2 SAAT, KONYA, Türkiye
7. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Geleneksel Yılsonu Konseri, Oda Müziği Etkinliklerini Hazırlama, Devlet Tiyatrosu, Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, 2001-06-11-2001-06-11, 2 SAAT, KONYA, Türkiye
8. Adana Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen-Öğrenci Orkestrası Konseri, Orkestra /tutti/,Opera /koro/,bale/de /Cor de Alet/ Yer Alma, Sabancı Kültür Sitesi Devlet Tiyatro Salonu , Şehriban KOCA, 2005-05-12-2005-05-12, 2 SAAT, ADANA, Türkiye
9. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Geleneksel Yılsonu Konseri, Oda Müziği Etkinliklerini Hazırlama, Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, 2002-06-08-2002-06-08, 2 SAAT, KONYA, Türkiye
10. ANDEREAS BLAU FLÜT MASTERCLASS, Workshop Yöneticiliği, ODAMER/MERSİN ÜNİVERSİTESİ, ODAMER/DOÇ.DR.ŞEHRİBAN KOCA, 2015-09-15-2015-09-17, 2 GÜN, MERSİN, Türkiye
11. YURI GANDELSMAN VİYOLA MASTERCLASS, Workshop Yöneticiliği, ODAMER/MERSİN ÜNİVERSİTESİ, ODAMER/DOÇ.DR.ŞEHRİBAN KOCA/YURI GANDELSMAN, 2015-09-04-2015-09-09, 5 GÜN, MERSİN, Türkiye
12. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Gençlik Şöleni , Orkestra,Opera,Bale Etkinliklerini Hazırlama, Diyarbakır, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, 2002-05-14-2002-05-19, 5 GÜN, DİYARBAKIR, Türkiye
13. Koro ve Flüt Topluluğu, Karma Dinleti Hazırlığı Ve Sunumu, Sarayönü , Sarayönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2000-04-23-2000-04-23, 2 SAAT, KONYA, Türkiye
14. Cumhuriyetin Kuruluşunun 82. Yıldönümü Valilik Kutlama Resepsiyonu, Oda Müziği Etkinliklerini Hazırlama, Hilton-Sa Oteli, Şehriban KOCA, 2009-10-29-2005-10-29, 2 SAAT, ADANA, Türkiye
15. “Adana Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yılsonu Konseri” , Orkestra,Opera,Bale Etkinliklerini Hazırlama, Seyhan Kültür Merkezi Mehmet Akif Ersoy Salonu, Dr.Şehriban KOCA, 2009-05-03-2009-05-03, 2 SAAT, ADANA, Türkiye
16. Adana Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yılsonu Konseri, Orkestra,Opera,Bale Etkinliklerini Hazırlama, Sabancı Kültür Sitesi Devlet Tiyatro Salonu, Dr.Şehriban KOCA, 2008-05-04-2008-05-04, 2 SAAT, ADANA, Türkiye
17. Adana Valiliği Bayramlaşma Programı , Oda müziği dinletileri, DSİ, Adana Valiliği, 2007-10-13-2007-10-13, 2 SAAT, ADANA, Türkiye
18. Atatürk’e Saygı Konseri, Orkestra /tutti/,Opera /koro/,bale/de /Cor de Alet/ Yer Alma, Selçuk Üniversitesi Prof.Dr.Erol Güngör Salonu, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü/Şehriban KOCA, 1996-11-12-1996-11-12, 2 SAAT, KONYA, Türkiye
19. Atatürk’ü Anma İl Kutlama Programı, Orkestra,Opera,Bale Etkinliklerini Hazırlama, Devlet Tiyatrosu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2002-11-10-2002-11-10, 2 SAAT, KONYA, Türkiye
20. Cumhuriyetin Kuruluşunun 81. Yıldönümü Valilik Kutlama Resepsiyonu, Oda müziği dinletileri, Hilton-Sa Oteli, ADANA VALİLİĞİ, 2004-10-29-2004-10-29, 2 SAAT, ADANA, Türkiye
21. Cumhuriyet Konseri, Orkestra,Opera,Bale Etkinliklerini Hazırlama, M.E.B. Şura Salonu, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, 2003-11-02-2003-11-07, 5 GÜN, ANKARA, Türkiye
22. ODAMER 2015-2016 Konser sezonu Akademik Oda Orkestrası Sezon Açılış Konseri , Oda Müziği Etkinliklerini Hazırlama, ODAMER/MERSİN ÜNİVERSİTESİ , Doç.Dr.Şehriban KOCA, 2015-09-14-2015-09-14, 2 SAAT, MERSİN, Türkiye
23. “Adana Valiliği 45. Kütüphaneler Haftası Kutlama Programı” , Orkestra,Opera,Bale Etkinliklerini Hazırlama, Adana İl Halk Kütüphanesi (Sabancı Kültür Merkezi), , Dr.Şehriban KOCA, 2009-03-30-2009-03-30, 1 SAAT, ADANA, Türkiye
24. Adana Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yılsonu Konseri, Orkestra,Opera,Bale Etkinliklerini Hazırlama, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu, Adana Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi/Şehriban KOCA, 2006-04-30-2006-04-30, 2 SAAT, ADANA, Türkiye
25. Koro ve Orkestra Konseri, Orkestra /tutti/,Opera /koro/,bale/de /Cor de Alet/ Yer Alma, Selçuk Üniversitesi Prof.Dr.Erol Güngör Salonu-, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü/Şehriban KOCA, 1999-05-26-1999-05-26, 2 SAAT, KONYA, Türkiye
1. MÜZİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ , Üye No: 1, Türkiye, 2010-01-01-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Detay
Koca, .; Bay, E. Eğitimi Bilimlerinde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler, ISBN: 978-625-6399-68-6, Serüven Yayınevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2023.
Koca, .; Bay, E. International Academic Research and Reviews In Educational Sciences March 2023, ISBN: 978-625-6399-74-7, Serüven Yayınevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2023.
Bay, E.; Koca, . Eğitim Bilimlerinde Uluslararası Çalışmalar Haziran 2023, ISBN: 978-625-6450-50-9, Serüven Yayınevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Koca, . Mesleki müzik eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin kişisel uyum düzeylerinin incelenmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 28, 45-61,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Koca, . The pre school teacher candidates metaphorical thinking about the concept of music learning. PROCEDİA SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2012, , 1485-1489,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Koca, . Mesleki müzik eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin kişisel uyum düzeylerinin incelenmesi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 28, 45-61,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Koca, . The pre school teacher candidates metaphorical thinking about the concept of music learning. PROCEDİA SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2012, , 1485-1489,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl